intTypePromotion=1
ADSENSE

Ước tính kế toán

Xem 1-20 trên 355 kết quả Ước tính kế toán
 • Tài liệu tham khảo về chuẩn mực thay đổi chính sách kế toán ước tính kế toán và các sai sót

  doc7p tinhphuong60 05-06-2010 202 80   Download

 • Bài giảng Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán; các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm giúm nhận biết dược các sai sót, , ảnh hưởng của việc đ/c sai sót, nắm được thay đổi chính sách KT & KT của việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách KT, nắm được thay đổi ước tính KT & KT ảnh hưởng do thay đổi ước tính KT, sổ KT & BCTC trong trường hợp BCTC chưa phát hành.

  pdf41p wide_12 29-07-2014 348 61   Download

 • Bài tập nhóm: Ước tính kế toán ảnh hưởng như thế nào đến thuế trình bày khái niệm, đặc điểm ước tính kế toán; tại sao cần phải có ước tính kế toán, phân loại ước tính kế toán, các phương pháp chủ yếu để xác định ước tính kế toán, ảnh hưởng của các ước tính kế toán tới thuế TNDN phải nộp năm hiện hành.

  doc15p tathihien1992 14-05-2014 146 16   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Thay đổi chính sách kế toán ước tính kế toán và sai sót trong kế toán đã giới thiệu các thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán, sự ảnh hưởng của các thay đổi chính sách kế toán thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán đến BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p bautroibinhyen11 25-12-2016 134 13   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những lý luận chung nhất về kiểm toán các ước tính kế toán trong Kiểm toán Báo cáo tài chính; tìm hiểu thực tế phương pháp kiểm toán các ước tính kế toán tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, nhận xét và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện việc thực hiện kiểm toán ước tính kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

  pdf108p thangnamvoiva26 21-10-2016 68 11   Download

 • Bài viết Tính phức tạp trong kiểm toán các ước tính kế toán và giá trị hợp lý cho thấy những sai phạm trong các ước tính kế toán như hiểu sai các nguyên tắc kế toán được chấp nhận phổ biến, dữ liệu không đầy đủ và kiểm soát thiếu chặt chẽ,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 50 6   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán liên quan đến các ước tính kế toán, bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

  pdf45p estupendo4 19-08-2016 46 3   Download

 • Bài giảng giúp người đọc phân biệt được sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán; vận dụng được phương pháp điều chỉnh hồi tố và điều chỉnh phi hồi tố; nắm được cách trình bày báo cáo tài chính những thông tin liên quan do điều chỉnh sai sót năm trước, thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p koxih_kothogmih2 23-08-2020 41 3   Download

 • BCTC thể hiện thực trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc ra quyết định quản lý phụ thuộc chủ yếu vào thông tin BCTC được đưa ra vào thời điểm quyết định lập BCTC.Trong khi đó, thông tin tài chính phụ thuộc nhiều vào các ước tính kế toán.TSCĐ hữu hình chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng tài sản của doanh nghiệp.

  pdf5p vicapital2711 02-08-2019 56 0   Download

 • Khái niệm "ước tính kế toán" đề cập tới các khoản mục trên báo cáo tài chính (BCTC) mà giá trị của chúng được ước tính chứ không thể đo lường một cách chính xác bằng các công thức toán học. Ví dụ về các khoản ước tính kế toán gồm có khấu hao tài sản cố định, dự phòng phải thu khó đòi, các phương pháp hạch toán hàng tồn kho, ước tính giá trị lợi thế thương mại… Để đưa ra các ước tính này, người lập BCTC phải sử dụng các "xét đoán nghề nghiệp". Vì là các...

  pdf6p anhthao_1 28-11-2012 160 7   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đối với kiểm toán ước tính kế toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

  doc6p nguyenhdu 14-09-2009 473 109   Download

 • Uớc tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính (BCTC) được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sịnh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập

  pdf11p hamdocsach08 26-12-2010 139 29   Download

 • Khái niệm “ước tính kế toán” đề cập tới các khoản mục trên báo cáo tài chính (BCTC) mà giá trị của chúng được ước tính chứ không thể đo lường một cách chính xác bằng các công thức toán học

  pdf11p hamdocsach08 27-12-2010 126 25   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu để tham khảo. Dưới đây là bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao chương 4: Kê toán các nội dung liên quan có thay đổi chính sách kế toán ước tính kế toán và sai sót trình bày về một số thuật ngữ, thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

  pdf8p phuongpham357 23-07-2014 110 16   Download

 • Chương 8 - Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Chương này gồm có những nội dung chính: Sai sót và kế toán ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót năm trước, thay đổi chính sách kế toán và kế toán ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và kế toán ảnh hưởng của việc thay đổi ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

  ppt31p hihihaha2 03-12-2016 93 7   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sai sót và kế toán ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót năm trước, thay đổi chính sách kế toán và kế toán ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và kế toán ảnh hưởng của việc thay đổi ước tính kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt31p bautroibinhyen15 22-01-2017 52 6   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 7: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót trong kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các thay đổi kế toán, sự ảnh hưởng của các thay đổi kế toán đến BCTC, phương pháp điều chỉnh thay đổi kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p doinhugiobay_10 08-01-2016 94 4   Download

 • Chương 7 trình bày các vấn đề về thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót trong kế toán. Chương này nhằm giúp người học: Phân biệt được thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán; hiểu được nguyên tắc, phương pháp điều chỉnh hồi tố và phi hồi tố;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 94 3   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 7: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót trong kế toán" giới thiệu các thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán; sự ảnh hưởng của các thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán đến BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p bautroibinhyen11 25-12-2016 91 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 7 dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết về thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót trong kế toán. Nội dùng bài giảng giới thiệu các thay đổi kế toán, sự ảnh hưởng của các thay đổi kế toán đến báo cáo tài chính, phương pháp điều chỉnh thay đổi kế toán và áp dụng phương pháp điều chỉnh khi thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p kimngan29092009 16-10-2018 38 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1242 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ước tính kế toán
p_strCode=uoctinhketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2