intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 8

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
253
lượt xem
38
download

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm của thuế quan  Thuế quan chỉ đánh vào hàng hóa, dịch vụ XNK qua các cửa khẩu và biên giới quốc gia (không đánh vào hàng hóa, dịch vụ lưu chuyển trong nội địa quốc gia).  Thuế quan là công cụ bảo vệ những lợi thế và hạn chế những bất lợi trong cạnh tranh thương mại của quốc gia.  Đối với XK: giảm thuế XK để khuyến khích XK những mặt hàng có lợi thế  Đối với NK: bảo hộ, chống hành vi bán phá giá, trả đũa thmai…...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 8

 1. Chương 8: THUẾ QUAN VÀ LIÊN MINH THUẾ QUAN Thuế quan  Liên minh thuế quan  Những quy định về thuế quan trong các tổ chức kinh  tế khu vực và quốc tế 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 1
 2. 8.1. Thuế quan Khái niệm, đặc điểm của thuế quan  Các dạng thuế quan  Vai trò của thuế quan  Những nội dung cơ bản của thuế quan hiện hành ở  Việt Nam 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 2
 3. 8.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế quan Khái niệm  Thuế quan là thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ tại các cửa khẩu biên giới khi các hàng hóa và dịch vụ di chuyển vào hoặc ra khỏi một quốc gia. Thuế nhập khẩu  Thuế xuất khẩu  Thuế quá cảnh  Các khoản thu ngoài thuế mà người ta thường gọi là  “những dạng thuế quan trá hình” 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 3
 4. 8.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế quan Biểu thuế quan:  Là một bảng tổng hợp quy định có hệ thống các mức thuế đánh vào các loại hhóa chịu thuế khi XK, hoặc NK. Phương pháp xây dựng Biểu thuế quan:  Tự định  Thương lượng giữa các quốc gia  Các loại biểu thuế quan  Biểu thuế quan đơn: là biểu thuế quan trong đó chỉ quy  định một mức thuế quan cho mỗi loại hàng hóa. Biểu thuế quan kép: là biểu thuế quan trong đó mỗi loại  hàng hóa quy định từ hai mức thuế trở lên. Những loại hàng hóa có xuất xứ khác nhau sẽ chịu những mức thuế khác nhau. 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 4
 5. 8.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế quan Đặc điểm của thuế quan  Thuế quan chỉ đánh vào hàng hóa, dịch vụ XNK qua  các cửa khẩu và biên giới quốc gia (không đánh vào hàng hóa, dịch vụ lưu chuyển trong nội địa quốc gia). Thuế quan là công cụ bảo vệ những lợi thế và hạn  chế những bất lợi trong cạnh tranh thương mại của quốc gia. Đối với XK: giảm thuế XK để khuyến khích XK những  mặt hàng có lợi thế Đối với NK: bảo hộ, chống hành vi bán phá giá, trả  đũa thmai… 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 5
 6. 8.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế quan Xu thế ngày nay  Các nước coi trọng xu thế hướng về xuất khẩu do KHKT  phát triển nhanh chóng và thị trường trong nước đã bão hòa, cần thiết tăng thêm sức cạnh tranh cho hhóa XK. Thuế XK và thuế NK đều đánh vào tiêu dùng, là yếu tố  cấu thành giá bán hàng hóa, dịch vụ mà người mua phải gánh chịu. Trong hai cách đánh thuế, đánh theo xuất xứ (Origin) và đánh theo điểm đến (Destination) thì các nước thường đánh theo điểm đến (đánh thuế NK). Đánh thuế NK vào hàng nhập khẩu sẽ có tác dụng tạo ra  mặt bằng cạnh tranh tương đối bình đẳng cho hàng hóa NK và hàng hóa sản xuất trong nước. 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 6
 7. 8.1.2. Các dạng thuế quan Theo đối tượng đánh thuế  Thuế nhập khẩu (import tariff)  Thuế xuất khẩu (export tax)  Thuế quá cảnh (hàng hóa không đi vào trong nước  mà chỉ đi qua nước đó) Theo phương thức tính thuế  Thuế quan theo đơn giá hàng (ad valorem tariff), còn  gọi là thuế quan theo giá trị, hay thuế quan tỉ lệ Thuế quan theo trọng lượng (specific tariff), còn gọi  là thuế quan đơn vị hàng hóa Thuế quan hỗn hợp (conpound tariff)  8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 7
 8. 8.1.2. Các dạng thuế quan Theo mục đích đánh thuế  Thuế quan tài chính (còn gọi là thuế quan theo mục đích  ngân khố) Thuế quan bảo hộ: là thuế quan nhằm bảo hộ các ngành  SX trong nước, làm giảm sức cạnh tranh của hàng NK. Thuế quan trong đàm phán: thường được ấn định trên  giới hạn cần thiết để bảo hộ nền SX trong nước, đồng thời là phtiện dùng để mặc cả với nhau trong đphán thmại. Thuế quan trừng phạt: dùng trong trhợp khi cần trả đũa  về sự phân biệt thuế quan của một số nước đối với hàng hóa NK của nước chủ nhà, hoặc trong trhợp hàng NK được bán phá giá, hoặc hàng NK được Chính phủ nước XK trợ cấp trực tiếp 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 8
 9. 8.1.2. Các dạng thuế quan Theo mức thuế   Mức thuế tối đa: được áp dụng cho những hàng hóa có xuất xứ từ các nước chưa có quan hệ thương mại bình thường.  Mức thuế tối thiểu: được áp dụng cho những hàng hóa có xuất xứ từ các nước có quan hệ bình thường.  Mức thuế ưu đãi: được áp dụng cho hàng hóa xuất xứ từ các nước có thỏa thuận hợp tác. => Thực tế ở VN hiện nay? 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 9
 10. 8.1.3. Vai trò của thuế quan Các tác động tích cực  Là một trong những công cụ bảo hộ hữu hiệu nền SX  trong nước Là một trong những công cụ động viên nguồn thu cho  ngân sách quốc gia của các nước đang phát triển Các tác động tiêu cực  Trên giác độ ktế thế giới, thuế quan làm giảm khả năng  kinh doanh qtế => làm giảm hquả khthác nglực của nền ktế thế giới. Thuế quan cao:  Ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa và do  đó làm giảm lượng hàng hóa được tiêu thụ. Kích thích tệ nạn buôn lậu.  8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 10
 11. 8.1.4. Những nội dung cơ bản của thuế quan hiện hành ở Việt Nam Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế  Đối tượng nộp thuế  Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và đồng  tiền nộp thuế Số tiền Số lượng Giá tính Thuế thuế đơn vị từng thuế XK, suất thuế XK, = mặt hàng NK tính XK, NK X X thuế thực tế XK, trên một của từng NK NK ghi trong đơn vị mặt hàng phải Tờ khai hải hàng hóa nộp quan 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 11
 12. 8.1.4. Những nội dung cơ bản của thuế quan hiện hành ở Việt Nam Miễn thuế  Giảm thuế  Quy trình thu nộp thuế  Bước 1: khai báo hải quan (tự kê khai, tự tính thuế,  tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo) Bước 2: tiếp nhận đăng kí tờ khai (tiếp nhận và kiểm  tra hồ sơ, tờ khai; phân loại hồ sơ theo luồng (xanh, vàng, đỏ); chuyển hồ sơ cho bộ phận thuế, đồng thời chuyển những nghi vấn, lập biên bản vi phạm cho các bộ phận liên quan xử lí). 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 12
 13. 8.1.4. Những nội dung cơ bản của thuế quan hiện hành ở Việt Nam Quy trình thu nộp thuế (tiếp theo)  Bước 3: Hải quan ra thông báo thuế, kiểm hóa và  giám sát việc giải phóng hàng hóa. Bước 4: Kiểm tra xử lí (Kiểm tra kết quả tự kê khai,  tự tính thuế của người khai báo hải quan; Xác định lại số thuế phải nộp; Xử lí các vi phạm về thuế; Ra quyết định điều chỉnh số thuế phải nộp; Kiểm tra thu nộp thuế; Kiểm tra sau khi thông quan; Sắp xếp lưu giữ hồ sơ) 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 13
 14. 8.2. Liên minh thuế quan Khái niệm và vai trò của liên minh thuế quan  Hiệp định tránh đánh trùng thuế  8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 14
 15. 8.2.1.1. Khái niệm về liên minh thuế quan Liên minh thuế quan là một trong những hình thức  dàn xếp ngoại thương, trong đó: (1) Hai hay nhiều nước cùng thỏa thuận với nhau miễn, giảm thuế quan cho hàng hóa được sản xuất tại mỗi nước khi nhập vào thị trường của nhau, bãi bỏ các loại hạn ngạch; (2) Thỏa thuận cùng nhau xây dựng biểu thuế quan đối ngoại áp dụng thống nhất cho hàng hóa của các nước ngoài liên minh khi nhập vào các nước thành viên. 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 15
 16. 8.2.1.2. Vai trò của liên minh thuế quan Thứ nhất, liên minh thuế quan làm gia tăng khả  năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và các quốc gia, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực trên phạm vi toàn cầu Thứ hai, liên minh thuế quan là tác nhân quan trọng  thúc đẩy tăng cường đầu tư, cải tiến kĩ thuật và đầu tư quốc tế 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 16
 17. 8.2.2. Hiệp định tránh đánh trùng thuế (tránh đánh thuế hai lần) Lí do hình thành hiệp định  Đánh trùng thuế là hiện tượng khá phổ biến do xu  thế quốc tế hóa đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, do xung đột về thẩm quyền và lợi ích đánh thuế của các quốc gia. Để tăng cường hội nhập, mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài, hạn chế việc trốn lậu thuế của các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh ở nước bản địa, bảo vệ nguồn thu cho ngân sách quốc gia, một số quốc gia đã cùng nhau kí kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 17
 18. 8.2.2. Hiệp định tránh đánh trùng thuế (tránh đánh thuế hai lần) Những nội dung cơ bản của các hiệp định tránh  đánh thuế hai lần Đối tượng nộp thuế  Đối tượng chịu thuế  Phạm vi lãnh thổ chịu sự điều chỉnh của Hiệp định  Các biện pháp tránh đánh trùng thuế  - Phương pháp miễn thuế: Chính phủ không thu thuế đối với phần thu nhập từ nước ngoài, có thể là miễn toàn phần, hoặc miễn có tính chất lũy tiến. => Ví dụ: 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 18
 19. 8.2.2. Hiệp định tránh đánh trùng thuế (tránh đánh thuế hai lần) Các biện pháp tránh đánh trùng thuế (tiếp theo)  - Phương pháp khấu trừ: thu nhập ở nước ngoài được cộng vào thu nhập trong nước để xác định tổng thu nhập chịu thuế và số thuế phải nộp. Nhưng khi nộp thuế được khấu trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. =>Có 2 cách khấu trừ: (1) Khấu trừ toàn phần: cho phép đối tượng nộp thuế được khấu trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài, nhưng không vượt quá số thuế thu nhập phải nộp tính theo chính sách thuế của nước nhận thu nhập. Ví dụ: 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 19
 20. 8.2.2. Hiệp định tránh đánh trùng thuế (tránh đánh thuế hai lần) (2) Khấu trừ khoán: cho phép đối tượng nộp thuế được hưởng một khoản khấu trừ, ngay cả khi đối tượng đó không phải trả một khoản thuế nào ở nước ngoài. Ở Việt Nam, tính đến nay, Chính phủ Việt Nam đã ký  Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với hơn 50 nước trên thế giới 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2