intTypePromotion=1

TÌM HIỂU ULB 1930 - SO SÁNH HỐI PHIẾU VÀ SÉC - CÁC MẪU SÉC

Chia sẻ: Minh Toan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
647
lượt xem
53
download

TÌM HIỂU ULB 1930 - SO SÁNH HỐI PHIẾU VÀ SÉC - CÁC MẪU SÉC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.....Môn: Thanh Toán Quốc Tế..Nội dung trình bày... Tìm hiểu ULB 1930.. Sec & Các mẫu sec.. So sánh hối phiếu và sec.. I. Tìm hiểu ULB 1930...1.Hình thức của hối phiếu:.Hối phiếu cần phải có các nội dung sau đây:.. I. Tìm hiểu ULB 1930...2. Về người kí phát hối phiếu:. Là người bán hàng hay là người xuất khẩu. Có trách nhiệm kí phát hối...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÌM HIỂU ULB 1930 - SO SÁNH HỐI PHIẾU VÀ SÉC - CÁC MẪU SÉC

 1. TÌM HIỂU ULB 1930 SO SÁNH HỐI PHIẾU VÀ SÉC CÁC MẪU SÉC Môn: Thanh Toán Quốc Tế
 2. Nội dung trình bày Tìm hiểu ULB 1930 Sec & Các mẫu sec So sánh hối phiếu và sec
 3. I. Tìm hiểu ULB 1930 1.Hình thức của hối phiếu: Hối phiếu cần phải có các nội dung sau đây:
 4. I. Tìm hiểu ULB 1930 2. Về người kí phát hối phiếu:  Là người bán hàng hay là người xuất khẩu  Có trách nhiệm kí phát hối phiếu theo đúng lu ật Có quyền hưởng lợi số tiền ghi trên hối phiếu Đảm bảo cả việc chấp nhận lẫn việc thanh toán.
 5. I. Tìm hiểu ULB 1930 4. Về kí hậu hối phiếu:  Tất cả các hối phiếu, ngay cả khi nó không được ký phát theo lệnh một cách rõ ràng, đều có th ể được chuyển nhượng bằng cách ký hậu. Một sự ký hậu phải vô điều kiện. Ký hậu có thể không nêu tên người thụ hưởng hoặc có thể chỉ có đơn thuần chữ ký của người ký hậu (ký hậu để trắng).
 6. I. Tìm hiểu ULB 1930 4. Về thanh toán hối phiếu: Người cầm giữ một hối phiếu được thanh toán vào một ngày cố định hoặc vào một thời gian cố định sau ngày ký phát hoặc sau khi xuất trình. Phải được xuất trình hối phiếu để xin thanh toán ngay vào ngày hối phiếu được thanh toán vào một trong hai ngày làm việc kế tiếp.
 7. I. Tìm hiểu ULB 1930 4. Hình thức kháng nghị: Theo điều 44 và 45 của ULB1930 thì người hưởng lợi cuối cùng phải lập bản kháng nghị trong vòng 2 ngày. Khi lập xong người bị từ chối trả tiền phải thông báo cho người chuyển nhượng trực tiếp và người kí phát trong phạm vi 4 ngày.
 8. Khái niệm Sec Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản(người ký phát), ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản.
 9. Những yếu tố bắt buộc (theo luật Thống nhất về séc thuộc công Ngày phátngườ thụ huước Genevơ 1931) Là nủi tài khoản iphải ếưu ố Chơ mà hành là y l ưởng t - Là yêu t số ngn buộcóphố idư Trong trầphbắ hnh c ả -Là buộcườtiề tghiptrênhoặc c u Số ền ghi trên Ngàytitháng năm séc bắữmộữ ký của ợ ất n s ền ả nhậ gi tt trình séc iđể mình ti ch ghiịấ trên tàiộkhoản đơn xu trên tờ séc. đ nh(ghi không ền tại Ngân Có ế m t cách hoặc là u ủy mà ngườiẽ vô séc,nkýnơi quy séc s thụ chữ tiề hánh Séc đề séc Địa điểm trảphátn Tiêu giảu ngữ c a tiêu ề ph -hưởn và rõ tàiphát ảnđquyềải ràng) hiệ ng m ch định Ngôn ườiởkýủỉkho cócho n hàng ⇒Ng séc Ngày và địa điểm phát ngântữ ử idượcờséc phngữ ủa ả cùngỉtiđịn đcùngquy đxuất cvô Sốậ phnh trên séc tùy i ch hàngụnh ngônị ả ng thu trích Lu ề ký ngân hàngnh -Ch s hành nộđidung ệđể ng ậả tiền trình ughiséc nhtạosập sécủ i Lệnh rút tiền thuộséc ệ nơ n ố a phềngvàotằchiữcký lcủvàch giải c kih b ố n chữật ống nhấc vớiữ: ký ủ - Thukhoản hoặdụng nhau y tài th ử t ch vô điều kiện ⇒Cần ngữ isghi rõ địa điểm phả quyền Cheque (tiếng Pháp) / check phát hành (tiếng Anh) -nếu ko xác định đựợc địa điểm phát hành ⇒Coi địa chỉ bên cạnh người Ký phát séc là địa chỉ phát hành Chữ ký cùa người Ký phát
 10. Một số nội dung khác Mã số tài khoản (của Mã số của séc (có ghi sẵn trên người ký phát lập tại tờ séc) Ngân hàng) Mã số BSB
 11. Phân loại Séc Séc Căn cứ Căn cứ vào vào tính mục đích sử chất lưu dụng thông séc séc
 12. Căn cứ vào tính chất lưu thông séc 1 2 3 Séc đích Séc theo Séc vô danh lệnh danh (nominated check) (nameless (Cheque check) to order) Là loại séc ghi trả Là loại séc ghi rõ Là loại séc không ghi rõ tên người hưởng tiền theo lệnh tên người được của người hưởng lợi,chỉ ghi câu “ trả cho hưởng lợi từ tờ người cầm séc” lợi séc ghi trên tờ séc đó
 13. SÉC Đích danh SÉC ký dạnh Thuvienvatly.com
 14. SEC VÔ DANH Thuvienvatly.com
 15. Căn cứ vào mục đích sử dụng séc Séc tiền Séc mặt chuyển Là loại séc tên mặt trước củakhoản ạitséc màcó 2 gạch song ra ờ séc người kí phát séc Là loTraveller’s cheque-là loạisong lệnh séc đặctrên ttờ trích tiền số tiền cho ngânbiệ do ngân hàng chéo hàng séc nhấtphát hành,đây lànlệủa mình định trên tài khoả c nh của Séc chuyển trả sang một tài khoản của Là loạii séc mà ngườu bất tcứ Ngân hàng yêu cầ i du lịch -Séc- một ngườ khác trong cùng mộ ngân hưởng kháchay đại lí nào chi nhánh ngân hàng hàng hoặclợi từ tờ séc có thểủa ngânchàng mả ttiền cho c rút đượ tiền tr ặ Certified Cheque-là loại séc người cầm séc được NgânSéc xác nhận việc hàng trả tiền trước khi người kí phát gạch giao cho người hưởng lợi chéo Séc xác nhận
 16. Séc du lịch
 17. Séc xác nhận Thuvienvatly.com
 18. Séc gạch chéo (Crossed Cheque) Là loại giữa 2 gạch chéoLà loại giữa 2 gạch chéo trên trên tờ séc có chỉ định cụ thể tên tờ séc không ghi tên ngân của ngân hàng nhận thanh toán tiền cho người hưởng lợi thanh toán hàng Séc gạch Séc gạch chéo thông chéo đặc thường biệt
 19. Hình thức của Séc gạch chéo Séc gạch chéo thường: Séc gạch chéo đặc biệt: -Hoặc không ghi chữ gì cả -Hoặc ghi tên một Ngân hàng nào đó -Hoặc ghi “và công ty” (&CO) -Hoặc ghi “không có giá trị chuyển -Hoặc ghi “không có giá trị chuyển nhượng, trù Ngân hàng A” (Not nhượng” (not negotiable) negotiable /Bank A) -Hoặc ghi “chỉ trả vào tài khoản của người hưởng lợi (A/C payee only)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2