intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng phần mềm quản lý nhân viên bằng C#.NET

Chia sẻ: Anhnangchieuta | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

33
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đồ án là biết được nhu cầu của các doanh nghiệp, để qua đó có thể xây dựng được tính năng phù hợp cho phần mềm. Tìm ra các lỗi của phần mềm có thể xảy ra khi hoạt động và khắc phục nhanh chóng để cho phân mềm đó chạy một cách hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng phần mềm quản lý nhân viên bằng C#.NET

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH  XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN VIÊN BẰNG C#.NET TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM) Sinh viên thực hiện : Hồ Văn Dương Mã sinh viên : K12C04143 Giảng viên hướng dẫn : ThS. Võ Hoàng Phương Dung Khóa đào tạo : 2018 - 2021 Đà Nẵng - 12/2020
 2. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của xã hội, kèm theo là sự phát triển vượt bậc của các ngành lĩnh vực quan trọng và khoa học-kỹ thuật là một trong những lĩnh vực quan trọng đó, nó mang yếu tố quyết định sự phát triển của một đất nước. Công nghệ thông tin dần trở thành nhu cầu rất cần thiết và không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Sự ứng dụng công nghệ thông tin của các quốc gia đã và đang phát triển vào các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa… đã góp phần thiết yếu và chiếm giữ một vị trí quan trọng. Việc xây dựng phần mềm quản lý để phục vụ cho nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp không lấy gì làm lạ. Với thao tác đơn giản, Người dùng đã có thể quản lý mọi thứ một cách đơn giản và nhanh chóng. Ngày xưa để mà quản lý nhân viên Công ty về lương bổng , thời gian làm viêc và các thông tin khác thì cần rất nhiều thời gian và chi phí phải chi trả cho công việc đó vì cần số lượng nhiều người quản lý phụ trách. Và giờ đây chỉ cần một phần mềm đã giải quyết vẫn đề khó khăn, phực tạp đó, dễ dàng thu ngắn lại thời gian và chi phí giúp cho các cơ quan tăng năng suất lao động. Với phần mềm quản lý nhân viên trở nên quản trọng đối với các cơ quan doanh nghiệp em đã lấy ý tưởng này, với sự gợi ý của cô Võ Hoàng Phương Dung, em đã thực hiện đồ án: “ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN VIÊN”Chương trình phần mềm quản lý nhân viên của em được lập trình bằng ngôn ngữ lập trình C#.NET, chạy trên nền NetFramwork và kết nối bằng cơ sở SQL, Phần mềm này giúp quản lý thông tin, lương… của nhân viên giúp giảm tải bớt việc tìm kiếm mất thời gian, mà tính hiểu quả và tính chính xác vẫn cao. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cửu - Biết được nhu cầu của các doanh nghiệp, để qua đó có thể 1
 3. xây dựng được tính năng phù hợp cho phần mềm. - Tìm ra các lỗi của phần mềm có thể xảy ra khi hoạt động và khắc phục nhanh chóng để cho phân mềm đó chạy một cách hiệu quả. - Xây dựng phần mềm đáp ứng nhu cầu người dùng. - Xây dựng một phần mềm một cách khoa học, dễ thao tác sử dụng có một giao diện đẹp. 2.2 . Nhiệm vụ nghiên cứu - Thực hiện phân tích thiết kế hệ thống phần mềm, xây dựng chức năng đáp ứng nhu cầu của người dùng. - Thực hiện viết chương trình và cho ra sản phẩm cuối cùng, 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 .Đối tƣợng nghiên cứu - Phần mềm quản lý nhân viên 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi cả nước. - Phạm vi thời gian: bắt đầu từ ngày 24/11/2020 đến ngày 26/12/2020. - Phạm vi nội dung: Đề tài nghiên cứu về ngôn ngữ C#.NET và nghiên cứu về cơ sở dữ liệu SQL Sever. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1. Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu - Tham khảo các tài liệu trên trang wed, mạng xã hội.. 4.2 .Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiến - Tìm hiểu cách thức hoạt động của doanh nghiệp. - Kiểm tra nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp đó. 4.3. Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích số liệu - Thu thập thông tin từ việc phỏng vấn. - Thống kê, tổng hợp số liệu. - Phân tích, đưa ra kết quả và thực hiện. 2
 4. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Xây dưng một phần mềm quản lý nhân viên có ý nghĩa rất lớn trong công việc giải quyết vẫn đề khó khăn của Công ty, doanh nghiệp trong quá trình quản lý về nhiều mặt mà cụ thể như là thông tin nhân viên, tiền lương, ngày làm, ngày nghỉ… Mặt khác nó còn có thể tăng năng suất Công ty, hạn chế sự rườm rà trong quá trình quản lý. Chính vì vậy phần mềm quản lý nhân viên nó rất quan trọng. Qua đó cho thấy sự phát triển khoa học công nghệ ngày càng tiệp cận nhiều với chúng ta. 3
 5. CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM 1.1. DO CHỌN PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN VIÊN o Giảm bớt thời gian ghi chép, không gây nhầm lẫn, thiếu chính xác. o Thực hiện tìm kiếm, sửa dữ liệu rất thuận tiện. o Tận dụng tối đa khả năng tính đã có. o Mọi công việc cập nhật, điều chỉnh, tìm kiếm, tra cứu đều đuợc thực hiện nhanh chóng, chính xác, tiết kiêm thời gian. o Công việc của quản lý nhân viên không còn vất vả mà hiệu xuất công việc lại cao. 1.2 Yêu cầu của phân mềm 1.2.1 Yêu cầu chức năng  Chức năng o Đăng nhập hệ thống: o Khôi phục mật khẩu: o Tìm kiểm thông tin o Quản lý thông tin nhân viên o Quản lý phòng ban o Quản lý chức vụ o Báo cáo  Công cụ phần mềm: o Bộ Visual Studio 2019 o SQL Sever 2019 o Ngôn ngữ sử dụng C#.NET 1.2.2 Yêu cầu phi chức năng  Có thể hoạt động liên tục 24/24 giờ.  Giải quyết được cách tranh chấp dữ liệu.  Có thể đưa hệ thống trở lại trạng thái ổn định trước khi gặp sự cố.  CSDL kết nối chính xác và toàn vẹn dữ liệu.  Có thể đồng bộ hóa dữ liệu nhanh chóng. 4
 6.  Chương trình chạy ổn định, chính xác và an toàn.  Mức độ bảo mật cao.  Có thể thực hiện việc bảo trì và nâng cấp dễ dàng  Máy tính chạy hệ điều hành Windows: Từ Windows 7 trở lên  Dung lượng RAM từ 2GB trở lên  Vi xử lí có xung nhịp từ từ 1.1GHz trở lên  Màn hình có độ phân giải từ 800 x 600 trở lên 1.3. TÌM HIỂU VỀ 2 NGÔN NGỮ PHỤC VŨ LẬP TRÌNH PHẦN MỀM LÀ NGÔN NGỮ C#.NET VÀ NGÔN NGỮ TRUY VẤN CSDL SQL 1.3.1. Giới thiệu ngôn ngữ C#.NET  C# là gì?  .NET Framwork là gì  Khải niệm SQL:  Lịch sử ra phát triển ngôn ngữ SQL  Ƣu điểm của ngôn ngữ SQL 5
 7. CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN VIÊN 2.1 XÂY DỰNG CÁC THỨC THỂ 2.2. Bảng cơ sở dữ liệu SQL 2.2.1. Bảng phòng ban Bảng 2.1. Phòng ban Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Khóa MA_PHONG_BAN VARCHAR(5) PRIMARY KEY TEN_PHONG_BAN NVARCHAR(50) 2.2.2. Bảng chức vụ Bảng 2.2. Chức vụ Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Khóa MA_CHUC_VU VARCHAR(5) PRIMARY KEY TEN_CHUC_VU NVARCHAR(30) 2.2.3 Bảng nhân viên phòng ban Bảng 2.3. Nhân viên phòng ban Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Khóa ID VARCHAR(10) PRIMARY KEY MA_PHONG_BAN VARCHAR(5) FOREIGN KEY MA_NHAN_VIEN VARCHAR(10) FOREIGN KEY NGAY_BAT_DAU DATE NGAY_KET_THUC DATE 6
 8. 2.2.4. Bảng nhân viên chức vụ Bảng 2.4. Nhân viên chức vụ Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Khóa ID VARCHAR(10) PRIMARY KEY MA_CHUC_VU VARCHAR(5) FOREIGN KEY MA_NHAN_VIEN VARCHAR(10) FOREIGN KEY NGAY_BAT_DAU DATE NGAY_KET_THUC DATE 2.2.5. Bảng ngƣời dùng Bảng 2.5. Người dùng Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Khóa MA_NHAN_VIEN VARCHAR(10) FOREIGN KEY MAT_KHAU VARCHAR(8) LOAI_TAI_KHOAN VARCHAR(10) THOI_GIAN_TAO DATETIME TRANG THAI NVARCHAR(20) 2.2.6. Bảng xác thực tài khoản Bảng 2.6. Xác thức tài khoản Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Khóa ID VARCHAR(30) PRIMARY KEY MA_NHAN_VIEN VARCHAR(10) FOREIGN KEY THOI_GIAN_TAO DATETIME MA_XAC_THUC VARCHAR(6) 7
 9. 2.2.7. Bảng nhân viên Bảng 2.7 Nhân viên Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Khóa MA_NHAN_VIEN VARCHAR(10) PRIMARY KEY HO_VA_TEN NVARCHAR(50) NGAY_SINH DATE GIOI_TINH NVARCHAR(3) SO_CMND VARCHAR(9) DAN_TOC VARCHAR(20) TON_GIAO NVARCHAR(30) TRINH_DO VARCHAR(30) QUE_QUAN VARCHAR(5) SDT VARCHAR(10) EMAIL VARCHAR(50) NGAY_VAO_LAM DATE TINH_TRANG NVARCHAR(10) 8
 10. 2.2.8. Bảng Phƣờng Thị Xã Bảng 2.8. Phường, Thị Xã Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Khóa MA_XA_PHUONG_TT VARCHAR(5) PRIMARY KEY MA_QUAN_HUYEN VARCHAR(3) FOREIGN KEY TEN_XA_PHUONG_TT NVARCHAR(50) 2.2.9. Bảng Quận, Huyện Bảng 2.9. Quận, Huyện Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Khóa MA_QUAN_HUYEN VARCHAR(3) PRIMARY KEY MA_TINH_TP VARCHAR(2) FOREIGN KEY TEN_QUAN_HUYEN NVARCHAR(30) 2.2.10. Bảng Tỉnh Thành Phố Bảng 2.10. Tỉnh Thành Phố Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Khóa MA_TINH_TP VARCHAR(2) PRIMARY KEY TEN_TINH_TP NVARCHAR(25) 9
 11. 2.3. Quan hệ giữa các bảng Hình 2.1. Biểu đồ quan hệ cơ sỡ dữ liệu 2.4. Biểu đồ trƣờng hợp sử dụng Hình 2.2. Biểu đồ trường hợp sử dụng hệ thống quản lí nhân viên 10
 12. CHƢƠNG 3: GIAO DIỆN PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN VIÊN 3.1. GIAO DIỆN CHÍNH Hình 3.1. Giao diện chính 3.2. GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP Hình 3.2. Giao diện đăng nhập 11
 13. 3.3. GIAO DIỆN NHÂN VIÊN PHÒNG BAN Hình 3.3. Nhân viên phòng ban 3.4. GIAO DIỆN CHỨC VỤ Hình 3.4. Chức vụ 12
 14. 3.5. GIAO DIỆN THÔNG TIN NHÂN VIÊN Hình 3.5. Giao diện thông tin nhân viên 3.6. GIAO DIỆN TÌM KIẾM Hình 3.6. Giao diện tìm kiếm 13
 15. 3.7. NHÂN VIÊN CHỨC VỤ Hình 3.7. Nhân viên chưc vụ 3.8. THAY ĐỔI MẬT KHẨU Hình 3.8. thay đổi mật khẩu 14
 16. 3.9. KHÔI PHỤC MẬT KHẨU Hình 3.9. Khôi phục mật khẩu 3.10. QUẢN TRỊ NGƢỜI DÙNG Hình 3.10. Quản trị người dùng 15
 17. 3.11. PHÒNG BAN Hình 3.11. Phòng ban 3.21. BÁO CÁO Hình 3.12. Báo cáo danh sách nhân viên 16
 18. KẾT LUẬN  Ƣu điểm: - Chương trình có giao diện thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng. - Hỗ trợ nhiều chức năng phù hợp với thực tế của việc tìm kiếm thông tin và quản lý nhân viên. - Có nhiều chức năng xử lý linh hoạt các yêu cầu thực tế. - Dễ dàng sử dụng và quản lý. - Cơ sở dữ liệu tương đối lớn và tính bảo mật cao.  Khuyết điểm: - Do thời gian nghiên cứu có hạn và khả năng còn hạn chế nên một số ý tưởng chưa được thực thi. - Một số chức năng còn chưa hoạt động ổn định. - Chưa giải quyết chọn vẹn các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý. - Chương trình tính thẩm mỹ chưa cao  Hƣớng phát triển của phần mềm : - Tìm hiểu và hoàn thiện một số chức năng chưa thực hiện trong ứng dụng. 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2