Tờ khai đăng ký lại việc tử

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
8
download

Tờ khai đăng ký lại việc tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Tờ khai đăng ký lại việc tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ khai đăng ký lại việc tử

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-KT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ Kính gửi: ……………………………………........................(1) Họ và tên người khai: .................................................................................................................................................. Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:............................................................................................................................................ Quan hệ với người đã chết:............................................................................................................................................ Đề nghị đăng ký lại việc tử cho người có tên dưới đây: Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:............................................ Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................... Nơi sinh:............................................................................................................................................................................ Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết:..................................................................................................... (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP ............................................................................................................................................................................................. Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:............................................................................................................................................ Đã chết vào lúc:.............................................giờ................................phút, ngày...........tháng...........năm................ Nơi chết:............................................................................................................................................................................ Nguyên nhân chết:........................................................................................................................................................... Đã đăng ký khai tử tại:................................................................................................................................................... .................................................................................................................................ngày...........tháng...........năm........... Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị............................................................................. đăng ký. Làm tại:..........................ngày ............tháng............năm............ Người khai Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây (2) .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Ngày...........tháng...........năm........... ....................................... CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ......................................... Chú thích: (1) Ghi rõ tên UBND xã, phương, thị trân nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc tử trước đây; hoặc ghi rõ ́ “Sở Tư pháp tỉnh Thưa Thiên Huê” nơi trước đây đương sự đã đăng ký việc tử, nếu viêc tử có liên quan đến yếu tố ́ ̣ nước ngoài.
  2. (2) Chỉ cần thiết trong trương hợp nơi đăng ký lại việc tử khác với nơi đăng ký khai tử trước đây.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản