Tiết 108 :NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ

Chia sẻ: Kaka_0 Kaka_0 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
332
lượt xem
17
download

Tiết 108 :NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS biết làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý B. Chuẩn bị - GV soạn bài, chuẩn bị tư liệu - HS trả lời các câu hỏi C. Khởi động 1. Kiểm tra: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống 2. Giới thiệu bài: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý là bài NL bàn về một tư tưởng đạo lý có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống con người. Các tư tưởng đạo lý đó thường được đúc kết trong những câu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 108 :NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ

  1. NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ Tiết 108 : A. Mục tiêu cần đạt Giúp HS biết làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý B. Chuẩn bị - GV soạn bài, chuẩn bị tư liệu - HS trả lời các câu hỏi C. Khởi động 1. Kiểm tra: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống 2. Giới thiệu bài: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý là bài NL bàn về một tư tưởng đạo lý có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống con người. Các tư tưởng đạo lý đó thường được đúc kết trong những câu tục ngữ, danh ngôn, ngụ ngôn, khẩu hiệu hoặc khái niệ m … D. Tiến trình hoạt động Hoạt động 1 I. Tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo HS đọc VB “ Tri thức là sức mạnh ” lý HS đọc 2 lần 1. Văn bản “Tri thức là sức mạnh” HS đọc câu hỏi a, b, c, d, e 2. Nhận xét Câu a, b t/s trả lời cá nhân a. VB bàn về giá trị của tri thức khoa học và người tri thức b. Bố cục
  2. * MB: đoạn 1 * Mối quan hệ giữa các phần * TB: nêu 2 VD chứng minh tri thức là sức mạnh - MB: nêu vđề - Đoạn 1: Tri thức của một cái khỏi số phận một đống - TB: lập luận c/minh vđề phế liệu - KB: mở rộng vđề để bàn luận - Đoạn 2: Tri thức là sớc mạnh của cách mạng: các nhà tri thức VN đóng góp KCC Pháp và Mỹ * KB: Phê phán một số người không biết quí trọng tri thức * Mối quan hệ giữa các phần C. Các câu có LĐ’ chính * Đoạn 1: câu 1, 2 HS trả lời câu c, d, e * Đoạn 2: câu 1 Thảo luận nhóm 4 bạn: 5’ rõ ràng người có tri thức * Đoạn 3: câu 1 * Đoạn 4: câu 1, câu cuối * Các LĐ trên đã diễn đạt được rõ ràng ý kiến của người viết: - Tri thức là sức mạnh - Vai trò to lớn của tri thức trên mọi lĩnh vực của đời sống
  3. D. Phép LL chủ yếu: chứng minh Phép LL có sức thuyết phục vì đã dùng sự thực, thực tế - Xuất phát từ thực tế đsống (các sự để nêu một vđề tư tưởng, fê phán tư tưởng không biết việc hiện tượng) để khái quát thành trong tri thức. một vấn đề tư tưởng đạo lý E. Sự khác biệt - Xuất phát từ tư tưởng đạo lý, dùng - Từ sự việc, hiện tượng đời sống mà nêu ra một vđề tư lập luận giải thích, cminh, phân tích tưởng …để thuyết phục người đọc nhận - Dùng giải thích, chứng minh làm sáng tỏ các tư tưởng thức tư tưởng đạo lý đó đạo lý quan trọng HS đọc ghi nhớ 3. Ghi nhớ SGK Hoạt động 2 II. Luyện tập HS đọc bài LT VB “Thời gian là vàng” Thảo luận nhóm 4: 5’ a. VB NL về một tư tưởng đạo lý b. Bàn luận về giá trị của thời gian, các luận điểm chính: 4 LĐ’ c. Phép lập luận chủ yếu: C/minh và phân tích. Các LĐ’ được triển khai theo lối phân tích những biểu hiện chứng tỏ thời gian là vàng. Sau mỗi LĐ’ là dẫn chứng C/minh cho LĐ’ E. Củng cố dặn dò:
  4. - Liên kết câu và liên kết đoạn văn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản