Tóan - LUYỆN TẬP CHUNG - Phép chia, phân số

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
498
lượt xem
31
download

Tóan - LUYỆN TẬP CHUNG - Phép chia, phân số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS ôn tập , củng cố về : -Dấu hiệu chia hết cho 5, khái niệm ban đầu về phân số , so sánh phân số . -Kỹ năng thực hiện phép cộng , phép trừ ,phép nhân, phép chia các số tự nhiên . -Một số đặc điểm của hình chữ nhật , hình bình hành và diện tích hình chữ nhật , hình bình hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan - LUYỆN TẬP CHUNG - Phép chia, phân số

  1. TOÁN LUY N T P CHUNG I . M c tiêu : Giúp HS ôn t p , c ng c v : -D u hi u chia h t cho 5 , khái ni m ban u v phân s , so sánh phân s . -K năng th c hi n phép c ng , phép tr ,phép nhân, phép chia các s t nhiên . -M t s c i m c a hình ch nh t , hình bình hành và di n tích hình ch nh t , hình bình hành. II Các ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Bài cũ : 20 15 45 35 - Trong các phân s ; ; ; phân s nào 30 18 25 63 -M t HS lên b ng 5 b ng ? làm . 9 8 12 15 - Vi t các phân s ; ; theo th t t l n 12 15 20 n bé ? 2 .Bài m i : -GV gi i thi u bài – ghi . GV t ch c cho hs t làm bài như khi làm bài ki m tra r i ch a bài .
  2. Bài 1 : -M t HS lên b ng làm . GV lưu ý HS ch ch n 1 áp s úng khoanh tròn . - GV ch a bài , có th h i h c sinh gi i thích lý do khoanh tròn vào ch thích h p . Bài 2 : - GV ch a bài . Bài 3 : - GV ch a bài . - HS làm - K t qu a / (c) ; b/ (d) ; e/ (c) ; d / (d) . -HS t c tính r i tính . -M t HS c -Hs nhìn hình v trong SGK và tr l i t ng câu h i c a bài
  3. t p. a) Các o n th ng AN và MC là hai c nh i di n c a hình bình hành 3 . C ng c : AMCN nên chúng - Nêu qui t c tính di n tích hình ch nh t , hình song song và b ng bình hành ? nhau . b) Di n tích hình ch 4 . D n dò : nh t ABCD là : - Ôn l i c i m c a hình ch nh t , hình bình hành . 12 × 5 = 60 (cm2) . - Chu n b bài phép c ng phân s . i m N là trung i m c a o n th ng DC nên dài o n th ng NC là : 12 : 2 = 6 (cm) . Di n tích hình bình hành AMCN là : 5 × 6 = 30 (cm2) . Ta có 60 : 30 = 2 (l n) . V y di n tích hình
  4. ch nh t ABCD g p 2 l n di n tích hình bình hành ANCM - HS tr l i .
Đồng bộ tài khoản