intTypePromotion=1

Tinh Thần Biến - Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chia sẻ: Hồ Diễm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1496

0
74
lượt xem
5
download

Tinh Thần Biến - Ngã Cật Tây Hồng Thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tinh Thần Biến - Ngã Cật Tây Hồng Thị

 1. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Ngã Cật Tây Hồng Thị Tinh Thần Biến Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Tập 1: Lƣu Tinh Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Chƣơng 17 Chƣơng 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 2. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Chƣơng 19 Chƣơng 20 Chƣơng 21 Chƣơng 22 Tập 2: Lƣu Tinh Lệ Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Chƣơng 17 Chƣơng 18 Chƣơng 19 Chƣơng 20 Chƣơng 21 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 3. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Chƣơng 22 Chƣơng 23 Chƣơng 24 Tập 3: Tứ Cửu Thiên Kiếp Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Chƣơng 17 Chƣơng 18 Chƣơng 19 Chƣơng 20 Chƣơng 21 Chƣơng 22 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 4. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Chƣơng 23 Chƣơng 24 Tập 4: Tinh Thần Biến Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Chƣơng 17 Chƣơng 18 Chƣơng 19 Chƣơng 20 Chƣơng 21 Chƣơng 22 Chƣơng 23 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 5. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Chƣơng 24 Chƣơng 25 Chƣơng 26 Chƣơng 27 Tập 5: ch Huyết Động Phủ Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Chƣơng 17 Chƣơng 18 Chƣơng 19 Chƣơng 20 Chƣơng 21 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 6. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Chƣơng 22 Chƣơng 23 Chƣơng 24 Chƣơng 25 Chƣơng 26 Chƣơng 27 Chƣơng 28 Chƣơng 29 Chƣơng 30 Chƣơng 31 Chƣơng 32 Chƣơng 33 Chƣơng 34 Tập 6 : Cửu Sát Điện Chƣơng 1 Chƣơng 1 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 7. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Tập 7: Bát Phƣơng Lai Triêu - Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Tập 8: Tần Vũ quy lai Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 8. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Tập 9: Cửu kiếm tiên phủ Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 9. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Tập 10: Nộ Hỏa Trùng Thiên - Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Chƣơng 17 Chƣơng 18 Chƣơng 19 Chƣơng 20 Chƣơng 21 Chƣơng 22 Chƣơng 23 Chƣơng 24 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 10. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Chƣơng 25 Chƣơng 26 Chƣơng 27 Chƣơng 28 Chƣơng 29 Chƣơng 30 Chƣơng 31 Chƣơng 32 Chƣơng 33 Chƣơng 34 Chƣơng 35 Chƣơng 36 Chƣơng 37 Chƣơng 38 Chƣơng 39 Chƣơng 40 Chƣơng 41 Chƣơng 42 Chƣơng 43 Chƣơng 44 Chƣơng 45 Chƣơng 46 Chƣơng 47 Chƣơng 48 Tập 11: Chƣơng 1 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 11. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Ngã Cật Tây Hồng Thị Tinh Thần Biến Hiệu định: NhiePhon, Dịch Giả: vaan_2410, DT, eminent, Ryu Kenshin, diatham,quangnho, umbla2000, Duy ngã độc tôn , darkxiiindp, minhsbv, LacDeTuTai,TamBao , dtkh,Nhặn môn quần Tập 1: Lưu Tinh Chương 1 Tần Vũ Truyện kể về tam thế tử Tần Vũ, vì đan điền khiếm khuyết không thể tu luyện nội công bị bỏ rơi. Một mình cô độc từ tám tuổi tu luyện ngoại công để tìm thấy tình thương từ nơi phụ vương. Và sao đó phải vượt qua không biết bao nhiêu thử thách gian nan trên con đường tu chân để gặp mặt và cầu hôn với người yêu là thần nữ Khương Lập. Ước mơ tung hoành vũ trụ, tu chân là con đường nghịch thiên. Tóm tắc từ Quyển 1 đến Quyển 11: Tung hoành Tiềm Long Đại Lục. Chiến đấu Bạo loạn Tinh Hải. Tranh giành Bảo Ngọc Tiên Kiếm. Tiếp thu Thanh Vũ Tiên phủ. Phi thăng Tiên Ma Yêu giới. Và… Mời các bạn theo dõi bước đường đầy cam go của thế tử Tần Vũ. Vì có nhiều dịch giả, biên tập, DiepThanh xin mạn phép có những thay đỗi và chỉnh sữa nho nhỏ, mong các các bạn thông cảm. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 12. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Các bạn có thể trở về Sites web chính ( www.tangthuvien.com , http://4vn.eu/forum/index.php ) để xem bản dịch nguyên thuỷ. Bonne lecture. Thời tiết nhập đông, cơn tuyết lớn vừa rơi qua, toàn Viêm Kinh thành nhƣ đƣợc phủ thêm một lớp áo màu bạc. Viêm Kinh thành rất lớn, khả dĩ có thể chứa hơn trăm vạn nhân khẩu, ngƣời cai trị ba quận đông vực ch nh là ‗Trấn Đông vƣơng‘ Tần Đức, phủ đệ cũng đặt tại kinh thành này. Trấn Đông vƣơng phủ chiếm một khoảng đất rất thoán, ch nh môn cả ngày lẫn đêm đều mở rộng. Cửa ch nh vào phủ rất rộng, có thể cùng lúc sáu bẩy ngƣời tiến vào. Tại đại môn hai bên có hai vị đại hán dũng mãnh cao chừng hai thƣớc bán thân cởi trần đứng canh, hai vị đó nhƣ đá điêu khắc mà thành, hai mắt lạnh lùng nhìn lƣớt qua những ngƣời bộ hành đi ngang, sau lƣng đeo cự hình chiến đao huyết hồng sắc. Những thanh đao này dài t nhất một thƣớc rƣởi. Tiết nhập đông, hoa tuyết rơi đầy, độ lạnh kinh ngƣời, mặt sông hầu nhƣ đều đống băng nhƣng hai vị đại hán vẫn còn cởi trần. Nhƣng điều làm cho mọi ngƣời kinh hãi ch nh là bên hai đại hán bất ngờ xuất hiện một lão hổ hung mãnh. Lão hổ toàn thân đỏ hồng nhƣ ngọn lửa, thân dài hơn hai thƣớc, đuôi nhƣ thiết tiên đột nhiên ve vẩy một cái khiến không kh nhất thời chấn động, từ đôi mắt hổ phát xuất tia hàn kh . Lão hổ ch nh thị đƣợc gọi là "Liệt Hổ". Đột nhiên, từ trong Trấn Đông vƣơng phủ đi ra hai đại hán, cũng giống nhƣ hai đại hán cởi trần đang đứng trƣớc cửa, chỉ phân biệt nhờ vào liệt hổ hung mãnh họ dẫn theo, bọn họ đến thay đổi phiên trực. Bên ngoài phủ đệ, dù là hào gia quý tộc hay là bình dân du dân tại Viêm Kinh thành đều tự giác tránh đƣờng đến gần Trấn Đông vƣơng phủ. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 13. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Trong một tiểu viện u tĩnh tại Trấn Đông vƣơng phủ. Một trung niên nhân vận thanh y đang ngồi trên thạch kỷ, bên cạnh là một tiểu nam hài khả ái. Đứng trƣớc mặt trung niên nhân là mƣời hai ngƣời, lão giả có, mĩ phụ có, hoặc là thanh niên cũng có……nhƣng cả mƣời hai ngƣời này đều có điểm chung là đều mặc tử y. "Phụ vƣơng, sao ngƣời lại gọi nhiều vị lão sƣ vậy?" Hài tử Tần Vũ mới sáu tuổi đang ngồi trên đùi phụ thân, trong tay đang nghịch tuyết cầu, nghi hoặc nhìn phụ thân Tần Đức. Tần Đức hòa ái khẽ xoa đầu Tần Vũ, đoạn hƣớng về ph a mƣời hai ngƣời kia điềm đạm nói: "Các vị dậy dỗ Vũ nhi một khoảng thời gian, tốt lắm, không cần phải cân nhắc nữa, có nhận xét gì cứ nói ra." Mƣời hai ngƣời kia nhìn nhau, sau cùng một lão giả có chòm râu bạc trắng tiến lên một bƣớc, cung k nh nói: "Bẩm vƣơng gia, chúng thuộc hạ đã quan sát về các phƣơng diện, nhận thấy tam điện hạ đối với kỳ môn xảo kĩ rất có hứng thú, tuy nhiên đối với các vấn đề quyền thế không hề có chút hứng thú. Căn cứ vào những điều đó có thể phán đoán rằng tam điện hạ khó có khả năng phù hợp trở thành một ngƣời có vị tr cao." Chỉ bằng vào vài ngày tiếp xúc với nam hài, họ đã có thể đƣa ra phán đoán nhƣ vậy, tựa nhƣ chém đinh chặt sắt. Tất nhiên Tần Đức trong lòng không thể hoài nghi đƣợc. Tần Đức thở dài một tiếng, nhìn sang hài tử Tần Vũ ngây thơ chƣa biết gì, cƣời khổ nói: "Ta cũng biết, Vũ nhi giống hệt mẹ nó, đối với quyền thế của thế tục không có một tia hứng thú, tuy nhiên nó ở đây tu luyện vài tuyệt học có thể thành……" Tần Đức đang nói đột nhiên ngừng lại, sau đó phất tay nói: "Thời gian qua đã làm phiền các ngƣơi nhiều, các ngƣời bây giờ có thể li khai vƣơng phủ." "Vƣơng gia, chúng thuộc hạ cáo từ!" Mƣời hai tử y nhân đồng thời cúi ngƣời, sau đó lần lƣợt rời khỏi tiểu trang viện u tĩnh. Thời khắc đó, trong trang viện chỉ còn Tần Đức và nhi tử Tần Vũ. Tần Đức trầm mặc không nói gì, hồi lâu sau nhìn sang Tần Vũ, trong mắt chứa nhiều hàm ý, ngay cả Tần Vũ mới chỉ là một đứa bé sáu tuổi không thể hiểu đƣợc. "Phụ vƣơng ngƣời sao thế, sao không nói gì nữa?" Tần Vũ trong lòng rất thắc mắc, nhƣng nó vốn là đứa trẻ rất thông minh nên không tiếp tục làm phiền phụ thân, từ nhỏ đã mất mẫu thân, trong lòng Tần Vũ thì phụ thân là trọng yếu nhất, ngoài ra còn có hai ca ca nữa. Rất lâu sau đó, Tần Đức vẫn ngồi nhƣ vậy và Tần Vũ cũng tiếp tục ngồi trên đùi của cha. Đột nhiên, một tiếng hạc vang lên. Chỉ thấy từ không trung một tiên hạc trắng bay tới, cƣỡi ph a trên là một vị trung niên tuấn nhã đầy vẻ tiên phong đạo cốt, nháy mắt tiên hạc hạ xuống giữa trang viện. "Phong huynh, Vũ nhi đan điền có vấn đề, huynh phải giúp ta tìm ra giải pháp……" Tần Đức nhìn sang ngƣời trung niên, lo âu nói. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 14. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Phong Ngọc Tử nhìn Tần Đức nhƣ thế, trong lòng đã tự nhiên đã hiểu rõ nỗi lo của hảo bằng hữu, chỉ thở dài: "Vƣơng gia, tại hạ đã nói rồi. Vũ nhi hiện tại tu luyện nội công căn bản không có một tia hi vọng, tại đan điền thập phần quái dị, không thể t ch tụ nội lực, tự nhiên vô phƣơng tu luyện nội công. Đan điền căn bản là do thiên sinh, trong hàng vạn ngƣời cũng không thể tìm đƣợc một ngƣời thứ hai nào nhƣ vậy, Phong Ngọc Tử ta thật sự không thể tìm ra giải pháp." Nghe lời đó, Tần Đức từ từ ngồi xuống trầm tƣ hồi lâu. "Phụ vƣơng, nội lực là gì, đan điền con không thể t ch tụ nội lực là thế nào? Những vị lão sƣ lúc nãy cũng nói đến việc này, điều đó có nghĩa gì?" Hài tử sáu tuổi Tần Vũ ánh mắt nghi hoặc hỏi phụ thân. Lời vừa nói lúc nãy hắn vẫn còn nhớ rỏ ràng. Tần Đức trong lòng cƣời khổ, ngoài miệng an ủi nói: "Vũ nhi, con hỏi nhiều nhƣ vậy làm gì, chẳng phải con không vui học đƣợc nhiều môn sao, có th ch trở về ‗Vân Vụ sơn trang‘ không?" Tần Vũ nhất thời ánh mắt trở sáng, tinh thần phảng phất bóng đèn chiếu màn đêm: "A, con không phải học những quyển sách khô khan đó nữa rồi, Vân Vụ sơn trang, con th ch nhất là ôn tuyền (suối nƣớc nóng) ở đó, con còn th ch ngắm sao, ngắm cảnh mặt trời mọc." Tần Đức cƣời đáp: " Đƣợc, đƣợc, đƣợc, Vũ nhi, nếu con th ch nó, cha sẽ cho ngƣời đƣa con về Vân Vụ sơn trang, còn nghìn tinh binh đi theo sau do con sai bảo, nếu con muốn gì thêm thì trực tiếp nói với Liên gia gia" "Tuyệt, tuyệt vời quá, oa, Vân Vụ sơn trang là của con rồi, con có thể ngày ngày ngâm mình trong suối nƣớc nóng, sẽ tuyệt lắm đây." Tần Vũ nét mặt hƣng phấn đỏ hồng lên. Trên mặt Tần Đức phục lên một nụ cƣời, có điều Tần Vũ không thể phát hiện đƣợc. "Con th ch là đƣợc rồi, Vũ nhi, trƣớc tiên con về ngủ đi, chừng nào muốn về Vân Vụ sơn trang thì nói với Liên gia gia." Tần Đức vừa cƣời vừa xoa đầu Tần Vũ. "Phụ vƣơng tái kiến, Phong bá bá tái kiến." Tần Vũ vẫy vẫy tay, trực tiếp chạy thẳng về phòng mình. Tần Đức cƣời nhìn Tần Vũ vào phòng rồi, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, thoán chuyển thân nhƣ một luồng khói xanh, biến mất sau hậu viện và Phong Ngọc Tử tựa nhƣ cơn gió theo hƣớng đó bay đi. …… Trong mật thất của vƣơng phủ có ba ngƣời là Tần Đức, Phong Ngọc Tử và một hắc y thƣ sinh tay cầm chiết phiến (quạt rách). "Vƣơng gia, ngài thực sự đã quyết định rồi chứ?" Hắc y thƣ sinh nhìn Tần Đức nghi hoặc hỏi. Tần Đức gật đầu đáp: "Vũ nhi không thể trở thành ngƣời lãnh đạo, cũng không thể trở thành cao thủ cấp tiên thiên, nó lại không lĩnh hội tốt những gì đƣợc dậy dỗ. Đan điền quái dị của nó, ài, điều ta có Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 15. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị thể làm cho nó có lẽ chỉ là cuộc sống khoảng mƣời năm vui vẻ yên bình, đợi chúng ta bắt đầu đầu kế hoạch cuối cùng, Vũ nhi nó sẽ không thể có những ngày yên ổn." Phong Ngọc Tử suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói. "Vƣơng gia, kế hoạch ngài thực sự muốn thực hiện, ngài phải biết rằng một khi thực hiện nó, phải đem đến kết quả gì?" Phong Ngọc Tử hỏi lại một lần nữa. Tần Đức thần sắc tức thời nghiêm túc, trong mắt hàn quang chớp động: "Không kể là vì tổ tiên Tần gia chúng ta hay là vì Tĩnh Di, kế hoạch này vẫn nhất định phải đƣợc thực hiện. Tĩnh Di lƣu lại cho ta ba nhi tử, tuy Vũ nhi đan điền có vấn đề. Nhƣng Phong nhi và Ch nh nhi một võ một văn, khả dĩ có thể thành đại sự. Từ Nguyên, đệ nhất ‗ám kì‘ (mật cơ) đã bắt đầu triển khai chƣa?" Hắc y thƣ sinh Từ Nguyên phẩy vài quạt, xếp lại nhẹ cƣời nói: "Vƣơng gia yên tâm, mọi việc nhất thiết đều trong tầm kiểm soát." "Tốt, rất tốt." Tần Đức trong mắt phát xuất một tia sát kh kinh nhân. ****** Trấn Đông vƣơng Tần Đức ở tại Tiềm Long đại lục, mà Tiềm Long đại lục diện t ch rất lớn, cho đến giờ vẫn chƣa ai có thể hiểu hết đƣợc. Chủ yếu cực đông của Tiềm Long đại lục là Hồng Hoang Vô Biên, trong hồng hoang núi lớn non cao, rừng cây dầy đặc, trong đó có vô số yêu thú, càng đi sâu vào trong thì yêu thú càng lợi hại, đó là nguyên nhân khiến thƣợng tiên trên Tiềm Long đại lục không thể thăm dò toàn bộ vùng Hồng Hoang Vô Biên. Ph a tây của Hồng Hoang Vô Biên có ba quốc gia lớn. Sở vƣơng triều, Minh vƣơng triều, Hán vƣơng triều ba đại vƣơng triều nhân khẩu tổng cộng gần trăm ức (1 ức=100,000), diện t ch rộng lớn khiến ngƣời ta phải kinh hãi, trong ba vƣơng triều thì Sở vƣơng triều là cƣờng đại nhất, trong Sở vƣơng triều có một gia tộc tách riêng độc lập là Tần gia. Tần gia chiếm cứ ba quận đông vực trong mƣời hai quận của Sở vƣơng triều, ba quận đông vực này gần Hồng Hoang Vô Biên. Đó là gia truyền họ Tần qua hơn trăm năm, tại ba quận đông vực căn cơ vô cùng thâm hậu, cho dù là hoàng đế của Sở vƣơng triều đ ch thân đối phó thì cũng thập phần gian nan. Hơn nữa Tần gia có một binh chủng đặc thù là ‗Liệt Hổ quân‘. Liệt hổ, toàn thân x ch hồng (đỏ thẫm), thân hình to lớn, là một loại đặc biệt trong các lão hổ. Phƣơng pháp nuôi dƣỡng liệt hổ trên quy mô lớn ch nh là điều cơ mật trọng yếu hạng nhất của Tần gia. Tần gia nắm trong tay sáu mƣơi vạn đại quân, trong đó có năm vạn Liệt Hổ quân, mỗi chiến sĩ trong Liệt Hổ quân đều cƣỡi liệt hổ, liệt hổ bản thân có lực công k ch kinh thế hãi nhân, thêm vào chiến sĩ ph a trên phối hợp có thể quét sạch mọi chƣớng ngại vật. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 16. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Sơ sơ năm vạn liệt hổ gầm rú, khả năng này có thể triệt hạ sĩ kh quân địch. Năm vạn liệt hổ quân có thể tiêu diệt hơn mƣời vạn đại quân kị binh phổ thông. Tiềm Long đại lục vũ lực cực cao, ba quốc gia lớn đều có các tu tiên giả trấn quốc. Mỗi tu tiên giả tồn tại trong mắt phàm nhân đều tựa nhƣ thần tiên. Phi kiếm xuất ra có thể lấy đầu ngƣời ngoài trăm ngàn dặm, ngự kiếm phi hành bay lên đến tận ch n tầng trời, chẳng phải là khả năng của thần tiên sao? ****** Vân Vụ sơn trang ngự tại Đông Lam sơn. Đông Lam sơn cao hơn ba nghìn thƣớc, là một ngọn núi rất cao. Hai năm sau. Lúc này Tần Vũ đã tám tuổi và cũng cao lên nhiều, trong mắt hiện lên vẻ tr tuệ lấp lánh thâm sâu, tuy nhiên trong đó lại ẩn chứa chút u buồn. Tần Vũ đang một mình đi trên sơn đạo, trên vai là một ƣng đen con. "Tiểu Hắc, hai năm qua, suốt hai năm phụ vƣơng chỉ ghé qua thăm ta đúng một lần." Tần Vũ cắn hai môi, quay sang ƣng con nói. Con ƣng nhỏ này một năm trƣớc Tần Vũ du lãm Đông Lam sơn đã phát hiện ra, tiện thể cặp bên thân, có ƣng con kết bạn, Tần Vũ cũng không quá cô độc, sáu tuổi trở về trƣớc còn có phụ thân bầu bạn, hai năm gần đây kể từ khi sáu tuổi chỉ nhìn thấy phụ thân đúng một lần. Hắc ƣng vỗ vỗ cánh, ve vuốt khuôn mặt ngây thơ của Tần Vũ khiến hắn nhất thời nở một nụ cƣời. Đi đƣợc một đoạn, Tần Vũ đột nhiên nhìn thấy ph a trƣớc có một dựng phụ (phụ nữ có mang) gánh một bó củi đang khó khăn đi tới, liền quay sang hắc ƣng nói: "Tiểu Hắc, chúng ta tới giúp a di kia nhé?" Hắc ƣng tức thì vỗ cánh, rời khỏi vai Tần Vũ. Tần Vũ nhanh chóng chạy về ph a dựng phụ nọ. "A di, a di để cháu gánh củi giúp cho." Tần Vũ hƣớng về ph a phụ nhân nọ nói. Phụ nhân nghe thấy thanh âm, buông gánh củi xuống, xoa xoa mồ hồi trên trán, nhìn thấy rõ ràng Tần Vũ vẫn còn là một tiểu hài đồng, cƣời nói: "Tiểu oa nhi, cảm ơn cháu, ai di có thể mang đƣợc, chỉ còn một dặm nữa là đến tiểu thôn rồi" nói rồi xốc lại bó củi trên vai rồi tiếp tục đi tới. "Tiểu oa nhi? Cháu không còn nhỏ nữa, cháu đã tám tuổi rồi, bó củi đó cháu có thể mang đƣợc." Tần Vũ nhìn sang dựng phụ, đột nhiên giành lấy bó củi rồi vác lên vai. Bó củi đối với ngƣời bình thƣờng thì không nặng lắm, nhƣng với một hài tử mới tám tuổi thì đúng là rất nặng. Chỉ là Tần Vũ tại Vân Vụ sơn trang thƣờng ngâm mình trong suối nƣớc nóng nên thân thể cƣờng tráng không giống nhƣ những đứa trẻ tám tuổi khác, ngang nhiên vác bó củi trên vai. "A di, ngƣời xem, cháu có thể mang đƣợc đúng không? Hà, a di không đƣợc gọi cháu là tiểu oa nhi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 17. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị nữa nhé." Tần Vũ đắc ý nói, không kể trên má non nớt của mình có lem một vết nhọ, tựa tên hề. Phụ nhân nọ ngẩn ngơ, bật cƣời nói: "Kh lực quả không nhỏ, bất quá còn một dặm nữa, oa nhi cháu sẽ không chịu đƣợc đâu, thôi nhƣờng lại để a di đến đây đi." "Ai nói cháu không thể chịu đến cùng." Tần Vũ nhìn dựng phụ vƣơn tay, cuống qu t liền đi nhanh về ph a trƣớc, sau đó quay đầu lại nói: "A di, cháu đã lên Đông Lam sơn nhiều lần rồi, biết ngoài một dặm có một tiểu thôn trang, chắc chắn là nơi đó, nhanh lên, nhanh lên nào. A di đừng để cháu phải chờ đó!" Phụ nhân nọ bật cƣời: "Hài tử này, không biết là con nhà ai, có đứa con thế này cha mẹ nó hẳn phải hạnh phúc lắm." Tần Vũ mang bó củi này, lúc đầu không cảm thấy khó khăn, sau khi đi đƣợc một đoạn đƣờng nó cảm thấy hai chân nhƣ nhũn ra, có thể lên núi, sau lƣng lại mang một bó củi, dù thân thể Tần Vũ cƣờng tráng, nhƣng bất quá cũng là trẻ tám tuổi mà thôi. Một lúc sau, hai chân của Tần Vũ đột nhiên quỵ xuống. "Oa ……" Phụ nhân cả kinh. "Không sao, chuyện này bình thƣờng thôi." Tần Vũ quay đầu nỗ lực làm ra mặt cƣời nói, giọng nói này của hắn giống nhƣ giọng của một vị đại lực sĩ, nhƣng sơn đạo gồ ghề, Tần Vũ lại va phải một hòn đá, không trụ đƣợc nên ngã xuống. "Rầm!" Tần Vũ toàn thân đập xuống đất. Dựng phụ vội vàng đi tới, nhặt những phiến gỗ lên và giúp Tần Vũ đứng dậy. Tần Vũ mồ hôi nhễ nhại, trên mặt đầy đất, mặt trông nhƣ tên hề, Tần Vũ buồn phiền nhìn phụ nhân nói: "A di, kỳ thật……cháu có thể mang đƣợc, chỉ là vấp phải hòn đá nên mới ngã." "Cháu giỏi lắm, a di biết là cháu có thể mang đƣợc, nhƣng thôn trang đã ở ph a trƣớc rồi, cám ơn cháu." Phụ nhân thu lại bó củi, nhìn Tần Vũ không có bị thƣơng t ch, sau đó giúp nó lau sạch mặt, và cẩn thận nhắc nhở một lúc, chờ cho Tần Vũ gật đầu đáp ứng mới quay về thôn trang. Tần Vũ nhìn trƣớc mắt thôn trang còn cách khoản chừng trăm thƣớc, nhăn mày nói: "Tiểu Hắc, còn chút x u là tới rồi." Cuối cùng Tần Vũ cũng nở nụ cƣời, "Bất quá A di hiện tại nhẹ nhàng hơn rồi, vài bƣớc là về đến thôn trang rồi." Tần Vũ cƣời rất sản khoái, trong lòng rất vui vẻ. Từ một nơi b mật gần đó, ba bóng nhân ảnh nhìn nhau. Họ ch nh là ba cao thủ ngầm đi theo để bảo hộ Tần Vũ. Tần Vũ ch nh là nhi tử của Trấn Đông vƣơng, đƣờng đƣờng tam điện hạ, làm sao có thể để nó đi loạn một mình trên núi thế này đƣợc? "Tam điện hạ chỉ là một hài tử a, tâm tƣ lƣơng thiện, sao vƣơng gia lại để tam điện hạ một mình tại Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 18. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Vân Vụ sơn trang, hai năm chỉ thăm một lần, mỗi lần nhìn tam điện hạ đêm khuya ngồi trên đỉnh núi thâu đêm, thân thể nhỏ nhoi trong gió lạnh ban đêm trên đỉnh núi, lòng ta lại cảm thấy khó chịu." Một bóng ngƣời thấp giọng thở dài nói. Một bóng ngƣời khác gật đầu tiếp: "Mỗi lần tam điện hạ nhìn lên bầu trời đêm, thần tình đó khiến tim ta đau nhói, vƣơng gia ngài……ai!" "Quên đi, vƣơng gia làm việc gì, chúng ta không khả năng hiểu đƣợc, chúng ta chỉ bảo vệ tốt tam điện hạ là đƣợc rồi." Đột nhiên… Tại sơn đạo xuất hiện một hắc đại hán lƣng hùm vai gấu, đôi mắt to nhƣ chuông đồng, cƣỡi trên một lão hổ hung mãnh màu đỏ thẫm, nhanh chóng phóng tới, nhìn thấy Tần Vũ từ xa đã cao giọng nói: "Tam điện hạ, đại điện hạ và nhị điện hạ tới rồi." "Đại ca và nhị ca đã tới!" Tần Vũ hai mắt hƣng phấn phát sáng, lập tức chạy tới chỗ đại hán, trèo lên trên lƣng hổ, khuôn mặt đỏ hồng lên, vội vàng thúc giục: "Vƣơng thúc, nhanh lên, chạy nhanh lên về Vân Vụ sơn trang!" Đại hán nọ giữ lấy Tần Vũ, sau đó điều khiển liệt hổ cấp tốc hạ sơn, để lại sau lƣng một đám bụi mù mịt. Ngã Cật Tây Hồng Thị Tinh Thần Biến ịch Giả: vaan_2410 Chương 2 Quyết Tâm Vân Vụ sơn trang tọa lạc tại Đông Lam sơn. Bên ngoài luôn có một đội dũng sĩ dũng mãnh ngày đêm bảo hộ sơn trang nhƣng những cao thủ ẩn mặt bên trong thì ngoại nhân căn bản không thể biết đƣợc. Hơn nữa Vân Vụ sơn trang là sơn trang của Trấn Đông vƣơng, chỉ có ai chán sống mới có ý định xâm phạm. Tại đại môn của Vân Vụ sơn trang có hai đại hán dũng mãnh nhƣ sƣ tử, toàn thân mặc hắc sắc chiến giáp đứng tại lối vào. Ánh mắt họ loang loáng lƣớt qua xung quanh hiện lên vẻ ngạo kh . Trên thân thể họ tự nhiên phát tán sát kh , quả đúng là thứ sát kh chân ch nh của những chiến sĩ tài năng đã kinh qua huyết chiến nơi sa trƣờng hun đúc mà thành. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 19. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị "Tam điện hạ!" Hai hắc giáp chiến sĩ đột nhiên quỳ xuống cung k nh nói. Tần Vũ vừa từ trên lƣng hổ hạ xuống, hắc ƣng đậu trên vai. Tần Vũ thời khắc đó rất hƣng phấn và cao hứng liền nhanh chóng chạy vào trong đại môn đồng thời quay sang hai vị chiến sĩ cƣời hi hi nói: "Hai vị thúc thúc, nhanh đứng lên nào." Hai hắc giáp chiến sĩ đứng dậy, nhìn bóng thân ảnh nhỏ bé của Tần Vũ chạy vào trong trang viện trong mắt hiện lên một tia quan ái. "Hi hi, ta chắc chắn là đại ca và nhị ca đang ngâm mình ở ôn tuyền." Tần Vũ căn bản không cần nghĩ nhiều, trực tiếp nhắm ôn truyền ở Tây uyển của Vân Vụ sơn trang chạy tới, miệng lẩm bẩm: "Hà hà, hai vị ca ca tới Vân Vụ sơn trang, chƣa đƣợc sự đồng ý của gia chủ đã tự động tiến nhập ôn tuyền…" Lát sau, Tần Vũ đã tới Tây uyển trong sơn trang. Tần Vũ xoa hai tay, đột nhiên đƣa tay phải lên chỉ thẳng vào hai bóng ngƣời ở trong ôn tuyền, ra giọng phẫn nộ nói: "Các ngƣơi giỏi thật, chƣa thèm hỏi ý kiến bổn trang chủ đã tự động tiến nhập ôn truyền trọng địa, a…" Tần Vũ đang cao hứng nói đột nhiên bị một cánh tay kéo xuống, đồng thời thân hình bất ổn chúi thẳng vào ôn tuyền. "Đệ chƣa cởi y phục đâu, a!" Tần Vũ hét lên thất thanh, chỉ thấy "ầm" một tiếng đã ngã vào ôn tuyền làm cho nƣớc bắn lên tung tóe. Hắc ƣng trên vai Tần Vũ hoảng loạn vỗ cánh bay lên cũng bị nƣớc từ ôn tuyền bắn vào chút t, suýt nữa thì từ hùng ƣng biến thành một con gà mắc mƣa. "Hắc hắc, Tần Vũ đệ không phải định làm cho hai vị đại ca, nhị ca chúng ta sợ chết khiếp đấy chứ, ta nghe mà cứ tƣởng thật. Nhị ca và đại ca thì vất vả cả ngày còn Tần Vũ đệ thì suốt ngày vui vẻ ngâm mình trong ôn tuyền, hơn nữa lại là ôn tuyền của Vân Vụ sơn trang nữa cơ đấy!" Một vị thiếu niên phẫn nộ đáp trả nhƣng trong mắt lại ẩn chứa một tia vui vẻ. "Phì" Tần Vũ phun ra một ngụm nƣớc, toàn thân ƣớt đẫm tức giận nhìn sang thiếu niên. "Nhị ca, đệ biết đúng là huynh làm mà. Chỉ có huynh mới kéo đệ xuống nƣớc, đại ca không đời nào làm nhƣ vậy cả." Tần Vũ cởi bỏ y phục chỉ để lại một cái quần ngắn khi ngâm mình trong ôn tuyền, nhìn sang nhị ca Tần Ch nh. "Đệ nói đến đại ca hả? Ha ha, huynh ấy đang ngủ đó." Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 20. Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị Tần Ch nh cƣời ha hả nói. "Nhị đệ, đệ nghĩ rằng đại ca ta nhƣ lão trƣ, chỉ biết ăn và ngủ thôi phải không?" Bên cạnh ôn tuyền chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn đang lƣời biếng mở mắt nhìn Tần Ch nh hỏi, đoạn quay sang Tần Vũ nói: "Tiểu Vũ, ôn tuyền tại Vân Vụ sơn trang quả nhiên thần hiệu. Ngâm mình trong đó khiến huynh cảm thấy toàn thân thƣ thái, nếu đệ chịu khó ngâm mình trong đó hàng ngày thì toàn thân đệ cũng sẽ tráng kiện nhƣ huynh." Thiếu niên đó ch nh là đại ca Tần Phong của Tần Vũ, niên kỉ là mƣời sáu nhƣng vì tu luyện võ đạo nên phảng phất trông nhƣ thiếu niên đã mƣời tám tuổi. Đại ca Tần Phong là ngƣời mà Tần Vũ rất sùng bái, đã một lần nó tận mắt nhìn thấy đại ca một quyền xuất ra đã khiến một khối gỗ to lớn tan thành bụi phấn khiến Tần Vũ rất hâm mộ. Nghe thấy đại ca nói rằng ôn tuyền thần hiệu, Tần Vũ tiến sâu hơn để nƣớc ngập hơn ngực chỉ lộ đầu lên, đắc ý nói: "Đúng vậy, ôn tuyền tại Vân Vụ sơn trang quả thật thần hiệu đúng nhƣ huynh nói vậy, hà không cảm ơn trang chủ là đệ đệ của huynh đi à!" "Tiểu tử này!" Đại ca Tần Phong và nhị ca Tần Ch nh đều mỉm cƣời. Tần Vũ và hai vị thân sinh ca ca đã không gặp nhau một thời gian dài, từ khi tất cả đều chỉ mới là những đứa trẻ, bất quá Tần Phong và Tần Ch nh rất quý Tần Vũ. Đối với vị thân sinh đệ đệ này Tần Ch nh và Tần Phong thập phần sủng ái. Cùng cảnh không có mẫu thân, tự nhiên họ rất quan tâm đến đệ đệ. Đùa giỡn hồi lâu, Tần Vũ mới chịu ngồi yên trong lòng của ôn tuyền, Tần Phong và Tần Ch nh cũng ngồi xuống. "Phụ vƣơng…" Tần Phong tựa hồ nhƣ phát hiện bản thân đã lỡ lời, tức thì nói: "Kỳ thật không có gì cả, chỉ là quân đội tạm thời không có việc gì cả nên phụ vƣơng đã cho phép huynh đến đây. Huynh giữa đƣờng gặp nhị đệ nên đã đi cùng đệ ấy đến đây." Tần Ch nh gật đầu quay sang Tần Vũ cƣời nói: "Đệ chắc không biết lần này huynh về đây là có thời hạn, bất quá sau khi nghỉ ngơi cả nửa ngày trời đã đến lúc phải quay về." "Huynh cũng vậy, huynh phải đi cùng nhị đệ." Tần Phong hối lỗi nói. "Ôi, chỉ có nửa ngày thôi." Tần Vũ lên tiếng nói giọng điệu có phần thất vọng, vẻ hƣng phấn hoàn toàn biến mất. Tần Vũ có ba thân nhân ch nh là phụ thân và hai vị ca ca. Phụ thân thì bận rộn, hai năm nay chỉ đến Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2