Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
5
download

Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……..ngày…….tháng…….năm…….. TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ Kính gửi:…………………………………………. Tên tôi là:……………………………….Nam, nữ……………………………................ Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………….................... Nguyên quán:……………………………………………………………….................… Thường trú tại:…………………………………………………………….................….. Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp tại……………….................……….. Nghề nghiệp:…………………………………………………………….................……. Trình độ văn hoá:…………………………………………………….................……….. Trình độ chuyên môn:……………………………………………….................………... Chứng chỉ chuyên môn số:………………………ngày cấp………………................….. Cơ quan cấp:…………………………………………………………................……….. Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá xét cấp cho tôi được đăng ký thuyền viên theo “Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên” Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành. Xác nhận Người xin cấp sổ của UBND xã, phường (ký tên, đóng dấu hoặc thủ trưởng cơ quan và ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản