Bài giảng Tài chính quốc tế - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:259

0
50
lượt xem
3
download

Bài giảng Tài chính quốc tế - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính quốc tế gồm có 9 chương được trình bày như sau: Tổng quan về Tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, thanh toán quốc tế, đầu tư quốc tế, tín dụng quốc tế, viện trợ phát triển chính thức, thị trường tài chính quốc tế, thuế quan và liên minh thuế quan, cán cân thanh toán quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế - ĐH Thương Mại

D M _T TM H U D Kết cấu môn học: H M _T TM Môn học bao gồm 9 chương: • Chương 1: Tổng quan về Tài chính quốc tế • Chương 2: Thị trường ngoại hối (Forex) • Chương 3: Thanh toán quốc tế • Chương 4: Đầu tư quốc tế • Chương 5: Tín dụng quốc tế • Chương 6: Viện trợ phát triển chính thức • Chương 7: Thị trường tài chính quốc tế • Chương 8: Thuế quan và liên minh thuế quan • Chương 9: Cán cân thanh toán quốc tế U D Tài liệu tham khảo: H  Giáo trình Tài chính quốc tế, trường Đại học Thương mại   M  _T TM  năm 2010. Giáo trình Tài chính quốc tế – Học viện Tài chính, NXB Tài chính 2002 Nguyễn Văn Tiến, Tài chính quốc tế, NXB Thống kê 2007 Trang web: http://www.sbv.gov.vn Tạp chí Tài chính Việt Nam U Chương I: Tổng quan về Tài chính quốc tế D H  1.1 Đặc trưng của nền kinh tế thị trường _T TM hiện đại và tài chính quốc tế  1.1.1 Đặc trưng của KTTT và tài chính quốc tế   M  Sự phát triển của thương mại trên cơ sở chuyên môn hóa và phân công lao động, Tăng trưởng TMQT và chu chuyển vốn quốc tế phản ánh độ mở của nền kinh tế Các quan hệ tài chính quốc tế nảy sinh là hệ quả tất yếu của các quan hệ về kinh tế, chính trị, văn hóa và chịu sự chi phối của các quan hệ này. U D 1.1.2 Tài chính quốc tế và phạm vi nghiên cứu H Phạm vi quốc gia • Hoạt động tài chính đối nội • Hoạt động tài chính quốc tế _T TM Phạm vi toàn cầu • Tài chính quốc gia • Tài chính quốc tế M U

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản