intTypePromotion=3

Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

4
2.457
lượt xem
119
download

Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . - Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng. Các hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy 1 Kiểm tra bài cũ : - Gọi hs nhắc lại tính chất giao hoán và kết quả của phép cộng . 2. Hướng dẫn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . a) Giới thiệu bài toán : -Hai hs trả lời trả lời Hoạt động của trò. - Gv gọi học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

 1. Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ IMục tiêu : - Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . - Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . II Các hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ : - Gọi hs nhắc lại tính chất giao -Hai hs trả lời trả lời hoán và kết quả của phép cộng . 2. Hướng dẫn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . a) Giới thiệu bài toán :
 2. - Gv gọi học sinh đọc bài toán ví - Hai hs lần lượt đọc trước lớp : dụ trong SGK Tổng hai số là 70 . Hiệu của hai số đó là 10 .Tìm hai số đó ? -Cho biết tổng 2 số là 70, hiệu - Gv hỏi : Bài toán cho biết gì ? của hai số là 10. - Yêu cầu tìm hai số đó . - Bài toán yêu cầu gì ? - Gv nêu: Vì bài toán cho ta biết tổng và cho ta biết hiệu của 2 số , yêu cầu chúng ta tìm 2 số nên dạng toán này được gọi là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toán : - Đoạn thẳng biểu diễn số bé - Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số ngắn hơn so với đoạn thẳng lớn lên bảng biểu diễn số lớn . - Yêu cầu hs suy nghĩ xem đoạn thẳng biểu diễn số bé như thế nào so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn .
 3. - Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số bé , sau đó yêu cầu hs lên bảng biểu diễn tổng và hiệu của hai số trên sơ đồ . - Hoàn thành sơ đồ : ? Số lớn 70 ? - Hs suy nghĩ và sau đó phát Số bé biểu ý kiến 10 c) Hướng dẫn giải bài toán ( cách 1) - Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và suy nghĩ cách tìm hai lần số bé - Nếu bớt đi phần hơn thì số lớn - Yêu cầu hs phát biểu ý kiến bằng số bé - Gv dùng phấn màu để gạch chéo hoặc bìa để che phần hơn của số lớn so với số bé và nêu vấn đề :
 4. Nếu bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì số lớn như thế nào so với số bé ? - Gv: Lúc đó trên sơ đồ ta còn lại - Là hiệu của hai số hai đoạn thẳng biểu diễn hai số bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là một lần của số bé, vậy ta còn lại 2 - Tổng của chúng giảm đi đúng lần của số bé bằng phần hơn của số lớn so với số bé . - Phần lớn hơn của số lớn so với số bé được gọi là gì ? - Tổng mới là :70 – 10 = 60 - Khi bớt đi phần hơn của số lớn so - Hai lần số bé là 70 – 10 = 60 với số béthì tổng của chúng thay đổi như thế nào ? - Số bé là : 60 :2 = 30 - Tổng mới là bao nhiêu ? - Số lớn là:30 + 10 = 40 (hoặc - Tổng mới là hai lần của số bé , 70 – 30 = 40) vậy ta có hai lần số bé là bao - 1 hs làm bảng, cả lớp làm vào nhiêu? giấy nháp - Hãy tìm số bé ? - Đọc thầm lời giải và nêu : - Hãy tìm số lớn ?
 5. Số bé = ( Tổng - Hiệu ) : 2 - Yêu cầu hs trình bày bài giải của bài toán - Yêu cầu hs đọc lời giải đúng của - Hs suy nghĩ , phát biểu ý kiến bài toán , sau đó nêu cách tìm số bé - Gv ghi cách tìm số bé lên bảng và yêu cầu hs ghi nhớ . c) Hướng dẫn hs giải bài toán ( cách 2 ) + Nếu thêm vào số bé một phần - Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và đúng bằng phần số lớn hơn số suy nghĩ cách tìm hai lần số lớn bé thì số bé sẽ bằng số lớn . - Gv khẳng định lại cách tìm hai lần số lớn + Gv dùng phấn màu vẽ thêm vào đoạn thẳng biểu diễn số bé để số bé bằng số lớn và nêu vấn đề : Nếu thêm vào số bé một phần đúng + Là hiệu của 2 số .
 6. bằng phần số lớn hơn số bé thì số bé sẽ như thế nào so với số lớn ? + Tổng của chúng tăng thêm + Lúc này trên sơ đồ ta có hai đoạn đúng bằng phần hơn của số lớn thẳng biểu diễn 2 số bằng nhau và so với số bé mỗi đoạn thẳng là một lần của số lớn . Vậy ta có hai lần của số lớn . + Tổng mới là 70 + 10 = 80 + Phần hơn của số lớn so với số bé + Hai lần số lớn là : 70 + 10 = chính là gì của 2 số ? 80 + Khi thêm vào số bé phần hơn của số lớn so với số bé thì tổng của + Số lớn là : 80 : 2 = 40 chúng thay đổi như thế nào ? + Số bé là: 40 -10 = 30 ( Hoặc + Tổng mới là bao nhiêu ? 70 – 40 = 30 ) + Tổng mới chính là hai lần của số lớn .Vậy ta có hai lần số lớn là là bao nhiêu ? + Số lớn = (Tổng+ Hiệu ) : 2 +Hãy tìm số lớn ? + Hãy tìm số bé ? - Gv yêu cầu học hs trình bày bài
 7. giải của bài toán - Yêu cầu hs đọc lại lời giải đúng , - Một hs đọc đề bài . sau đó nêu cách tìm số lớn . + Bài toán đã cho tuổi bố cộng - Gv kết luận về các cách tìm hai với tuổi con là 58 tuổi . Tuổi bố số khi biết tổng và hiệu của hai số hơn tuổi con 38 đó . 2.3 Luyện tập - thực hành : tuổi Bài 1 : Yêu cầu hs đọc đề bài . + Tìm tuổi bố , tuổi con? + Bài toán cho biết gì ? + Bài toán thuộc dạng toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó .Vì bài toán cho biết tuổi bố cộng với tuổi con , chính là cho biết tổng số tuổi +Bài toán yêu cầu gì ? của 2 người . Cho biết tuổi bố +Bài toán thuộc dạng toán gì ? Vì hơn tuổi con 38 tuổi chính là sao em biết ? cho biết hiệu số tuổi của hai bố con là 38, yêu cầu tìm tuổi của mỗi người . - Hai hs lên bảng làm bài , mỗi
 8. em làm một cách , cả lớp làm vở . - Hs nêu ý kiến. - Yêu cầu hs làm bài . - Hs đọc đề . - Yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng -Học sinh nêu ý kiến. - Gv nhận xét , ghi điểm . Bài 2: - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . - Gọi hs đọc đề bài . - Hai hs làm bài trên bảng , mỗi + Bài toán yêu cầu gì ? em một cách , cả lớp làm vở. + Bài toán thuộc dạng bài toán gì? - Số 8 và số 0 + Là chính số đó . - Yêu cầu hs làm bài . + Là chính số đó - Nhận xét cho điểm.
 9. Bài 4 : - Yêu cầu hs tự nhẩm và nêu 2 số - Là số 123 và số 0 tìm được . +Một số khi cộng với 0 cho kết quả gì ? + Một số trừ đi 0cho kết quả là gì ? + Áp dụng điều này , bạn nào tìm được 2 số mà tổng của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 123? 3Củng cố dặn dò : - Yêu cầu hs nêu cách tìm cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng - Tổng kết giờ học . Yêu cầu hs làm bài tập 3 vào giờ tự học đến Toán ( 38) LUYỆN TẬP
 10. I Mục tiêu: - Rèn kỹ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . - Củng cố kỹ năng đổi đơn vị đo khối lượng, đo thời gian . II Các hoạt động dạy học : Tgian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Bài cũ : - Gọi hs nêu cách giải bài tìm hai số - Hai hs trình bày khi biết tổng và hiệu của hai sô đó - Nhận xét ghi điểm . 2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 : Yêu cầu hs đọc đề bài , sau - 3hs làm bảng , cả lớp làm đó tự làm bài vở. - Nhận xét , ghi điểm . - Nhận xét bài làm của bạn trên bảng sau đó đổi chéo vở kiểm tra. Bài 2 :-Gọi hs đọc đề toán,sau đó yêu cầu hs nêu dạng toán và chỉ ra 2 số cần tìm là hai số nào ? Đâu là tổng ? 1200sp
 11. Đâu là hiệu? - Yêu cầu hs làm bài . Tóm tắt : ?tuổi 36 tuổi Em 8tuổi Chị - Hai hs làm bảng , mỗi em một cách , cả lớp làm vở ? tuổi Bài giải : Bài giải : Tuổi của em là : Tuổi của chị là: (36-8):2 = 14(tuổi) ( 36 + 8 ) :2 = 22 ( tuổi) Tuổi của chị là: Tuổi của em là : 14 + 8 = 22 (tuổi) 22-8 = 14 ( tuổi ) - H ướng dẫn chấm chữa, nhận xét cho điểm. Bài 3 : - Hai hs làm bảng , mỗi em một cách, cả lớp làm vở. - Gv tiến hành tương tự như bài tập 2.
 12. Bài 4: - Hs tự làm bài sau đó đổi vở chấm chéo. - Gọi hs đọc đề toán , sau đó nêu dạng toán, chỉ ra hai số cần tìm là 2 số nào , đâu là tổng, đâu là là hiệu rồi tự làm bài . - Gv đi kiểm tra vở của một số hs . ? sp 1200sp P/X I 120 sp P/X II Bài giải : ? sp Số sản phẩm phân xưởng Bài giải II làm là : ( 1200 + 120 ) : Số sản phẩm phân xưởng I làm 2 = 660 (sp) là: Số sản phẩm phân xưởng ( 1200 – 120) : 2 = 540 ( sp) I làm : Số sản phẩm phân xưởng II làm 660 – 120 = là: 540 ( sp) 540 + 120 = 660 ( sp)
 13. Đáp số :540 sphẩm Đáp số : 540 sản phẩm 660sphẩm 660sản phẩm Bài 5: Gv tiến hành tương tự như bài 4 ? kg Thửa II 8 tạ 5 tấn 2 tạ Thửa I ? kg Bài giải : 5tấn 2tạ = 5200kg Bài giải : 8tạ =800 kg 5 tấn 2 tạ = 5200 kg Số kg thóc thửa II thu 8 tạ = 800 kg hoạch được Số ki-lo-gam thóc thửa I thu ( 5200 – 800) :2 = 2200 hoạch được : (kg)
 14. ( 5200+ 800 ) :2 = 3000 ( kg ) Số kg thóc thửa I thu hoạch được : Số ki-lô-gam thóc thửa II thu hoạch được : 2200 + 800 = 3000 (kg) 3000 – 800 = 2200 (kg) Đáp số : 3000kg Đáp số : 3000 kg 2000kg 2000 kg 3. Củng cố dặn dò : Tổng kết giờ học , dặn hs học thuộc hai cách giải bài toán tìm 2số chưa biết khi biết tổng và hiệu của chúng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản