TIẾNG VIỆT - ÔN LUYỆN CHÍNH TẢ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
371
lượt xem
45
download

TIẾNG VIỆT - ÔN LUYỆN CHÍNH TẢ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Viết đúng lỗi các từ ngữ trong một đoạn văn ngắn : viết từ “Trời vẫn còn …..bậc thềm”. -Biết tìm tiếng có vần , có âm đầu, biết phát hiện tiếng viết sai và sửa lại đúng chính xác , trình bày sạch sẽ, viết chữ đẹp . -Vận dụng các hiểu biết về cách tìm từ …áp dụng viết văn , làm bài tập đúng và nhanh nhẹn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIẾNG VIỆT - ÔN LUYỆN CHÍNH TẢ

  1. TI NG VI T (TC ) ÔN LUY N CHÍNH T . ( ti t 27 ) I- M c tiêu: -Vi t úng l i các t ng trong m t o n văn ng n : vi t t “Tr i v n còn …..b c th m”. -Bi t tìm ti ng có v n , có âm u, bi t phát hi n ti ng vi t sai và s a l i úng chính xác , trình bày s ch s , vi t ch p. -V n d ng các hi u bi t v cách tìm t …áp d ng vi t văn , làm bài t p úng và nhanh nh n. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u và ghi lên b ng. 2- Ôn t p cho hs qua các d ng bài t p -1 hs c y/c bài. sau: -1 hs c o n văn trên b ng ph ., l p Bài t p 1: Vi t 1 o n văn k t h p rèn c th m theo. ch . “ Tr i v n còn l t ph t mưa. ư ng vào làng nhão nho t. t dính vào dép ,
  2. nh c chân lên n ng chình ch ch .Tôi suýt b c lên ti ng khóc , nhưng nghĩ n r t nhi u ngư i ang ch m con tôi, tôi l i ráng i.. Ngôi nhà y vào nh ng ngày t t niên , m con tôi năm nào cũng có m t .T sân vào ,qua b c tam c p là lên cái hiên r ng . Ngo i hay -hs vi t bài. ng i ó ,l t t ng trang báo . C u Xuân bao gi cũng là ngư i u tiên ch y -Hs dò l i và i v ch m. xu ng sân ,nh c b ng tôi qua các b c th m. -GV c cho hs vi t. -Hs c y/c . -Gv c cho hs dò l i . -Hs làm mi ng ( 5- 6hs ) - i v ch m . -GV ch m m t s v , nhân xét. -Hs c y/c . -Bài t p 2: Tìm 5 t có v n: +Kh luy n +im- iêm : +Th nh vư ng. +uôn – uông: +ươn- ương: Bài t p 3:Tìm t có nghĩa như sau; +Dày công luy n t p , không n hà
  3. v tv . + ang phát tri n m nh ,giàu có lên . Bài 4 : t 2 câu v i t v a tìm ư c. -Thu v ch m và nh n xét ti t h c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản