intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
153
lượt xem
31
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 2 Hệ thống tiền tệ quốc tế thuộc bài giảng Tài chính quốc tế trình bày về Hệ thống tiền tệ quốc tế được hình thành trên cơ sở quan hệ thương mại - tài chính giữa các nước. Là hệ thống bao gồm các chế độ tiền tệ, chế tài điều tiết quan hệ tài chính giữa các quốc gia và các định chế tài chính quốc tế. Cụ thể bao gồm: các chế độ tiền tệ và quy tắc xác định, điều tiết tỷ giá giữa đồng tiền của các nước khác nhau với nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

 1. ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ Hà nội, tháng 08/2013 ThS. Phan Thị Thanh Hương Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 2. Chương 2 Hệ thống tiền tệ quốc tế  Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế  Hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914)  Hệ thống tiền tệ quốc tế trong giai đoạn chiến tranh thế giới (1914-1944)  Hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh thế giới (1944 – 1990s)  Hệ thống tiền tệ quốc tế ngày nay  Các tổ chức tài chính quốc tế
 3. Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế Nội dung nghiên cứu hệ thống tiền tệ quốc tế  Sự hình thành và phát triển của các chế độ tiền tệ: Cơ sở và quy tắc xác định, điều tiết tỷ giá trong các giai đoạn lịch sử  Phương thức và công cụ điều tiết việc xác định và duy trì giá trị của đồng tiền của mỗi nước  Sự hình thành và phát triển của các tổ chức tài chính quốc tế  Tác động của hệ thống tài chính quốc tế đối với sự ổn định và phát triển của các nước
 4. Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế  Được hình thành trên cơ sở quan hệ thương mại - tài chính giữa các nước  Là hệ thống bao gồm các chế độ tiền tệ, chế tài điều tiết quan hệ tài chính giữa các quốc gia và các định chế tài chính quốc tế. Cụ thể bao gồm:  Các chế độ tiền tệ và quy tắc xác định, điều tiết tỷ giá giữa đồng tiền của các nước khác nhau với nhau  Các chế tài điều tiết các mối quan hệ và hoạt động tài chính quốc tế và các quốc gia.  Hệ thống thị trường tài chính quốc tế  Các tổ chức tài chính quốc tế Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 5. Hệ thống tiền tệ quốc tế  Hệ thống tiền tệ quốc gia và hệ thống tiền tệ quốc tế  Bản chất của hệ thống tiền tệ quốc tế  Nội dung nghiên cứu về hệ thống tài chính quốc tế
 6. Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc gia  Xác định đồng tiền và cơ sở phát hành tiền  Các cơ quan quản lý phát hành và lưu thông tiền tệ  Các chế tài điều tiết và quản lý  Các định chế trung gian tài chính  Thị trường tài chính
 7. Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế  Đặc trưng của một hệ thống tiền tệ hiệu quả: đưa ra bộ quy tắc hiệu quả: Đặc trưng Phân phối công Tối đa hóa sản bằng các lợi ích lượng và mức kinh tế giữa các độ sử dụng các quốc gia cũng như giữa các yếu tố sản xuất tầng lớp xã hội của thế giới trong một quốc
 8. Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân 8
 9. Hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử Giai đoạn 1: Chế độ đồng/song bản vị (trước năm 1870) Vàng và bạc trở thành tiền kim loại với chức năng phương tiện trao đổi và lưu thông Hoạt động của chế độ đồng bản vị ở Mỹ và sự sụp đổ: - Giá trị của đôla được ấn định bằng 1,603 g vàng và 24,06 g bạc (vàng:bạc=1:15) - Sự chênh lệch tỷ lệ vàng:bạc ở Mỹ và các nước khác - Sự tồn tại của chế độ đơn bản vị trên thực tế - Đồng tiền xấu đẩy đồng tiền tốt ra khỏi lưu thông. Đạo luật vàng ra đời vào năm 1900 Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 10. Hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử Giai đoạn 2: Chế độ bản vị vàng(thời kỳ hoàng kim 1880-1914) - Thời kỳ hoàng kim của chế độ bản vị vàng (1880-1914): hệ thống tiền tệ quốc tế hoạt động một cách ổn định và hợp tác giữa các nước trong các khu vực và trên thế giới - Đặc trưng và các nguyên tắc cơ bản của chế độ bản vị vàng is 1. Gắn giá trị của đồng tiền với vàng 2. Tự do xuất nhập khẩu vàng 3. Dự trữ vàng với quy mô đủ lớn là yêu cầu để bảo đảm sức mua đồng tiền – money backs to gold. - Ưu thế và những hạn chế của chế độ bản vị vàng 1. Ưu thế 2. Những hạn chế Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 11. Hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử Giai đoạn 2: Chế độ bản vị vàng(thời kỳ hoàng kim 1880-1914) Tóm lại: - Tồn lại luồng vàng ròng chảy từ quốc gia thâm hụt đến quốc gia thặng dư cán cân thanh toán - Ở các nước thặng dư, cung ứng tiền tăng dẫn đến tạo áp lực tăng giá, giảm lãi suất, tăng nhập khẩu từ các quốc gia thâm hụt cán cân thanh toán và ngược lại Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 12. Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân 12
 13. Hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử Giai đoạn 3: IMS trong hai cuộc chiến tranh thế giới (từ năm 1914 đến năm 1944) -Sự chấm dứt bản vị vàng và chế độ tỷ giá thả nổi: tài trợ chiến tranh và lạm phát bùng nổ, phá vỡ khả năng duy trì quan hệ tiền – vàng -Việc tái ấn định lại bản vị vàng 1920: sự hồi sinh chế độ bản vị vàng và mang đặc điểm của chế độ bản vị hối đoái vàng 1925-1931 -Đô la được chuyển ra vàng còn các đồng tiền khác thì không, làm tăng luồng vàng ròng chảy vào Mỹ -Sau chiến tranh các nước sử dụng tỷ giá có điều chỉnh lạm phát còn Anh vẫn giữ nguyên như trước chiến tranh -Sự sụp đổ của hệ thống thương mại và tài chính quốc tế sau Đại khủng hoảng 1929-1933: Sự tan rã của các khối tiền tệ (GBP, USD, và các đồng tiền khác tiếp tục gắn với vàng), chấm dứt chếTài chính - Đại học Kinh tế quốc dân Viện Ngân hàng - độ bản vị vàng.
 14. Hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử Giai đoạn 4: IMS sau CTTG lần thứ II Hệ thống Bretton Woods - Những thương thuyết về tái thiết hệ thống tiền tệ quốc tế 1941 - Hội nghị Bretton Woods 1944 và sự ra đời của hệ thống Bretton woods - Đặc trưng và hoạt động của hệ thống tiền tệ Bretton Woods 1944: chế độ bản vị đồng USD - Những tác động tích cực của chế độ Bretton Woods - Sự sụp đổ của chế độ Bretton Woods Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 15. Hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử Giai đoạn 4: IMS sau CTTG lần thứ II Hệ thống Bretton Woods - Đặc trưng và hoạt động của hệ thống tiền tệ Bretton Woods 1944: chế độ bản vị đồng USD Hệ thống tỷ giá cố đinh có thể điều chỉnh 1 USD = 35 ounce vàng (phạm vi 1%, nếu phá giá trên 10% phải có chấp thuận của IMF) IMF và hạn mức tín dụng thường xuyên: các nước đóng góp ¼ bằng vàng và ¾ bằng nội tệ Quyền rút Viện Ngân hàng - Tài và điều khoản trả nợ vốn 125% chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 16. Hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử Giai đoạn 4: IMS sau CTTG lần thứ II Hệ thống Bretton Woods - Những tác động tích cực của chế độ Bretton Woods: Hình thành IMF, WB và các liên kết kinh tế: gói cứu trợ Marshall 13,4 tỷ đô la Mỹ và tổ chức OECD - Sự sụp đổ của chế độ Bretton Woods:  Vấn đề thanh khoản  Đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt ra khỏi lưu thông – Thomas Gresham  Thiếu vắng cơ chế điều chỉnh  Đặc quyền phát hành USD Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 17. Hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử Giai đoạn 5: IMS hậu Bretton Woods •Hai lần sửa đổi điều khoản của IMF: + Sự ra đời của quyền rút vốn đặc biệt SDR + Các quốc gia không được gắn giá trị đồng tiền với vàng đồng thời tự lựa chọn chế độ tỷ giá •Hệ thống tiền tệ châu Âu EMS •Sự ra đời của liên minh tiền tệ châu Âu Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 18. Hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử Giai đoạn 5: IMS hậu Bretton Woods •Hai lần sửa đổi điều khoản của IMF: + Sự ra đời của quyền rút vốn đặc biệt SDR + Các quốc gia không được gắn giá trị đồng tiền với vàng đồng thời tự lựa chọn chế độ tỷ giá •Hệ thống tiền tệ châu Âu EMS •Sự ra đời của liên minh tiền tệ châu Âu Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 19. Hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử Giai đoạn 5: IMS hậu Bretton Woods •Hệ thống tiền tệ châu Âu EMS: + Hệ thống tỷ giá song phương giữa các đồng tiền thành viên được dao động trong một biên độ nhất định tối đa là ±2,25% đối với các đồng tiền mạnh và ±6% đối với các đồng tiền yếu như lia Ý hay pound của Ailen. + Sự ra đời của đơn vị tiền tệ châu Âu ECU + Đánh giá hoạt động của EMS Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 20. Hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử Giai đoạn 5: IMS hậu Bretton Woods •Liên minh tiền tệ châu Âu + Các hình thức liên kết kinh tế: Khu vực mậu dịch tự do; Liên minh thuế quan; Thị trường chung; Liên minh kinh tế; Liên minh tiền tệ + Quá trình hình thành liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2