intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính cách theo cung Hoàng Đạo

Chia sẻ: Quach Dinh Phuc Phuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

246
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Tính cách theo cung Hoàng Đạo" giới thiệu những tính cách đặc trưng của người sinh trong từng cung Hoàng đạo dựa trên các tài liệu của nữ chiêm tinh học người Mỹ Linda Goodman, và một số nhà chiêm tinh hiện đại khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính cách theo cung Hoàng Đạo

 1. Tính cách theo cung Hoàng ñ o Gi i thi u nh ng tính cách ñ c trưng c a ngư i sinh trong t ng cung Hoàng ñ o d a trên các tài li u c a n chiêm tinh h c ngư i M Linda Goodman, và m t s nhà chiêm tinh hi n ñ i khác. Chiêm tinh h c cho r ng, con ngư i vào th i ñi m sinh ra trên trái ñ t ch u nh hư ng nh t ñ nh c a nh ng b c x m t tr i và các thiên th . Do ñó tính n t và c t cách c a nh ng ngư i sinh ra m i kho ng th i gian trong năm ñ u có nh ng nét ñ c trưng chung. Ngư i xưa, quan sát m t tr i qua kính thiên văn, nh n ra r ng nh ng th i ñi m khác nhau trong năm, m t tr i n m khu v c nh ng chòm sao khác nhau. Dư ng như m t tr i ñi trên con ñư ng vũ tr c a mình - Hoàng ñ o (Zodiac) - m t năm h t m t chu kỳ. Các nhà chiêm tinh chia Hoàng ñ o thành 12 cung: Aries - C u ð c (21/3-20/4); Taurus - Bò ð c (21/4-21/5); Gemini - Song Sinh (22/5-21/6); Cancer - Con Cua (22/6-23/7); Leo - Sư T (24/7-23/8); Virgo - X N (24/8-23/9); Libra - Thiên Bình (24/9-23/10); Scorpio - B C p (24/10-22/11); Sagittarius - Nhân Mã (23/11-21/12); Capricornus - Con Dê (22/12- 20/1); Aquarius - Ngư i Mang Nư c (21/1-19/2); Pisces - Song Ngư (20/2-20/3). Thu t ng “cung Hoàng ñ o” có ý nghĩa như sau: N u, ví d , b n sinh ra trong kho ng t ngày 24/7 ñ n ngày 23/8, thì m t tr i trong giai ño n ñó n m chòm sao Leo (Sư T ). Nh n bi t Ma K t Trong truy n ng ngôn, con rùa bò ch m ch p nhưng không la cà, b n b ti n t i, vư t qua chú th nhanh nh u, và ñ n ñích trư c. Hình tư ng ñó là kh c ho cơ b n tính cách c a ngư i sinh trong giai ño n t 22/12 ñ n 20/1, thu c cung Ma K t (Capricornus - Con Dê). B n d g p Ma K t nh ng nơi mà ngư i ñó có th ti n lên trên con ñư ng hư ng t i nh ng kỳ v ng th m kín. T i m i bu i ti c, l , Ma K t thư ng gi a nh ng ngư i n i ti ng nh t, quan tr ng nh t. Ma K t cũng ñôi khi có m t trong s nh ng ngư i ít n i ti ng và ít quan tr ng hơn. Nhưng h u như không bao gi có th th y Ma K t ng i v i nh ng ngư i rõ ràng kém mình v ti n tài và ñ a v xã h i. Con Dê có phong thái bình th n, ít n i b t, thư ng l ng l ng t xa quan sát m i vi c, hi m khi tham d vào câu chuy n, l i càng hi m khi tham d các cu c tranh cãi. Ngư i này hoà mình vào b i c nh xung quanh ñ n m c có lúc dư ng như vô hình. Ngư i sinh cung này có hình th r t khác nhau: to kho và r n ch c, ho c m ng m nh và thanh tú. Nhưng không ph thu c lo i th hình nào, t t c Ma K t ñ ng v ng ch c trên m t ñ t, khó ai có th qu t ngã. 1
 2. Dư i s b o tr c a sao Th , ña s Ma K t có tóc th ng và ñen, màu m t ñen và da thư ng ñ m. T t c th hi n s cương quy t, b n b như s t thép. Không gian bao quanh Ma K t toát lên v trang nghiêm, ñư m bu n. Th n Nông (Saturn) ñòi h i h tính k lu t nghiêm kh c. Ma K t có gi ng nói bình l ng, ñi m ñ m, ng ñi u m m m i khi n ngư i nghe c m th y thanh th n. M c dù ñôi khi v ngoài tính cách Ma K t nh nhàng t a lông h ng, nhưng th c t h c ng r n như vách ñá. Con Dê luôn kiên ñ nh, b n b th ng bư c t i m c tiêu ñ t ra, không b n tâm ñ n m i xúc xi m và th t v ng, vư t qua nh ng tr ng i trên ñư ng. Trong khi nh ng ngư i khác có th r ngang, ngó nghiêng ki m tìm l i t t, con Dê luôn bư ng b nh ñi t i phía trư c. Ma K t tuân ph c quy n l c và tôn tr ng thông l , vì th h hay b nh n xét là quá nghiêm ch nh. Nh ng l i chê trách không ph i không làm Ma K t b n tâm, nhưng v n sáng su t, ngư i này ch ng mu n gây chuy n, thêm thù làm gì. Ma K t hay như ng nh n, tha th , ñó ch là m t sách lư c ñã suy tính k nh m ñ t t i nh ng m c ñích cao hơn. Con Dê không b n tâm ñ n m i ñam mê tr n th hay cao siêu - lòng thương, thù h n, tình yêu, ghen tuông, hoang tàn, lư i nhác - c m c k khác phung phí b n thân. Nó có th th m thương h i ho c phê phán k kia, nhưng v n ñ u bư c ti p t c hành trình c a mình. Cũng có khi b n g p m t Ma K t lãng m n: mơ m ng dư i ánh trăng và làm thơ tình. Nhưng n u tìm hi u g n hơn thì th y nh ng ư c mơ ñó ch là các trăn tr v công vi c, còn nh ng bài thơ thì ñư c vi t b ng nét ch chân phương tuân th nghiêm ng t m i quy t c văn ph m và gieo v n. Ma K t tr yêu ñ i hơn nh ng ngư i có tu i. Ma K t th a niên thi u thư ng lý tư ng hoá t tiên c a mình, ngư ng m cha m . Khi v già, nh ng Ma K t b o th b l i s ng hi n ñ i, phóng túng c a con cháu làm cho lo ng i. H l c ñ u b t bình và ti c nh “th i xa xưa t t lành”. Cũng may, nhi u ngư i trong s h thích nghi ñư c v i nh ng thay ñ i c a hoàn c nh. Còn nh ng Ma K t không làm ñư c ñi u ñó thì tr thành nh ng ông bà già khó tính, b c xúc, ñ u ñ c cu c s ng c a nh ng ngư i xung quanh. Ma K t hi m khi can thi p vào vi c c a ngư i khác, và không thích ñưa chuy n. H không bao gi ra l i khuyên b o n u không ñư c ñ ngh . N u khi l i khuyên ñư c ñưa ra (theo yêu c u c a b n) mà b n không th c hi n, Ma K t s không nh c l i chuy n ñó, ch th m phàn nàn trong lòng v s thi n c n và nh d c a b n mà thôi. Ma K t hay b ngư i ñ i nói r ng h l y v l y ch ng theo tính toán. Dĩ nhiên ñó là s phóng ñ i. Nhưng Con Dê sáng su t không bao gi k t hôn trong cơn b c ñ ng, v i vã, thi u s chu n b chu ñáo cho s ki n. Ma K t t thu niên thi u ñã b t ñ u suy ng m v cu c s ng c a mình khi ngh hưu. Ph n l n các suy ng m này mang tính th c t , ví d : tài kho n ngân hàng s có bao nhiêu, có cách 2
 3. nào phát tri n tài s n c a mình. Không rõ có ph i vì nh ng tính toán ñó không mà Ma K t r t quan tâm thăm h i h hàng g n xa, nh t là nh ng ngư i già y u cô ñơn? H làm th trư c h t vì tình c m ñ i v i h m c, nhưng cũng còn vì ông bác, bà cô ñ c thân nào ñó có th s h u m t m nh ñ t ñ p ho c m t b sưu t p ñ c giá tr mà trong trư ng h p ñ t ng t qua ñ i l i di chúc vào tay m t k không x ng ñáng nhưng tình c có m t ñúng lúc. Ma K t không th ñ chuy n ñó x y ra. Ngư i ta nh n xét Con Dê quá tính toán, nhưng b n thân nó cho r ng ñó ch là s sáng su t, không hơn. Suy cho cùng thì s ph n không quá hào phóng quà t ng, và n u b l m t nh ng gì t bơi ñ n tay mình thì th t ng c ngh ch. Thu nh , Ma K t là nh ng ñ a tr y u ñu i, hay ñau m, nhưng theo năm tháng h d n tích lu ñư c s c kho . B n tính ñi m ñ m, ñúng m c giúp Ma K t có sinh l c d o dai ñ n m c không ít ngư i thu c cung này hư ng th ñ n trăm tu i. Có h i nh t ñ i v i Ma K t là s lo s , tr m c m và bi quan. Nh ng ai mu n s ng lâu c n dành nhi u th i gian ngoài tr i, g ng t p th d c và t o cho mình m t cách nhìn l c quan hơn ñ i v i m i vi c. H u h t Ma K t có làn da r t nh y c m và m n, vì v y h hay m c các b nh viêm và d ng ngoài da. Không ít trư ng h p r i lo n ñư ng ru t, h th n kinh, ñau ñ u, th n ho c kh p. Nhi u ngư i cung này v ngoài r t rè, c tin và m m m i. Nhưng th c ra h bi t khéo léo che gi u “cái tôi” ñ vươn t i m c ñích th m kín c a mình - v trí d n ñ u. H p v i Ma K t là màu ñen nghi th c, màu nâu ñ ng ñ n, màu xanh bi n ñen nghiêm kh c, còn v i nh ng cá tính lãng m n - màu lá cây t i. Lo i ñá mang l i h nh phúc cho h là h ng ng c, kim lo i c a h là chì. Danh nhân sinh cung Ma K t: Muhammad Ali, Maurice Béjart, David Bowie, Gerard Depardieu, Nguy n Du, Mel Gibson, Anthony Hopkins, Martin Luther King, Rudyard Kipling, Henri Matisse, Isaac Newton, H i Thư ng Lãn Ông, Louis Pasteur, Elvis Presley, Rod Steward… ðàn bà cung Ma K t V ngoài c a ph n sinh cung Ma K t r t ña d ng. Nhưng không ph thu c vào hình th c, h ñ u th m ư c làm sao tóm ñư c ngư i ñàn ông x ng ñáng nh t, ngư i s giành ñư c nh ng ñ nh cao trong cu c s ng và ñưa nàng lên b c danh d . Nhi u ph n Ma K t thành công trong ngh nghi p. Hoàn toàn không ph i vì h coi tr ng công vi c hơn cu c s ng gia ñình, ñơn gi n vì ñ i v i h , cái quan tr ng nh t là ñư c tôn vinh trong cu c s ng, còn b ng cách nào - là vi c th y u. N u Ma K t c m th y không th tìm ñư c ngư i ñàn ông có kh năng tho mãn tham v ng c a mình, nàng s dành h t mình cho công vi c. Ch ng thà t ph n ñ u làm nên s nghi p, hơn là lay l t c ñ i v i ông ch ng thi u tham v ng. 3
 4. D u sao, ý nghĩ v cu c hôn nhân thành công luôn l i trong ti m th c c a ngư i ñàn bà Ma K t, và s m hay mu n nàng cũng s tìm cách ñ t ñư c ñi u mong mu n. B i vì b t kỳ thành tích nào trong ngh nghi p cũng không th tho lòng nàng b ng m t k t c c hôn nhân thành công. M t trong nh ng nét ñáng m n nh t c a nàng là s gia giáo và kh năng làm ch b n thân xu t s c. Qua phong thái luôn luôn chu n m c c a Ma K t, b n không th nào ñoán ñư c xu t x xã h i c a nàng. Nh kh năng bi t ki m ch và s c m nh ý chí c a Ma K t, b n có c m tư ng r ng nàng luôn trong tâm tr ng yên lành và n ñ nh. Nhưng th c t không ph i v y. Sao Th qu n chi u s bi quan và tr m u t, cho nên Ma K t ph i c g ng không ít ñ ch ng l i s ñ nh ño t b t l i. V ph n mình, b n c n giúp nàng tránh tâm tr ng u ám. Mu n v y, ñ ng bao gi gi u c t nàng. Nàng không ch u ñ ng ñư c chuy n ñó. ð ng l a d i nàng, nh t là trong nh ng vi c quan tr ng. Hãy khen ng i m i khi nàng x ng ñáng. V chuy n yêu ñương, nh t là thu ban ñ u khi nàng còn thi u ni m tin vào m i th (c tình c m và m c tiêu nghiêm túc c a b n, cũng như tình tr ng tài chính và ho ch ñ nh s nghi p c a b n), nàng th y r t b t an. Nhưng ngay khi nàng hi u r ng chính b n là ngư i nàng l a ch n, b n s ph i ng c nhiên v s d u dàng và th m chí s n ng nhi t c a nàng. ðàn bà Ma K t không bao gi th mình theo nh ng ñam mê thi u suy nghĩ ñ mà không bi t k t cu c s ñ n ñâu. Nhưng khi nàng v ng tin r ng con thuy n c a nàng ñang bơi ñúng hư ng ñã ñ nh, nàng s thư giãn và hi n t ng cho b n h t b n thân mình. ðàn bà Ma K t không th nói là ñ p như trong tranh, nhưng h có m t v ñáng m n khó t và s c h p d n b n lâu. Trong khi các ph n khác ñã vư t qua ñ nh ñi m huy hoàng c a mình thì Ma K t v n thanh xuân như thi u n . Trong cu c s ng gia ñình, Ma K t luôn tuân th tr t t , n n p và thu n phong. Ngư i ñàn ông ch n nàng làm v ph i bi t quý m n, trân tr ng gia ñình nàng. Không ñư c phép nói gì x u ho c nh o báng m v trư c m t nàng. ð i v i cha m ñ , nàng có kh năng ch p nh n nh ng hy sinh th m chí có th nh hư ng ñ n s an khang c a gia ñình riêng. S h lu như v y v i ngư i thân cũng có m t tích c c c a nó. Nàng s dành s quan tâm săn sóc như th không ch cho cha m b n mà còn c anh ch em c a b n n u có. Không c n ph i nh Ma K t ng i trông nom m ch ng m ñau, t nàng vui lòng làm vi c ñó không c n b n g i ý, và s t n tình chăm sóc bà già cho ñ n ngày kh i b nh hoàn toàn. Nhân th mà nói, Ma K t g n như là ki u ph n duy nh t ñư c m ch ng chân thành quý m n. Ngôi nhà c a Ma K t s ch s , m cúng, t a h ñó bà ch không ph i là m t ngư i bình thư ng mà là nàng tiên v i vô s chú lùn giúp vi c d n d p. 4
 5. Ma K t thích âm nh c nghiêm túc, quan tâm nhi u lo i hình ngh thu t. Nàng là ngư i lãng m n, tuy nhiên nàng không tán thành s lãng m n c a k nghèo. Theo quan ni m c a nàng, trong cu c s ng c n ch n nh ng m c tiêu cao c và vư t qua m i tr ng i mà ñi t i. ð i v i nàng, ch như th m i có lãng m n ñích th c, ch hoàn toàn không ph i c nh ng i ca h nh phúc trong túp l u tàn. Ma K t nghiêm kh c v i con cái. Nàng giáo d c chúng bi t kính tr ng h hàng, ngư i l n, d y chúng tính k lu t và phong thái ñúng m c. Tình yêu c a nàng ñ i v i chúng th hi n không ph i b ng nh ng cái hôn chi u chu ng, mà b ng s quan tâm và lòng kiên nh n. Có th ñôi khi nàng nghiêm kh c quá m c, nhưng khi l n lên t các con th y bi t ơn nàng v ñi u ñó. Ch có giai ño n d y thì là trư ng h p ngo i l khó khăn: d x y ra mâu thu n gi a ngư i m b o th v i lũ tr ham mu n t do. Nhưng trí tu sáng su t và logic c a Ma K t cũng s giúp nàng có kh năng tìm ra gi i pháp tho hi p v i con cái. Do làn da r t nh y c m, Ma K t ít khi dùng m ph m, và n u dùng thì cũng ch m c r t v a ph i. May là thiên nhiên bi t ñãi nàng tr lâu, nên má v n h ng, mi ng v n tươi c tu i mà nh ng ph n khác ñã b th i gian xoá m . Ma K t không th thi u ñư c s quan tâm chăm sóc c a b n ñ kh c ph c s thi u t tin vào s c mình. H nh phúc c a nàng ph thu c nhi u vào b n. ðáp l i, nàng s hi n t ng b n tình yêu và lòng t n tu mãi mãi, ch ng nào trái tim nàng còn ñ p. ðàn ông Ma K t Ngư i này t o d ng quanh mình m t b c tư ng ñá. Tính tình r t rè, ñ ng th i m nh m và r n r i. M m m i, nhưng r t tham v ng. Có v như chàng thích s ñơn ñ c, nhưng th c ra không ph i th , hay nói ñúng hơn - không hoàn toàn th . M t cách th m l ng, chàng khao khát ñư c m i ngư i chú ý, hư ng ng. Trong thâm tâm, chàng là ngư i lãng m n khó ki m ch , nhưng dư ng như Th n Nông ñã ñ t lên vai Ma K t chi c gông n ng n khi b t chàng tuân theo k lu t nghiêm kh c, phong ñ ph i ñi m ñ m, hành ñ ng ph i th c t và có nh ng m c ñích nghiêm túc. ðó là s m nh c a chàng. Ma K t mu n ch ng t r ng mình không c n l i khen ng i. Nhưng th c ra không ph i th . Chàng khao khát ñư c m i ngư i nh n th y năng l c và thành công c a mình. B n tính khiêm như ng, chàng thư ng lúng túng, b n l n khi ñư c khen t i t p. Nhưng b n có nh n th y tai chàng ñ ng, ñôi m t ng i sáng m i khi có ai ñó nói v i chàng ñi u d ch u? Chàng th c s h nh phúc, ch ñơn gi n b n ch t c a chàng không cho phép nh y c ng lên t n tr i xanh cho tho ni m hân hoan c a mình mà thôi. Nhà chiêm tinh Linda Goodman ví Ma K t như bông hoa cu i mùa: trư ng thành mu n hơn trang l a, nhưng bù l i, gi ñư c lâu hơn s tr trung v tâm h n và thân th c a mình. 5
 6. Nh ng ñàn ông khác, như ta thư ng th y, qua năm tháng mãi không chia tay v i nh ng thói quen tr thơ c a mình. R i sau, dư ng như ch trong m t ngày, ñ t nhiên bi n thành ông già khó tính, l m ñi u. Ma K t thì hoàn toàn ngư c l i. ð u tiên h t ra quá nghiêm ngh ki u “ông c non”. Nhưng khi ñ ng tu i, h l i tr nên vui v tr trung hơn trư c. Quá trình tr mãi dĩ nhiên có th khi n b n e ng i v lòng chung thu c a Ma K t. Và chuy n này hoàn toàn có th x y ra, không ch th i thanh niên mà k c khi chàng ñã nhi u tu i hơn. Nhưng v i b n tính trân tr ng g n như tôn th mái m gia ñình, trong lĩnh v c tình c m, Ma K t gây cho b n ít ưu phi n hơn ñàn ông m i cung Hoàng ñ o khác. Không có ni m ñam mê nào ñ i v i chàng có th thay th ñư c gia ñình, v và con. Quan h gia ñình là thiêng liêng. Hơn n a, chàng có thái ñ như v y không ch v i gia ñình nh (v , con), mà là v i c gia ñình nơi chàng l n lên (cha, m , anh ch em v.v.). Không nên xem thư ng ho c xúc ph m nh ng ngư i trong gia ñình h hàng c a chàng. C n ph i quan tâm và kính tr ng h , cho dù theo b n, h hoàn toàn không x ng ñáng ñư c cư x như v y. N u quan h c a b n v i nhà ch ng không ñư c t t ñ p, thì Ma K t, vì bu c ph i lăn l n gi a hai làn ñ n, s tr nên m ñ m và tr m u t. Không nhi u Ma K t li u v i th c hi n bư c ñi h tr ng c a ñ i mình - k t hôn. ða s h ch làm ñi u ñó khi ñã ñ t l p v kinh t và có th nuôi dư ng gia ñình theo ñúng ý mình. Ma K t ch n v r t lâu và c n th n. Ngư i h p ý chàng, trư c h t ph i ñáp ng các chu n m c m t ngư i m tương lai trong gia ñình: t n tu , chung thu , yêu thương và nh n n i. Th hai, ph i bi t n u ăn ngon và trông nom nhà c a s ch ñ p. Ma K t cũng coi tr ng nh ng ph n có gu th m m , phong thái l ch duy t, có giáo d c và trí thông minh ñ t o n tư ng t t ñ i v i ñ ng nghi p và c p trên c a chàng. Sau nh ng ñi u ki n trên, chàng m i ch m ñ n ngo i hình, v xinh ñ p, d thương. V y n u mái tóc c a b n không b ng mư t như áng mây, ñôi chân không thu c lo i ñ p nh t trên ñ i này thì b n cũng không ph i phi n lòng. ð i v i v hôn phu Ma K t tương lai, ñi u ñó không quá h tr ng. N u b n mu n t o n tư ng t t v i chàng, hãy m i chàng (có c m chàng thì càng t t) t i nhà dùng b a. Các món ăn ph i t tay b n làm và bày lên mâm v i b bát ñĩa quý giá nh t c a gia ñình. Khi chàng m i b n ñi chơi, hãy mang theo em gái b n và cư x v i nó th t ân c n. D o chơi v i chàng, nên s d ng nh ng cách di n ñ t ñ y l ch s và hi u bi t mà b n h c ñư c qua sách v . ð ng quên tình c ti t l cho chàng bi t, t thu nh b n ñã ñư c ông bà chu ñáo d y d n công gia chánh và ñôi ba b môn ngh thu t như th nào. N u th c hi n ñư c kiên trì và chu n xác nh ng ch d n nêu trên, b n ch còn m t th thách cu i cùng - nh n ñư c s ñ ng thu n c a gia ñình chàng. Khi ñó có th coi b n là v chưa cư i c a chàng. Phương di n tình c m c a Ma K t có ph n thi u th n, vì v y b n c n giáo d c chàng theo hư ng này. Mua t ng chàng các t p thơ (ñương nhiên ph i là thơ lãng m n); u n n n chàng 6
 7. tr nên d u dàng, bi t cách bi u hi n nh ng d u hi u c a tình yêu và thi n c m. N u không thuy t ph c chàng như th ngay t nh ng ngày ñ u chung s ng thì b n ñ ng có kêu ca sau này r ng chàng không bi t nói v i b n nh ng l i yêu thương. Khi b n trách c v vi c ñó, chàng s ph n ng: “Anh không yêu em ư? Em b th n kinh à. Ch ng l em không nh anh nói gì khi v ch l h i v ñi u này hôm chúng mình ñăng ký k t hôn?”. Ma K t cho r ng, n u chàng chu c p cu c s ng c a b n, cho b n ăn, u ng, mua s m qu n áo, hơn n a không ch b n mà còn cho con b n - thì ñó ñã là bi u hi n ñ y ñ nh ng tình c m ñích th c c a chàng, không c n m t s kh ng ñ nh b ng l i nói nào n a. Và n u b n cho chàng bi t r ng, nh ng l i d u dàng ñ i v i b n cũng quan tr ng không kém gì s chăm sóc v t ch t thì chàng s chân thành ng c nhiên. Ma K t là nh ng ngư i cha chân chính theo ñúng nghĩa c ñi n c a t này. Chàng ñòi h i con cái s kính tr ng, vâng l i và tuân th k lu t. V ph n mình, chàng t n tu v i chúng ñ n t n ñáy lòng, th m chí có th hy sinh thân mình vì chúng. Ngư i cha Ma K t không nuông chi u làm hư h ng con cái. Như c ñi m duy nh t c a chàng là quá hà kh c. Tuy nhiên, Ma K t l i là nh ng ngư i ông tuy t v i nh t trên ñ i. ð n nh ng năm các cháu ra ñ i, Ma K t ñã tr nên ít nghiêm kh c hơn, và khi ñó có th cho các cháu không ch ng i trên lòng mà còn cư i c lên ñ u. Ma K t không ph i lo i ngư i l y v th t nhanh r i sau h i h n th t lâu. H làm ngư c l i – kén ch n th t lâu, nhưng n u ñã quy t ñ nh chia tay (ñi u này hi m x y ra) thì th c hi n th t nhanh và không luy n ti c. Ma K t có quy ñ nh ch t ch trong m i vi c, t tiêu ti n cho ñ n yêu ñương. Tuy nhiên, chính v i ngư i như th b n ñư c b o ñ m m t cu c s ng ít bi n ñ ng c v m t tình c m, tinh th n, l n v t ch t. N u b n v b n ch t là ngư i không quá cu ng nhi t, mà là sáng su t và bi t tính toán thì cu c s ng như v y s r t h p “gu”. Trong khi nh ng ñàn ông khác tiêu tán tình c m c a mình t th i trai tr thì Ma K t s trân tr ng và yêu thương b n su t cu c ñ i, không ph thu c có bao s i b c ñi m trên mái tóc, và m y n p nhăn hi n trên gương m t c a b n. V y ph ng có chi quan tr ng r ng chàng ch nói t “yêu” m t l n duy nh t trong ñ i n u nó l i có nghĩa là “yêu mãi mãi”, ch không ph i năm phút, hay năm năm. Cách nh n bi t Song Ngư Chiêm tinh h c x p Song Ngư (Pisces - Con Cá, 20/2 - 20/3) là cung cu i cùng, th 12 c a chu kỳ Hoàng ñ o. N u như B ch Dương, cung m ñ u, bi u trưng cho s s ng, thì Song Ngư bi u trưng cho cái ch t và s ñi vào cõi vĩnh h ng. 7
 8. Là cung Hoàng ñ o cu i cùng, Song Ngư thu nh n ph n nào tính cách c a t t c 11 cung trư c. Không ng c nhiên n u ta nh n th y Song Ngư s phúc h u và th ng th n c a Nhân Mã, s t n tu công tâm c a Ma K t, lòng kiêu hãnh và tươi vui c a Sư T , s nhanh nh n ho t bát c a Song Sinh, s khoan thai ch m ch p c a Kim Ngưu, và ch nghĩa lý tư ng c a B ch Dương. Trong con ngư i Song Ngư h i t c s thích tranh cãi ñ c trưng c a các cung m nh Khí, c tình yêu thiên nhiên c a các cung m nh Th , và s hào h ng sôi n i c a các cung m nh Ho . Tuy mang tính cách c a t t c các cung, Song Ngư v n là m t b n ch t riêng mình. Ngư i cung này có kh năng xem xét b n thân dư ng như ñ ng t ngoài nhìn vào; cùng lúc th y ñư c hôm qua, hôm nay và c ngày mai. Trong s nh ng ngư i ch u s qu n chi u c a sao H i vương, hi m có ai ch y theo danh v ng, quy n l c ho c giàu sang. Không ph i h th ơ v i nh ng th ñó. Nhưng h không bao gi ch ñ ng săn ñu i chúng. N u Song Ngư nào có nh ng th nói trên, thì nhi u kh năng là nh th a k ho c có ñư c do hôn nhân. Kh u hi u c a Song Ngư là: “Tôi không mu n làm tri u phú, tôi ch mu n s ng như tri u phú”. Trái tim c a m t Song Ngư ñi n hình không vương v n tham v ng và thói hám c a, b i vì ngư i ñó hi u rõ hơn ai khác r ng nh ng th ñó nh t th i như th nào. D a vào kh năng tr c giác b m sinh, Con Cá không có m t chút kiên trì b n b nào, c th ng th ng bơi theo dòng nư c, b ng lòng v i nh ng gì mà cu c s ng t nhiên mang ñ n. R t ít Song Ngư có kh năng ñ u tranh v i hoàn c nh, vư t qua l c c n c a dòng ch y, nhưng chính nh ng ngư i hi m hoi ñó s ñ t ñư c s hài hoà và h nh phúc l n lao. V b n ch t, Con Cá bình l ng và th ơ ñ n n i dư ng như không gì có th làm cho nó m t thăng b ng. S cu ng n , ñ c ác, nh ng xúc ph m, quy ch p, trách c ñ u trôi trư t qua, ch ng h va ch m ñ n. N u b n thông báo v i Song Ngư r ng ngày mai tr i s p, ngư i này cũng ch lơ ñãng nghe, th m chí còn có th ñáp l i b ng m t cái ngáp mơ màng. ðôi khi b n có c m tư ng ngư i này hoàn toàn không có c m xúc. Nhưng không ph i v y. Cũng như khi b n ném viên ñá xu ng h . Trong m t kho ng th i gian, m t nư c c n lên, nh ng vòng sóng g n trôi, nhưng sau ñó tr l i ph ng l ng như trư c. Song Ngư cũng v y. H th m chí có th t c gi n, và trong lúc nào ñó tr nên ghê g m, gai góc, nhưng tâm tr ng như v y nhanh chóng qua ñi, thay b ng s êm , ñi m ñ m khi trư c. Làm quen v i Song Ngư, hãy ñ ý ñ n gót chân c a h . ða s chúng r t ñ p, nh nh n (th m chí c ñàn ông). ðôi khi có th g p Song Ngư có gót l n, nhưng ñó là trư ng h p hi m. Bàn tay c a h thon m ng và r t ñ p. N u g p Song Ngư có bàn tay to như c a ngư i c m búa t , thì ñó cũng l i là ngo i l . Da c a Song Ngư thư ng m n và trong. Tóc m nh và nh t màu. M t trong như nư c, v i hàng mi dài. Cung này ít có ngư i cao. Dù thân hình th nào, h u h t Con Cá có dáng v r t uy n chuy n. C m tư ng dư ng như không ph i h ñang ñi, mà là ñang bơi. Con Cá thích u ng nhi u, ñ các lo i: nư c ñá, nư c qu , cà phê, trà, soda... Trong s nh ng ngư i nghi n rư u, nhi u nh t là ngư i sinh cu i tháng hai - n a ñ u tháng ba. 8
 9. Con Cá sinh ra v i mong mu n nhìn ñ i b ng c p kính màu h ng. Th m chí khi ñã hi u th gi i xung quanh nghi t ngã như th nào, nó v n ch ng ch u rút ra k t lu n, ch l n sâu hơn xu ng ñáy nư c mát lành, nơi c nh ñ p th t th n tiên. Các tài li u chiêm tinh h c ghi nh n r ng tính cách như v y là ñi n hình cho cung Song Ngư. Nhà văn Song Ngư có th năm này qua năm khác ng i quán cà phê, bên nh ng ly nư c b t t n, k r ng mình ñang b n tâm tìm ki m ý nghĩa c a cu c s ng. Ho sĩ Song Ngư có th t sáng ñ n t i ng i gh công viên t a h kh o c u thiên nhiên ñ chu n b cho ra ñ i m t tác ph m b t h m i, trong khi ñó phông và bút v ñã t lâu b i b m bám ñ y. Bi u tư ng Song Ngư – hai con cá ngư c chi u nhau - thư ng b c t nghĩa sai. Nhi u ngư i cho r ng nó th hi n tính lư ng l , mong mu n nư c ñôi. Nhưng ña nhân cách không ph i là thu c tính c a H i vương tinh (ñ ng l n v i Song Sinh). Th c ra, bi u tư ng Song Ngư tư ng trưng cho hai hư ng ñi: bơi lên thư ng ngu n ñ vươn t i nh ng thành công, ho c buông xuôi ñ trôi n i ch ng v ñâu. L a ch n nào là hoàn toàn tuỳ thu c b n thân Con Cá, v n thiên b m là nh ng ngư i nhi u tài năng. M t ví d Con Cá vư t ngư c dòng là Albert Einstein, ngư i phát minh ra Thuy t Tương ñ i. Nh bi t tài tái hi n và m t trí nh ñ c ñáo, nhi u Song Ngư ñ t ñư c nh ng ñ nh cao chói sáng trong ngh di n viên. ðó là nh ng ngư i ñã kh c ph c ñư c tính ng i lao ñ ng v t v c a Song Ngư ñ b t mình quen v i công vi c luy n t p b n b trong ngh thu t. Trí tư ng tư ng hi m có, tính hài hư c tinh t và c m giác v cái ñ p – là nh ng y u t khi n các sáng tác ngh thu t ra ñ i dư i ngòi bút c a Song Ngư d tr thành tuy t tác. Không ít Song Ngư ñư c tr i phú cho kh năng tiên ñoán s vi c qua gi c mơ. N u ngư i quen Song Ngư k l i ñi u chiêm bao không t t trư c chuy n ñi c a b n, b n r t nên cân nh c có nên ñi ho c dùng phương ti n giao thông ñó không. Song Ngư có o tư ng là s s ng lâu mãi mãi, do v y h ch ng h quan tâm ñ n s c kho . ði u ñó th t sai l m, b i vì chính trong bình di n s c kho h không ñư c thiên nhiên bi t ñãi. Nh ng tr sơ sinh y u nh t và nh ng tr con hay m ñau nh t là Song Ngư. Chúng bi ng ăn, b t an, và do thi u gi c ng ngon, chúng hay ngái ng . Con Cá hay b r i lo n tiêu hoá, gan không ph i là r t t t, ph i là m t ch y u. H d b c m cúm, viêm ph qu n. Vũ khí m nh nh t c a Song Ngư là tính hài ư c. Nh nó, h có th che gi u nh ng c m xúc mà h không mu n l cho ngư i ngoài, và có th bi u hi n thái ñ th c s c a mình ñ i v i ñi u gì mà không mu n di n ñ t công khai. Song Ngư ñ y tính thương ngư i và luôn s n lòng giúp ñ k g p n n. Trong tình thương và thi n c m c a mình, Song Ngư không phân bi t nh ng ai th c s x ng ñáng và nh ng k hoàn toàn không x ng ñáng v i ñi u ñó. H giúp ñ t t c . Khi nào b n không có ai ñ c u xin, hãy tìm ñ n Song Ngư. Ngư i ñó s không lên l p, không trách c và càng không nhìn 9
 10. b n b ng ánh m t khinh r . Ngư i ñó s tìm cách hi u b n và giúp ñ h t kh năng c a mình. Chính vì v y cung Song Ngư có nhi u nhà truy n giáo. Tính cách ñ y o tư ng c a Song Ngư không phù h p v i m t kim lo i nào. Bù l i, có th nhìn th y hình nh c a Song Ngư trong hai lo i ñá quý: amethyst tím và emerald màu l c trong. Hoa sen d u dàng tư ng trưng cho h . S ng trong vùng nư c sâu, ch thi tho ng n i lên b m t, Con Cá có m t cu c s ng riêng bi t, ñ y nh ng tr i nghi m cô ñơn mà không ph i lúc nào cũng chia s ñư c cho ngư i khác. N u mu n làm b n c a Song Ngư, b n bu c ph i h c cách hi u ñư c ñi u gì n sau nh ng l i nói tư ng như th ơ c a ngư i này. Danh nhân sinh cung Song Ngư: Michael Bolton, Michelangelo Buonarroti, Enrico Caruso, Coco Chanel, Frédéric Chopin, Albert Einstein, Mikhail Gorbachev, Victor Hugo, Modest Mussorgsky, Marius Petipa, Auguste Renoir, Nicolai Rimsky-Korsakov, Gioacchino Rossini, Tr nh Công Sơn, John Steinback, Elizabeth Taylor, George Washington, Bruce Willis… ðàn ông Song Ngư Ngư i ñàn ông Song Ngư có th là t t c ho c không là gì h t. ði u ñó hoàn toàn ph thu c vào kh năng quy t ñoán và t m nhìn xa c a chàng ñ n ñâu. Song Ngư không th coi là nh ng sinh linh y u ñu i. Có ñi u, không ít ngư i trong s h th mình quá lâu theo nh ng m ng mơ nên b l cơ h i trong ñ i. N u, ví th , ñ n tu i 25 mà Con Cá v n ñang phân vân không bi t bơi theo con sóng nào, thì tình th c a b n, nói m t cách th ng th n, là h u như tuy t v ng. T t nhiên chàng có th quy t ñ nh m t bư c ñi h tr ng vào tu i 35, nhưng cơ h i s ít hơn nhi u. Nói “cơ h i” - ng ý là cơ h i cho cu c s ng chung thành công c a các b n. B n thân chàng thì trong trư ng h p nào cũng b ng lòng v i cu c s ng. T t c nh ng gì chàng c n ch là chén cơm và ly rư u. Ch ñ ăn kiêng như th cũng hoàn toàn ñ ñ chàng ti p t c th mình theo nh ng cơn mơ. Song, ñ nuôi ñư c v con b ng thu nh p như v y thì là v n ñ r t khó khăn. V i ki u ñàn ông này b n có hai cách: ho c ph i là m t ngư i th a k giàu có; ho c b n ph i làm vi c hai nơi - cho b n thân và cho chàng. Qu là b n và Song Ngư ch c ch n s h nh phúc v m t thu n tuý tình c m. Nhưng ch b ng tình c m thôi ngư i ta không th ti n ñư c xa. Gi i pháp sáng su t duy nh t trong tình hình này là chia tay v i Song Ngư. Suy cho cùng, s ño n tuy t th m chí v n còn t t hơn là m t cu c ñ i tiêu phí trong nh ng gi c mơ không k t trái v tương lai. 10
 11. Bây gi hãy nói v nh ng Song Ngư khác - nh ng Con Cá k p th i vư t qua gh nh thác. Lo i ñàn ông này có th coi là v n may cho b t kỳ ngư i ñàn bà nào. B i vì b n luôn có hy v ng r ng ch ng b n s tr nên m t Albert Einstein hay là m t Tr nh Công Sơn. ðàn ông Song Ngư hoàn toàn không có thành ki n. Chàng có th ñ ng ý v i b t kỳ ngư i nào và không bao gi lên án ai. Th t là m t ñ c tính t t, nh t là ví d n u ngư i mà chàng luôn c m thông l i là bà c thân sinh ra b n. B n bè thư ng tin c y th l cho Song Ngư nh ng chuy n th m kín c a mình. Song Ngư bi t gi nh ng bí m t ñó (n u ñư c ñ ngh ). Tuy nhiên, n u không ñư c nh c trư c, Song Ngư có th bu t mi ng ti t l vì lý do ñơn gi n là chàng không ng r ng thông tin như v y có th b ác ý l i d ng. Trong s Song Ngư ñôi khi có th g p ngư i ba hoa, ñưa chuy n, nhưng nhìn chung Con Cá tr m l ng, nói năng ch m rãi và cân nh c t ng . Song Ngư thu c lo i ngư i bi t l ng nghe nh t, vì v y ngư i khác thư ng tìm ñ n h ñ b c b ch, xin m t l i khuyên. Song Ngư nh y c m v i tình c nh và khó khăn c a ngư i khác ñ n n i b n c n lưu ý giúp chàng h n ch nh ng b n bè, láng gi ng quá ñà. Trư c khi tuôn nư c m t vào v t áo Song Ngư, c n hi u r ng chàng c m nh n nh ng n i ñau c a ngư i khác r t g n trái tim, như th c a chính mình. ð tr l i bình n sau m i căng th ng tinh th n, Song Ngư c n s ñơn cô và tĩnh dư ng kéo dài. Con Cá r t d t i gi n. B n hãy luôn nh ñi u ñó. Nhi u Song Ngư có s thích quan tâm ñ n m i lĩnh v c khác thư ng: yoga, tư ng s , chiêm tinh, thi n, bói bàn tay, và các môn kỳ bí khác. Trong s h có không ít ông ñ ng, bà c t ñư c tín nhi m. Nh bi t tài nhìn th u rõ tâm can ngư i khác, Song Ngư ít khi nh m l n v ý ñ ñính th c c a m i ngư i. B n không th nào l a d i ñư c Song Ngư. Ngư c l i, chính Song Ngư ñôi khi thích “sáng tác” m t chút (cũng như Song Sinh). Nh ng chuy n b a ñó hoàn toàn vô h i. Ví d , ñi mua thu c lá thì chàng l i nói v i b n là ñi ra hi u sách. T i sao l i nói th ? Chính chàng cũng không bi t. ðơn gi n là chàng th y thú v khi có nh ng bí m t riêng, chúng khi n chàng th y t tin hơn. Nh t là n u ñi u ñó không nh hư ng gì ñ n b n thì t i sao chàng l i không cho phép b n thân nói th . Con Cá h u như không ghen tuông, ho c n u có ghen thì s r t kín ñáo che gi u (b n có nh tài di n xu t c a ngư i này?). B n thân b n cũng không nên b c l ghen tuông. Còn n u b n b n ch t là ngư i thích s h u, thì t t nh t ñ ng l y ch ng Song Ngư. B i vì Song Ngư lưu tâm ñ n t t c m i ngư i, b n có c th nào cũng ch ng th b t chàng không ñ ý ñ n n a kia c a nhân lo i. Ngư i cha Song Ngư th c s là v n may cho con cái. Còn ai hơn ñ lũ tr chơi trò “b t m t b t dê” cùng? Còn ai hơn có th d y chúng trò “tr ng cây chu i” ho c bói s ph n qua vân 11
 12. bàn tay? Nhà chiêm tinh h c Linda Goodman kh ng ñ nh r ng không có cung nào làm cha t t hơn Song Ngư. Song Ngư s ng b ng nh ng m ng mơ. Ban ngày có th ch như ñoá hoa d i “s ng r t ơ th ”, nhưng v ñêm “th y ta là thác ñ ”, như trong l i ca c a Tr nh Công Sơn. C n ñ c bi t quan tâm tôn tr ng nh ng mơ ư c c a chàng - ñ ng dè b u và ñ ng hu ho i chúng. Chàng s không bao gi quên và không bao gi tha th ñi u ñó. T t hơn, hãy giúp chàng bi n chúng thành hi n th c. Trong tình yêu, Song Ngư có l không ph i ngư i d n l i, mà là ngư i ñư c d n. Lòng tin chân thành t nơi b n s thành s c m nh và tài năng c a chàng, ki n t o t m gia ñình cho chàng. Hãy c g ng ñ ng nói nh ng ñi u b n không hài lòng, ñ ng than phi n, trách móc quá nghiêm kh c ñ i v i chàng. N u b n th c hi n ñư c nh ng l i khuyên trên, k t qu s vư t c nh ng mong ñ i m nh d n nh t c a b n. Trong t t c các cung Hoàng ñ o, Song Ngư là ngư i lơ ñãng, thi u t p trung nh t. Nhưng không ñáng ng i ñi u ñó. Cũng như b n ch ng s c nh chi c va li chưa ñư c s p ñ t, v i ñ y ñ v t ng n ngang vương vãi xung quanh. Nhi m v c a b n trong tình hu ng ñó là thu x p ñ v t vào và th t ch t va li. V i Song Ngư cũng v y thôi. Hãy giúp chàng t p trung, th t ch t dây lưng, khi ñó chàng s tr thành ni m tin và hy v ng cho su t con ñư ng ñ i c a b n. Hãy t ng chàng m t ư c mơ cho b a ăn sáng, m t câu chuy n dí d m cho b a trưa, và m t khúc nh c Tr nh cho b a t i, và chàng s dâng t ng b n c th gian này. ðàn bà Song Ngư Không c n nghe nh ng tiên ñoán chiêm tinh, nhi u ngư i cũng ñã bi t ñàn bà Song Ngư có duyên th m như th nào. Dĩ nhiên có nh ng như c ñi m, nhưng nhìn chung nàng chính là lo i ngư i tình lý tư ng mà ñàn ông mơ ư c. Th m chí trong th i ñ i ngày nay, khi ph n ñông ph n s ng t ch , khoáng ñ t, giá tr c a nàng không h suy gi m mà còn tăng lên. Ngư i v Song Ngư không bao gi có ý ñ nh th hi n vư t tr i ch ng ho c làm ñi u gì ñó ít nhi u ñ ng ch m sĩ di n ñàn ông. Nàng vui lòng ñ chàng chăm sóc: kéo gh cho nàng ng i, giúp khoác áo choàng, d t h xe vào nhà… Nàng l ng nghe t t c nh ng gì chàng mu n nói. ðáp l i, nàng ch mong ư c m t ñi u - hãy chăm sóc nàng và b o v nàng trư c m i ñi u có th x y ra trên ñ i này. Nàng sung sư ng d a vào tay chàng, và vui m ng nói cho chàng bi t r ng chính cánh tay này nàng ñã mong ñ i su t cu c ñ i. Ch ng l b n không cho r ng l i th l như th có th làm mát lòng b t kỳ ñ ng mày râu nào? V y nên không ñáng ng c nhiên khi th y ngư i ñàn bà Song Ngư ñư c ñàn ông yêu chu ng. Bên nàng, chàng c m th y d ch u, bình yên, vui v , như trên cõi thiên thai. Song Ngư ñ y n tính, m m m i, d ch u, khi n ñàn ông c sà vào h như nh ng con ong quanh khóm hoa. Ch c n trao ñ i vài câu v i nàng, ngư i ñàn ông ñã c m th y thư giãn, trút b gánh n ng c a nh ng khó khăn và lo toan. Chuy n trò v i nàng thư ng g i cho b n liên 12
 13. tư ng v m t b p l a h ng m cúng trong ñêm ñông. Song Ngư cho b n th y rõ r ng nàng s không bao gi gây s c ép v i b n, ñòi h i cái này cái khác, và không bao gi qu trách. Tuy nhiên không nên hi u l i nói c a nàng m t cách th ng tu t theo nghĩa ñen. B n ng c nhiên ư? Như th cũng ph i. Không nên tin nàng trong m i lúc m t cách mù quáng. ðàn bà Song Ngư khó n m b t, th m chí có lúc nàng như m t o nh, nh t là khi nàng c m hóa b n và có th ñi u khi n ñư c b n theo ý thích. Nàng như th không ph i là t o hoá c a tr n gi i, luôn khó khăn ch u ñ ng nh ng ch t v t trong cu c ñ i nh c nh n c a chúng ta. D u dàng, thơ ngây, y u ñu i - ñó là nh ng gì nàng thích th hi n trư c con m t m i ngư i xung quanh. Tâm tr ng c a nàng ñ i thay nhanh hơn nh ng ñám mây trong mùa mưa. Song Ngư vô cùng ña s u ña c m, nàng có th khóc th n th c hàng gi li n. Hơn n a, khi ñó nàng s nhìn b n v i ánh m t ñ y trách móc, như th b n v a ñ p ch t m t chú th non vô t i ngay trư c m t nàng. Ngư i ñàn bà Song Ngư thích t o n tư ng là ngư i hoàn toàn y u ñu i và b i th rơi vào tình tr ng tinh th n suy s p. B n c n thuy t ph c nàng thoát kh i quan ni m sai l m ñó và bi t cách kh c ph c s bi quan, thi u t tin. Song Ngư dành cho con cái toàn b trái tim mình, ngo i tr m t m u nh thu c v b n. Nàng s yêu nh t ñ a con y u ñu i nh t, hay ñau m nh t và không xinh ñ p b ng nh ng ñ a khác. Ngư i ñàn bà này vì con có th hy sinh t t c trên ñ i. Nhưng do b n tính quá m m m ng và nhu mì, nàng không có ñ kh năng rèn giũa chúng thành nh ng ngư i m nh m , c ng r n và có ý th c k lu t. Ngư i v Song Ngư s n lòng như ng ch ng quy n ñ m b o cu c s ng v t ch t cho nàng, không thích can thi p vào các v n ñ tài chính. Nàng ñã ph i lo cho b n thân trư c khi g p b n như th là ñ r i. Tuy nhiên n u hoàn c nh kinh t không ñư c thu n l i, nàng (không ph i là không vui lòng) s giúp b n vư t qua nh ng khó khăn tài chính. ði u ñó không có nghĩa là nàng s l i ñi làm lam lũ ki m ti n. ðơn gi n là nàng s c g ng c t gi m kh u v c a mình, ví d , thay vì dùng champagne trong b a t i nàng s u ng nư c táo. B n c n luôn luôn ghi nh sinh nh t c a nàng, ngày cư i, ngày ăn h i c a các b n, và t t c nh ng ngày khác mà ñ i v i nàng là quan tr ng. N u không nàng s gi n b n ñ n mu n ch t. B n c n bi t r ng, k c khi b n ñã chung s ng v i nàng t i 3 th p k và nuôi d y nh ng 4 ñ a con khôn l n, t ñáy tâm h n nàng v n mãi là cô bé ngây thơ, d u dàng, d thương mà ngày nào xa xưa ñã chinh ph c b n. Cách nh n bi t B o Bình N u kh c ho tính cách ngư i sinh cung B o Bình (21/1-19/2) b ng m t t , thì t ñó là “trí tò mò”. Ngư i này h ng thú quan tâm t t c m i th quanh mình, b t ñ u t b n thân b n và k t thúc b ng chú cún nhà hàng xóm. 13
 14. ð i v i B o Bình (Aquarius - Ngư i Mang Nư c), cu c s ng là m t th gi i ñ y bí hi m c n ñư c gi i ñáp. Vì v y ngư i này nghiên c u m i bình di n c a nó v i m t m c ñ h ng thú như nhau: chính tr cũng như th thao, tr em hay nh ng ngư i ñang yêu, ng a ñua cũng như ôtô, ngư i cao tu i cũng như phi công vũ tr , các công trình khoa h c v y t cũng như v ngh thu t, sân kh u cũng như tôn giáo, nh ng k nghi n hút cũng như các nhà văn... Vì v y, n u b n c n m t ngư i ch t p trung quan tâm vào mình b n thì B o Bình hoàn toàn không h p v i b n. Hãy ñ ý ñ n ánh m t c a Ngư i Mang Nư c - mơ màng, lơ ñãng, ngơ ngác, dư ng như trong ñó n gi u m t ki n th c th n bí mà b n không hi u t i. ðôi m t thư ng nh t màu. Tóc th ng và m n như tơ. Da thư ng tr ng xanh. Cao hơn trung bình. Nét m t thanh m nh và phúc h u t a như nh ng chân dung nhìn nghiêng ñúc n i trên các ñ ng ti n Lã Mã c xưa. H có thói quen cúi th p ñ u khi ñang suy nghĩ, ho c nghiêng v m t bên khi ñang ch ñ i câu tr l i. Ch u nh hư ng ñ c ñi m ña gi i tính c a sao Thiên Vương, không hi m ñàn ông B o Bình mang nh ng ñư ng nét n gi i, ví d hông n , còn ñàn bà - nét nam gi i, ví d , vai hơi r ng. V i lòng yêu t do, B o Bình vô cùng ho t bát, vui nh n, cá tính, ñ c ñáo, kiêu căng và ñ c l p. ð ng th i cùng v i t t c nh ng ñ c tính ñó h l i r t xã giao, m m m i, khiêm như ng và ña c m. H t o ra quanh mình vô s ngư i quen. H luôn m ng r tham gia vào m i cu c vui ñông ngư i, nhưng ñ ng th i cũng thích còn l i m t mình. Dù ñâu, gi a ñông ngư i hay hoàn toàn cô ñơn, h luôn c m nh n s c bén và thu n p m i th xung quanh. ðư c sao Thiên Vương chi u m nh, h có thiên hư ng cách m ng, coi m i th cũ ñ u là l i th i, vô d ng, và h thư ng là ngư i ñ u tiên ñ xư ng nh ng cái m i m , chưa t ng th y. B o Bình có thiên hư ng ñưa m i th vào phân tích - các tình hu ng, ngư i quen cũng như ngư i không quen. B cu n hút vào vi c tìm tòi l i gi i cho các bài toán, h có th tr nên t c m ch và thi u t nh ñ n ng c nhiên. Tìm ñư c l i gi i cho câu h i trăn tr , B o Bình l p t c m t h t m i h ng thú v i ñ i tư ng ho c ngư i mình nghiên c u, khi n nh ng ai nh y c m có th th y như b xúc ph m. M c dù có nhi u ngư i quen quanh mình, B o Bình h u như không có b n thân. Ngư i này l y s lư ng hơn ch t lư ng, và ít khi duy trì quan h lâu dài, sâu s c v i ai. B óc ham hi u bi t c a B o Bình luôn tìm ra vô kh i nh ng ñi u m i m , chưa khám phá, v y vi c gì ph i gi m chân mãi ch ñã nghiên c u r i? Nh ng ai ch u s qu n chi u c a sao Thiên Vương h u như luôn cô ñơn và khó ñư c c m thông. Ngư i ñ i khó hi u ñư c nh ng k s ng b ng tương lai, ch thi tho ng ghé v thăm th c t i. Nhi u sách chiêm tinh h c có nói cùng m t ý sau: “Nh ng gì B o Bình nghĩ, n a th k sau ngư i khác m i hi u!”. 14
 15. Cung B o Bình sinh ra nhi u thiên tài hơn b t c cung Hoàng ñ o nào khác. ð ng th i, cung này cũng có s lư ng l n nh t nh ng ngư i, m c ñ ít hay nhi u, b m c b nh tâm th n. K t h p trong tính cách c a mình m t trí tu l nh lùng th c d ng v i s l p d phi thư ng, B o Bình chi m ñư c thi n c m sâu s c c a nh ng ngư i s ng khác ñ i. Ngư i Mang Nư c còn có kh năng tác ñ ng như m t li u thu c an th n lên nh ng ngư i ñang trong cơn gi n d , m t thăng b ng, ho c ñang căng th ng, s hãi, giúp cho bình tĩnh l i. Khó có th tho thu n ñư c ñi u gì v i B o Bình. H không thích b ràng bu c b i các cam k t. B o Bình nói ý ki n c a mình m t cách th ng th ng, nhưng không bao gi ép bu c ngư i khác ph i theo. Ngư i này tôn tr ng cá tính, và cho r ng m i ngư i ñư c t do hành x theo cách mà mình mu n. Ngư i Mang Nư c không bao gi ñ u tranh vì cái gì c . Chi n ñ u ñiên cu ng - l i càng không. H không hung hăng, m c dù không th g i h là nhút nhát. ðơn gi n là trong tri t lý c a B o Bình không có khái ni m ñ u tranh. Tuy nhiên, v chính ki n c a mình thì h không ch u như ng b dù có ph i ch u áp l c như th nào t bên ngoài. Ngư i sinh cung này thư ng b phê phán v tính khí khó lư ng. H thích nói năng, hành ñ ng theo cách mình mu n, không th y c n ph i báo trư c cho ai. N u mu n quan h v i B o Bình, b n ch ng còn cách nào khác là ph i quen v i ñi u ñó. B o Bình không bao gi tin tư ng vào ngư i m i g p. H c n nghiên c u k lư ng ñ tìm hi u rõ các ñ ng cơ hành x c a ngư i ñó. N u B o Bình ñã bi t rõ b n, không có l i ñàm ti u nào c a k x u có th làm lung lay ñư c quan ñi m c a ngư i này v b n. Dĩ nhiên, ngư i này cũng có nghe nh ng chuy n ñ n ñ i, nhưng ñó hoàn toàn ch vì tò mò, không xem nó có ý nghĩa gì. M i k t lu n c a B o Bình v b t kỳ v n ñ nào c a cu c s ng ñ u d a trên nh ng quan sát c a b n thân, và ch d a trên chúng mà thôi. Các b nh hay g p B o Bình ít nhi u ñ u liên quan ñ n h tu n hoàn. Mùa ñông c m th y rét mư t hơn ngư i khác, mùa hè thì kh s vì nóng n c và ñ m. V già thư ng m c ch ng giãn tĩnh m ch, xơ c ng ñ ng m ch, có th b r i lo i nh p tim. Vì tu n hoàn không t t nên không ít ngư i b ñau chân. Nh ng ngư i ch u s qu n chi u c a Thiên Vương c n ng t t và năng ho t ñ ng, ñi l i ngoài tr i. Nhưng không may, B o Bình ít khi làm theo l i khuyên này. H ng i tr i l nh mùa ñông và n ng nóng mùa hè. Trong khi ng h b nhi u gi c mơ l lùng khi n cho s ngh ngơi không ñư c hoàn ch nh. Nói v ho t ñ ng thì còn t hơn. Ngư i Mang Nư c không nh ng ch ng ch y, nh y, mà còn không thích c ñi nhanh. ð c i thi n tình hình, t nh h nên h c m t môn th thao nào ñó. 15
 16. Trí nh c a B o Bình không ph i là h ng t t nh t, nhưng có l nó cũng không c n thi t cho h l m: B o Bình dư ng như có th n m b t thông tin t … không khí. Trên th c t , h có m t kh năng ñ c ñáo thu nh n ñư c m i th di n ra xung quanh như th radar. B o Bình có th v a tham gia h t mình vào m t cu c chuy n trò, v a v n nhìn và nghe rõ nh ng gì di n ra sau lưng, góc xa c a gian phòng. Không nên xem thư ng kh năng này c a B o Bình. Ph n l n h có óc quan sát tinh tư ng và kh năng tr c giác hi m có, thư ng ñoán ñư c ý nghĩ và mong mu n c a b n trư c c khi b n nói ra thành l i. Thân th và ý nghĩ c a B o Bình không mu n b trói bu c b i b t c ñi u gì. Ngư i này khó n m gi như th hoang. Tư tư ng c a B o Bình ch y xa ñ n n i ngư i thư ng khó theo k p. Mà vi c này r t nên làm, vì ch ng ai khác có th giúp b n nhìn rõ tương lai hơn. V i thiên phú nhìn xa trông r ng, B o Bình là tài s n c a c nhân lo i, là bi u tư ng cho nh ng hoài bão th m kín và lý tư ng cao v i c a con ngư i. Kim lo i c a B o Bình là ch t phóng x uran. Lo i ñá mang l i may m n cho h là saphire xanh th m trong su t, ñó dư ng như là ñi m h i t c a quá kh thâm thuý và tương lai xa xôi. Danh nhân sinh cung B o Bình: Francis Bacon, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Lewis Carroll, Phil Collins, Thomas Edison, Eusebio da Silva Ferreira, Clark Gable, Galeleo Galilei, Charles Darwin, Charles Dickens, Gene Hackman, Nastassja Kinski, Abraham Lincoln, Alan Parker, Boris Pasternak, Anna Pavlova, Ronald Reagan, Franklin Roosevelt, George Segal, Franz Schubert, Boris Yeltsin… ðàn bà B o Bình ði u trư c h t c n ghi nh khi b n ñ nh quan tâm thân thi t v i ñàn bà B o Bình: nàng r t khác thư ng trong tình yêu, cũng như trong cu c s ng. Nàng s chung tình v i b n, nhưng ñ ng th i hơi lãnh ñ m. Nh ng ph n ñư c sao Thiên Vương phù tr , ngoài ngư i yêu ra, còn có vô s b n bè và s thích. ð ng nghĩ r ng b n s trói bu c ñư c nàng vào chi c nôi con nh ho c bàn làm b p. Nàng thu c v t t c , ñ ng th i không thu c v ai. Vì v y, n u b n ñ nàng có ñ t do c n thi t, s thu chung c a nàng s vô t n. Ti n b c nàng ch quan tâm m c có ñ dùng, tuỳ ñi u ki n cho phép. ð i v i nàng, s thành công c a b n trong ngh nghi p (t t hơn c là ngh trí óc) quan tr ng hơn nhi u so v i vi c giàu n t ñ ñ vách. M t khi quy t ñ nh b t cánh bư m ñáng yêu này, b n c n suy nghĩ xem mình có kh năng chung s ng v i lòng yêu t do c a nó hay không. N u b n c n m t ph n n ng nhi t, s n sàng dành h t mình cho b n, thì l a ch n này hoàn toàn không ñ t. 16
 17. B o Bình là ngư i b n n lý tư ng cho nh ng ai theo ñu i s nghi p khoa h c ho c chính tr . Nàng dí d m, d m n trong ti p xúc, ng x t nhiên trong b t kỳ môi trư ng nào, t thư ng lưu nh t cho ñ n thư ng dân nh t. Thông thư ng, B o Bình không m c b nh ña nghi. Nàng vui v tin tư ng t t c nh ng l i b n nói. Nàng s không bao gi l c l i túi b n, không ki m tra khăn tay tìm v t son l . T t nhiên b n có th cho r ng ñó là do tính cách m nh m c a nàng. Th c ra không ph i v y. Th nh t, nàng ñã nghiên c u b n k lư ng trư c khi cư i, và gi th b n không ñáp ng ñư c các yêu c u thì nàng không ñ i nào ch u làm v b n. Th hai, ngoài b n ra, trong ñ i nàng còn nhi u th thú v khác. Có th nói, nh ng ngư i sinh cung B o Bình, nam cũng như n , ít khi b n tâm ñ n b n ñ i c a mình n u ngư i ñó không hi n di n trư c m t h . Tuy nhiên, n u b n ñ ñ n tình tr ng nàng có ñ căn c ñ m t lòng tin, B o Bình s b b n mà ñi. Hai ngư i v n s là b n bè, nhưng không hơn. Ch có m t trư ng h p ngo i l trong chuy n này (cũng như B o Bình ñàn ông) - ñó là m i tình ñ u. Nó khi n nàng nhung nh su t ñ i, b n có th tin ñi u này. Th m chí k c n u “m i tình” ñó ch g m vi c nàng cùng anh y h i 9 tu i ñi xem phim cùng nhau và “anh y” ñã t ng nàng m t gói l c rang. Hi m khi ñàn bà B o Bình l a d i ch ng. Nhưng m t khi th c s si mê, nàng s không kéo dài trò chơi hai m t, s nhanh chóng d t b m i quan h ñã h t th i. Không ph i ng u nhiên mà trong s B o Bình hay x y ra ly hôn. B o Bình không thích cho vay ti n cũng như ñi vay mư n. ðó là con ngư i c a l i h a. Vì v y b n ñ ng th t h a v i ngư i này, và hãy tr n ñúng h n n u không mu n làm nh hư ng ñ n quan h . B n thân nàng n u bu c ph i vay mư n thì s tr ñúng h n và chu ñáo. Nhưng B o Bình h u như không vay ti n ai. H s m c n như s l a. Ph n l n ph n B o Bình có m t v ñ p huy n bí. ðây là m t trong nh ng cung có nhi u ñàn bà ñ p nh t. Th m chí nh ng B o Bình không th g i là ñ p thì cũng là nh ng ñàn bà mà ngư i ta th y thú v , h p d n khi giao ti p. B o Bình ăn m c khác ngư i. Phong cách c a h r t ña d ng. Nàng có th nom như m t ngư i m u chuyên nghi p ñang gi i thi u nh ng m t th i thư ng nh t, ho c cũng có th m c áo choàng v i khăn quàng c a bà n i. Có lúc, m t s chi ti t có th thu c các th i ñ i khác nhau, ví d áo vi n ñăngten k t h p v i qu n da. Ki u tóc c a nàng cũng hoàn toàn tương x ng v i trang ph c v ñ phong phú. Chuy n trò v i B o Bình cũng h p d n không kém gì hình th c c a nàng. ðang ñàm ñ o v i b n v công vi c nghiêm túc, nàng ñ t nhiên nói r ng b n không nh ng trùng tên v i ông ngo i nàng mà còn trong tên ñ m c a b n có hai ch cái gi ng nhau. S chuy n ñ tài b t ng như v y có th làm b n b t c, nhưng ñ i v i nàng, ñó là ñi u hoàn toàn t nhiên. 17
 18. V i con cái, th i gian ñ u nàng khá ñãng trí. ðương nhiên. B i l s chú ý c a nàng, trư c ñó ph i phân tán cho nhi u ñ i tư ng, nay ch t p trung vào ñ a con. B o Bình tr thành ngư i m quan tâm chu ñáo, tuy ñôi khi có ph n lãnh c m. Nàng d y cho con cái tình yêu thương nhân lo i, s ng trung th c. Nàng s không bao gi trách ph t chúng vì s ngay th ng cho dù s th t ñư c nói ra có cay ñ ng ñ n m y. ð ng mong ngư i v B o Bình s th c thi chu n xác t t c nh ng yêu c u và ñ ngh c a b n. B o Bình có th gi i quan c a riêng mình. ð ng c thay ñ i, u n n n nó. Nàng hoàn toàn có th m c áo len m t sau ra ñ ng trư c, c m hoa vào bát to, và g i ñ u b ng kem c o râu… Vì sao nàng làm th ? Chính nàng nhi u khi không bi t t i sao. Thích thì làm thôi. N u b n không mu n m t nàng, ñ ng có ghen, ñ ng hay phê phán, ñ ng b o th , tham lam, nh m n và hung ác. Hãy yêu m n nh ng ngư i b n c a nàng, cho dù ñôi khi h t ra hơi l lùng. B o Bình có kh năng tr c giác và tài tiên ñoán hi m có. Nh ng d báo c a nàng s m mu n s x y ra. B i vì B o Bình là ngư i ñàn bà c a tương lai, bi t rõ nh ng gì s di n ra ngày mai. N u b n cũng mu n bi t ñi u ñó, hãy l ng nghe nh ng th l c a nàng. ðàn ông cung B o Bình C n ph i c nh báo ngay cho b n r ng, trong tình yêu, ñàn ông B o Bình th hi n b n thân hoàn toàn không như m i ngư i các cung khác. N u có lúc b n b ng c m th y chàng x s như th ch ng h yêu b n, thì ñó có nghĩa là: ch ng qua chàng ñang bu n r u vì ph i xa cách toàn th nhân lo i. B i vì B o Bình v n yêu t t c m i ngư i, th mà ñây chàng ph i yêu m t mình b n, t c là ph n còn l i c a nhân lo i (trong ñó có b n thân chàng) dĩ nhiên b thi t thòi. Chàng quan tâm t t c m i th , nhưng vì b n mà c bình di n to l n c a cu c s ng thành ra không ñư c nghiên c u gì c . ðáng bu n ch . D u sao, n u mu n giành ñư c B o Bình, trư c h t b n c n h p d n chàng. C g ng là cu n sách chưa ñ c h t ñ i v i chàng. Chàng ch thích nh ng gì n m trong c a ñóng then cài, và càng bu c ph i n l c nhi u ñ khám phá bí m t, càng nhi u bí m t - thì càng t t. N u b n làm v như chàng hoàn toàn không có gì ñáng ñ chú ý (nh t là th i gian ñ u), ñôi m t chàng, v n ñã ngơ ngác, s m r ng và nhìn ch m ch m vào b n. L th t, t i sao b n không nhìn chàng? ði u gì n gi u ñ ng sau chuy n này? Th ơ th c s hay ch ñóng k ch? Nh ng câu h i này và hàng trăm câu ti p theo (cùng v i chính b n thân b n) s lôi cu n, hành h chàng ch ng nào các ñi u bí hi m còn chưa ñư c làm rõ. Qu là trong th i gian chàng “kh o sát” như v y b n có th c m th y mình như con th thí nghi m và mu n b ch y ñ ñ n v i nh ng fan n ng nhi t hơn ho c ñơn gi n là tr n th hơn c a b n. N u b n d u sao v n quy t ñ nh l i v i B o Bình, hãy nghe ti p ñi u gì ch ñ i b n. 18
 19. B o Bình tr n ch y hôn nhân như hươu tr n c p. Th m chí n u chàng quy t ñ nh th c hi n, thì hôn nhân c a chàng s ch d a trên n n t ng tình b n lâu dài. B o Bình ch n cô gái có th nói chuy n không ch v tình yêu, mà còn (c n thi t hơn) v chi n d ch Quang Trung ñ i phá quân Thanh, hi n tư ng ñĩa bay, ch nghĩa kh ng b qu c t , các v n ñ b o t n di tích văn hoá, tình tr ng hành h ñ ng v t, các trò chơi vi tính… Theo nhà chiêm tinh Linda Goodman, ñ i v i chàng, vi c chuy n trò - h p d n hơn là làm tình. ðàn bà lý tư ng c a B o Bình - là ngư i b n n không ñòi h i chàng m t tình yêu cu ng d i, không di n nh ng c nh ghen tuông. Th m chí n u b n ñã thi t l p ñư c tình b n b n ch t v i B o Bình, không có nghĩa r ng bư c ti p theo s nh t ñ nh là l i t tình và ti p n a s là l c u hôn. Trong trư ng h p v i B o Bình, tình tr ng chưa rõ ràng này có th kéo dài không ph i hàng tháng, mà hàng năm. Sau khi d u sao cũng th l tình yêu v i b n, chàng s tìm ra m t nghìn lý do vì sao chưa th cư i b n bây gi (ho c sau m t năm n a). Nh ng lý do có th ña d ng: chàng chưa ñ kh năng chu c p ñư c như m c b n x ng ñáng; cha m quá yêu chàng, cơ h các c s ch t m t n u ph i xa con; ñánh giá k b n thân, chàng th y mình chưa x ng v i b n. B n v a k p ghi nh n nh ng lý do này, chàng ñã ñưa ra nh ng lý do ti p theo. Tình hình th gi i còn chưa n ñ nh, b t kỳ lúc nào cũng có th x y ra chi n tranh; ngoài ra, chuyên ngành th ng các b t c Australia mà chàng quan tâm có l s khi n chàng ph i sang bên ñó nghiên c u ch ng dăm b y năm. Mà trong th i gian ñó b n có th ch ng may b nhi m cúm gà r i t vong, ñ chàng s ñau ñ n không nguôi ñ n h t ñ i. B n có th nghĩ, dính dáng v i Ngư i Mang Nư c ch phí công, nhưng m i vi c không hoàn toàn t i t như th . Tuy mu n màng, chàng r i cũng s cư i v . ði u ñó s ch x y ra sau khi ông b n cu i cùng c a chàng l y v . Lúc ñó s n y sinh m i quan tâm t nhiên c a chàng ñ i v i v n ñ hôn nhân như m t hi n tư ng chưa ñư c làm rõ. Sao th nh , m i ngư i ñ u ñã th xem ñó là gì, còn chàng v n chưa. ð n ñó, b n b ng tr thành ngư i có ch ng nhanh hơn ch p m t. Hành ñ ng c a B o Bình là không lư ng trư c ñư c mà. B n có c m tư ng r ng Ngư i Mang Nư c quá lãnh c m, và b n mu n hâm nóng chàng b ng ghen tuông. Hoàn toàn là m t vi c làm sai l m trong trư ng h p v i B o Bình. Chàng không ghen. N u b n nói s b chàng ñi v i ngư i khác, chàng s bình th n chia tay, th m chí còn t lòng t nay xin làm m t ngư i b n. Vì th , t t hơn c nên chung s ng v i ý nghĩ r ng tính cách B o Bình là như v y, không th làm con ngư i khác ñư c. B n thân chàng s không bao gi ph n b i b n, ít ra là vì v n ñ sex không h p d n chàng, ch làm chàng quan tâm v m t lý thuy t. Tình yêu là thành ph n không th tách r i trong khái ni m c a chàng v lý tư ng. Vì th , n u chàng c m nh n th y trong m i tình c a các b n còn thi u hoàn thi n, chàng s l p t c d t 19
 20. b quan h . “Thi u hoàn thi n” có th là: không hài lòng v i cha m , cũng như cha m không hài lòng v b n; m t gã fan cũ chưa b b n quên hoàn toàn; và nhi u th khác. Làm v chàng, hãy ñ chàng hoàn toàn t do. Vì chàng còn ph i nghiên c u ph n nhân lo i còn l i. ð ng nghi ng ñi u gì. Nhi u kh năng, chàng hoàn toàn trong s ch ñ i v i b n. N u b n b t ñ u tra v n, không tin nh ng gì chàng nói, chàng s thêu d t ra cơ man truy n th n tho i, khi n b n thư ng th c nhi u ngày không h t (B o Bình có trí tư ng tư ng phong phú ñ n n i nghĩ ra ñi u gì ñó, nh t là ñi u không có th t, là vi c không h khó khăn). ð ng bu n gi n khi chàng mu n l i m t mình. Tình tr ng ñó không lâu, và n u b n thông c m ñư c, chàng s ñ n ñáp b ng s trìu m n và b c tr c. Cung B o Bình có nhi u ngư i ñ t ñư c nh ng thành t u to l n trong cu c s ng hơn các cung khác. Chàng có cơ h i ño t Gi i thư ng Nobel, ho c sáng ch ra th gì ñó n i ti ng. Không th nói Ngư i Mang Nư c c a b n là r t hào phóng, và hoàn toàn không ph i vì chàng là ngư i hà ti n. Hi m khi B o Bình tr nên ngư i giàu có. N u có ti n, h s không ném nó vào vi c mua s m hàng hi u ho c xe c . Nhi u kh năng h s ñ dành phòng khi c n th c hi n m t ý tư ng thiên tài nào ñ y, ho c làm m t vi c b t ng . Nh ñâu có ngày ngư i ta thông báo, ai mu n có th ñi du l ch sao Ho , mà chàng l i không ñ ti n mua vé thì sao? Con cái s mê tít ngư i cha B o Bình. Còn ai khác ngoài chàng có th bi t nhi u chuy n kỳ l , th n bí ñ n v y. Chàng s gi i ñáp ñư c m i th c m c v nh ng con r ng ba ñ u, ngôi nhà bi t ñi, con cóc bi n thành nàng công chúa, ngu n g c bánh chưng xanh… và kh i th n a mà các b c cha m khác ch ng bi t t o nào. ð ng quên cho Ngư i Mang Nư c c a b n ăn u ng ñúng gi , quan tâm xem cúc áo có ñư c khâu ñ y ñ , và ph i dành cho chàng toàn b th i gian r i. N u không, chàng cư i b n làm gì? Chàng c n b n luôn bên c nh, ñ b t kỳ khi nào c n là chuy n trò ñư c. Hãy tin là v i ngư i ch ng B o Bình b n th y thú v hơn nhi u vi c tán g u v i c ch c b n gái hay ñi xem m t b phim ăn khách. B i vì nơi chàng, b n tìm ñư c l i gi i cho b t kỳ câu h i nào b n t ng ñ t ra và s ñ t ra. B n ch t là con ngư i th c t , B o Bình ch trong m t trư ng h p duy nh t là ngư i hoàn toàn lãng m n: chàng mãi mãi nh m i tình ñ u tiên c a mình. Vì v y, ñ không lu m so v i nó, cách t t nh t - b n hãy là chính nó. Cách nh n bi t Dương Cưu Dương Cưu (Aries – Con C u ð c, 21/3 - 20/4) là cung m nh ñ u tiên c a vòng Hoàng ð o, nó bi u trưng cho s s ng. Con C u ch nghĩ v mình. Nó là m t ñ a tr , và như m i con tr 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2