intTypePromotion=3

Thuế đối với hàng hoá khuyến mãi

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
80
lượt xem
28
download

Thuế đối với hàng hoá khuyến mãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Về thuế GTGT Cục Thuế TP đã có văn bản số 6389/CT-TTHT ngày 05/07/2007, hướng dẫn việc tính thuế GTGT, lập hoá đơn đối với hàng hoá khuyến mãi khi thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính (đính kèm). Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện . 2/ Về việc hạch toán doanh thu và chi phí đối với hàng hoá khuyến mãi Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính và ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuế đối với hàng hoá khuyến mãi

  1. Thuế đối với hàng hoá khuyến mãi 1/ Về thuế GTGT Cục Thuế TP đã có văn bản số 6389/CT-TTHT ngày 05/07/2007, hướng dẫn việc tính thuế GTGT, lập hoá đơn đối với hàng hoá khuyến mãi khi thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính (đính kèm). Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện . 2/ Về việc hạch toán doanh thu và chi phí đối với hàng hoá khuyến mãi Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính có hướng dẫn cụ thể việc hạch toán doanh thu và chi phí đối với hàng hoá khuyến mãi, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện theo đúng Chế độ kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng . Cụ thể đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp : - Khi nhận hàng khuyến mãi không phải thanh toán tiền, trên hoá đơn GTGT ghi trị giá hàng hoá khuyến mãi chưa có thuế GTGT : 10.000 đồng, tiền thuế GTGT 1.000 đồng. Doanh nghiệp hạch toán bút toán (1) Ghi nợ : TK 156 : 10.000 đ; TK 133 : 1.000 đồng
  2. Ghi có : TK 711 : 11.000 đồng - Khi bán hàng có khuyến mãi lại hàng hoá cho khách hàng theo giá tại thời điểm khuyến mãi là 15.000 đồng , Doanh nghiệp hạch toán bút toán (2): Ghi Có : TK 512 : 15.000 đồng; TK 3331 : 1.500 đồng Ghi nợ : TK 641 : 16.500 đồng - Đồng thời kết chuyển giá vốn hàng khuyến mãi, bút toán (3): Ghi có TK 156 , nợ TK 632 : 10.000 đồng - Kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ,bút toán (4): : Ghi có TK 133, nợ TK 3331 : 1.000 đồng - Cuối kỳ kết chuyển TK 512, TK 632, TK 641 vào TK 911 để xác định kết quả sản xuất kinh doanh Bút toán (5): Ghi nợ TK 512 , có TK 911 : 15.000 đồng Bút toán (6): Ghi nợ TK 911, có TK 641 : 16.500 đồng Bút toán (7): Ghi nợ TK 911, có TK 632 : 10.000 đồng Như vậy trên TK 911, không thể có phát sinh chênh lệch (15.000 đồng – 10.000 đồng) như doanh nghiệp phản ánh . Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ chữ “T”):
  3. 3/ Khi nhận hàng khuyến mãi không phải thanh toán tiền, doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập khác để kê khai nộp thuế TNDN . Doanh nghiệp hạch toán : Có TK 711, nợ TK 156 (thể hiện trên sơ đồ kế toán : bút toán (1))

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản