intTypePromotion=3

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Cung văn hóa thanh niên thành phố Hải Phòng, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, Chỉ dẫn thiết kế, Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Chia sẻ: Xylitol Lime Mint | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
2
lượt xem
0
download

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Cung văn hóa thanh niên thành phố Hải Phòng, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, Chỉ dẫn thiết kế, Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp: công trình phải đảm bảo nhu cầu về tìm hiểu kiến thức, tra cứu thông tin, rèn luyện thể chất,... của người dân thành phồ Hải Phòng, tạo nên một nơi lý thưởng để mọi người đến tham gia các hoạt động đó một cách thoải máivà tiện lợi, nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu thẩm mỹ ngày càng cao của xã hội, sự bùng nố thông tin và hội nhập quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Cung văn hóa thanh niên thành phố Hải Phòng, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, Chỉ dẫn thiết kế, Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG – BỘ MÔN KIẾN TRÚC ---------------******--------------- CUNG VĂN HÓA THANH NIÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH: KIẾN TRÚC Giáo viên hướng dẫn:Ths.KTS. CHU ANH TÚ Sinh viên: NGÔ THẾ TÀI HẢI PHÒNG 2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG – BỘ MÔN KIẾN TRÚC ---------------******--------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KIẾN TRÚC Sinh viên: NGÔ THẾ TÀI Giáo viên hướng dẫn: Ths.KTS. CHU ANH TÚ HẢI PHÒNG 2017
 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 1. Nội dung và các yêu cầu cần gi i quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- - Công trình ph i đ m b o nhu cầu nhu cầu về tìm hiểu kiến thức, tra cứu thông tin, r n u ện thể ch t, nh c, h i ho .... củ người dân thành phố H i Phòng, t o nên một nơi lý tưởng để mọi người đến để tra cứu thông tin, th gi các ho t động đ một cách tho i mái và tiện lợi, nhằ đáp ứng nhu cầu, thị hiếu thẩm mỹ ngày càng cao của xã hội, sự NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP bùng n thông tin và hội nhập quốc tế. - Công trình ph i đ m b o tính bền vững, thân thiện với i trường và tiết kiệ n ng ượng. - Công trình ph i đ m b o về mặt thẩm mỹ. - Công trình ph i đ m b o yêu cầu trước mắt và kh n ng phát triển lâu dài. - Công trình thiết kế ph i có vị trí và hình thức thu hút điể nhìn, đ m b o tầm nhìn từ trên không và từ dưới đ t. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán : TCXDVN_4455-1987 - Tiêu chuẩn b n vẽ xây dựng Việt Nam TCXDVN_276-2003 - Công trình công cộng - Nguyên tắc thiết kế TCXDVN_6160-1996 - Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng TCXDVN_293-2003 - Chống nóng nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế Sinh viên: NGÔ THẾ TÀI Mã số: 1212109056 TCXDVN_333-2005 - Chiếu sáng nhân t o công trình công cộng Lớp: XD1601K Ngành: Kiến trúc TCXDVN_306-2004 - Các thông số vi khí hậu trong nhà công cộng Tên đề tài: Cung V n H Th nh Niên Thành Phố H i Ph ng TCXDVN_175-2005 - Tiêu chuẩn mức ồn tối đ trong c ng trình c ng cộng 3. Đị điểm thực tập tốt nghiệp: C ng T C Phần Tư V n Thiết Kế Đ Thị Việt Đị chỉ : V n Mỹ - Ng Qu ền - H i Ph ng Mail : kientrucdothiviet.vn@gmail.com
 4. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Họ và tên: CHU ANH TÚ Học hàm, học vị: Th c sĩ, Kiến trúc sư Cơ qu n c ng tác: Trường Đ i học Dân lập H i Phòng Nội dung hướng dẫn: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 07 tháng 04 n 2017 Đã nhận nhiệm vụ ĐATN Đã gi o nhiệm vụ ĐATN Sinh viên Giáo viên hướng dẫn Y Yêu cầu ph i hoàn thành trước ngà 2 tháng n 20 Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2017 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
 5. - Phương án chọn MỤC LỤC Những đồ ch nh củ phương án LỜI CẢM ƠN  Bố cục t ng thể  Bố cục ặt ằng PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU  T hợp hình hối iến trúc 1.1 Giới thiệu chung  Các gi i pháp ĩ thuật . . . Khái quát về H i Ph ng . .2. C nh qu n PHẦN III KẾT LUẬN 1.1.3. Kh hậu . . . Lịch s 12 N v nh n hê h ậ ưn ủ Hải Ph n .2. . N t v n h đặc trưng củ H i Ph ng .2.2. Xu hướng v n h hiện n 1.3. L o h n ề i 1.3. . nghĩ củ đồ án 1.3.2. Ph vi nghiên cứu củ đồ án PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 V ph n h ánh iá h 2.2 C ho h 2.3 N i n n hiên ứ n nh 2.3.1 Chức n ng s dụng c ng trình 2.3.2 Gi i pháp iến trúc 2.3.3 Đối tượng và giới h n nghiên cứu 2.4 Nhiệm vụ thiết kế 2.4.1 Nhiệ vụ thiết ế 2.4.2 Các phương án thiết ế iến trúc - Phương án so sánh
 6. LỜI CẢM ƠN ĐỒ ÁN Thiên nhiên, v n hóa và con người luôn có mối quan hệ kh ng khít với nhau, mối quan hệ này ngày càng trở nên quan trọng. Do vậ kiến trúc đã và đang là cầu nối gắn kết con người với thiên nhiên, v n hóa một cách hài hoà nh t.. Điều đó được thể hiện thông qua đồ án tốt nghiệp “C n V n H Th nh Niên Th nh Ph Hải Ph n ”. Được sự d dỗ, chỉ b o và giúp đỡ nhiệt tình của các thầ cô giáo trong CUNG VĂN HÓA THANH NIÊN những n m học tập, tự b n thân tìm hiểu học hỏi qua các tài liệu cùng sự say mê với iến trúc, chúng em đã thực hiện đồ án này với hy vọng g i gắ vào đ một ý tưởng kiến trúc của mình. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Có ẽ sẽ còn nhiều bỡ ngỡ với công việc thực tế trớc mắt, tuy nhiên trong quá trình học tập những kiến thức thu thập được là nguồn n ng lượng chính yếu tiếp sức và thúc đẩ cho công tác và học tập sau này. Chúng em xin chân thành c ơn quý thầy cô đã hướng dẫn, rèn luyện cho em trong n m n m qua. Đặc biệt quý thầ đã hướng dẫn, chỉ đ o cho em trong GVDH : THS. KTS CHU ANH TÚ suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp này: TS.KTS.CHU ANH TÚ – giáo viên hướng dẫn SVTH : NGÔ THẾ TÀI Và các thầ cô đã tận tình chỉ b o, giúp đỡ em hoàn thành tốt đồ án tốt MSV : 1212109056 nghiệp với đề tài : Cung V n H Th nh Niên Thành Phố H i Ph ng. LỚP : XD1601K Hải Phòng, tháng 06 năm 2017
 7. PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU H i Ph ng c điều kiện tự nhiên r t phong phú, giàu đẹp, đ d ng và có 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG nhiều n t độc đáo ng sắc thái của c nh quan nhiệt đới gió mùa. Nơi đ c rừng quốc gia Cát Bà - Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới - là khu rừng nhiệt đới 1.1.1 KHÁI QUÁT VỀ HẢI PHÒNG nguyên sinh n i tiếng, đặc biệt phong phú về số ượng oài động thực vật, trong H i Phòng là thành phố duyên h i nằm ở h ƣu của hệ thống sông Thái đ c nhiều oài được xếp vào loài quý hiếm của thế giới. Đồng thời, nơi đ Bình thuộc đồng bằng sông Hồng có vị trí nằm trong kho ng từ 200 ’ đến còn có c một vùng đồng bằng thuộc vùng đồng bằng tam giác châu th sông 2 00 ’ vĩ độ Bắc, và từ 0 029’ đến 0 00 ’ inh độ Đ ng; phía Bắc và Đ ng Hồng, t o nên một c nh quan nông nghiệp trồng ú nƣớc à n t đặc trưng của Bắc giáp tỉnh Qu ng Ninh, phía Tây Bắc giáp tỉnh H i Dƣơng, phía Tây Nam vùng du lịch ven biển Bắc Bộ và c một vùng biển rộng với nguồn tài nguyên giáp tỉnh Thái Bình và ph Đ ng à iển Đ ng với đường bờ biển dài 125km, vô cùng phong phú, nhiều h i s n quý hiếm và bãi biển đẹp. nơi có 5 c a sông lớn là B ch Đằng, C a C m, L ch Tr , V n Öc và s ng 1.1.3. KHÍ HẬU Thái Bình. Khí hậu của H i Ph ng cũng há đặc sắc, ôn hoà, dồi dào nhiệt ẩm và Diện tích tự nhiên à . 0 , 2, T nh đến tháng 12/2011, dân số qu nh n c ánh nắng chan hoà, r t thích nghi với sự phát triển của các loài H i Ph ng à .90 . 0 người, trong đ d n cư thành thị chiếm 46,1% và dân động thực vật nhiệt đới, đặc biệt r t dễ chịu với con người vào mùa thu và mùa cư nông thôn chiếm 53,9%, là thành phố đ ng d n thứ 3 ở Việt Nam, sau Hà xuân. Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 1.1.4. LỊCH SỬ H i Phòng à đ thị lo i 1 c p quốc gia gồm 7 quận (Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Ch n, Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến An và H i An), 6 huyện ngo i H i Ph ng à vùng đ t đầu sóng, ngọn gi , “phên dậu” ph Đ ng củ đ t thành (Thuỷ Nguyên, H i An, An Lão, Kiến Thụ , Tiên Lãng, Vĩnh B o) và 2 nước, có vị thế chiến ược trong toàn bộ tiến trình đ u tranh dựng nước và giữ huyện đ o (Cát H i, B ch Long Vĩ) với 22 phƣờng và thị tr n ( 0 phường, 10 nước của dân tộc t . Người H i Phòng với tinh thần êu nƣớc nồng nàn, tính thị tr n và 148 xã) . cách dũng c , iên cường, n ng động, sáng t o, đã từng chứng kiến và tham gia vào nhiều trận quyết chiến chiến ược trong chiến tranh gi i phóng dân tộc H i Phòng từ u đã n i tiếng là một c ng biển lớn nh t ở miền Bắc, một và b o vệ T quốc. Đ à vùng đ t in đậm d u n chống ngo i xâm trong suốt đầu mối giao thông quan trọng với hệ thống giao thông thuỷ, bộ, đường sắt, quá trình lịch s 000 n của dân tộc Việt Nam, với các chiến thắng trên sông hàng h ng trong nước và quốc tế, là c a chính ra biển của thủ đ Hà Nội và B ch Đằng của Ngô Quyền n 9 , củ Lê Hoàn n 9 , của Trần Hưng các tỉnh phía Bắc; à đầu mối giao thông quan trọng của Vùng Kinh tế trọng Đ on 2 ... C ng H i Ph ng Đến nay, các chiến t ch đ vẫn còn tồn t i r t điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang - một vành đ i hợp tác kinh tế Việt Nam - nhiều di tích lịch s , ưu truyền biết bao truyền thuyết d n gi n, để l i cho hậu Trung Quốc. thế nhiều c ng trình v n hoá, nghệ thuật có giá trị. Đến H i Ph ng, đặt chân 1.1.2 CẢNH QUAN đến b t cứ đ u chúng t cũng ắt gặp các di tích, các lễ hội gắn với những truyền thuyết, huyền tho i về lịch s oanh liệt chống ngo i xâm của H i Phòng.
 8. 1 2 NÉT VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẶC TRƯNG CỦA HẢI PHÒNG nữa. Tuy nhiên dù còn ở H i Phòng hay không, t t c họ đều có một phong 1 2 1 NÉT VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA HẢI PHÒNG cách nghệ thuật m nh mẽ đậm ch t miền biển. Các tên tu i lớn về hội họa + V n h c: đƣợc sinh ra t i H i Phòng là Mai Trung Thứ, Trần V n Cẩn. Kế theo là các nghệ sỹ hác như Thọ Vân, Lê Viết S , Nguyễn M nh Cường, Nguyễn Hà, Nhắc đến một H i Ph ng trong v n học à người t nghĩ ng đến tên tu i Đặng Hướng, Khắc Nghi, Quốc Thái, Ph m Ngọc Lâm, Sơn Trúc, Quang nhà v n Ngu ên Hồng và ngược l i nhắc đến sự nghiệp sáng tác của Nguyên Ngọc... Lớp các họ sĩ và nhà điêu hắc trẻ thế hệ thứ ba ph i kể đến: Đặng Hồng thì không thể bỏ qua những tác phẩm viết về con người cũng như m nh Tiến, Qu ng Hu n, Đinh Qu n, Việt Anh, Vũ Th ng, Ngu ễn Ngọc D n, Vũ đ t đã g p phần nu i dưỡng tài n ng v n chương của ông. Nguyên Hồng không Nghị, Nguyễn Viết Thắng, Mai Duy Minh... sinh ra t i H i Phòng (quê gốc của ông ở N Định) nhưng những n tháng đáng nhớ nh t trong cuộc đời ông gắn liền với từng góc phố, bến tàu và những + Sân kh iện ảnh: con người ũ cùng h nơi đ t C ng. Đ à c m hứng để có một thiên tiểu Nền v n hoá s n h u của H i Ph ng ngà càng đƣợc nâng cao. Hiện có r t thuyết Bỉ Vỏ r đời. nhiều nhóm kịch n i đ ng ho t động, đe i hiệu qu r t cao. Với người dân R t nhiều người Hà Nội và trên c đ t nƣớc đã từng biết và xúc động khi H i Phòng và c nước, có lẽ thân thuộc nh t là nghệ sĩ hài Qu ng Thắng hay nghe tuyệt phẩm "Em ơi Hà Nội phố" của nh c sĩ Phú Qu ng. Nhưng t ngƣời đ o diễn V n Lượng với chƣơng trình truyền hình "Ơi H i Phòng" phát sóng biết rằng, lời ca trong "Em ơi Hà Nội phố" chỉ là một đo n trong trường ca hàng tuần trên VTV4 và các bộ phim h p dẫn: "Nước mắt của biển", "Con mắt cùng tên của nhà thơ Ph n Vũ, ột trường c cho đến tận bây giờ vẫn đƣợc bão". cho là hay nh t về Hà Nội. Ph n Vũ, cũng giống như Đoàn Chuẩn là những + Âm nhạc: người con của H i Ph ng, đã c m nhận, đã êu và viết cho Hà Nội những tuyệt Miền v n h c của H i Ph ng, c n ưu đọng đến bây giờ những điệu hát phẩm r t giá trị mà ngay c người Thủ Đ cũng chưa chắc đã so được... dân ca, những tích chèo, múa rối... như hát trù, hát đú ở Thủy Nguyên; hát + Nghệ thuật: chèo, nh c múa rối ở Tiên Lãng, Vĩnh B o; các điệu hò kéo thuyền vùng ven H i Phòng là nơi đã s n sinh và nu i dưỡng nhiều tài n ng nghệ thuật lớn biển... Những àn điệu y gắn liền với nền v n inh ú nước, t o thành b n sắc củ đ t nước. Nơi đ đã sinh r tên tu i V n C o trong nh c, tên tu i Trần củ cư d n vùng đ t nơi đầu sóng ngọn gió. V n Cẩn trong hội họa. Nếu Bình Định được gọi à đ t thơ, nơi s n sinh và nu i dưỡng tài n ng của + Mỹ thuật: những nhà thơ lớn như Chế Lan Viên, Hàn Mặc T , Xuân Diệu thì H i Phòng là m nh đ t đã s n sinh, nu i dưỡng những tên tu i của nền âm nh c hiện đ i H i Phòng không ph i là trung tâm nghệ thuật lớn như Hà Nội, Huế, TP Hồ Việt Nam như V n C o, Hoàng Qu , Đoàn Chuẩn, Đỗ Nhuận, Trần Chung, Chí Minh. Các ho sỹ, nhà điêu hắc của H i Phòng ho t động nghệ thuật trong Ngô Thụy Miên rồi Duy Thái sau này. H i Phòng cùng với Hà Nội được coi là một i trƣờng ít nhiều buồn tẻ và h h n. Nhiều ho sỹ đã chọn cho riêng 2 cội nguồn hình thành nên nền âm nh c hiện đ i của Việt Nam. Từ những thập mình một i trƣờng nghệ thuật hác và đã h ng c n sinh sống ở H i Phòng niên 30, 40 của thế kỷ 20, các nh c sĩ tiên phong của Tân nh c Việt Nam t i
 9. H i Phòng và Hà Nội thường xuyên có sự gi o ưu, tr o đ i với nhau trong các Hội vật cầu làng Kim (Kim Sơn, Kiến Thuỵ) sáng mồng 6 tháng Giêng sáng tác cũng như xu t b n (in n) tác phẩm. T i H i Ph ng hi đ qu tụ Lễ hội đu thu ền rồng trên biển Đồ Sơn những nh c sĩ hàng đầu của nền tân nh c như các nh c sĩ ập nên nh Đồng Lễ hội làng cá Cát Bà Vọng: Lê Thương, Hoàng Qu , Hoàng Phú, C nh Th n, V n C o... - nhóm nh c đã g p phần làm nên nền tân nh c Việt Nam, rồi nh c sĩ Đoàn Chuẩn, Đỗ Lễ hội núi Voi (huyện An Lão) Nhuận, nhà thơ-nh c sĩ Ngu ễn Đình Thi, Vũ Trọng Hối, Lương Vĩnh... Lễ hội Ho Phượng đỏ: đ à ho t động du lịch mới của thành phố, bắt đầu Sau khi H i Ph ng được gi i phóng ngày 13-5-1955 và nh t là trong thời kỳ từ n 20 2. kháng chiến chống Mỹ, hình nh thành phố c ng hiên ngang b t khu t trong + Ẩm thực: ƣ o ão đ n, ngƣời d n đ t C ng vừa chiến đ u vừa s n xu t để b o vệ Ẩm thực H i Phòng bình dị và dân dã, không cầu kỳ nhưng đậ đà h và xây dựng đ t nƣớc đã t o c m hứng cho các nh c sĩ sáng tác nên hàng o t quên. Nơi đ n i tiếng với các món h i s n. Các nhà hàng h i s n ở khu vực các ca khúc ng điệu hào hùng đi vào ng người như "Thành phố Hoa Đồ Sơn n i tiếng với tôm cua cá mực r t tươi và giá ph i ch ng. Phong cách phượng đỏ" (H i Như, Lương Vĩnh), "Bến c ng quê hương tôi" (Hồ Bắc), chế biến h i s n ở H i Phòng theo phong cách dân dã, nh n m nh thực ch t và "Chiều Cát Bà" (V n Lương), "Thành phố củ e " (V n Dung), "Chiều trên vị tươi ngon của nguyên liệu nhiều hơn sự cầu kỳ trong gia vị và cách chế biến. bến c ng" (Nguyễn Đức Toàn)... Nhiều ca khúc sau này trở thành những nh c Các n n như ánh đ cu , ún cá, ánh ỳ cay, cơm cháy h i s n, ốc phẩ được nhiều người yêu thích, những ài c đi cùng n tháng. Đặc biệt, cay, nem cua bể, giờ đ đã quá quen thuộc và n i tiếng. Những n n nà c ca khúc "Thành phố Ho phượng đỏ" (thơ: H i Như, nh c: Lương Vĩnh) được thể được tìm th trên đường phố của những nơi hác như TP.Hồ Chí Minh, Hà chọn làm nh c hiệu Đài Phát th nh - Truyền hình H i Ph ng và được coi như Nội,... nhưng đƣợc thưởng thức chúng trên thành phố ho phượng đỏ vẫn là lý bài hát truyền thống củ người dân thành phố C ng dù đ ng sống ở trong nước tưởng nh t vì sự lựa chọn nguyên liệu tươi ngon cùng với những bí quyết ẩm h ngoài nước thực riêng củ ngƣời đầu bếp. Ẩm thực H i Ph ng đã từng đƣợc qu ng bá sang + Lễ h i: Châu Âu t i lễ hội biển Brest 2008 (Cộng h Pháp) và đã g được tiếng vang Cũng như mọi đị phương trên c nước, H i Ph ng cũng à nơi có các lễ hội lớn. ng đậm b n sắc v n hoá Việt Nam. Ngoài ra, H i Phòng còn n i tiếng với nhiều n n hác như lẩu bề bề, Liên hoan Du lịch "Đồ Sơn biển gọi": diễn ra vào ngày 30- đến 2-5 hàng nộm giá, thịt san biển, sủi dìn, bánh bèo,... Một số n n h ng thể thưởng n với nhiều ho t động sôi n i, h p dẫn nhằm qu ng bá về du lịch H i Phòng. thức ở những nơi khác mà chỉ có t i H i Phòng. Hội chọi tr u Đồ sơn: Ngày Hội chọi trâu là ngày vui nh t trong những ngày + Biể ượng: hội làng ở Đồ Sơn. Bởi lẽ, ngày Hội vừa mang tinh thần thượng võ của dân tộc, Từ u, ho phượng đỏ (phượng vĩ) đã trở thành biểu tượng của thành phố vừa là biểu tượng o đời của nền nông nghiệp Việt Nam, con trâu gắn liền với c ng H i Ph ng. Đối với mỗi người H i Phòng, dù già hay trẻ, dù đ ng sống t i xứ sở trồng ú nước.
 10. thành phố hay sống x quê hương thì vẫn luôn giữ trong ký ức một àu đỏ rực dụng cụ, c t và hiêu vũ thể thao. Nhiều vận động viên H i Ph ng đã đánh khó phai củ ho phượng vĩ h i ên ờ hồ Tam B c mỗi độ hè về. Cây phượng d u những cột mốc quan trọng của thể thao Việt Nam trong hành trình hội nhập vĩ được người Pháp du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 9, c đặc điểm sinh vào thể thao khu vực cũng như quốc tế. thái là bắt đầu nở hoa vào những ngà đầu ù h , ù ho phượng kéo dài Thể dục dụng cụ H i Phòng từng có Nguyễn Thị Ng , người giành HCV trong kho ng 1 tháng (từ đầu tháng đến hết tháng ) đúng vào thời điểm bắt SEA G es đầu tiên n 99 cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Hơn một thập đầu mùa du lịch biển của H i Phòng và ngày gi i phóng thành phố (13 tháng kỷ s u, đến ượt Phan Thị Hà Th nh đưa thể dục dụng cụ Việt Nam xu t hiện ). Dù ngà n phượng vĩ được trồng khắp mọi nơi t i Việt N nhưng nhắc trên b n đồ của thể dục dụng cụ thế giới với t HCĐ gi i v địch thể dục đến H i Ph ng người ta vẫn thường gọi bằng cái tên đầy thi vị là Thành phố dụng cụ châu Á 2009, 2 HCB World Cup thể dục dụng cụ 2010 và t HCĐ t i hoa phượng đỏ. Nguồn gốc của tên gọi đ c thể bắt nguồn từ một bài hát r t gi i v địch thể dục dụng cụ thế giới n 20 .Đ à ần đầu tiên một vận n i tiếng về H i Phòng. Bài hát Thành phố hoa phượng đỏ được nh c sĩ Lương động viên thể dục dụng cụ Việt N giành được hu chương t i gi i v địch Vĩnh ph nh c từ bài thơ cùng tên của nhà thơ H i Như viết n 9 0. Vượt thể dục dụng cụ thế giới. Trong điền kinh, Bùi Thị Nhung là vận động viên đầu qua sự th thách của thời gian, bài hát có sức động đặc biệt đối với mỗi tiên đo t được HCV c p châu lục về cho điền kinh Việt Nam với t m HCV ở người H i Phòng, nh t là với những i đ ng sống xa thành phố quê hương. Bài nội dung nh y cao nữ t i gi i v địch ch u Á n 200 . Trong ơi lội, Nguyễn hát đã được chọn làm nh c hiệu củ Đài Phát th nh Tru ền hình H i Phòng và Hữu Việt là một trong những cái tên hàng đầu của thể thao Việt Nam trên được xe như bài hát truyền thống của những người con đ t C ng. đường đu x nh với 3 t m HCV SEA Games liên tiếp. Đường Ph V n Đồng của H i Phòng từ cầu Rào - Đồ Sơn chính thức Riêng ng đá vẫn là môn thể th o đƣợc người H i Phòng yêu thích nh t. đƣợc công nhận à con đường trồng nhiều c phượng nh t của Việt Nam. Trên B ng đá được người Pháp du nhập vào Việt Nam từ những n đầu thế kỷ 20, chiều dài hơn 20 nà đƣợc trồng .0 c phượng. trong khi H i Phòng là một vài nơi ở Việt N úc đ c phong trào ng đá Ngoài ho phượng đỏ ra, Nhà hát lớn H i Phòng nằm ngay giữa qu ng phát triển m nh nh t với nhiều đội bóng (gồm c người Việt và người Pháp) trường trung tâm thành phố on qu cũng đƣợc coi như biểu tượng kiến được thành lập. Nhà v n Ngu ên Hồng cũng à người r t hâm mộ ng đá trúc đặc trưng của H i Ph ng. Nhà hát được xây dựng vào n 90 , hoàn trong những n tháng ng sống và sáng tác t i H i Phòng. Tính cánh của thành n 9 2 theo thiết kế của kiến trúc sư người Pháp với nguyên vật liệu người H i Ph ng được biểu hiện rõ nét qua tình yêu cuồng nhiệt dành cho môn mang từ Pháp sang. Cùng với Nhà hát lớn t i Hà Nội và Thành phố Hồ Chí thể th o vu , dù đ i hi sự cuồng nhiệt y bị đẩ đến mức cực đo n. B ng đá Minh thì đ à số ít những nhà hát đƣợc người Pháp xây dựng t i Việt Nam H i Ph ng đã tr i qua nhiều gi i đo n th ng trầm, nhiều đội bóng lần ượt bị thời kỳ thuộc địa. gi i thể để hiện nay chỉ còn l i một đội bóng duy nh t là Câu l c bộ ng đá + Thể thao: Vicem H i Ph ng đ ng thi đ u t i Gi i ng đá chu ên nghiệp quốc gia V.League 1. Tuy vậy sân vận động L ch Tray vẫn thuộc số ít sân bóng t i Việt H i Phòng là một trung tâm m nh của thể thao Việt Nam. H i Phòng có thế m nh trong các môn thể th o như bắn cung, ng đá, ơi lội, nh y cao, thể dục
 11. N c n du trì đƣợc số ượng khán gi c o trong vài n qu (trung ình trên + Và việc t o được một sự ên tĩnh, t o được một nơi giao lưu gi i tr u ện tập một v n khán gi mỗi trận đ u). sau những ngày làm việc nặng nhọc.T i đ sẽ gợi một chút gì r t riêng của H i Phòng. Đ à nghĩ nh n v n củ đề tài. I.2. XU HƯỚNG VĂN HÓA HIỆN NAY 1.3.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - H i Ph ng như một biểu tượng âm giai th đẫm, mang hình hài cốt cách - Nâng cao ch t lượng sống cũ và c i thiện điều kiện sống mới hình thành một của thành phố trẻ, với đầy khát vọng củ cái đẹp. N như ch t chứa một ước trung t v n hoá của H i Ph ng. Em mong muốn g i vào đề tài tốt nghiệp của vọng bền vững, không khoe khoang tự mãn, không cao ng o sánh vai, không so mình một bức th ng điệp của sự giao tiếp v n hoá - nghệ thuật - thể th o và từ bì hơn thiệt trước không gian và thời gian, mà cứ luôn cuốn hút, hướng về phía đ sẽ mở rộng tầm nhìn cho phát triển trong tương lai. trước. Và cứ thế hình hài phố thị H i ph ng u n n ng động là m ch nguồn PHẦN II. PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU hôm nay. II.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KHU ĐẤT. - Nằm trên hồ Quần Ngự thuộc địa bàn quận Ng Qu ền, Thành phố 1.3. Lí do ch n ề tài H i phòng. 1.3.1 NGHĨA CỦA ĐỒ ÁN - H i Phòng là thành phố có nền v n hoá nghệ thuật phong phú đ d ng kể c - Khu đ t xây dựng rộng 2HA nằm trên địa hình bằng phẳng, là nơi tập trung dân truyền thống và hiện đ i. Tuy nhiên, các không gian dành riêng cho các ho t cư sinh sống đông đúc, xung quanh là các khu iên hợp thể th o. động sinh ho t gi o ư v n hoá - thể th o cộng đồng còn h n chế. H n chế này - Giao thông n trên cung đường L ch Tr và đi trung tâm thành phố. phần nào làm chậm sự phát triển về v n hoá - nghệ thuật - thể th o ở H i Ph ng. - Khí hậu mát mẻ, đ n hướng gió tốt hướng Nam và Đông Nam, r t cần thiết cho Thiếu không gian sinh ho t cho người dân thành phố, đặc biệt là người cao tu i và giới trẻ. - Trong quá trình phát triển hội nhập của H i Phòng – một thành phố việc giao lưu v n hóa v n nghệ, thể dục thể thao của người d n quận Ng Qu ền n i riêng và người d n H i Ph ng n i chung. trẻ n ng động, việc t o một không gian sinh ho t v n hoá nghệ thuật cộng đồng à điều quan trọng nhằm góp phần vào sự phát triển và hội nhập của thành phố, - C nh quang thiên nhiên đẹp, ph Bắc giáp s n vận động L ch Tr , ph bên c nh đ c n t o điều kiện cho giới trẻ nâng cao sự sáng t o, phát triển tầm N giáp cung v n h o động Hữ Nghị Việt Tiệp, ph T giáp hu d n nhận thức về v n hoá nghệ thuật, mở rộng giao tiếp về v n hoá cho ngời dân cư, ph Đ ng giáp Hồ An Biên. thành phố nói chung và người dân Quận Ng Qu ền nói riêng. II.2. CƠ SỞ KHOA HỌC - nghĩ nh n v n: + Kh n ng gi o tiếp con người với con người trong Quận Ng Qu ền Đồ án đư r một phương án góp phần thúc đẩy v n hoá nghệ thuật của thành phố + Kh n ng gi o tiếp con người với v n hoá nghệ thuật cũng như thể th o của và t o một không gian sinh ho t cho người dân. Trung tâm v n hoá thanh niên H i Phòng. C i t o các c ng trình đã x dựng và xây dựng mới công trình có thành phố H i Ph ng sẽ là một điểm dừng chân trên tuyến đường quy ho ch t o kh n ng đáp ứng cho nhu cầu đ thị. sự giao tiếp v n hoá nghệ thuật cho người dân cũng như cho du khách đến H i Phòng. Đây sẽ là điểm nh n trên mang nhiều ý nghĩa v n hoá nghệ thuật đặc trưng của thành phố H i Phòng.
 12. II.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CÔNG TRÌNH Khối biểu diễn nơi thường xuyên diễn ra các ho t động v n h ng t nh qui trung II.3.1. CHỨC NĂNG SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH. bình với sức chứ 00 người. Với những đê h nh c, trong một t ng thể hoàn chỉnh củ h ng gi n như một minh chứng cho đời sống ngày một nâng cao của Để ghi nhận và t o dựng sức sống cho một thế hệ những con người yêu nghệ ngời d n Quận Ng Qu ền và đ cũng trở thành một điểm thu hút cho các ho t thuật, tái hiện những nét đặc trưng trong v n hoá nghệ thuật H i Phòng động v n h hác. trong một không gian nghệ thuật, Trung tâm v n hóa thanh niên thành phố H i Ph ng trước tiên là một địa điểm sinh ho t v n hóa – v n nghệ - * Khu trưng bày triển lãm thể th o của nhân dân. Nơi đ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ Khu trưng à hánh tiết sẽ giúp khách tham quan có thể th trôi tâm hồn theo đu i thuật, các cuộc triển lãm, hội chợ hay là những không gian học tập, những ý thích riêng cho mình. Khu trưng bày mục đ ch giúp du khách c m nhận nghiên cứu đe đến cho ngời s dụng một môi trường v n hóa sinh được tu i trẻ. mỗi ước đi họ đều c m nhận được sức sống giới trẻ với những động. Cũng như các Trung tâm v n hóa khác, “ Trung tâm v n hóa thành tựu và c niềm mơ ước tới một tương i tươi sáng, đ cũng à nghĩ nh n thanh niên thành phố H i Ph ng ” c các chức n ng ho t động thúc đẩy: v n của Cung V n H Th nh niên. Biểu diễn v n nghệ , gi o ưu v n h , thể ch t trong và ngoài trời. * Khối Câu l c Bộ T chức các ễ hội tru ền thống ng sắc thái v n h đặc trưng củ H i Ph ng. Là nơi để mọi người đến học tập nghiên cứu những giá trị truyền thống những nét về v n hoá - nghệ thuật - thể th o H i Phòng t i đ cũng à nơi để gi o ưu những ho t Gi o ưu, tiếp xúc v n h nghệ thuật hiện đ i cũng như r n u ện thể ch t, nơi học tập động nghệ thuật nh hội ho v n học nghệ thuật , thể dục thể th o làm lành m nh sáng t o, r n u ện củ giới trẻ. hơn,phong phú hơn đời sống củ người H i Phòng. T chức những cuộc thi đ u ch. * Khối hành chính nghiên cứu 2.3.2. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH Là nơi à việc qu n c ng việc cũng như điều hành ọi ho t động củ Cung V n H Gi i pháp kiến trúc: Thanh Niên Thành Phố H i Ph ng. Với mong muốn của b n thân em về một không gian sống, một không gian sinh ho t *Khối s n tập đ n ng v nh thoáng đ t, gi n dị dựa trên sự tìm tòi của các khối hình cơ sở, bên c nh đ Khu s n tập đ n ng à h ng gi n phục vụ cho các ho t động sinh ho t v n h - thể quan niệm tìm gi i pháp riêng cho một kho ng h ng gi n ng đậm những giá trị thao. v nh của lịch s dựa vào những đặc trưng r t H i Phòng Gi i pháp t chức không 2 3 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU. gian Đối tượng s dụng: * Người dân và c nước: Công trình sẽ à điể v n h ành nh thu hút nhân dân t i * Khu đ n tiếp: Quận Ng Qu ền vào các dịp lễ hội hay các kỳ nghỉ. Ngoài ra, nhân dân c nước có Khu đ n tiếp thực sự là một sự khởi đầu, một sự giới thiệu t ng thể nh t toàn bộ công dịp đến Cung V n H Th nh Niên đều có thể tham gia vào các ho t động v n h thể dục thể th o của Cung V n H Th nh Niên trình, với diện tích r t rộng và thoáng đ ng. * Khách du lịch: Khách du lịch quốc tế đ ng dần biết đến một vùng đ t Ch u á đ ng * Khối biểu diễn chuyển mình, sự h p dẫn kỳ diệu củ v n h Phương Đ ng n i chung và Việt nam n i riêng đ ng à điều mà nhiều nhà nghiên cứu qu n t đến. Bên c nh đ , chính
 13. sách du lịch trong các nước khu vực của t chức Ase n cũng à t ng thê ượng - Hành Ch nh khách du lịch đến Việt nam. + Ph ng Tài Vụ : 0 - 45 m2 b/ Giới h n nghiên cứu: Chủ yếu là những đặc trưng của H i Phòng, các khu vực khác của miền Bắc c được + Ph ng Kế Toán : - 40 m2 nhắc đến nhưng không nhiều và chỉ mang tính giới thiệu. + Ph ng Giá Đốc : 0 - 55 m2 2.4. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH + Ph ng Ph Giá Đốc : - 40 m2 2.4.1. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ. + Ph ng Qu n L Điều Hành Nh n Sự : 0 - 65 m2 - S nh Ch nh : 0 - 200 m2 + Ph ng Họp : - 70 m2 - Khối Hội Trường : 0 - 400 m2 + Ph ng Tiếp Khách : - 50 m2 + S n Kh u : 0 - 80 m2 + S nh Gi i L o : 0 - 65 m2 + Kho đ o cụ : 2 2 + Nghỉ Nh n Viên : 2 + Wc : 25 m2 + Wc Nam : 30 m2 + B r Gi i Khát : 00 m2 + Wc Nữ : 0 2 - S n Đ N ng : 0 - 600 m2 - Khối Thư Viện : + Ph ng HLV Trọng Tài : - 50 m2 + S nh Gi i L o : - 60 m2 + Wc : 25 - 30 m2 + Thư Viện Điện T : 00 -120 m2 + Y Tế : 0 - 12 m2 + Thư Viện - Ph ng Đọc Sách : 200 - 220 m2 - Kh ng Gi n Trưng Bà Khánh Tiết : 200 2 + Kho : 20 - 25 m2 + S nh Gi i L o : 0 - 90 m2 + C fe Đọc Sách : 20 - 150 m2 + B r Gi i Khát : 00 - 120 m2 + Wc Nam : 30 m2 + Kho : 20 m2 + Wc Nữ : 20 2 + Ph ng Khách : 0 - 35 m2 + Nghỉ Nh n Viên : 15 m2 + Wc : 25 - 30 m2 + Kho : 10 - 12 m2 + Th đồ : 0 - 12 m2 - Khối C u L c Bộ : + Nghỉ Nh n Viên : 20 - 25 m2 + CLB. B ng Bàn : 0 - 90 m2 + Kĩ Thuật : 0 2 + CLB. Bi Lac : 80 - 90 m2
 14. + CLB. Bi A : 80 - 90 m2 + Nghỉ Nh n Viên : 20 2 + CLB. Cờ Vu : 0 - 55 m2 + Th Đồ : 0 - 15 m2 + CLB. Cờ Tướng : - 60 m2 - S n Thể Th o Ngoài Trời. + Ph ng HLV Trọng Tài : 0 - 55 m2 - Qu ng trường. + Wc : 25 - 30 m2 - S n Chơi Trẻ E . + Th đồ : 0 - 12 m2 - Công Viên Cây Xanh. + Nghỉ Nh n Viên : 20 - 25 m2 - Bãi Đỗ Xe. + CLB. Khiêu vũ : 0 - 85 m2 + CLB. Gym : 90 - 100 m2 * SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG N NG : + CLB. V Thuật : 0 - 150 m2 - Tầng : + Wc Nam : 20 - 25 m2 + Wc Nữ : 20 - 25 m2 + Ph ng HLV Trọng Tài, Y Tế : 0 - 65 m2 + Th Đồ : 0 - 12 m2 + Nghỉ Nh n Viên : 20 - 25 m2 + S nh Gi i o : 0 - 85 m2 +CLB. V n Thơ : 0 - 60 m2 + CLB. Nhiếp nh : 0 - 60 m2 + CLB. Hội Họ Trưng Bà Tr nh : 200 - 220 m2 + Quầ Hướng Dẫn : 20 - 25 m2 + CLB. Thời Tr ng : - 80 m2 + Kho : 10 - 15 m2 + S nh Gi i L o : 0 - 55 m2 - Tầng 2 : + Wc Nam : 30 m2 + Wc Nữ : 20 2
 15. Nhữn ý ồ chính củ phư n án h n : Gi o ưu v n h - thể dục - thể th o à những ho t động thiết 2 4 2 PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC yếu trong quá trình vận động của xã hội. Chính vì vậ , tưởng chủ đ o C n cứ vào nhiệm vụ thiết kế, điều kiện tự nhiên và hiện tr ng lập ra 2 phương án. xu t phát từ chiếc đ n ng s o gần gũi với v n h củ người dân Việt 1. Phương án : ( Phương án chọn ) N n i chung cũng như người dân H i Phòng nói riêng. M t bằng tổng thể tưởng xây dựng đồ án thờng là bắt nguồn khởi điểm cho một quan niệm về công trình của mình, trong quá trình thể hiện, chịu nh hưởng của những tác nhân xung quanh, dần dần hình thành một ý tưởng chủ đ o xuyên suốt c quá trình thể hiện đồ án. Với riêng b n thân Em, việc tìm ra câu tr lời cho su nghĩ: Đ u sẽ là sự hợp ý nh t cho t ng thể củ hu đ t và c nh quan thực sự à điều vô cung quan trọng. Song, với quan niệm, công trình kiến trúc được sinh ra là một bộ phận quan trọng trong việc góp phần xây dựng nên v n h . 2. Phương án 2 : ( Phương án so sánh ) Vì lẽ đ , c ng trình “ Trung t v nh th nh niên thành phố H i Ph ng” được cố gắng xây dựng để đ t được các tiêu chí : - Một công trình kiến trúc v n h được nghiên cứu và xây dựng với các chức n ng inh ho t, bố cục c n đối dựa trên các hình khối cơ b n.
 16. - Các tuyến giao thông ngoài việc đ m nhận chức n ng của PH ẦN III: K ẾT LUẬN riêng mình còn là các tuyến liên kết các điểm – m ng bố cục. Đối với mỗi đ t nước, mỗi dân tộc v n h ch nh à sự thể hiện - Trên t ng thể, tuyến - điểm kết hợp t o nên một bố cục c n đối rõ nh t sự phát triển của xã hội đ , th ng qu các ho t động gi o ưu, hài hòa. biểu diễn v n h nghệ thuật, đời sống tinh thần củ con người ngày Không gian là một sự đối lập với thiên nhiên hung vĩ như ột một nâng cao, tái t o sức sáng t o sau những ngày làm việc c ng thẳng sự khẳng định sụ chế ngự thiên nhiên của nhân dân ta. h à nơi chốn để mỗi cá nh n c được i trường thể hiện cái tài lẻ Dây truyền n n n của mình. Và thật đáng tự hào khi kiến trúc đ ng g p ột phần đáng ể Kh ng gi n c ng trình được bố cục theo các chức n ng ch nh: trong việc t o dựng một i trường như vậ đ . - Ho t động trưng à triển lãm. Trung t v nh th nh niên thành phố H i Ph ng với địa thế - Ho t động biểu diễn và hội th o. có những đặc điểm riêng, Công trình sẽ là nhịp cầu nối giữa những trái - Ho t đ ng sinh ho t nghiên cứu nghệ thuật. tim và tâm hồn yêu cuộc sống, mong muốn về một tương i phát triển - Ho t động thể ch t trong nhà và ngoài trời. củ những con nưgời tài ho đ t H i Phòng. * Ho t động trưng à triển lãm: Đ à sự buông th của kiên trúc là một h ng gi n r ng được thiết kế đơn gi n nó trở thành một h ng gi n đ n ng để t chức những bu i triển ã h đơn gi n để giới thiệu những tác phẩm của chính những hội viên trong câu l c bộ đên sinh ho t nghệ thuật. * Ho t động biểu diễn và hội th o Khối hội th o độc lập có s nh riêng, nằm trên trục chính của c t ng thể công trình, t i vị trí này, các chức n ng ho t động sẽ được s dụng hiệu qu ( hoặc có thể hoà chung với c công trình hoặc có thể ho t đ ng độc lập). Khối biểu diễn có qui mô trung bình bao gồm các chức n ng như sân kh u biểu diễn, phòng hóa trang cho các diễn viên, kỹ thuật sân kh u, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, phòng biên tập đ o diễn. * Ho t động sinh ho t nghiên cứu nghệ thuật Góp phần à phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân và giúp mọi người hiêu r hơn những giá trị củ v n hoá tru ền thống *Ho t động thể ch t trong nhà và ngoài trời Nhằ thúc đẩ tinh thần thể th o và r n u ện sức hỏe cho giới trẻ hiện nay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản