intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Truyền thông đa phương tiện: Thiết kế, xây dựng MV Graphic motion Chúng ta là người Việt Nam của Công ty Black Cat Production

Chia sẻ: Anhnangchieuta | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

7
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu đồ án là tìm hiểu, nắm bắt nội dung về những bước thay đổi về văn hóa xã hội của người Việt Nam để có thể mô tả bằng hình ảnh dễ hiểu nhất cho người xem. Tìm hiểu các xu hướng về animation cũng như quy trình để thực hiện 1 đoạn motion để từ đó biết được và nắm rõ những yêu cầu cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Truyền thông đa phương tiện: Thiết kế, xây dựng MV Graphic motion Chúng ta là người Việt Nam của Công ty Black Cat Production

 1. TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG  THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MV MOTION GRAPHIC “CHÚNG TA LÀ NGƢỜI VIỆT NAM” CỦA HÃNG PHIM BLACK PRODUCTION TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN HSSV thực hiện : Trần Thị Tân Dung MÃ HSSV : CCTD17A002 Cán bộ hƣớng dẫn : ThS. Phan Đăng Thiếu Hiệp Khóa đào tạo : 2017 - 2020 Đà Nẵng, 01/2020
 2. i
 3. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Văn hóa của mỗi dân tộc luôn là một dòng chảy không ngừng và ở đó, quan hệ giữa truyền thống với hiện đại có vai trò rất quan trọng. Việc giải quyết hài hòa quan hệ này sẽ vừa giúp ta xác định đƣợc tính chất, diện mạo văn hóa của mỗi dân tộc, vừa góp phần tạo ra động lực cho sự phát triển. Để làm phƣơng tiện truyền đạt cho những mối quan hệ này, tranh cổ động là phƣơng tiện cực kì tốt, nó đã đi theo một chiều dài lịch sử không hề ngắn với đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam. Do đó, dòng tranh này có những ý nghĩa vô cùng to lớn trong đời sống, xã hội nƣớc ta.Trong đời sống xã hội ngày nay, tranh cổ động đã trở thành một loại hình mỹ thuật ứng dụng cao. Chúng không chỉ còn đóng vai trò chủ yếu trong lĩnh vực tuyên truyền chính sách, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc mà còn góp mặt tại nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Bên cạnh tuyên truyền, cổ động, quảng cáo cho các hoạt động chính trị nhƣ vận động bầu cử quốc hội, đại biểu,… thì chúng còn phục vụ cho việc kinh doanh thƣơng mại trên mọi lĩnh vực. Điển hình qua việc góp mặt trong quảng cáo bằng hình ảnh cho các phòng triển lãm, một đêm biểu diễn hay bộ phim mới,… Cho tới các sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp, công ty. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu con ngƣời ngày càng cao, những câu chuyện lịch sử sẽ đƣợc tái hiện, phục dựng một cách chân thực bằng hình ảnh và âm thanh sống động. Qua quá trình nhìn nhận xã hội, cảm nhận của bản thân và từ những kiến thức đƣợc học tập, em muốn đƣợc truyền đạt thông điệp và thể hiện những giá trị nghệ thuật trong tác phẩm, vì thế em đã chọn đề tài : “Thiết kế, xây dựng MV Graphic motion “Chúng ta là 1
 4. người Việt Nam” của Công ty Black Cat Production” làm đề tài tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu Trƣớc khi thiết kế ra một hay nhiều sản phẩm, bản thân nhà thiết kế nào cũng đặt ra những câu hỏi cho bản thân nhƣ: Muốn làm gì? Làm cho ai? Với mục đích gì? Và những sản phẩm làm ra là câu trả lời của ngƣời thiết kế. Hầu hết những sản phẩm về Motion Graphic không chỉ nhằm mục đích quảng bá truyền đạt thông tin mà còn đáp ứng vô vàn các yêu cầu khác,… Ngoài ra, còn có một số mục đích sau: - Nắm đƣợc cơ sở lý thuyết chung về ngành truyền thông đa phƣơng tiện mà đặc biệt là về ngành motion graphic 2D hiện nay. - Tìm hiểu, nắm bắt nội dung về những bƣớc thay đổi về văn hóa xã hội của ngƣời Việt Nam để có thể mô tả bằng hình ảnh dễ hiểu nhất cho ngƣời xem. - Tìm hiểu các xu hƣớng về animation cũng nhƣ quy trình để thực hiện 1 đoạn motion để từ đó biết đƣợc và nắm rõ những yêu cầu cần thiết. - Xác định đƣợc đối tƣợng ngƣời xem để xác định đƣợc hình ảnh với màu sắc phù hợp. - Tìm hiểu về các phần mềm Adobe After Effect, Premiere và những tính năng, hiệu ứng của nó. - Xây dựng đoạn Motion Graphic “Chúng ta là ngƣời Việt Nam”. - Xây dựng, đƣa ra kế hoạch thực hiện đồ án một cách có hiệu quả. 2
 5. Mục tiêu nghiên cứu là phƣơng hƣớng vạch ra cho quá trình thực hiện triển khai thiết kế, thiết kế làm sao cho sản phẩm đa phƣơng tiện phải đáp ứng yều cầu đặt ra. + Thiết kế dễ nhìn, dễ hiểu. + Thiết kế phù hợp với phong cách hình ảnh của công ty. + Thiết kế có giá trị nghệ thuật và tính giáo dục cao Đúc kết hoàn thiện thông tin nội dung kết hợp với hình ảnh, từ đó xây dựng hoạt hình 2D theo tiêu chí ấn tƣợng, chuyên nghiệp và tạo đƣợc phong cách đặc trƣng riêng cho sản phẩm.  Nhiệm vụ nghiên cứu Đồ án nằm trong chiến lƣợc quảng cáo hình ảnh thƣơng hiệu của BLACK CAT Production. Nhiệm vụ thiết kế ở đây là đoạn Motion Graphic “Chúng ta là ngƣời Việt Nam” mang nội dung tuyên truyền cổ động tinh thần yêu nƣớc của ngƣời Việt Nam . Thiết kế sao cho vừa dễ hiểu, mang tính thẩm mỹ cao và dễ nhớ. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu chính là tâm lý, nhu cầu về các hình thức tiếp cận thông tin ứng dụng của ngƣời xem. - Nghiên cứu các nhu cầu tìm hiểu thông tin ứng dụng mới nhất. - Nghiên cứu các hình tƣợng đặc trƣng cho nền văn hóa xã hội Việt Nam nhƣ: Trang phục, bối cảnh, ... - Sƣu tầm và tham khảo một số sản phẩm thiết kế tranh cổ động, hình thức chuyển tải thông tin đang đƣợc ƣu chuộng sản phẩm tạo ra phù hợp với nhu cầu của ngƣời xem. 3
 6. - Nghiên cứu các chu kì hoạt hình, tạo hình, chuyển động, biểu cảm của nhân vật và bối cảnh sao cho phù hợp với đặc trƣng màu sắc, bố cục hợp lí.  Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu, tìm hiểu các nét đặc trƣng của tranh cổ động: màu sắc, bố cục, ... - Tƣ liệu khai thác: + Các thiết kế, minh họa về tranh cổ động. + Các đề tài đồ án có liên quan. + Các giáo trình có liên quan đến đề tài Graphic Motion. + Tƣ liệu, thông tin trên Internet và báo chí. - Nghiên cứu bố cục, màu sắc, cách thể hiện cho phù hợp với nội dung đề tài và với xu hƣớng tiếp cận của ngƣời xem. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu  Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận. - Sử dụng những phƣơng pháp: so sánh, phân tích, hệ thống các nguồn tài liệu có liên quan đến đề tài để làm tiền đề cho việc xây dựng cơ sở thiết kế, định hình ý tƣởng cho đề tài. - Khi đã có tài liệu rồi tiến hành xử lý nghiên cứu, so sánh, phân tích từ các tƣ liệu có đƣợc, từ đó dần hình thành đƣợc ý tƣởng, tạo nên cái mới lạ. Lập ra các phƣơng án sơ bộ để đƣa ra những phƣơng án thiết kế một sản phẩm có tính đồ họa cao, mới lạ và đặc trƣng nhất.  Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: - Nghiên cứu các nhu cầu của ngƣời xem để có hƣớng tiếp cận phù hợp. - Nghiên cứu các hình tƣợng tiêu biểu, đặc trƣng về Graphic motion cổ động và các hình ảnh, tƣ liệu khác liên quan đến nội dung, 4
 7. hình thức và phong cách thể hiện của đề tài. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Đề tài là một ví dụ minh họa thu nhỏ về ứng dụng của ngành truyền thông đa phƣơng tiện nói chung và video diễn tả nội dung bằng hình ảnh 2D nói riêng. Đề tài góp phần tạo nên dấu ấn riêng biệt về tranh cổ động và mới lạ cho ngƣời xem, mang tính giáo dục, tuyên truyền và nhân văn. Tìm ra phƣơng tiện, phƣơng pháp mới tối ƣu để mô tả, giới thiệu và truyền đạt thông điệp hiệu quả, ấn tƣợng và hấp dẫn. 5
 8. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI - Tên đề tài: Thiết kế và xây dựng đoạn Graphic motion “Chúng ta là ngƣời Việt Nam” của hãng phim BLACK CAT Production. - Hình thức thể hiện: 2D animation - Đoạn Motion Graphic “Chúng ta là ngƣời Việt Nam” đƣợc lấy cảm hứng từ những bức tranh cổ động ở những năm đầu của thế kỉ XX, đem đến cho ngƣời xem có cái nhìn tổng quát hơn về quá trình hình thành và phát triển văn hóa xã hội của Việt Nam từ trƣớc tới nay. Với hình thức đơn giản, hòa sắc mạnh, độ đậm nhạt (sắc độ) tƣơng phản, chuyển động và âm thanh linh động, BLACK CAT Production mong muốn sản phẩm thể hiện đƣợc sự mới mẻ, sinh động độc đáo mang tính thẩm mỹ cao và truyền tải thông điệp đến tất cả mọi ngƣời. 1.2. GIỚI THIỆU VỀ CÁC THÀNH TỰU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.3. ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ CỦA MỸ THUẬT ỨNG DỤNG 1.3.1. Đặc điểm của mỹ thuật ứng dụng 1.3.2. Vai trò của mỹ thuật ứng dụng 6
 9. CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SÁNG TÁC 2.1. XÁC LẬP ĐỐI TƢỢNG, Ý TƢỞNG CỦA ĐỒ ÁN 2.2. CÁC TƢ LIỆU NGHIÊN CỨU, THAM KHẢO, PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ 2.2.1. Tƣ liệu nghiên cứu, tham khảo 2.2.2. Phƣơng pháp thiết kế 2.3. GIẢI TRÌNH, THUYẾT MINH, MÔ TẢ QUÁ TRÌNH KHAI TRIỂN CÁC PHƢƠNG ÁN, Ý TƢỞNG CỦA ĐỒ ÁN TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TÁC THIẾT KẾ. 2.3.1. Các bƣớc triển khai trong quá trình nghiên cứu đồ án 2.3.2. Cấu trúc hình thức đồ án 2.4. CẤU TRÚC NỘI DUNG, KỊCH BẢN ĐỒ ÁN - Cấu trúc nội dung, kịch bản đồ án đƣợc chia làm 3 phần chính: + Phần 1: Cảm hứng và ý tƣởng xây dựng kịch bản đoạn Graphic motion “Chúng ta là ngƣời Việt Nam”. + Phần 2: Quá trình nghiên cứu và xây dựng hình ảnh minh họa cho đoạn Motion. + Phần 3: Quá trình làm chuyển động Animation và biên tập đoạn phim hoàn chỉnh. Kịch bản đồ án: Bảng 2.1. Kịch bản đồ án Nội dung diễn Cảnh Kịch bản Chữ hoạt Nhân dân ta ngày xƣa “TỔ TIÊN TA Hình ảnh những Cảnh không ngại gian khó KHÔNG NGẠI ngƣời nông dân 1 “bán lƣng cho trời, bán GIAN KHỔ” đang cày ruộng mặt cho đất” 7
 10. Hình ảnh gia Gia đình bên nhau đình, ngồi trƣớc Cảnh trong sự tiếc nuối khi nhà trong bối 2 ngƣời chồng, ngƣời cảnh sắp chia cha ra trận tay Những anh hùng chiến Hình ảnh đoàn Cảnh “TRANH đấu gìn giữ biên quân cƣỡi ngựa 3 ĐẤU” cƣơng nƣớc nhà chạy Ngƣời vợ, ngƣời con Hình ảnh ngƣời Cảnh nhớ nhung ngƣời thân mẹ và đứa con “VÀ HI SINH” 4 trong những năm ngóng trông kháng chiến ngƣời chồng Ngọn lửa bùng cháy “ĐỂ NUÔI Hình ảnh ngọn Cảnh thể hiện khát khao SỐNG KHÁT lửa đang bùng 5 mãnh liệt của ngƣời KHAO MÃNH cháy dân Việt Nam LIỆT” Chim Lạc tƣợng trƣng “ THẾ HỆ cho ngƣời dân Việt Cảnh VÙNG RA Hình ảnh chim Nam, bay ra khỏi vòng 6 KHỎI MÀN lạc bay tròn khuôn khổ để tìm ĐÊM” đến sự tự do Chim Lạc bay qua Cảnh “LÀ DẤU ẤN Chim Lạc bay vùng cửa sông Bạch 7 LỊCH SỬ” qua vùng biển Đằng “GIỮ VỮNG Hình ảnh bộ đội Cảnh Bộ đội Việt Nam ngồi NIỀM TIN Việt Nam ung 8 ca hát CHIẾN dung đánh đàn THẮNG” mặc đang chiến 8
 11. tranh “VÀ CHUYỂN Sự phát triển Cảnh Sự phát triển của thành MÌNH KHÔNG của các thành 9 phố NGỪNG” phố Ngọn cờ Việt Cảnh Lá cờ Việt Nam vẫy “VƢƠN LÊN Nam trên đỉnh 10 cao trên đỉnh núi ĐỂ TỒN TẠI” núi “LÀ THỨ Cảnh Chữ đƣợc hiện lên trên KHẮC LÊN Chữ hiện ra trên 11 lá cờ BẢN SẮC lá cờ Việt Nam DÂN TỘC TA” Những mạng “CÔNG NGHỆ Cảnh Những thành phố phát lƣới mạng Wifi HỘI NHẬP VÀ 12 triển về mạng bao phủ toàn PHÁT TRIỂN” thành phố “CHÚNG TA Hình ảnh giàn LÀ NHỮNG Cảnh Giàn khoan và những khoan và những NGƢỜI SỐNG 13 ngƣời cồng nhân ngƣời công HƢỚNG ĐẾN nhân TƢƠNG LAI” “ĐỂ SOI SÁNG Hình ảnh những Cảnh Những học sinh đang CHO NIỀM em nhỏ đang 14 nghiên cứu khoa học TIN CỦA học tập MÌNH” “CHÚNG TA Giới thiệu về nhà Toán Hình ảnh nhà Cảnh LÀ NHỮNG học nổi tiếng Ngô Bảo toàn học Ngô 15 NHÀ TOÁN Châu Bảo Châu HỌC” 9
 12. “CHÚNG TA Giới thiệu về diễn giả Hình ảnh diễn Cảnh LÀ NHỮNG nổi tiếng Lê Thẩm giả Lê Thẩm 16 NHÀ DIỄN Dƣơng Dƣơng GIẢ” “CHÚNG TA Giới thiệu về nhà Cảnh LÀ NHÀ Hình ảnh nhà nghiên cứu Trần 17 NGHIÊN nghiên cứu Quang Đức CỨU” Giới thiệu về Doanh Doanh nhân Cảnh “DOANH nhân nổi tiếng Phạm Phạm Nhật 18 NHÂN” Nhật Vƣợng Vƣợng Chúng ta đều là một “GÓP PHẦN Hình ảnh anh phần của thế giới, Cảnh CHO SỰ PHÁT em dân tộc Việt chúng ta góp phần cho 19 TRIỂN TOÀN Nam đứng trên sự phát triển trên toàn CẦU” địa cầu cầu Ngƣời thanh Ngƣời con của đất “LÀ VÙNG niên đứng dƣới Cảnh nƣớc ta đang đứng ĐẤT ĐANG quốc kỳ Việt 20 dƣới quốc kỳ Việt SỐNG DẬY” Nam, chuyển Nam động nhẹ Chuyển cảnh “CHÚNG TA Cảnh Chúng ta là ngƣời Việt hƣớng lên bầu LÀ NGƢỜI 21 Nam trời có lá cờ VIỆT NAM” Việt Nam 2.4.1. Phần 1. Cảm hứng và ý tƣởng xây dựng kịch bản Graphic motion “Chúng ta là ngƣời Việt Nam” Thuyết minh ý tƣởng: “Chúng ta là ngƣời Việt Nam” là bài hát 10
 13. đƣợc thể hiện bởi ca sĩ của Black Cat Production. “Chúng ta là ngƣời Việt Nam” sẽ là Graphic motion mang đến sản phẩm khác biệt, kết hợp giữa hình ảnh cổ động, âm thanh và chuyển động hài hòa. 2.4.2. Phần 2. Quá trình nghiên cứu và xây dựng hình ảnh minh họa cho đoạn phim hoạt hình. Video Graphic motion kể về tinh thần dân tộc Việt Nam ta từ xƣa đến nay, vì thế bối cảnh luôn phải thay đổi. Với “Chúng ta là ngƣời Việt Nam” hình ảnh các nhân vật đƣợc thay đổi liên tục từ những năm cuối thế kỉ XIX đến nay . - Xây dựng hình ảnh nông dân miền Nam Việt Nam xƣa với những trang phục đặc trƣng nhƣ áo tứ thân, đồ bà ba. Hình 2.1. Hình ảnh trang phục Việt Nam qua các thời kì 11
 14. Hình 2.2. Tranh cổ động Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Hình 2.3. Tranh cổ động Đại hội Đại biểu TP Hà Nội Hình 2.4. Màu sắc đƣợc sử dụng trong bài 12
 15. - Màu sắc bố cục của từng cảnh sẽ thay linh động nhau nhƣng vẫn đảm bảo sự liên kết đồng bộ cho cả đoạn Motion. - Phác thảo, xây dựng hình ảnh nhân vật và bối cảnh Bảng 2.2. Phát thảo, xây dựng hình ảnh nhân vật và bối cảnh Cản Phác thảo nét Màu h 1+2 Cảnh 3 Cảnh 4 Cảnh 5 Cảnh 6 13
 16. Cảnh 7 Cảnh 8 Cảnh 9 Cảnh 10 Cảnh 11 14
 17. Cảnh 12 Cảnh 13 Cảnh 14 Cảnh 15 Cảnh 16 Cảnh 17 15
 18. Cảnh 18 Cảnh 19 Cảnh 20 Cảnh 21 2.4.3. Phần 3. Quá trình làm chuyển động Animation và biên tập đoạn phim hoạt hình hoàn chỉnh. - Đƣa hình ảnh đã vẽ hoàn thiện vào phần mềm After Effects để làm chuyển động 16
 19. Hình 2.5. Thực hành trên phần mềm After Effects Chuyển động các đối tƣợng bằng nhiều keyframe, tạo chuyển động nhanh chậm phù hợp. Gắn nhiều camera để xuất ra nhiều đoạn motion với nhiều góc nhìn để đoạn phim đƣợc sinh động chân thực. - Đƣa những đoạn motion đã hoàn thiện vào phần mềm Adobe Premiere để hậu kỳ 17
 20. Hình 2.6. Hậu kỳ video Cắt ghép, chèn âm thanh hợp lí, sử dụng một số hiệu ứng chuyển cảnh phim hấp dẫn. 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2