intTypePromotion=3

Thị trường tài chính quốc tế

Xem 1-20 trên 2189 kết quả Thị trường tài chính quốc tế
 • Các dòng vốn quốc tế Đầu tư trực tiếp Đầu tư gián tiếp Tín dụng ngân hàng Đặc điểm thị trường tài chính toàn cầu Chức năng Quy mô Đồng tiền định giá Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế Tính chất quốc tế của thị trường tài chính Cấu

  pdf6p tulip_12 14-01-2013 213 46   Download

 • Đề tài Hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong xu thế hội nhập thị trường tài chính quốc tế nêu một số vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán và các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán. Thực trạng hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf133p vespa_12 16-04-2014 142 43   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính quốc tế - Tài Chính Quốc Tế 2011 nhằm trình bày về cấu trúc thị trường tài chính quốc tế, các trung tâm tài chính trên thế giới, các giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế, đối tượng giao dịch thị trường tài chính quốc tế.

  pdf35p fast_12 24-06-2014 137 34   Download

 • Nội dung của Chương 2 Thị trường tài chính quốc tế nằm trong bài giảng tài chính quốc tế nhằm trình bày về các nội dung: thị trường ngoại hối, các giao dịch ngoại hối trong đó có giao dịch kỳ hạn và giao dịch không kỳ hạn, tính chất của các ngân hàng có cung cấp dịch vụ ngoại hối.

  ppt19p orange_12 05-06-2014 82 13   Download

 • Tài liệu được chia thành 7 chương với những vấn đề chung về tài chính quốc tế, xác định tỉ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán quốc tế, các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế, tài chính các công ty xuyên quốc gia, tài trợ quốc tế của chính phủ, thuế quan và liên minh thuế quan.

  pdf282p dailythe 24-06-2011 603 280   Download

 • Nội dung chính trong Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 Thị trường tài chính quốc tế nhằm trình bày về cấu trúc thị trường tài chính quốc tế, các trung tâm tài chính trên thế giới, các giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế. Đối tượng giao dịch thị trường tài chính quốc tế.

  ppt11p green_12 13-05-2014 117 34   Download

 • Giáo trình "Tài chính quốc tế" do Thạc sĩ Bùi Thị Lệ Chủ biên gồm có 5 chương được biên soạn nhằm giúp cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên được thuận lợi. Phần 1 trình bày từ chương 1 đến chương 3 của giáo trình với các nội dung: tổng quan về tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế, thị trường tài chính quốc tế.

  pdf80p kloi1122 19-10-2017 80 28   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Tài chính quốc tế Chương 5 Thị trường ngoại hối trình bày về tổng quan về thị trường tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối. Các chủ thể tham gia vào hoạt động của thị trường tài chính quốc tế và cấu trúc của thị trường tài chính quốc tế.

  pdf49p wave_12 07-04-2014 95 21   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 trình bày tổng quan về tài chính quốc tế nhằm giúp sinh viên hiểu được đặc điểm của hệ thống tiền tệ quốc tế, các nhân tố tác động vào hoạt động tài chính quốc tế nói chung và hoạt động tài chính của từng doanh nghiệp nói riêng, thực tiễn các giao dịch tài chính tiền tệ trên thị trường tài chính quốc tế.

  ppt17p hoa_cuc91 26-06-2014 60 13   Download

 • Tiêu chí Phân loại Nơi cư trú / Đồng tiền Người đi vay / phát hành CK cư trú Đồng tiền định giá giao dịch Địa phương Ngoại tệ A. Nội địa C. Ngoại biên phi cư trú B. Nước ngoài D. Ngoại biên A. Thị trường tài chính nội địa B. Thị trường khu vực nước ngoài C & D. Thị trường ngoại biên (euromarkets) B+C+D = Thị trường tài chính quốc tế 9/14/2012

  pdf17p coc_xanh 18-01-2013 92 11   Download

 • Bài giảng Tài chính Quốc tế chương 1: Tài chính Quốc tế trình bày nội dung về tài chính Quốc tế - các thị trường tài chính Quốc tế, thị trường và các công cụ phái sinh. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf9p lamtran89 14-07-2014 60 7   Download

 • Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 5: Thị trường ngoại hối" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ phái sinh ngoại hối, thị trường ngoại hối của các nước đang phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt50p doinhugiobay_05 02-12-2015 35 7   Download

 • Chương 1 của bài giảng Tài chính quốc tế trình bày những nội dung tổng quan về tài chính quốc tế và quản trị tài chính đa quốc gia. Chương này giúp người học hiểu được khái niệm, đặc điểm và mục tiêu của tài chính quốc tế; hiểu được quản trị tài chính công ty đa quốc gia; biết được các thị trường tài chính quốc tế và thị trường phái sinh tiền tệ.

  pdf35p namthangtinhlang_02 04-11-2015 29 3   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế gồm có 9 chương được trình bày như sau: Tổng quan về Tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, thanh toán quốc tế, đầu tư quốc tế, tín dụng quốc tế, viện trợ phát triển chính thức, thị trường tài chính quốc tế, thuế quan và liên minh thuế quan, cán cân thanh toán quốc tế.

  pdf259p cobematxanh 05-12-2017 57 4   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 Thị trường tài chính quốc tế, trình bày các nội dung sau: Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế, các trung tâm tài chính trên thế giới, các giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế, đối tượng giao dịch thị trường tài chính quốc tế.

  pdf11p sangbanmai_0906 15-01-2018 10 2   Download

 • Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 7: Thị trường tài chính quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức về qui mô và cấu trúc TTTCQT, thị trường tiền tệ QT, thị trường trái phiếu QT, thị trường cổ phiếu QT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p nguoibakhong05 05-03-2018 29 2   Download

 • Chương 11 thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, nội dung cơ bản gồm có: Những vấn đề liên quan đến thị trường ngoại hối, lịch sử hình thành và phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế, tỷ giá hối đoái, khả năng chuyển đổi của tiền tệ.

  ppt59p depthat 12-03-2014 90 13   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về môi trường tài chính quốc tế hiện đại, các mục tiêu của quản trị tài chính quốc tế, các mối quan hệ và các chu chuyển tài chính quốc tế thông qua nghiên cứu công cụ cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ, quá trình hình thành, phát triển và phương thức vận hành của thị trường vay nợ, hệ thống tài chính-ngân hàng quốc tế và các cơ chế tổ chức ho...

  ppt9p top_12 18-04-2014 94 13   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, tài liệu "Tài chính tiền tệ" trình bày về những quan niệm cơ bản về tài chính trong nền kinh tế thị trường, tài chính quốc tế, ngân sách nhà nước, tiền tệ và lưu thông tiền tệ,... Với các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc102p hckg11 11-01-2016 48 12   Download

 • Chương 6 Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế thuộc Bài giảng Kinh doanh quốc tế nêu những vấn đề liên quan đến thị trường ngoại hối. Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế, tỷ giá hối đoái, khả năng chuyển đổi của tiền tệ.

  ppt49p blue_12 09-05-2014 64 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Thị trường tài chính quốc tế
p_strCode=thitruongtaichinhquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản