Thuyết trình nhóm "Nhiệm vụ dạy học"

Chia sẻ: Phạm Hồng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

1
1.364
lượt xem
220
download

Thuyết trình nhóm "Nhiệm vụ dạy học"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nhiệm vụ dạy học được xác định dựa trên một số cơ sở chủ yếu như : Mục tiêu của giáo dục và đào tạo. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Đặc điểm của quá trình dạy học và hoạt động học tập của người học… Trên cơ sở đó, ta có thể xác định được 3 nhiệm vụ của dạy học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình nhóm "Nhiệm vụ dạy học"

 1. Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh Khoa Sinh_K34 NHIỆM VỤ DẠY HỌC GVHD: Hồ Văn Liên SVTH: Đặng Văn Danh Lương Thị Hạnh Nguyễn Trường Duy Đỗ Minh Hảo Lê Xuân Duyên Đào Anh Hoàng Lâm Văn Gường Phạm Thị Hồng Nguyễn Thị Mộng Hằng Lư Xuân Hùng
 2. Nội dung I. Phân tích nhiệm vụ dạy học 1. Nhiệm vụ thứ nhất 2. Nhiệm vụ thứ hai 3. Nhiệm vụ thứ ba II. Vận dụng vào bài dạy cụ thể
 3. Nhiệm vụ dạy học • Các nhiệm vụ dạy học được xác định dựa trên một số cơ sở chủ yếu như : – Mục tiêu của giáo dục và đào tạo – Sự tiến bộ của khoa học công nghệ – Đặc điểm của quá trình dạy học và hoạt động học tập của người học… • Trên cơ sở đó, ta có thể xác định được 3 nhiệm vụ của dạy học
 4. 1. Nhiệm vụ 1 • Tổ chức, điều khiển học sinh lĩnh hội tri thức khoa học phổ thông cơ bản, hiện đại phù hợp với thực tiễn của đất nước về tự nhiên, xã hội- nhân văn. • Đồng thời rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo tương ứng.
 5. Nhiệm vụ 1 • “Tổ chức điều khiển” thể hiện sự chủ động, tích cực và vai trò chủ đạo của giáo viên trong quá trình dạy học. • Thông qua việc lựa chọn nội dung, phương pháp giáo viên phải phát huy cao độ tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.
 6. Nhiệm vụ 1 Quá trình phản ánh Tri thức Hệ thống kinh nghiệm thế giới khách quan Đúc kết bằng phương pháp khoa học thực tế kiểm nghiệm Tri thức và chứng minh. khoa học
 7. Nhiệm vụ 1 khả năng học lên Tri thức phổ thông cơ bản là những tri thức cơ sở khoa học tối nền tảng thiểu, cần thiết nhất Đi vào cuộc sống lao động
 8. Nhiệm vụ 1 Những tri thức phổ thông cơ bản học sinh cần nắm là những tri thức khoa học hiện đại. Phản ánh những thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật Người giáo viên phải luôn tìm tòi, học hỏi, cập nhận những tri thức mới nhất
 9. Nhiệm vụ 1 thực tiễn đất nước Phù đặc điểm tâm sinh tri thức hợp lý học sinh hiện đại đảm bảo tính hệ thống, lôgic và mối liên hệ chặt
 10. Nhiệm vụ 1 Biến hóa: vận dụng kiến thức vào tình huống mới Kỹ năng: vận dụng kiến thức Hệ thống vào tình huống quen thuộc (kỹ tri thức năng), nếu thành thạo, tự động gồm 4 hóa gọi là kỹ xảo. trình độ lĩnh hội Tái hiện: Tái hiện về đối tượng theo trí nhớ hay ý nghĩ Tìm hiểu: nhận biết, xác định, phân biệt, nhận ra.
 11. Nhiệm vụ 1 • Cùng với quá trình lĩnh hội tri thức, giáo viên phải hình thành kĩ năng, kĩ xảo tương ứng cho học sinh. • Kĩ năng, kĩ xảo chung liên quan học tập là: – Kĩ năng làm việc nhóm. – Kĩ năng thu thập, xử lý, lưu trữ tài liệu. – Kĩ năng phân tích tình huống….. • Kĩ năng, kĩ xảo tương ứng là các kĩ năng chuyên biệt phù hợp với nội dung, mục tiêu của từng môn học
 12. Nhiệm vụ 2 • Tổ chức, điều kiển học sinh phát triển năng lực hoạt động trí tuệ, đặc biệt là năng lực tư duy, sáng tạo. năng lực nhận thức Năng lực hoạt động trí tuệ năng lực hành động
 13. Nhiệm vụ 2 • Năng lực nhận thức là những đặc điểm tâm lý đảm bảo cho quá trình nhận thức có hiệu quả như cảm giác, tri giác, chú ý, tư duy… • Năng lực hành động là khả năng tổ chức các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. • Năng lực nhận thức và năng lực hành động được hình thành trên cơ sở của sự nắm vững kiến thức khoa học và thông qua chính quá trình lĩnh hội kiến thức.
 14. Nhiệm vụ 2 Vai trò tổ chức Khả năng phát huy Năng lực tính tích cực, trí tuệ điều khiển của người thầy sáng tạo của học sinh Thời gian Năng lực trí tuệ Hình thành phẩm được hình thành Chất hoạt động trí tuệ
 15. Nhiệm vụ 3 Giáo dục Hình thành thế giới Những phẩm chất đạo quan khoa học đức nói riêng và phát triển nhân cách nói chung cho học sinh.
 16. Nhiệm vụ 3 Thế giới quan Lý tưởng Phẩm chất khoa học cách mạng đạo đức Hệ thống quan điểm: Về thế giới xung quanh Về những hiện tượng trong tự nhiên và xã hội
 17. Nhiệm vụ 3 • Thực tiễn dạy học đã chứng minh rằng, có thể giáo dục cho học sinh những phẩm chất đạo đức qua nội dung, phương pháp dạy. Trong đó, nội dung giáo dục có vai trò rất lớn. • Cuối cùng, có thể nói giáo dục thế giới quan và đạo đức vừa là mục đích, là kết quả. Đồng thời là cơ sở tư tưởng, là động lực thúc đẩy việc chiếm lĩnh tri thứ, kỹ năng và phát triển toàn diện nhân cách đối với người học
 18. Mối liên hệ giữa 3 nhiệm vụ • Ba nhiệm vụ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động biện chứng cho nhau cùng phát triển. • Ba nhiệm vụ đều hướng tới là tạo ra sản phẩm của quá trình dạy học  nhân cách học sinh (bao gồm cả phẩm chất và năng lực). • Nghiên cứu tìm hiểu nhiệm vụ của quá trình dạy học có thể bước đầu hình thành những định hướng cho quá trình giảng dạy.
 19. II. Vận dụng vào bài dạy cụ thể Bài 28: THỰC HÀNH LÊN MEN ETILIC VÀ LACTIC
 20. Vận dụng 1. Chia lớp thành các nhóm nhỏ , mỗi nhóm từ 2-3 học sinh. 2. Chuẩn bị • Giáo viên: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu TN Nhiệm • Học sinh: Tự tìm hiểu về cách làm rượu, vụ sữa chua, muối dưa. 3. Trong giờ học: 1 • Giáo viên giới thiệu dụng cụ, vật liệu và hướng dẫn học sinh cách tiến hành. • Cho học sinh thực hành theo nhóm đã chia. 1. Thu hoạch:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản