intTypePromotion=1

Tìm hiểu về công ty chứng khoán

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

2
910
lượt xem
323
download

Tìm hiểu về công ty chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết giới thiệu tổng quát về CTCK Theo Phạm Thu Thủy Phó phòng Nghiên cứu - Phân tích Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 1 Khái niệm · Công ty chứng khoán = Tổ chức thực hiện (các) nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. 2 Các nghiệp vụ kinh doanh · Môi giới · · · · · · Tự doanh Bảo lãnh phát hành Tư vấn đầu tư Tư vấn tài chính Lưu ký Quản lý danh mục đầu tư 3 Loại hình pháp lý · · · · Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về công ty chứng khoán

  1. Tìm hiểu về công ty chứng khoán Bài viết giới thiệu tổng quát về CTCK Theo Phạm Thu Thủy Phó phòng Nghiên cứu - Phân tích Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 1 Khái niệm · Công ty chứng khoán = Tổ chức thực hiện (các) nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. 2 Các nghiệp vụ kinh doanh · Môi giới
  2. · Tự doanh · Bảo lãnh phát hành · Tư vấn đầu tư · Tư vấn tài chính · Lưu ký · Quản lý danh mục đầu tư 3 Loại hình pháp lý · Công ty trách nhiệm hữu hạn · Công ty cổ phần · Công ty có vốn nước ngoài · Chi nhánh công ty nước ngoài 4 Điều kiện về vốn Nghiệp vụ Quy định cũ Quy định mới (NĐ 144/2003) (NĐ 14/2007) Môi giới 3 tỷ VND 25 tỷ VND Tự doanh 12 tỷ VND 100 tỷ VND
  3. Bảo lãnh phát hành 22 tỷ VND 165 tỷ VND Tư vấn đầu tư 3 tỷ VND 10 tỷ VND Quản lý danh mục đầu tư 3 tỷ VND - Tư vấn tài chính+ lưu ký - - Tổng cộng 43 tỷ VND 300 tỷ VND 1.6 Điều kiện về nhân lực • Có đủ số nhân viên có chứng chỉ hành nghề o Giám đốc (TGĐ) o Nhân viên nghiệp vụ • Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề o Có trình độ đại học o Có các chứng chỉ đào tạo về chứng khóan o Vượt qua kỳ thi sát hạch của Uỷ Ban Chứng Khoán o Làm việc cho một công ty chứng khoán
  4. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1 Dịch vụ phục vụ các nhà đầu tư a. Môi giới Làm trung gian thực hiện lệnh mua bán chứng khoán cho khách hàng + KH: o Quyết định mua bán (khối lượng, giá cả, thời điểm) o Hưởng và chịu trách nhiêm về kết quả mua bán của mình (lỗ/lãi) o Trả phí cho CTCK + CTCK: o Giúp lệnh mua, bán của các KH gặp nhau o Cung cấp thông tin CK cho KH o Tư vấn, giúp KH đưa ra được quyết định đầu tư hợp lý o Thu phí môi giới b. Tư vấn đầu tư - Giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán n Cung cấp thông tin n Khuyến nghị đầu tư: mua/bán/nắm giữ - Phân tích vĩ mô
  5. - Phân tích ngành - Phân tích công ty - Phân tích cổ phiếu - Phân tích xu hướng thị trường - Thường là nghiệp vụ gián thu: hỗ trợ cho hoạt động môi giới và các hoạt động khác c. Quản lý danh mục đầu tư - Công ty chứng khoán o nhận vốn và uỷ quyền (ủy thác) của khách hàng o Đầu tư vốn của khách hàng vào chứng khoán (mua/bán) o Mụch đích: vốn của khách hàng đạt được mức sinh lời tối ưu nhấ - Khách hàng o Không ttrực tiếp thực hiện đầu tư, mà ủy quyền cho Công ty chứng khoán đầu tư thay mình. 2 Dịch vụ phục vụ tổ chức phát hành a. Tư vấn cổ phần hoá (CPH) - Xác định giá trị doanh nghiệp - Tư vấn cơ cấu cổ đông
  6. - Trung gian tổ chức bán đấu giá cổ phần - Tư vấn xử lý liên quan đến cổ phần - Tư vấn xây dựng điều lệ - Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông b. Tư vấn phát hành chứng khoán - Tư vấn lập phương án phát hành q Giá phát hành/ lãi suất phát hành q Thời điểm phát hành q Đối tượng nhà đầu tư - Đại lý phát hành c. Bảo lãnh phát hành ( Đảm bảo đợt phát hành thành công) -Cam kết bao tiêu toàn bộ: q Mua hết ngay q Sau đó bán lại - Cam kết mua nốt toàn bộ phần không bán hết d. Tư vấn niêm yết chứng khoán Đưa chứng khoán của tổ chức phát hành lên giao dịch tại sở Giao dịch chứng khoán/ thị trường giao dịch chứng khoán
  7. Tư vấn lập hồ sơ niêm yết và đáp ứng các điều kiện niêm yết Tư vấn công tác công bố thông tin và quan hệ với nhà đầu tư e. Lưu ký chứng khoán - Lưu giữ an toàn chứng khoán - Nhận cổ tức/ trái tức và quyền lợi khác cho nhà đầu tư - Quản lý danh sách cổ đông/ danh sách trái chủ: làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng giữa các cổ đông/ giữa các trái chủ f. Các dịch vụ khác - Tư vấn tái cơ cấu tài chính - Tư vấn mua bán, sát nhập doanh nghiệp - …. 3. Tự doanh - Mua bán cho chính công ty chứng khoán, vì lợi ích của công ty - Tách biệt giữa tự doanh với môi giới và quản lý danh mục đầu tư (tránh xung đột lợi ích với những dịch vụ vì lợi ích của khách hàng) - Công ty chứng khoán phải ưu tiên thực hiện lệnh cho khách hàng trước lệnh tự doanh
  8. Hàng hoá trên TTCK Chứng khoán là hàng hoá của thị trường chứng khoán. Đó là nững tài sản vì chính nó mang lại thu nhập cho người sở hữu và khi cần có thể bán đi dể thu tiền về. Theo sự phát triển của thị trường, hàng hoá ngày càng phong phú, đa dạng. Người ta có thể phân chia chứng khoán thành các loại sau đây : 1 . Cổ phiếu 2. Trái phiếu 3. Các công cụ chuyển đổi 4. Các công cụ phái sinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản