intTypePromotion=1

THỰC TẬP CHỌN TẠO GIỐNG Bài 3: Đánh giá tính trạng hình thái cây khoai lang

Chia sẻ: Le Chi Hung Cuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
130
lượt xem
26
download

THỰC TẬP CHỌN TẠO GIỐNG Bài 3: Đánh giá tính trạng hình thái cây khoai lang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặt vấn đề Từ xưa đến nay, cây khoai lang đã đi vào đời sống bình dị của người nông dân Việt Nam. Qua các thời kỳ phát triển, cây khoai lang đã được nhân dân ta thuần hoá và giữ lại những giống khoai lang tốt, chống chịu điều kiện khắc nghiệt và sâu bệnh. Khoai lang như là một nguồn cung cấp lương thực phổ biến cho nhân dân ta, đặc biệt là trong giai đoạn kháng chiến trường kỳ. Ngày nay, do điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển nên đã dần dần thay thế vai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỰC TẬP CHỌN TẠO GIỐNG Bài 3: Đánh giá tính trạng hình thái cây khoai lang

  1. THỰC TẬP CHỌN TẠO GIỐNG Bài 3: Đánh giá tính tr ạng hình thái cây khoai lang I. Đặt vấn đề Từ xưa đến nay, câ y khoai lang đ ã đi vào đời sống bình dị của người nông dân Việt Nam. Qua các th ời kỳ phát tri ển, cây khoai lang đ ã được nhân dân ta thu ần hoá và giữ lại những giống khoai lang t ốt, chống chịu điều kiện khắc nghiệt và sâu bệnh. Khoai lang như là m ột nguồn cung cấp lương th ực phổ biến cho nhân dân ta, đ ặc biệt là trong giai đo ạn kháng chi ến trường kỳ. Ngày nay, do đi ều kiện khoa học kỹ thuật phát triển nên đã dần dần thay thế vai trò c ủa cây khoai lang trong đ ời sống hàng ngày, tuy nhiên, khoai lang v ẫn giữ được vị trí rất quan trọng trong n ền sản xuất lương thực của chúng ta. Vì thế, công vi ệc của các nhà ch ọn tạo giống cây tr ồng là tuyển chọn ra các chủng giống khoai lang cho năng su ất cao, đặc biệt có khả năng chống, chịu về điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của nước ta và sự phá hoại của sâu bệnh hại. Bước đầu của công việc chọn tạo chủng giống khoai lang là vi ệc xác định các tính tr ạng hình thái trên cây khoai lang, qua đó đánh giá ch ất lượng bên ngoài c ủa cây khoai lang đ ể tiếp tục phân loại nhằm chọn ra các giống tốt. Nhờ sự hướng dẫn của thầy giáo thực tập Nguyễn Văn Cương, nhóm th ực tập của chúng tôi đ ã bước đầu nhận biết hình thái và đánh giá 1 vài ch ỉ tiêu trên cây khoai lang. Qua đó, bư ớc đầu đã tuyển chọn ra các dòng khoai lang có hình thái t ốt, các tính trạng hình thái bi ểu hiện tốt. II. Vật liệu và phương pháp 1. Vật liệu - Ruộng trồng các gi ống khoai lang, các d ạng củ khoai lang. - Thước đo chi ều dài, thư ớc panme đo đư ờng kính. 1
  2. - Bếp, nồi đun ... 2. Phương pháp mô tả tính trạng số lượng và chất lượng của lá, thân, c ủ khoai lang thông qua quan sát đo lư ờng và đánh giá - Quan sát các ch ỉ tiêu như: Độ xoắn của lá Dạng cây Màu sắc dây Lông tơ Hình dặng lá trư ởng thành V…v… - Dùng phương pháp th ống kế trong toán h ọc để xác định giá trị trung bình, độ lệch chuẩn cũng như hệ số biến động. Qua đó xác đ ịnh số liệu đạt yêu cầu. III. Kết quả - Độ xoắn của dây: Xo ắn rất ít. - Dạng cây: Bò lan r ộng sát mặt đất, - Các kích thư ớc cơ bản của cây khoai lang: Chiều dài lóng Lóng 1 2 3 Kích thước (mm) 22 (mm) 20 (mm) 21 (mm) (Số liệu 3 lóng trên 1 dây khoai lang cùng gi ống) Chiều dài trung bình c ủa lóng của giống khoai lang: l = 21 (mm) = 2,1 (cm) . Độ lệch chuẩn của chiều dài của lóng ở giống khoai lang: S = 1. Hệ số biến động của chiều dài của lóng ở giống khoai lang: CV% = 4.76 % => Đạt yêu cầu. 2
  3. Đường kính lóng Lóng 1 2 3 Đường kính (mm) 5.2 (mm) 5.15 (mm) 5.3 (mm) (Số liệu 3 đoạn lóng trên 1 dây khoai lang cùng gi ống) Đường kính trung bình c ủa lóng của giống khoai lang: d = 5.22 (mm). Độ lệch chuẩn của đường kính c ủa lóng ở giống khoai lang: S = 0.076. Hệ số biến động của đường kính c ủa lóng ở giống khoai lang: CV% = 1.46 % => Đạt yêu cầu. Màu sắc dây Quan sát, nhóm th ực tập của em thấy dây khoai lang cù ng giống có màu s ắc dây hoàn toàn màu tím đ ậm. Lông tơ ở đầu mút của thân lá Quan sát, nhóm th ực tập của em thấy mật độ lông tơ trên d ầu mút của thân và lá ở cây khoai lang cùng gi ống là rất ít, lông rất thưa. Dạng lá trưởng thành Qua quan sát, chú ng em thấy: Lá của cây khoai lang cùng gi ống có hình d ạng chung là hình trái tim. Đặc biệt, trên lá không có s ự chia thùy, x ẻ thùy. Chứng tỏ Giống khoai lang trên không có s ự phân thùy nên s ố thùy lá là 0. 3
  4. Kích thư ớc của lá trưởng thành Lá 1 2 3 Chiều rộng (cm) 9.5 (cm) 9 (cm) 9.4 (cm) Chiều dài (cm) 10.5 (cm) 10 (cm) 9.5 (cm) (Số liệu của 3 lá ở đoạn giữa dây của cây khoai lang cùng gi ống) Chiều rộng trung bình c ủa lá trưởng thành c ủa cây khoai lang cùng gi ống: R = 9.3 (cm). Độ lệch chuẩn của chiều rộng của lá trư ởng thành c ủa cây khoai lang cùng gi ống: S = 0.26. Hệ số biến động của chiều rộng của lá trưởng thành c ủa cây khoai lang cùng gi ống: CV% = 2.8 % => Đạt yêu cầu. Chiều dài trung bình c ủa lá trưởng thành c ủa cây khoai lang cùng gi ống: D = 10 (cm). Độ lệch chuẩn của chiều dài của lá trư ởng thành c ủa cây khoai lang cùng gi ống: S = 0.5. Hệ số biến động của chiều dài của lá trưởng thành c ủa cây khoai lang cùng gi ống: CV % = 5 % => Đạt yêu cầu. Màu sắc của bộ lá Qua quan sát trên 3 lá tr ưởng thành đư ợc lấy từ đoạn giữa của dây của cây khoai lang cùng giống, nhóm th ực tập của chúng em th ấy: Màu sắc của lá trưởng thành c ủa cây khoai lang cùng gi ống có màu xanh đ ậm ở mặt lá trên, xu ất hiện màu tìm ở mặt lá dưới. Qua quan sát trên 3 lá non đ ược lấy từ đoạn trên của dây của cây khoai lang cùng giống, nhóm th ực tập của chúng em th ấy: Màu sắc của lá non c ủa cây khoai lang 4
  5. cùng gi ống có màu xanh vàng. Chiều dài cuống lá Lá 1 2 3 Chiều dài cuống lá (cm) 8.8 (cm) 9.2 (cm) 9 (cm) (Số liệu được lấy trên 3 lá ở đoạn giữa của dây của cây khoai lang cùng gi ống) Chiều dài cuống lá trung bình c ủa cây khoai lang cùng gi ống: Dài cu ống = 9 (cm) Chứng tỏ lá của cây khoai lang cùng gi ống có cuống là thu ộc loại rất ngắn. Độ lệch chuẩn của chiều dài cuống lá của cây khoai lang cùng gi ống: S = 0.2. Hệ số biến động của chiều dài cuống lá của cây khoai lang cùng gi ống: CV% = 2.22(%) => Đạt yêu cầu. Màu sắc cuống lá Qua quan sát cu ống lá của 3 lá ở đoạn giữa của dây của cây khoai lang cùng gi ống, nhóm thực tập của em thấy: Cuống lá c ủa cây khoai lang cùng gi ống hầu như mang s ắc tố, có màu tím. Hình dáng c ủ Qua quan sát c ủ của cây khoai lang cùng gi ống, nhóm th ực tập của em thấy: Củ của cây khoai lang cùng gi ống có hình thoi. Những khuy ết tật ở bề mặt củ: Qua quan sát c ủ của cây khoai lang cùng gi ống, nhóm th ực tập của em thấy: Củ của cây khoai lang có nhi ều khuyết tật như nh ững eo nông trên b ề mặt củ. 5
  6. Kích thư ớc vỏ củ Củ khoai lang 1 2 Kích thước vỏ củ 2 (mm) 3 (mm) (mm) Chỉ tiêu Kích thước trung bình Kích thước trung bình (Số liệu của 2 củ khoai lang c ủa cây khoai lang cùng gi ống) Chứng tỏ Củ khoai lang c ủa cây khoai lang cùng gi ống có b ề dày vỏ trung bình. Màu sắc vỏ củ Qua quan sát trên 2 c ủ của cây khoai lang cùng gi ống, nhóm th ực tập của chúng em thấy: Màu sắc chính c ủa củ khoai lang đúng gi ống: Màu vàng. Mức độ đậm nhạt của màu củ của cây khoai lang đúng gi ống: Mức độ trung bình. Màu phụ của củ của cây khoai lang đúng gi ống: Không có màu ph ụ. Màu sắc thịt củ Qua quan sá t khi bổ dọc phần thịt củ của 2 củ của cây khoai lang đúng gi ống, nhóm thực tập của chúng em th ấy: Màu sắc thịt củ của củ khoai lang đúng gi ống có màu trắng kem Các đặc tính của củ sau khi n ấu chín Qua quan sát c ủ khoai lang đúng gi ống sau khi n ấu chín, nhóm thực tập của chúng em thấy: Củ khoai lang đúng gi ống sau khi n ấu chín có đ ộ mềm, xếp khá cao. 6
  7. Màu sắc thịt củ khoai lang sau khi n ấu chín Qua quan sát c ủ khoai lang đúng gi ống sau khi n ấu chín, nhóm th ực tập của chúng em thấy: Củ khoai lang đúng gi ống sau khi n ấu chíncó màu xanh nh ạt hơi xám. Độ ngọt của củ sau khi n ấu chín Qua quan sát c ủ khoai lang đúng gi ống sau khi n ấu chín, nhóm th ực tập của chúng em thấy: Củ khoai lang đúng gi ống sau khi n ấu chín có độ ngọt vừa. IV. Thảo luận và kết luận Sau bài thực tập hôm nay, nh ờ sự hướng dẫn tận tình của giáo viên th ực tập, bước đầu đã giúp chúng em xác định được các chỉ số cơ bản để đánh giá các tính trạng hình thái c ủa cây khoai lang. T ừ giống khoai lang mà chúng em ti ến hành quan sát, em thấy thành phẩm là củ khoai lang có hình th ức bề ngoài (bề dày vỏ, hình dáng vỏ, màu sắc vỏ) khá tốt … Về các chỉ tiêu của cây khoai lang, các ch ỉ tiêu về kích thước của cây khoai lang (v ề dây leo, lá …) thu ộc loại trung bình. Qua đó, chúng em nhận thấy tuy gi ống khoai lang này đ ều đạt chỉ tiêu yêu c ầu nhưng c ần lai tạo để tuyển chọn ra các ch ủng giống khác mà các tính tr ạng về kích thư ớc tăng lên. Bước đầu, chúng em ch ỉ xác định các chỉ tiêu về tính trạng hình thái c ủa cây khoai lang cùng gi ống. Vì thế, chúng em chư a xác định các chỉ tiêu về tính trạng chất lượng như kh ả năng cho năng su ất cao, khả năng ch ống, chịu các đi ều kiện ngoại cảnh bất lợi hoặc khả năng kháng b ệnh, kháng sâu h ại của giống khoai lang này. B ởi vậy, nhóm th ực tập của chúng em băn khoăn v ề khả năng chống, chịu … của giống khoai lang này, mong mu ốn sớm hoàn thành các ch ỉ tiêu để có thể kết luận cụ thể nhất cho gi ống khoai lang này. * * * 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2