Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
5
download

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo trợ xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị, nộp hồ sơ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội

  1. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo trợ xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện nộp hồ sơ đề Chuẩn bị, 1. nghị đưa đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội gởi Sở Lao nộp hồ sơ động-Thương binh và Xã hội
  2. Tên bước Mô tả bước Thẩm định Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ đề nghị 2. hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội của 3. Trả kết quả Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề 1. nghị của trưởng thôn và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú ( mẫu số 1c) 2. - Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã - Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối 3. với người tàn tật ( nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS
  3. Thành phần hồ sơ 4. - Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã ( nếu có-mẫu số 2) 5. - Văn bản đề nghị của cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở Bảo trợ xã hội 6. - Quyết định tiếp nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở Bảo trợ xã hội Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định -Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo Thông tư 09/2007/TT- 1. trợ xã hội ( mẫu số 1c) BLĐTBXH h... -Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã Thông tư 09/2007/TT- 2. hội (mẫu số 2) BLĐTBXH h... Yêu cầu
  4. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản