Thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
3
download

Thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức, người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

  1. Thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường; cơ quan thuế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Người xin giao đất nộp hồ sơ tại Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế Thời hạn giải quyết:Không quá mười bảy (17) ngày làm việc kể từ ngày Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính). Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Mức thu do hội đồng nhân Nghị định 24/2006/NĐ- 1. Lệ phí địa chính dân cấp tỉnh quy định CP của C... Phí thẩm định cấp Mức thu do hội đồng nhân Nghị định 24/2006/NĐ- 2. quyền sử dụng đất dân cấp tỉnh quy định CP của C... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Người xin thuê đất nộp hồ sơ tại Ban Quản lý khu công nghệ 1. cao, Ban Quản lý khu kinh tế Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm xem xét; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục 2. bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; ký hợp đồng thuê đất; thông báo cho người sử dụng đất biết để nộp tiền thuê đất; gửi hợp đồng thuê đất kèm
  3. Tên bước Mô tả bước theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận 3. quyền sử dụng đất; gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Ban Quản 4. lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin thuê đất 2. Dự án đầu tư đối với tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư
  4. Thành phần hồ sơ Giấy phép đầu tư, dự án đầu tư đối với người Việt Nam định cư ở nước 3. ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin thuê đất trong khu công nghệ cao, Thông tư số 09/2007/TT- 1. khu kinh tế BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản