intTypePromotion=3

Giáo trìnhtoán học

Xem 1-12 trên 12 kết quả Giáo trìnhtoán học
 • Học sinh nhớ lại những kiến thức cơ bản nhất đã được học trong chương I,II : Tổng,hiệu của hai vectơ,tích của vectơ với một số,trục toạ độ,hệ trục toạ độ,giá trị của một góc bất kỳ,tích vô hướng của hai vectơ,hệ thức lượng trong tam giác.

  pdf5p abcdef_52 19-11-2011 66 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm chương vi: góc và cung lượng giác (đại số nâng cao 10)', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_52 19-11-2011 448 80   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm thống kê', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p abcdef_52 19-11-2011 395 66   Download

 • Qua bài học, học sinh cần biết những vấn đề sau đây 1. Kiến thức:   Tích vô hướng của hai vectơ, tính chất và ứng dụng của nó Tích vô hướng và tọa độ 2. Phương pháp:   Nêu vấn đề, phát vấn Tổ chức học theo nhóm, hợp tác 3. Tư duy:  Hiểu được sự khác nhau giữa tích vô hướng 2 vectơ và tích độ dài 2 đoạn thẳng, áp dụng của tích vô hướng của hai vectơ để chứng minh sự nội tiếp của một tứ giác. 4.Thái độ:  Cẩn thận, chính xác...

  pdf5p abcdef_52 19-11-2011 334 46   Download

 • Đọc và hiểu được nội dung một bảng phân bố tần sô- tần suất và bảng phân bố tần số- tần suất ghép lớp. 2. Về kỹ năng: - Biết lập bảng phân bố tần số- tần suất từ mẫu số liệu ban đầu. - Biết vẽ biểu đồ tần số- tần suất hình cột; biểu đồ tần suất hình quạt; đường gấp khúc tần số- tần suất để thể hiện bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp.

  pdf12p abcdef_52 19-11-2011 169 30   Download

 • Qua bài dạy học sinh cần nắm vững các yêu cầu sau : 1/ Về kiến thức :  Định nghĩa GTLG của một góc bất kỳ ( Từ 00 đến 1800 ).  Mối liên hệ giữa các GTLG của hai góc bù nhau .  Bảng các GTLG của các góc đặc biệt . 2/ Về kĩ năng :  Tính các GTLG của một góc bằng Đ/n và tính chất .  Ap dụng đ/n để tự hình thành một số hệ thức lượng giác.

  pdf6p abcdef_52 19-11-2011 116 16   Download

 • Qua bài học các em cần nắm được: 1. Về kiến thức: - Quy trình vào chương thống kê. - Quy trình bấm máy để tính các số liệu đặc trưng của một mẫu số liệu. 2. Kỹ năng: - Thành thục cách tính các số liệu đặc trưng bằng máy tính bỏi túi. 3. Về tư duy: Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng MTBT. 4. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ: - Các kiến thức đã học .

  pdf13p abcdef_52 19-11-2011 59 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm chương iii - toán khối 10', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_52 19-11-2011 67 11   Download

 • Hiểu ĐL côsin , ĐL sin , công thức độ dài đường trung tuyến trong một tam giác và các công thức tính diện tích tam giác 2/ Về kỹ năng : Biết áp dụng các công thức trên để giải một số bài toán có liên quan đến tam giác và áp dụng được các diện tích tam giác . Kết hợp với việc sử dụng máy tính bỏ túi 3/ Về tư duy : Biết vận dụng kiến thức giải tam giác vào các bài toán có nội dung thực tế 4/ Về thái độ : Cẩn thận...

  pdf7p abcdef_52 19-11-2011 81 8   Download

 • Tham khảo tài liệu '50 câu trắc nghiệm khách quan', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_52 19-11-2011 43 4   Download

 • Qua bài học học sinh cần nắm: 1.Về kiến thức: -Nắm được phương pháp giải và biện luận các dạng phương trình nêu trong bài học -Củng cố và nâng cao kỷ năng giải và biện luận phương trình có chứa tham số được quy về phương trìng bậc nhất hoặc bậc hai -phát triển tư duy trong quá trình giải và biện luận phương trình

  pdf6p abcdef_52 19-11-2011 36 3   Download

 • Nắm vững các phép biến đổi tương đương các phương trình.  Nắm vững phép biến đổi cho phương trình hệ quả.  Nắm vững cách giải và biện luận phương trình dạng ax+b = 0.  Nắm vững cách giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn ax2 + bx + c =0.

  pdf5p abcdef_52 19-11-2011 66 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Giáo trìnhtoán học
p_strCode=giaotrinhtoanhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản