intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu một số ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử tại Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

123
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu một số ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử tại Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với mục đích tìm hiểu kết quả của quá trình xử lý thông tin tại một trung tâm thông tin chuyên ngành mà cụ thể hóa là các ấn phẩm và dịch vụ. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu một số ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử tại Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TÌM HIỂU MỘT SỐ ẤN PHẨM ĐỊNH KỲ VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Th.s. Phạm Thành Tâm SINH VIÊN THỰC HIỆN : Bùi Vân Thùy LỚP : 37B HÀ NỘI - 2009
  2. MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 2 Chương 1: Vài nét về Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 6 1.2. Cơ cấu tổ chức 8 1.3. Chức năng và nhiệm vụ 13 1.4. Các sản phẩm và dịch vụ 16 Chương 2: Một số ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử tại Trung tâm Tin học và Thống kê 2.1. Một số ấn phẩm định kỳ do Trung tâm biên soạn 18 2.2. Một số dịch vụ thông tin điện tử 30 2.2.1. Dịch vụ khai thác thông tin qua Website 30 2.2.2. Dịch vụ khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu 41 2.2.3. Một số dịch vụ khác 44 Chương 3: Nhận xét và kiến nghị 3.1. Nhận xét 52 3.1.1. Về ấn phẩm định kỳ 52 3.1.2. Về dịch vụ thông tin điện tử 57 3.2. Kiến nghị 61 3.2.1. Về ấn phẩm định kỳ 61 3.2.2. Về dịch vụ thông tin điện tử 64 Kết luận 67 Danh mục tài liệu tham khảo 68
  3. Bùi Vân Thuỳ - TVTT37B 2 Khoá luận tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại tri thức hiện nay, thông tin có một vai trò quan trọng trong đời sống cũng như trong sản xuất, quá trình tiêu dùng hay công tác quản lý, hoạch định chiến lược. Thông tin được phổ biến rộng rãi với nhiều hình thức phong phú, tạo điều kiện tiếp cận cho NDT theo khả năng và trình độ tiếp nhận tri thức của họ. Cùng sự ra đời của các mạng truyền thông, các xa lộ thông tin đã khẳng định thông tin đang trở thành nguồn tài nguyên có giá trị rất lớn; đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế với tư cách là một loại hàng hóa, sản phẩm của quá trình tư duy và xử lý có chất lượng như những sản phẩm khác trong xã hội. Văn hóa Việt Nam xuất phát từ nền văn minh lúa nước lâu đời với hơn 90% dân số xuất thân từ tầng lớp nông dân, vì vậy, NN vẫn có vị trí trung tâm trong nền kinh tế quốc dân tuy cơ cấu trong tỷ trọng GDP so với các ngành công nghiệp và dịch vụ đã giảm. Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế mỗi quốc gia đang trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng, các vấn đề về NN như giá cả và chất lượng lương thực thực phẩm, dịch bệnh gia súc gia cầm… đang được quan tâm hàng đầu. Để có thể hỗ trợ ngành NN phát triển bền vững, trong thời điểm hiện nay, các ấn phẩm và các dịch vụ cung cấp thông tin tổng hợp đa chiều và đầy đủ phục vụ cho đối tượng trực tiếp tham gia quá trình sản xuất – tiêu dùng, những nhà lãnh đạo hoạch định chính sách hay những bạn hàng trong và ngoài khu vực đã và đang được xây dựng và phát huy hiệu quả to lớn của nó.  Lý do chọn đề tài: Về mặt khách quan, hiện nay, thông tin có vai trò quan trọng đối với mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực vì thông tin ảnh hưởng tới chiến lược, mục tiêu và quản lý toàn bộ quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, NN là trung
  4. Bùi Vân Thuỳ - TVTT37B 3 Khoá luận tốt nghiệp tâm của kinh tế Việt Nam, đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia và là một phần của dân tộc sau hàng nghìn năm phát triển. Trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như vài năm trở lại đây, vấn đề lương thực thực phẩm đang được quan tâm hàng đầu. Không chỉ nằm trong phạm vi một khu vực hay một châu lục nào, NN và phát triển NN bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, phòng tránh dịch bệnh là mối quan tâm chung của loài người. Đối với bản thân em là sinh viên chuyên ngành Thư viện – Thông tin, em luôn mong muốn được áp dụng kiến thức được đào tạo vào thực tế để nâng cao kĩ năng nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm. Ngoài ra, hai lĩnh vực “ấn phẩm định kỳ” và “dịch vụ thông tin điện tử” luôn hướng đến mục đích phục vụ thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời và chính xác cho rộng rãi NDT, không hạn chế về trình độ hay phương tiện tiếp xúc và rất thuận tiện cho em trong quá trình khảo sát. Từ trước đến nay, rất ít các khoá luận tốt nghiệp quan tâm đền vấn đề NN cũng như các dịch vụ mới được áp dụng và triển khai trong thời gian gần đây, và hầu như chưa có nghiên cứu nào thống kê số lượng và nhận xét chất lượng các sản phẩm của Trung tâm Tin học và Thống kê. Vì vậy, em đã chọn vấn đề “Tìm hiểu một số ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử tại Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình.  Mục đích nghiên cứu: Đề tài hướng đến mục đích chủ yếu là tìm hiểu kết quả của quá trình xử lý thông tin tại một trung tâm thông tin chuyên ngành mà cụ thể hóa là các ấn phẩm và dịch vụ.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào hai đối tượng nghiên cứu chính là các ấn phẩm định kỳ do Trung tâm biên soạn và các dịch vụ thông tin điện tử đang được triển khai tại Trung tâm Tin học và Thống kê. Với nhiều khó khăn chủ
  5. Bùi Vân Thuỳ - TVTT37B 4 Khoá luận tốt nghiệp quan và khách quan, trong khả năng cho phép, em chỉ giới hạn phạm vi tìm hiểu trong Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ NN&PTNT mà chủ yếu là tại ICARD là nơi chịu trách nhiệm biên soạn và xây dựng các ấn phẩm và dịch vụ mà đề tài quan tâm.  Phương pháp nghiên cứu: + Nghiên cứu, tham khảo các tài liệu và tra tìm thông tin trực tuyến trên mạng ; Tìm hiểu tài liệu. + Trao đổi, phỏng vấn cán bộ tại trung tâm, cán bộ làm công việc trực tiếp liên quan đến ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử. + Thống kê và phân tích số liệu. Sau một quá trình tìm hiểu và khảo sát, em đã hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của mình với 68 trang. Bố cục của khoá luận ngoài Lời nói đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo gồm có 3 chương:  Chương 1: Vài nét Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ NN&PTNT: 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1.2. Cơ cấu tổ chức 1.3. Chức năng và nhiệm vụ 1.4. Các sản phẩm và dịch vụ  Chương 2: Một số ấn phẩm định kỳ và các dịch vụ thông tin điện tử tại Trung tâm Tin học và Thống kê: 2.1. Một số ấn phẩm định kỳ do Trung tâm biên soạn 2.2. Một số dịch vụ thông tin điện tử  Chương 3: Đánh giá và kiến nghị: 3.1. Nhận xét 3.1.1. Về các ấn phẩm định kỳ 3.1.2. Về các dịch vụ thông tin điện tử
  6. Bùi Vân Thuỳ - TVTT37B 67 Khoá luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đã có nhiều thành tựu đáng tự hào, ngành NN được quan tâm phát triển theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, tiếp tục giữ vị trí trung tâm của toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Các mặt hàng nông sản của Việt Nam ngày càng có uy tín trên thị trường thế giới và được các bạn hàng trong khu vực và quốc tế tín nhiệm bởi chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh. Nhưng bên cạnh đó, thiếu thông tin về giá cả, nhu cầu thị trường, quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn,… là khó khăn lớn cho ngành NN nói chung mà đặc biệt là người nông dân trong vấn đề tiếp cận nguồn tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. Các ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử do ICARD xây dựng và triển khai, với tư cách là cơ quan thông tin đầu ngành về NN&PTNT, là một trong những biện pháp để phổ biến rộng rãi và cung cấp các thông tin cần thiết cho mọi đối tượng có nhu cầu. Những ấn phẩm và dịch vụ thông tin này ngày càng phát huy được tác dụng trong công tác phổ biến thông tin và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đối tượng NDT có thể tìm được các thông tin chính xác và thoả mãn được các nhu cầu của họ. Dù vẫn tồn tại nhiều những khó khăn và hạn chế nhất định nhưng hệ thống các ấn phẩm định kỳ cũng như các dịch vụ điện tử của ICARD đã góp phần lớn phục vụ thông tin chính xác, kịp thời và toàn diện cho các đối tượng NDT của ngành NN, từng bước khắc phục công tác thông tin NN vẫn còn yếu và chưa chuyên nghiệp từ trước đến nay; từng bước hỗ trợ người sản xuất NN trực tiếp nâng cao chất lượng nông sản, quảng bá NN Việt Nam đến với các đối tác và tạo ra bước phát triển mới cho ngành NN. Trong thời gian sắp tới, với những nỗ lực của ICARD trong công tác đưa thông tin đến phục vụ tốt nhất cho ngành NN, đặc biệt là sự cố gắng và quyết tâm của tập thể cán bộ trực tiếp xây dựng và triển khai các sản phẩm và dịch vụ tại đây cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN&PTNT ; các sản phẩm và dịch vụ của ICARD sẽ phát huy được tác dụng , khắc phục những khó khăn để ngày càng hoàn thiện và hoạt động hiệu quả hơn nữa.
  7. Bùi Vân Thuỳ - TVTT37B 68 Khoá luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đoàn Phan Tân (2001), Giáo trình “Thông tin học”: Dành cho sinh viên ngành thông tin thư viện và quản trị thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 2. Khiết Hưng (2009), “Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn đầu về cung cấp dịch vụ công”, Tuổi trẻ online, truy cập ngày 20/05/2009, từ trang web: http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=298584&Chan nelID=16 3. Trung tâm Tin học và Thống kê (2003), Ứng dụng công nghệ Videotext (Teletext) cung cấp thông tin cho nông dân góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, Hà Nội. 4. Trung tâm Viettel Media (2008), Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ tra cứu thông tin nông nghiệp, Hà Nội. 5. Tài liệu tham khảo trực tuyến: http://pmard.mard.gov.vn/pmard/ http://agroviet.gov.vn/ http://www.mard.gov.vn/ http://www.agro.gov.vn/news/ http://fsiu.mard.gov.vn/
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2