intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền tệ quốc tế

Xem 1-20 trên 10133 kết quả Tiền tệ quốc tế
 • "Lý luận và thực tiễn về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam" là kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Cuốn sách gồm một số bài viết của hai tác giả đã được đăng tải trên các tạp chí. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 bao gồm các bài viết liên quan đến quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về xây dựng và phát triển văn hóa; kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong xây dựng, phát triển văn hóa và bài học dõi với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf154p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • Luận án "Nghèo đa chiều ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc tỉnh Lào Cai" có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan các công trình và hướng nghiên cứu của luận án. Chương 2: Cơ sở lý luận, chỉ tiêu đo lường và kinh nghiệm quốc tế về nghèo đa chiều. Chương 3: Thực trạng nghèo đa chiều ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc tỉnh Lào Cai. Chương 4: Giải pháp giảm nghèo đa chiều Trung du và miền núi phía Bắc tỉnh Lào Cai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf207p phuongnguyen1704 19-09-2022 5 1   Download

 • Mẫu "Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế" là mẫu giấy xác nhận về việc nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ tên doanh nghiệp, tên ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng, chủ tài khoản, số lãi suất được hưởng… Sau khi hoàn thành việc lập mẫu xác nhận giám đốc ngân hàng hay chi nhánh ngân hàng cần ký tên và đóng dấu để biên bản xác nhận ký quỹ ngân hàng kinh doanh lữ hành quốc có giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

  doc1p phuongth1234 24-09-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Tiếng Anh trong thương mại - Tiếng Anh chuyên ngành kế toán" được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thúc căn bản liên quan trực tiếp chuyên đề kế toán để đáp ứng cho học viên và người tư học, cùng với một số vốn thuật ngữ tiếng Anh cần thiết được sử dụng trong kế toán và được giải thích song ngữ (Anh - Việt) có phiên âm quốc tế (IPA) giúp các bạn có thể hiểu rõ và có thể tự phát âm.

  pdf192p unforgottennight06 19-09-2022 14 1   Download

 • Phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cán cân cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, liên hết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf155p unforgottennight06 19-09-2022 5 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các trường đại học Việt Nam trong hội nhập quốc tế" được nghiên cứu với mục tiêu làm rõ những luận điểm khoa học về vai trò của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các trường đại học đối với việc phát triển ngành Giáo dục – Đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Xây dựng được một khung lí thuyết về chất lượng nguồn nhân lực giáo dục đại học trong điều kiện hội nhập quốc tế.

  pdf260p ngphuong321 28-09-2022 5 1   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển kinh tế biển Kiên Giang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế" được nghiên cứu với mục tiêu cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn về phát triển kinh tế biển, từ đó đề xuất những quan điểm, định hướng và các giải pháp phát triển kinh tế biển Kiên Giang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p ngphuong321 28-09-2022 15 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Chính sách công "Sự tham gia của công dân vào quá trình hoạch định chính sách công từ thực tiễn ở Trung Quốc hiện nay" trình bày các nội dung chính sau: Lý luận cơ bản về sự tham gia của công dân vào quá trình hoạch định chính sách công; Thực trạng tham gia vào quá trình hoạch định chính sách công của công dân ở Trung Quốc hiện nay; Bài học kinh nghiệm về sự tham gia của công dân vào quá trình hoạch định chính sách công ở Trung Quốc.

  pdf172p vihennessey 26-09-2022 5 2   Download

 • Bài viết Pháp luật về hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) theo luật đầu tư – những vấn đề lý luận và thực tiễn phân tích các khía cạnh pháp lý của Hợp đồng BCC ở Việt Nam theo quy định tại Luật đầu tư, quá trình áp dụng thực hiện Hợp đồng này, những điểm thuận lợi cũng như những bất cập còn tồn tại trong quy định của pháp luật để từ đó đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật điều chỉnh Hợp đồng BCC theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan.

  pdf8p vikoenigsegg 26-09-2022 5 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu lịch sử tỉnh Hải Dương - Tập 4: Từ năm 1945 đến năm 2015" trình bày về 10 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau chiến tranh trong cơ chế cũ với nhiều khó khăn và thách thức (1975 - 1985), từ năm 1986 đến năm 2015 là thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf365p tieuvulinhhoa 22-09-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Tập 1)" cung cấp đến bạn đọc những bài viết về: giải mã “Tây minh truyện” trong Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, từ đặc trưng tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc; tìm hiểu vấn đề trượng nghĩa trong truyện Lục Vân Tiên và giá trị của nó đối với xã hội hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf654p tieuvulinhhoa 22-09-2022 11 2   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Tập 1)" cung cấp đến bạn đọc những bài viết về: tổng quan tiến trình nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu; Nguyễn Đình Chiểu trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX; tưởng niệm Cụ Đồ Chiểu từ góc nhìn gia phả; quê hương và tông tộc của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf216p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Tập 2)" cung cấp đến bạn đọc những bài viết về: quan điểm thiện - ác trong tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu - nhìn từ thuyết lựa chọn duy lý; Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ phổ truyền đạo lý; nhân cách sống Nguyễn Đình Chiểu với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf424p tieuvulinhhoa 22-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Tiền ảo và quản lý tiền ảo ở Việt Nam - Những khía cạnh pháp lý cần lưu tâm tập trung nghiên cứu những khía cạnh pháp lý về tiền ảo và quản lý tiền ảo ở một số quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý tiền ảo ở Việt Nam. Để đảm bảo tính thống nhất, trong khuôn khổ nghiên cứu này, tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain được nghiên cứu là crytocurrency (tiền mã hóa), không mở rộng đến các khái niệm khác.

  pdf11p vihennessey 26-09-2022 5 0   Download

 • "Tìm hiểu Non nước Việt Nam: Sắc màu Nam bộ" nằm trong bộ sách hướng dẫn du ngoạn trên đất nước Việt, viết về miền đất phía Nam tổ quốc mến yêu. Phần 1 của tài liệu cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: toàn cảnh Nam bộ; tiềm năng du lịch đất liền và ngoài khơi xa; miền Đông Nam bộ; miền Tây Nam bộ; dõi theo lối cũ tiền nhân; văn hóa dân gian Nam bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf175p lacvuchi 09-09-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản về lãi suất; Ngân hàng thương mại; Quá trình cung ứng tiền tệ; Ngân sách trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia; Tài chính quốc tế; Lạm phát tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf177p viastonmartin 08-09-2022 30 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 2 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII, phần 1 này trình bày về nhận diện khái lược vùng đất nam bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII; tiền sử đồng bằng Nam bộ;...

  pdf164p lacvuchi 09-09-2022 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Tác động của đầu tư tư nhân tới việc làm có năng suất tại các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về tác động của đầu tư tư nhân đến việc làm có năng suất; Tác động của đầu tư tư nhân đến việc làm có năng suất tại vùng trung du và miền núi phía Bắc; Giải pháp tăng cường đầu tư tư nhân nhằm thúc đẩy tạo việc làm có năng suất tại các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc.

  pdf176p vibentley 08-09-2022 4 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu về phát triển du lịch theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế; Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển du lịch theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế; Thực trạng phát triển du lịch Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế; Giải pháp thúc đẩy sự phát triển du lịch Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế đến năm 2025.

  pdf179p vibentley 08-09-2022 5 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí; Thực trạng tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

  pdf202p vibentley 08-09-2022 6 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiền tệ quốc tế
p_strCode=tientequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2