Thuyết trình: Sự can thiệp của chính phủ

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
220
lượt xem
42
download

Thuyết trình: Sự can thiệp của chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Sự can thiệp của chính phủ trình bày về xử lý các ảnh hưởng hướng ra ngoài, cung cấp hàng hóa công cộng Khắc phục sự không hoàn hảo của thị trường, đảm bảo phân phối thu nhập công bằng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Sự can thiệp của chính phủ

 1. SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ GV: TS LÊ VĂN BÌNH Nhóm trình bày: -Lê Long Vũ -Nguyễn Kiều Lệ Huyền Mai -Nguyễn Văn Đông -Nguyễn Trường Thái 25/07/2014 1
 2. Nội dung • Những can thiệp của chính phủ để đảm bảo cho thị trường hoạt động bình thường và đạt được những mục tiêu mong muốn về xã hội – Xử lý các ảnh hưởng hướng ra ngoài – Cung cấp hàng hóa công cộng – Khắc phục sự không hoàn hảo của thị trường – Đảm bảo phân phối thu nhập công bằng 25/07/2014 2
 3. 1. Xử lý các ảnh hưởng hướng ra ngoài Thương lượng Trợ cấp 25/07/2014 3 Thuế Điều chỉnh
 4. Thương lượng - Sự thương lượng tự nguyện giữa các bên liên quan có thể dẫn đến giải pháp hữu hiệu nhất. - Chính phủ: Xác định các quyền sở hữu tài sản để thị trường tồn tại đối với tất cả các hàng hóa và chi phí cho thương lượng thấp. Không hiệu quả khi: - Lượng lớn các bên tham gia - Chi phí thương lượng cao - Quyền về tài sản không được xác định rõ 25/07/2014 4
 5. Thương lượng Ví dụ: Người nông dân và người nuôi ong - Người nuôi ong trả “tiền thuê nơi nuôi ong” cho người nông dân - Người nông dân trả “phí thụ phấn” để có ong trên đất của mình Hai bên thương lượng để có lợi ích từ việc nắm bắt được các ảnh hưởng hướng ra ngoài 25/07/2014 5
 6. Thuế và trợ cấp Để tối ưu hóa phúc lợi xã hội, chính phủ tìm cách loại bỏ các chênh lệch giữa MPS và MSC bằng thuế và trợ cấp. - Thuế: Những hành vi mà lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích xã hội Tạo ra chi phí xã hội - Trợ cấp: Những hành vi mà lợi ích cá nhân thấp hơn lợi ích xã hội Mang lại lợi ích xã hội 25/07/2014 6
 7. Thuế và trợ cấp - Việc sử dụng Thuế và Trợ cấp gọi là “nội hóa ảnh hưởng hướng ra ngoài” - Có hiệu quả kinh tế vì sử dụng cơ chế thị trường - Thuế: Không bao giờ được ưa chuộng + Các nhà lập pháp sợ phải sử dụng thuế + Các nhà kinh doanh phản đối - Trợ cấp: + Nguồn tiền trợ cấp + Khó khăn trong việc chọn các hãng để đánh thuế hay trợ cấp 25/07/2014 7
 8. Điều chỉnh - Chính phủ sử dụng các biện pháp hành chính để điều chỉnh số lượng hàng hóa được sản xuất. - Khó khăn: - Đòi hỏi một lượng thông tin đáng kể không sẳn có - Thiếu thông tin và thiếu khả năng hành chính - Điều tiết giống nhau đối với các hãng khác nhau tạo ra ảnh hưởng hướng ra ngoài khác nhau 25/07/2014 8
 9. Ví dụ Ô nhiễm gây ra các ảnh hưởng hướng ra ngoài. Lý thuyết kinh tế chỉ ra rằng: ô nhiễm bằng 0 là không tối ưu về mặt kinh tế - Lợi ích của việc đổ chất thải là những nguồn lực mà nếu không sẽ phải chi phí cho việc xử lý chất thải - Chi phí cho việc đổ chất thải là tác động có hại đối với môi trường. 25/07/2014 9
 10. Ví dụ Một số phương án để xử lý vấn đề ô nhiễm: - Thuyết phục về đạo đức - Cưỡng ép - Thương lượng - Đánh thuế ô nhiễm, trợ cấp cho các phương thức là giảm ô nhiễm - Điều chỉnh những hành vi gây ô nhiễm 25/07/2014 10
 11. 2. Hàng hóa công cộng Không thể loại trừ Không cạnh tranh 25/07/2014 11
 12. Tính không hiệu quả khi khu vực tư nhân cung cấp hàng hóa công cộng 25/07/2014 12
 13. Chính phủ can thiệp 1- Chính phủ trực tiếp cung cấp hàng hóa công cộng thông qua các doanh nghiệp sở hữu nhà nước. VD: Giáo dục, y tế, điện, nước  Tài trợ từ nguồn thu thuế chung 25/07/2014 13
 14. Chính phủ can thiệp 2- Khuyến khích cung cấp HHCC của khu vực tư nhân = trả trợ cấp/ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí/ miễn thuế cho các DN tư nhân cung cấp HHCC VD: các trường cung cấp dịch vụ trung học, cao học  Tài trợ từ nguồn thu thuế chung 25/07/2014 14
 15. 3. Khắc phục sự không hoàn hảo của thị trường • Tăng sản lượng đến mức tối ưu về mặt xã hội • Giảm giá bằng chi phí cận biên • Giảm lợi nhuận độc quyền của các hãng trong các thị trường cạnh tranh 25/07/2014 15
 16. Công cụ thực hiện • Thuế lợi tức • Sự áp đặt kiểm soát giá • Điều tiết độc quyền • Luật phòng chống độc quyền • Sự tham gia trực tiếp vào thị trường 25/07/2014 16
 17. Tác động của thuế • Lợi nhuận độc quyền • Loại bỏ lợi nhuận siêu ngạch • Kiếm được lợi nhuận thông thường • Một mức thuế tương ứng với lợi nhuận siêu ngạch • Đảm bảo hãng độc quyền sẽ không thay đổi lượng bán 25/07/2014 17
 18. Kiểm soát giá • Giảm mức giá độc quyền • Chi phí cận biên = doanh thu bình quân • Hãng độc quyền sản xuất như một hãng cạnh tranh • Xác định đúng chi phí cận biên • Kiểm soát giá sẽ không đạt kết quả mong muốn khi thiếu thông tin này 25/07/2014 18
 19. Điều tiết độc quyền • Sử dụng các công cụ chuyên môn hóa • Giám sát mức giá, sản lượng, tỷ lệ hoàn vốn và sự tham gia cũng như rút khỏi thị trường • Áp dụng cho các hàng hóa lợi ích công cộng, trong khu vực vận tải và thị trường tài chính 25/07/2014 19
 20. Hàm ý của việc điều chỉnh • Tạo ra mức lãi đối với ngành được điều chỉnh • Nhu cầu điều chỉnh xuất phát từ nhiều lợi ích chính trị • Dẫn đến sự kết cấu để tối đa hóa lợi ích của các hãng • Duy trì sự tăng giá hơn là giảm giá 25/07/2014 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản