Tối ưu ảnh trước khi up lên site

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
91
lượt xem
13
download

Tối ưu ảnh trước khi up lên site

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi muốn được trao đổi một chút về việc tối ưu ảnh với các bạn. Để bức ảnh vẫn có được chất lượng xem tốt, nhưng kích thước của file lại nhỏ một cách hợp lý, ta nên sử dụng lệnh " Save for web " trong menu file cuả Photshop

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tối ưu ảnh trước khi up lên site

  1. T i ưu nh trư c khi up lên site Tôi mu n ư c trao i m t chút v vi c t i ưu nh v i các b n. b c nh v n có ư c ch t lư ng xem t t, nhưng kích thư c c a file l i nh m t cách h p lý, ta nên s d ng l nh " Save for web " trong menu file cu Photshop Các bư c th c hi n như sau : 1- X lí b c nh m t cách thông thư ng d có ư c ch t lư ng như mong mu n , Dùng l nh Save As lưu gi ho c in nh... 2- th c hi n t i ưu bư c 1 : Ch n L nh Image size trong menu Image( hình minh h a 1) bư c 2 : Khai báo l i kích thư c c a nh trong tùy ch n pixel dimesons thông thư ng kích thư c các trang web ư c thi t k theo nguyên t c % c a màn hình ho c theo kích thư c tương ng v i màn hình .Nên n u nh c a b n có kích thư c ( theo ơn v Pixel ) quá l n khi g i lên trang, ngư i xem s không nhìn th y toàn b hình nh cu b n. Mu n xem h t ngư i ta ph i cu n màn hình theo 2 chi u ngang và th ng ng. Vì v y tuỳ theo nh ng ho c ngang ta ch c n ch n kích thư c theo chi u ngang ví d nh ng ch n Width : 450 px ho c 680px v i nh ngang.( hình minh h a 2 ) cu n màn hình theo 2 chi u ngang và th ng ng. Vì v y tuỳ theo nh ng ho c ngang ta ch c n ch n kích thư c theo chi u ngang ví d nh ng ch n Width : 450 px ho c 680px v i nh ngang.( hình minh h a 2 )
  2. bư c 3 ch n l nh "save for Web" me nu File ( hình minh h a 3,4 ) sau ó ti p t c ch n mode nh thư ng là mode jpg. và ch n m c t i ưu : Low, Medium, high, Very high, maximum. b n có th th y ngay kích thư c file ã ư c t i ưu ng thòi nhìn th y ch t lư ng b c nh ó. B n có th ki m tra ch t lư ng b c nh ngay trên trình duy t b ng cách b m vào bi u tư ng c a trình duy t phía áy c a b c nh t i ưu ( ch nhìn 2 up) (hình minh h a5). Trong trư ng h p không nhìn th y bt trình duy t , hãy b m vào nút mũi tên bên c nh và ch n bi u tư ng cu trình duy t trong progam. Có th l a ch n l i các ch t i ưu nh b c nh dã có ch t lư ng nhin t t nh t và kích thư c file nh nh t. k t thúc là l nh save. kh i m t exif, nên dùng l nh save as.... hơn là l nh save for web. Kích thư c t t nh t ưa lên gallery là 800x600 Còn ưa lên forum t t nh t là 640x480. Làm border nh b ng Photoshop và v n gi exif Mu n gi EXIF khi dùng PS thì ph i thao tác trên file g c thôi. Mu n an toàn n u ngh ch PS có sai sót thì các Bác nên sao lưu file ó trư c khi Edit. bvh2228 wrote: N u không mu n m t bác nên dùng PS làm frame. Cái này bác nào bi t ch giúp, em cũng chưa bi t làm Cách làm Border cơ b n nh t 1. Vào PS m file nh c n làm border.
  3. 2. Vào Menu Image/ Canvas size... (phím t t Alt + Crtl + C) Click d u ki m vào Relative (khoanh ) Ch n m r ng và ch n màu cho Border (khoanh vàng) Th là cơ b n ã có Border. 3. Mu n thêm m t chút vi n nh n a thì ch n công c Select như hình dư i (VD ã ch n Canvas size... r ng và cao thêm 1 inch màu Bo en )
  4. s như th này 4. Vào menu Edit/Strock... i n các thông s : dày c a vi n, màu s c vi n, v trí vi n so v i vùng l a ch n 5. Ch n vi n r ng 2px, màu tr ng. Thêm text vào K t qu nó ra th này
  5. PS: vi c l a ch n vùng làm vi n Bư c 3, có cách này s làm chính xác hơn: Ch n t t c : Ctrl + A vào ti p Menu select / Transform selection và nh p % vào 2 ô R ng và cao Kh c ph c Out nét Ngày p tr i nào ó , b n lang thang v i máy nh s "offline " ngòai ph . Ch t b t g p m t ch hay hay và v i vàng ưa máy lên ch p . Th nhưng , do
  6. v i vã b n không k p canh nét cho k và tác ph m c a b n b "out ,out "nét . B thì ti c , gi l i thì cũng ti c và càng trách mình hơn vì sao h ng ch u l y nét cho k . Cũng may là còn anh chàng photoshop . Nhưng xài cái gì ây trong PS c u l y tác ph m c a mình ? Tăng Contrast lên ư ? E r ng không ng . Tăng Unsharp Mark luôn . Thì cũng có th nhưng hình l i không t cho l m . Thôi thì b n hãy làm th theo tui v y : 1. Chuy n i ch hình RGB qua Lab Color . 2. Vào palette Channels , ch n l p Lightness . Khi ó hình nh s chuy n qua tr ng en . B n ng lo . 3. Ch n filter unsharp mask . Ch nh các thông s cho n khi nhìn th y r hơn hình g c . 4. Sau ó ch chuy n hình tr l i qua ch RGB . Cái hay c a th thu t này là khi b n ch nh Unsharp mark , s không làm n i b t các chi ti t trong hình ho c n i các qu ng m u . Và m i b n c th xem . C u nh b xóa trên th nh V i th i i c a k thu t s thì bên c nh nh ng ti n nghi không th nào ph nh n, th m chí b n thân chúng ta còn vô tình l thu c vào chúng n a, thì l i có nh ng v n m i phát sinh mà ta c n có kinh nghi m và phương pháp x lý. NTL mu n c p ây i u mà ch c không ít b n ã g p ph i: xoá nh m nh trong th nh ! Không có gì quá là c bi t c , trong th i c a máy nh ch p phim ta v n g p không ít các bác phó nháy Pro b tai n n m t nh do m nh m lưng máy nh hay em tráng m t cu n phim còn m i nguyên... V i phim, như th là ch m h t nhưng v i m t chi c th nh thì ta hoàn toàn có th ph c h i l i nh ng t m nh ã m t.
  7. Trư c khi i vào chi ti t c th NTL xin ư c li t kê m t s tai n n khá ph bi n v i ngư i dùng máy nh k thu t s : - Xoá nh m nh (thư ng do thao tác xoá nh cũ quá nhanh) - Làm "format" th nh nhưng không ki m tra l i n i dung nh ã có trong th - Rút th nh ra kh i máy nh trong quá trình máy ang thao tác ghi nh lên th nh - L i do u c th nh và ư ng truy n USB... Như th gi i pháp cho b n tránh nh ng trư ng h p d khóc d cư i này là: - Ưu tiên dùng các lo i th nh có thương hi u uy tín, tránh dùng các lo i "no-name" - Trong trư ng h p b n v a ti n hành thao tác xoá toàn b th nh và phát hi n ra là mình làm nh m thì nên t t ngay máy nh, rút th nh ra kh i máy ngay l p t c. - Sau khi chuy n nh t th nh vào máy tính b n nên xem qua m t lư t các nh này trư c khi xoá toàn b th nh - B n nên xoá th nh u n tránh tình tr ng b phân m ng thông tin gây khó khăn cho vi c tìm ki m sau này. T t nh t là nên làm "format" sau khi ã chuy n nh vào máy tính. - B n nên chú ý t i th i gian ghi nh lên th nh . Quan sát c n tr ng tín hi u èn nh p nháy và chú ý t i c năng lư ng c a pin n a
  8. - Trong trư ng h p th nh b h ng do tác ng cơ h c thì b n hoàn toàn có th l y l i các hình nh c a mình thông qua m t d ch v chuyên nghi p. Sau ây là nh ng ph n m m ư c nhi u ngư i bi t n và s d ng ph c h i nh: 1. Smart Recovery (mi n phí) 2. Lexar Image Rescue 2 (35€) Ph n m m này ư c t ng k m theo m t th nh 512Mo Pro 3. Rescue Pro (Sandisk) (35€) Ph n m m này ư c t ng k m theo m t th nh 512Mo Pro 4. Xzeos Media Recover 5. Flash File Recovery (40€) 6. Ontrack EasyRecovery (230€) ây là ph n m m ư c thi t k tìm và khôi ph c d li u trên c ng c a máy tính và sau ó nó ư c phát tri n cho các lo i thi t b nh bên ngoài. In nh t i Labs Mình nghĩ r ng ây là câu h i khá ph thông c a t t c nh ng ai ang s d ng máy nh k thu t s . Trong khi mà k thu t in nh ngày càng hoàn thi n và phát tri n hơn thì câu h i này ôi khi l i r t khó tr l i. T i sao Labo này nh r a p mà ch khác l i không p? Và giá c ôi khi chênh l ch khá nhi u. Không
  9. c n ph i là " i lý" c a các Labo m i nh n ra s khác bi t v ch t lư ng và giá c . N u như HN giá cho m t t m nh 10x15 là 3000 ng thì trong thành ph HCM giá này l i ch có 2000 ng! HN n u b n r a nh v i s lư ng nhi u thì thư ng d dàng m c c xu ng còn 2800 ng/ nh (t i a là 2600 ng/ nh) còn trong TP HCM s vào kho ng 1800 ng/ nh (có nơi nh n làm 1500 ng/ nh). Khái ni m MiniLab ã tr thành quen thu c v i ngư i Vi t nam t hơn 10 năm nay nhưng ít ai th t s bi t h th ng máy in nh ph c t p này ho t ng như th nào? Có 2 lo i máy MiniLab khác nhau: 1. MiniLab k thu t "analogique" ki u c i n 2. MiniLab k thu t s N u như MiniLab "analogique" in nh úng theo phương pháp truy n th ng nh t nghĩa là r i sáng qua phim lên gi y nh thì MiniLab k thu t s l i làm "scan" ngay c v i các phim âm b n, x lý t ng b ng máy tính r i in ra. in nh trên gi y các MiniLab k thu t s s d ng m t lo i máy in chuyên d ng siêu t c có th thao tác in t 70-200m/gi . Như th mb o chính xác cao c a lư ng phơi sáng ngư i ta ph i s d ng n m t ngu n sáng tia la-de siêu t c mà h th ng k thu t c a nó bao g m r t nhi u t m gương siêu nh . Vì th i gian in m t t m nh là r t ng n nên các nhà s n xu t cũng ã ưa ra m t lo i gi y nh c bi t, v n d a trên c u t o c a gi y nh truy n th ng, có kh năng nh y sáng cao, chuy n tông màu tinh t áp ng v i k thu t la-de. a ph n Vi t nam hi n t i ngư i ta v n s d ng gi y nh lo i bình thư ng in nh k thu t s do ó ch t lư ng nh không th t s cao. N u b n mang cu n phim âm b n c a mình n m t dLab thì nên nh r ng nh ng t m hình b n nh n ư c 1h sau ó không h ư c "nhìn" th y gi y nh.
  10. ơn gi n b i vì cu n phim âm b n c a b n ã ư c làm "scan" b ng m t máy chuyên d ng. Ví d như lo i máy Agfa dScan 20 có th "scan" 20 000 nh/gi phân gi i 2048x3072 (16bit); Sau ó thông tin v hình nh c a b n s ư cx lý b ng máy tính v m u s c, tương ph n...và c hi u ch nh nh ng l i phơi sáng n a. ây ta nh n ra s khác bi t l n gi a hai th h MiniLab. N u như lo i MiniLab c i n ch có th hi u ch nh toàn ph n m t t m hình thì DLab l i có th ch nh s a theo vùng và lo i b nh ng ph n ánh sáng sai. Như th ngư i ư c l i nh t chính là b n! Và bây gi s là s khéo léo c a b n, m i khi vào m t Labo r a nh, s giúp b n bi t mình ang giao phó nh ng k ni m quý giá c a mình cho ai? Dư i ây là danh sách các dMiniLab x p h ng t ch t lư ng cao xu ng th p, nhưng dĩ nhiên chúng u là nh ng MiniLab t t c . 1. Agfa d-lab.2 2. Fuji Frontier 340 3. Kis DKS 1500 4. KOdak 29 DLS 5. Konica R1 Super 6. Noritsu QSS-2901
Đồng bộ tài khoản