Tiết 29 -30. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
222
lượt xem
52
download

Tiết 29 -30. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU + Phân biệt được sự dẫn điện không tự lực và sưu dẫn điện tự lực trong chất khí, từ đó rút ra bản chất dòng điện trong chất khí + Phân biệt được hai quá trình dẫn điện tự lực quan trọng trong không khí là hồ quang điện và tia lửa điện,điều kiện tạo ra nó + Trình bày được các ứng dụng chính của quá trình phóng điện trong chất khí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 29 -30. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

 1. Tiết 29 -30. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ngy soạn: 23-11-2010 I. MỤC TIÊU + Phân biệt được sự dẫn điện không tự lực và sưu dẫn điện tự lực trong chất khí, từ đó rút ra bản chất dòng điện trong chất khí + Phân biệt được hai quá trình dẫn điện tự lực quan trọng trong không khí là hồ quang điện và tia lửa điện,điều kiện tạo ra nó + Trình bày được các ứng dụng chính của quá trình phóng điện trong chất khí. II. CHUẨN BỊ Chuẩn bị các thiết bị thí nghiệm để 1. Giáo viên: làm các thí nghiệm. 2. Học sinh: Ôn lại khái niệm dòng điện trong các môi trường, là dòng các điện tích chuyển động có hướng.
 2. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Tiết 1 Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu loại hạt tải điện trong chất điện phân, nguyên nhân tạo ra chúng và bản chất của dòng điện trong chất điện phân. Hoạt động 2 (8 phút) : Tìm hiểu tính cách điện của chất khí. Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản giáo viên học sinh Yêu cầu học I. Chất khí là môi sinh nêu cơ sở Giải thích tại trường cách điện để khẵng định sao chất khí là Chất khí không chất khí là môi môi trường dẫn điện vì các trường cách cách điện. phân tử khí đều ở điện. Thực hiện C1. trạng thái trung Yêu cầu học hoà điện, do đó
 3. sinh thực hiện chất khí trong không có các hạt C1. tải điện. Hoạt động 3 (12 phút) : Tìm hiểu sự dẫn điện trong chất khí trong điều kiện thường. Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản giáo viên học sinh II. Sự dẫn điện trong chất khí trong điều kiện Vẽ hình 15.2. Vẽ hình. thường Ghi nhận các Trình bày thí Thí nghiệm cho nghiệm. kết quả thí thấy: Yêu cầu học nghiệm. + Trong chất khí sinh thực hiện Thực hiện C2. cũng có nhưng rất C2. ít các hạt tải điện. Cho biết khi + Khi dùng ngọn
 4. Yêu cầu học nào thì chất khí đèn ga để đốt sinh cho biết dẫn điện. nóng chất khí hoặc khi nào thì chất chiếu vào chất khí khí dẫn điện. chùm bức xạ tử ngoại thì trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện. Khi đó chất khí có khả năng dẫn điện. Hoạt động 4 (20 phút) : Tìm hiểu bản chất dòng điện trong chất khí. Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản giáo viên học sinh III. Bản chất dòng điện trong chất khí Giới thiệu tác Ghi nhận khái 1. Sự ion hoá chất nhân ion hoá và niệm.
 5. sự ion hoá chất khí và tác nhân khí. hiện ion hoá Nêu Yêu cầu học tượng xảy ra Ngọn lửa ga, tia sinh nêu hiện đối với khối khí tử ngoại của đèn tượng xảy ra đã bị ion hoá thuỷ ngân trong thí đối với khối khí khi chưa có và nghiệm trên được đã bị ion hoá khi điện gọi là tác nhân ion có khi chưa có và trường. hoá. Tác nhân ion khi có điện hoá đã ion hoá các trường. phân tử khí thành Nêu bản chất Yêu cầu học dòng điện trong các ion dương, ion âm và các electron sinh nêu bản chất khí. tự do. chất dòng điện trong chất khí. Dòng điện trong hiện Nêu chất khí là dòng tượng xảy ra chuyển dời có Yêu cầu học trong khối khí hướng của các ion sinh nêu hiện khi mất tác dương theo chiều tượng xảy ra
 6. trong khối khí nhân ion hoá. điện trường và các mất tác ion âm ngược khi chiều điện trường. nhân ion hoá. Khi mất tác nhân ion hóa, các ion dương, ion âm, và electron trao đổi Ghi nhận khái điện tích với nhau Giới thiệu niệm. hoặc với điện cực đường đặc trưg để trở thành các V – A của dòng Thực hiện C3. phân tử khí trung điện trong chất hoà, nên chất khí Nêu khái niệm khí. trở thành không sự dẫn điện Yêu cầu học dẫn điện, không tự lực. sinh thực hiện Giải thích tại C3. sao dòng điện 2. Quá trình dẫn Yêu cầu học trong chất khí điện không tự lực sinh nêu khái tuân của chất khí không
 7. niệm sự dẫn theo định luật dẫn Quá trình điện không tự Ôm. điện của chất khí lực. nhờ có tác nhân ion hoá gọi là quá Yêu cầu học dẫn điện trình sinh giải thích Ghi nhận hiện không tự lực. Nó tại sao dòng tượng chỉ tồn tại khi ta điện trong chất tạo ra hạt tải điện khí không tuân trong khối khí giữa theo định luật hai bản cực và Ôm. biến mất khi ta ngừng việc tạo ra hạt tải điện. Giới thiệu dẫn Quá trình hiện tượng diện không tự lực nhân số hạt tải không tuân theo điện trong chất định luật Ôm. khí. 3. Hiện tượng
 8. nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực Khi dùng nguồn điện áp lớn để tạo ra sự phóng diện trong chất khí, ta thấy có hiện tượng nhân số hạt tải điện. Hiện tượng tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí do dòng điện chạy qua gây ra gọi là hiện tượng nhân số
 9. hạt tải điện. Tiết 2 Hoạt động 5 (15 phút) : Tìm hiểu quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí. Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản giáo viên học sinh IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá Giới thiệu quá Ghi nhận khái trình dẫn điện tự phóng niệm. trình lực điện tự lực. Quá trình phóng điện tự lực trong chất khí là quá Giới thiệu các Ghi nhận các trình phóng điện cách chính để cách để dòng vẫn tiếp tục giữ
 10. dòng điện có điện có thể tạo được khi không thể tạo ra hạt ra hạt tải điện còn tác nhân ion tải điện mới mới trong chất hoá tác động từ trong chất khí. khí. bên ngoài. bốn cách Có chính để dòng điện có thể tạo ra hạt tải điện mới trong chất khí: 1. Dòng điện qua chất khí làm nhiệt độ khí tăng rất cao, khiến phân tử khí bị ion hoá. 2. Điện trường trong chất khí rất lớn, khiến phân tử khí bị ion hoá ngay
 11. khi nhiệt độ thấp. 3. Catôt bị dòng điện nung nóng đỏ, làm cho nó có khả năng phát ra Hiện electron. tượng này gọi là hiện tượng phát xạ nhiệt electron. 4. Catôt không nóng đỏ nhưng bị các ion dương có năng lượng lớn đập bật vào làm electron khỏi catôt trở thành hạt tải điện.
 12. Hoạt động 6 (15 phút) : Tìm hiểu tia lữa điện và điều kiện tạo ra tia lữa điện. Hoạt động Hoạt động Nội dung cơ bản của giáo viên của học sinh V. Tia lữa điện và điều kiện tạo ra tia lữa điện Giới thiệu nhận Ghi 1. Định nghĩa tia lữa điện. khái niệm. Tia lữa điện là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí đặt giữa hai điện cực khi điện trường đủ mạnh để biến phân tử khí nhận trung hoà thành ion Giới thiệu Ghi điều kiện để điều kiện để dương và electron tự tạo ra tia lữa tạo ra tia lữa do.
 13. điện. điện. 2. Điều kiện để tạo ra tia lữa điện Hiệu Khoảng cách điện giữa 2 cực thế (mm) U(V) Cực Mũi phẵng nhọn 20 6,1 15,5 000 40 13,7 45,5 000 100 36,7 220 000 200 75,3 410 000 300 114 600
 14. 000 3. Ứng dụng Dùng để đốt hỗn hợp xăng không khí trong động cơ xăng. Giải thích hiện tượng sét trong tự nhiên. Hoạt động 7 (10 phút) : Tìm hiểu hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện. Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản giáo viên học sinh VI. Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện Cho học sinh Mô tả việc hàn
 15. mô tả việc hàn điện. 1. Định nghĩa điện. Hồ quang điện Giới thiệu hồ Ghi nhận khái là quá trình quang điện. phóng điện tự lực niệm. xảy ra trong chất khí ở áp suất cầu hs Yêu Nêu các hiện thường hoặc áp hiện tượng kèm theo nêu các suất thấp đặt giữa tượng kèm theo khi hồ có hai điện cực có hồ quang.điện. khi có hiệu điện thế quang.điện. không lớn. Ghi nhận điều Hồ quang điện Giới thiệu điều kiện để có hồ có thể kèn theo kiện để có hồ quang điện. toả nhiện và toả quang điện. sáng rất mạnh. 2. Điều kiện tạo ra hồ quang điện Dòng điện qua Nêu các ứng
 16. Yêu cầu học dụng của hồ chất khí giữ được các quang điện. nhiệt độ cao của sinh nêu ứng dụng của catôt để catôt hồ quang điện. phát được bằng electron hiện tượng phát xạ nhiệt electron. 3. Ứng dụng Hồ quang diện nhiều ứng có dụng như hàn điện, làm đèn chiếu sáng, đun chảy vật liệu, … Hoạt động 8 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
 17. Cho học sinh tóm tắt Tóm tắt những kiến thức những kiến thức cơ bản cơ bản. đã học trong bài. Yêu cầu học sinh về nhà Ghi các bài tập về nhà. làm các bài tập từ 6 đến 9 trang 93 sgk. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản