Tiết 44: ÔN TẬP CHƯƠNG III

Chia sẻ: Vu Manh Cuong Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
287
lượt xem
18
download

Tiết 44: ÔN TẬP CHƯƠNG III

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Cũng cố kiến thức đã học tồn bộ trong chương : Khái niệm nghiệm và tập nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn cùng với minh hoạ hình học của chúng. Các phương pháp giải hệ pt bậc nhất hai ẩn :phương pháp thế và phương pháp cộng đại số. Cũng cố và nâng cao kỹ năng : Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, Giải bài tốn bằng cách lập hệ pt....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 44: ÔN TẬP CHƯƠNG III

  1. Ns: 07/02/2007 Ng: 07 /02/2007 Lê Đình Lý Tiết 44: ÔN TẬP CHƯƠNG III I- MỤC TIÊU : -Cũng cố kiến thức đã học tồn bộ trong chương : +Khái niệm nghiệm và tập nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn cùng với minh hoạ hình học của chúng + Các phương pháp giải hệ pt bậc nhất hai ẩn :phương pháp thế và phương pháp cộng đại số -Cũng cố và nâng cao kỹ năng : +Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn +Giải bài tốn bằng cách lập hệ pt II-CHUẨN BỊ : -HS chuẩn bị các câu hỏi ôn tập chương . -GV bảng phụ ghi nội dung trả lời các câu hỏi và các kiến thức cơ bản của chương III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)Oån định : kiểm tra sĩ số học sinh 2)các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1: Lý Hoạt động của Ghi bảng thuyết HS GV yêu cầu HS trả lời I/LÝ THUYẾT : lần lượt các câu hỏi -HS tìm hiểu câu Câu 1: SGK/25 trong bài 1 và trả lời câu Cường nói sai vì mỗi nghiệm của hệ pt hai ẩn Câu 1: Gv đưa câu hỏi hỏi là một cặp số (x;y) .Phải nói hệ pt có nghiệm 1 lên bảng phụ Sai là (x;y)=(2;1) -GV gọi HS trả lời Sữa lại hệ có 1 Câu 2: a,b,c,a’,b’,c’ khác 0 -GV yêu cầu HS tìm hiểu câu 2 và cho biết nghiệm duy nhất  a c (2;1) ax + by = c  y = − b x + b (d )  câu 2 yêu cầu ta làm ⇔ Giải thích các  gỉ? a ' x + b ' y = c '  y = − a' x + c' (d ' ) /pt đt có dạng ntn? kết luận   b' b' -Từ hệ 2pt đã cho em -dạng y=ax+b Ta có số nghiệm của hệ pt phụ thuộc vào số hãy viết 2 pt đt? -HS viết pt 2 đt điểm chung của 2 đt (d) và (d’) Nêu các điều kiện về từ hệ đã cho a a' a b vị trí tương đối của -HS trả lời * hptVSN ⇔ ( d ) ≡ ( d ') ⇔ = ⇔ = b b' a ' b' hai đường thẳng c c' c b a b c -Gọi HS vận dụng kết = ⇔ = ⇒ = = -HS giải bài b b' c ' b' a ' b' c ' quả vào 2 đt trong bài -HS trả lời câu a a' a b * hptVN ⇔ ( d ) // ( d ') ⇔ = ⇔ = HS trả lời câu hỏi 3 b b' a ' b' hỏi 3 Khi giải hpt ta đưa về c c' c b a b c hệ mới tương đương - Hệ VN ≠ ⇔ ≠ ⇒ = ≠ b b' c ' b' a ' b' c ' trong đó có 1 pt một -Hệ VSN a a' a b 1N 0 ⇔( d )cat ( d ') ⇔ ≠ ⇔ ≠ ẩn có thể nói gì về số b b' a' b' ngh của hệ nếu pt đó -HS đọc kiến Câu 3: VN? VSN? thức cần nhớ a)nếu pt một ẩn đó vô nghiệm thì hệ pt vô SGK/26 nghiệm b)Nếu pt có vô số nghiệm thì hệ có VSN *Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :SGK/26 Hoạt động 2:Bài Hoạt động của Ghi bảng tập HS GV đưa đề bài lên II/ BÀI TẬP :
  2. Ns: 07/02/2007 Ng: 07 /02/2007 Lê Đình Lý bảng phụ HS nêu cách làm Bài 40 :giải các hệ pt sau và minh hoạ hình -HS nêu cách giải câu a học kết quả tìm được : câu a ? -một HS đứng 2 x + 5 y = 2  2 x + 5 y = 2 lên giải câu a a ) 2 ⇔ => hệ VN -Một HS khác giải HS cả lớp nghe 5 x + y = 1 2 x + 5 y = 5  câu a và nhận xét 3 1  x− y = 3 1 -Yêu cầu HS giải -HS giải câu c c)  2 2 từ pt (1) => y= x − 3 x − 2 y = 1 2 2 câu b  -Hai HS lên Thế vào (2)có 3x-3x +1=1 => 1=1 đúng với -GV gọi 2 HS lên bảng minh học mọi x vậy pt có VSN nên hệ có VSN bảng minh hoạ tập tập nghiệm lên 3 1 Nghiệm tổng quát(x; x − ),x∈ R nghiệm mặt phẳng toạ 2 2 độ y y 0 x 0 x - (a) ( c) -GV hướng dẫn HS 2 x − y = m(1) dùng phương pháp HS làm theo Bài 42:giải he  ä biết 4 x − m y = 2 2 (2) 2 thế rút y từ pt (1) hướng dẫn của thế vào pt (2) GV Dùng ph2 thế .Từ pt(1) =>y=2x-m thế vào (2) Sau đó lần lượt giải ta có : Lần lượt từng câu -HS lần lượt 4 x − m 2 (2 x − m) = 2 2 ⇔ 2(2 − m 2 ) x = 2 2 − m 3 bằng cách thay m giải từng câu a)m=- 2 pt (1) trở thành 0.x=4 2 =>VN.Vậy vào vào vở hệ đã cho vô nghiệm -GV gọi 3 HS lên -# HS đồng thời b) với m= 2 thay vào (1) có 0.x=0 đúng với bảng làm 3 câu lên bảng giải 3 mọi x vậy hệ có VSN dạng (x; 2x- 2 ),x∈ R câu c) với m=1 hệ có nghiệm duy nhất -HS ở lớp nhận xét Nhận xét  2 2 −1 x =  2 y = 2 2 − 2  Hoạt động 3: Dặn dò -Oân kỹ phần kiến thức cần nhớ :SGK/26 Làm BVN:41;43;44 SGK/27
Đồng bộ tài khoản