Tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn hiện đang đóng bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
89
lượt xem
7
download

Tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn hiện đang đóng bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hiệp định của chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn hiện đang đóng bảo hiểm xã hội', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn hiện đang đóng bảo hiểm xã hội

  1. Tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn hiện đang đóng bảo hiểm xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội Thời hạn giải quyết:30 ngày đối với người hưởng lương hưu, 15 ngày đối với người hưởng BHXH một lần kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hưởng lương hưu, BHXH một lần đối với người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; Ghi nhận trong Sổ BHXH đối với người chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động bổ sung hồ sơ cho đơn vị quản lý khi được yêu 1. Bước 1 cầu Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm chuyển hồ sơ của người 2. Bước 2 lao động kèm theo văn bản đề nghị đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đơn vị đóng BHXH 3. Bước 3 Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ Hồ sơ Thành phần hồ sơ Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có); các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước 1. ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp khônng có quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao
  3. Thành phần hồ sơ động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận Bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao quyết định cử đi công tác, làm việc ở nước ngoài trong trường hợp người lao động được cử đi công tác, làm việc ở nước ngoài bằng quyết định 2. chung cho nhiều người Trường hợp không còn bản chính quyết định cử đi công tác, làm việc ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi Bản chính Thông báo chuyển trả hoặc Quyết định chuyển trả của Cục Hợp tác quốc tế về lao động (nay là Cục Quản lý lao động ngoài nước) cấp Trường hợp không còn Bản chính Thông báo chuyển trả hoặc Quyết định 3. chuyển trả thì phải có giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của Cục Quản lý lao động ngoài nước trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ 4. sau khi về nước của Bộ, ngành chủ quản Số bộ hồ sơ: không quy định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị về xác nhận thời gian đi hợp tác Thông tư số 24/2007/TT- 1. lao động BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng Thông tư số hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục 1. 24/2007/TT- xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc BLĐTBX... bị tù giam trước ngày 01/01/1995 Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản