Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Thư viện - thông tin: Khảo sát việc ứng dụng phần mềm E_LIBRARE tại Thư viện Viện Công Nghệ Thông Tin – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
4
lượt xem
0
download

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Thư viện - thông tin: Khảo sát việc ứng dụng phần mềm E_LIBRARE tại Thư viện Viện Công Nghệ Thông Tin – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng của việc ứng dụng phần mềm E_LIBRARE tại thư viện Viện CNTT, đánh giá hiệu quả ứng dụng và đưa ra những đề xuất để hoàn thiện và phát triển các phân hệ trong phần mềm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Thư viện - thông tin: Khảo sát việc ứng dụng phần mềm E_LIBRARE tại Thư viện Viện Công Nghệ Thông Tin – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI<br /> KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN<br /> <br /> <br /> KHẢO SÁT VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM<br /> E_LIBRARE TẠI THƯ VIỆN VIỆN CÔNG<br /> NGHỆ THÔNG TIN – VIỆN KHOA HỌC<br /> VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:<br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN:<br /> LỚP:<br /> <br /> Phạm Thị Phương<br /> Liên Nguyễn Thị Hạnh<br /> TV39<br /> <br /> HÀ NỘI - 2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành của mình em xin bày<br /> tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm, các thầy<br /> cô trong Khoa Thư viện Thông tin - Trường Đại học<br /> Văn hóa Hà Nội đã tận tâm giảng dạy, chỉ bảo, cung<br /> cấp những tri thức trong suốt quá trình em học tập<br /> tại trường.<br /> Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới<br /> ThS. Phạm Thị Phương Liên, người hướng dẫn khoa<br /> học đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo, động viên em hoàn<br /> thành khóa luận này.<br /> Em cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình<br /> và bạn bè đã động viên khuyến khích em trong quá<br /> trình hoàn thành khóa luận này.<br /> Do thời gian và trình độ có hạn nên khóa<br /> luận của em không tránh khỏi những thiếu sót.<br /> Kính mong quý thầy cô giáo và các bạn đóng góp ý<br /> kiến để khóa luận được hoàn thiện hơn.<br /> Hà Nội, tháng 05 năm 2011<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Hạnh<br /> <br /> 1<br /> <br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Tên viết tắt<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> SĐKCB<br /> <br /> Số đăng ký cá biệt<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> TTTV<br /> <br /> Thông tin thư viện<br /> <br /> MLCC<br /> <br /> Mục lục chữ cái<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: Khái quát về thư viện viện Công nghệ thông tin – viện<br /> Khoa học và Công nghệ Việt Nam<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1 Vài nét về Viện Công nghệ thông tin và thư viện<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Viện Công nghệ<br /> thông tin<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.2 Thư viện Viện Công nghệ thông tin<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2 Tiềm lực của thư viện Viện Công nghệ thông tin<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.2.2 Vốn tài liệu<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.2.3 Đội ngũ cán bộ<br /> <br /> 18<br /> <br /> Chương 2: Khảo sát việc ứng dụng phần mềm E_LIBRARE tại<br /> Thư viện Viện Công nghệ thông tin<br /> <br /> 20<br /> <br /> 2.1 Khái quát chung về phần mềm E_LIBRARE<br /> <br /> 20<br /> <br /> 2.1.1 Đặc điểm của phần mềm E_LIBRARE<br /> <br /> 20<br /> <br /> 2.1.2 Các tính năng nổi bật của phần mềm E_LIBRARE<br /> <br /> 23<br /> <br /> 2.2 Khảo sát việc ứng dụng phần mềm E_LIBRARE tại thư viện<br /> Viện Công nghệ thông tin<br /> <br /> 25<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.2.1 Ứng dụng trong biên mục<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2.2.2 Ứng dụng trong tra cứu<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2.2.3 Ứng dụng trong lưu thông<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2.2.4 Ứng dụng trong các công tác khác<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2.3 Đánh giá hiệu quả ứng dụng phần mềm E_LIBRARE tại<br /> 46<br /> <br /> thư viện viện Công nghệ thông tin<br /> 2.3.1 Ưu điểm<br /> <br /> 46<br /> <br /> 2.3.2 Nhược điểm<br /> <br /> 48<br /> <br /> Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phần<br /> mềm E_LIBRARE của Thư viện Viện Công nghệ thông tin<br /> <br /> 50<br /> <br /> 3.1 Hoàn thiện và khai thác hết các tính năng của phần mềm<br /> <br /> 50<br /> <br /> 3.2 Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất<br /> <br /> 52<br /> <br /> 3.3 Đào tạo cán bộ thư viện và người dùng tin<br /> <br /> 53<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 57<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản