Tiếp công dân

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
103
lượt xem
9
download

Tiếp công dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Tiếp công dân

  1. 31. Tiếp công dân a. Trình tự thực hiện Tiếp công dân theo lịch của Thanh tra Bộ: - Gặp và tiếp với công dân Công dân được tiếp thực hiện các nội dung sau: + Đến đúng thời gian và địa điểm quy định. Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ nội quy tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của CBCC trực tiếp công dân. + Có đơn trình bày rõ nội dung và ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ, chữ ký hoặc trình bày trung thực sự việc và ký xác nhận những nội dung đã trình bày. + Cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung trình bày của mình (nếu có). CBCC trực tiếp công dân có trách nhiệm: + Tiếp công dân theo đúng lịch, địa điểm, nội quy đã quy định. + Tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. + Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. + Ghi vào sổ tiếp công dân và được lưu giữ tại nơi tiếp công dân. - Báo cáo với Trưởng phòng về nội dung buổi Tiếp công dân, Trưởng phòng báo cáo với Chánh thanh tra. Trong trường hợp cần giải quyết khẩn cấp thì CBCC trực tiếp công dân có thể báo cáo trực tiếp với Chánh thanh tra. - Chánh thanh tra báo cáo với Bộ trưởng về nội dung tiếp công dân. Tiếp công dân theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ - Khi được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ tiếp công dân, Lãnh đạo Thanh tra Bộ chuẩn bị và cùng với Lãnh đạo Bộ thực hiện tiếp công dân, CBCC trực tiếp công dân là Thư ký, ghi chép nội dung của buổi tiếp công dân . b. Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại nơi tiếp công dân của Thanh tra Bộ. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn, thư; - Các tài liệu liên quan đến nội dung trình bày trong đơn, thư (nếu
  2. có). Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d. Thời hạn giải quyết - Chưa có quy định. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Cá nhân. - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Nếu là đơn thư khiếu nại thì kết quả là kết quả thực hiện TTHC xử lý đơn thư khiếu nại. - Nếu là đơn thư tố cáo thì kết quả là kết quả thực hiện TTHC xử lý đơn thư tố cáo. - Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Không l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Khiếu nại, tố cáo số 9/1998/QH10. - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11. - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11. - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Khiếu nại, tố cáo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản