Tổn thất điện áp trên đường dây ba pha

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
411
lượt xem
50
download

Tổn thất điện áp trên đường dây ba pha

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường dây có hai phụ tải tập trung Trường hợp đường dây có nhiều phụ tải tập trung, giá trị tổn thất điện áp là tổng tổn thất điện áp ở các đoạn dây, ta có các công thức sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổn thất điện áp trên đường dây ba pha

  1. 5.1.1. Tổn thất điện áp trên đường dây ba pha có nhiều phụ tải tập trung: Hình Error! No text of specified style in document..1. Đường dây có hai phụ tải tập trung Trường hợp đường dây có nhiều phụ tải tập trung, giá trị tổn thất điện áp là tổng tổn thất điện áp ở các đoạn dây, ta có các công thức sau: n n 1 100   P .r  Q .x  (Error! No text of specif   Pi .ri  Qi .xi  hay U  U %  i i i i 2 U dm 1000.U dm i 1 i 1 Trong đó: công suất chạy trên đoạn thứ i, đơn Pi , Qi vị [kW], kVAR]. điện trở và điện kháng của đoạn thứ i, ri , xi đơn vị [Ω]. điện áp dây định mức, [kV]. U dm n n 1 100   p .R  q . X  (Error! No text of spe   pi .Ri  qi .X i  hay U %  U  i i i i 2 U dm 1000.U dm i 1 i 1
  2. Trong đó: công suất của phụ tải tại điểm thứ i, pi , qi đơn vị [kW], kVAR]. điện trở và điện kháng của đường dây Ri , X i kể từ đầu nguồn đến điểm thứ i, [Ω] điện áp dây định mức, [kV]. U dm 5.1.2. Tổn thất điện áp trên đường dây ba pha có phụ tải phân bố đều: Đối với đường dây có phụ tải phân bố đều, ta có: P.R  Q. X (Error! No text of specified sty V  U  2.U dm Trong đó: tổng công suất của phụ tải trên P, Q đường dây, đơn vị [kW], kVAR]. điện trở và điện kháng của đường dây, R, X [Ω] điện áp dây định mức, [kV]. U dm 5.1.3. Tổn thất điện áp trong máy biến áp:
  3. Tương tự như tính tổn thất điện áp trên đường dây có phụ tải tập trung, tổn thất điện áp trong máy biến P.R  Q. X 100 áp là: (Error! No text of specified st U %  . 2 U dm 1000 Trong đó: công suất do máy biến áp truyền P, Q tải, đơn vị [kW], kVAR]. điện trở và điện kháng của MBA đã quy R, X đổi về cấp điện áp tương ứng, [Ω] điện áp định mức, [kV]. U dm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản