intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Mô phỏng sự lan truyền của thông số tổng chất rắn lơ lửng trên sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai năm 2015

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

59
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Mô phỏng sự lan truyền của thông số tổng chất rắn lơ lửng trên sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai năm 2015 nghiên cứu tính chất và đặc điểm di chuyển của thông số TSS; thành lập bản đồ lan truyền của thông số TSS và phân vùng sử dụng nước dựa trên thông số này tại sông Đồng Nai năm 2015.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Mô phỏng sự lan truyền của thông số tổng chất rắn lơ lửng trên sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> MÔ PHỎNG SỰ LAN TRUYỀN CỦA THÔNG SỐ TỔNG<br /> CHẤT RẮN LƠ LỬNG TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI,<br /> ĐOẠN QUA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015<br /> <br /> Họ và tên sinh viên: PHẠM ĐÌNH GIA HUY<br /> Ngành: Hệ thống thông tin địa lý<br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> Tháng 6/2016<br /> <br /> MÔ PHỎNG SỰ LAN TRUYỀN CỦA THÔNG SỐ TỔNG<br /> CHẤT RẮN LƠ LỬNG TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI,<br /> ĐOẠN QUA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015<br /> <br /> Tác giả<br /> PHẠM ĐÌNH GIA HUY<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> KS. NGUYỄN DUY LIÊM<br /> <br /> Tháng 6/2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy PGS.TS. Nguyễn<br /> Kim Lợi, thầy KS. Nguyễn Duy Liêm đã giúp đỡ, hướng dẫn cho tôi hoàn<br /> thành bài tiểu luận này.<br /> Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý thầy cô Trường Đại học Nông<br /> Lâm Tp.Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thầy cô về những kiến thức và giúp đỡ<br /> chân tình đã dành cho tôi trong bốn năm học tập tại trường.<br /> Tôi cũng trân trọng cảm ơn đến đến cán bộ - viên chức đang công tác tại<br /> Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.<br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời cám ơn đến anh Phạm Huỳnh Quang Hiếu phó giám<br /> đốc trung tâm Công nghệ thông tin đã trao đổi kiến thức, kinh nghiệm quý báu<br /> cũng như chia sẻ dữ liệu.<br /> Cuối cùng, con xin nói lời cảm ơn sâu sắc đối với ba mẹ, những người đã<br /> chăm sóc, nuôi dưỡng con thành người, động viên con về tinh thần và vật chất<br /> để con có thể yên tâm học tập.<br /> <br /> Phạm Đình Gia Huy<br /> Bộ môn Tài nguyên và GIS<br /> Khoa Môi trường & Tài nguyên<br /> Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh<br /> ii<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đề tài nghiên cứu: “Mô phỏng sự lan truyền của thông số tổng chất rắn lơ<br /> lửng trên sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai năm 2015” được thực hiện<br /> trong thời gian từ ngày 01/02/2016 đến ngày 31/05/2016 với dữ liệu quan trắc<br /> thuộc tỉnh Đồng Nai. Đề tài thực hiện nghiên cứu về sự lan truyền của thông số<br /> tổng chất rắn lơ lửng dựa trên thuật toán nội suy IDW và Kriging.<br /> Sau quá trình nghiên cứu và xử lý số liệu, đề tài thu được kết quả như sau:<br /> - Mô phòng thông số tổng chất rắn lơ lửng bằng 2 phương pháp nội suy<br /> IDW và Kriging.<br /> - Đánh giá độ tin cậy và lựa chọn phương pháp phù hợp. Kết quả cho<br /> thấy phương pháp IDW có sai số thấp hơn so với phương pháp Kriging. Vì<br /> thế, nghiên cứu chọn phương pháp IDW để mô phỏng sự lan truyền của<br /> thông số TSS trên sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai.<br /> - Thành lập bản đồ sự lan truyền thông số tổng chất rắn lơ lửng trên<br /> sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai năm 2015.<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................... ii<br /> TÓM TẮT .......................................................................................................... iii<br /> MỤC LỤC.......................................................................................................... iv<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT ................................................................................... vi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU .............................................................................. vii<br /> DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... viii<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1<br /> 1 Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1<br /> 2 Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 2<br /> 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................ 2<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................. 3<br /> 1.1 Tổng quan về thông số TSS ....................................................................... 3<br /> 1.1.1 Khái niệm ............................................................................................ 3<br /> 1.1.2 Tính chất .............................................................................................. 3<br /> 1.1.3 Yếu tố hình thành ................................................................................ 3<br /> 1.1.4 Đặc điểm di chuyển của thông số TSS................................................ 4<br /> 1.2 Các phương pháp mô phỏng sự lan truyền của thông số TSS ................... 4<br /> 1.2.1 Mô hình hóa ........................................................................................ 4<br /> 1.2.2 Nội suy ................................................................................................ 5<br /> 1.3 Tổng quan về tình hình nghiên cứu ........................................................... 6<br /> 1.3.1 Trên thế giới ........................................................................................ 6<br /> 1.3.2 Ở Việt Nam ......................................................................................... 7<br /> 1.4 Đặc diểm khu vực nghiên cứu ................................................................... 8<br /> 1.4.1 Vị trí địa lý .......................................................................................... 8<br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2