Tổng quan Mobifone Huế

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
33
lượt xem
4
download

Tổng quan Mobifone Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dân số: 1.088.000 người; Trong đó trong độ tuổi lao động: 587.947 người (chiếm 54%) - Thu nhập bình quân: 1.150USD/người/năm MBA. Nguyen Duc Quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan Mobifone Huế

 1. Chi nhánh Mobifone Huế PHẦN I TỔNG QUAN MOBIFONE HUẾ MOBIFONE MBA. Nguyen Duc Quan
 2. TỔNG QUAN I/ Thừa Thiên Huế: - Dân số: 1.088.000 người; Trong đó trong độ tuổi lao động: 587.947 người (chiếm 54%) - Thu nhập bình quân: 1.150USD/người/năm MBA. Nguyen Duc Quan
 3. TỔNG QUAN II/ Cơ cấu tổ chức và điều hành Mobifone Huế: Lãnh đạo Chi nhánh Kỷ thuật Kế toán HC - TH DV-KH KH-BH & Mar Huế 1 Huế 2 Mạng lưới CV + NVTTr TTGD huyện Đối tác thu cước Kênh PPhối GD viên Giao dịch viên NV thu cước Thị trường (Khách hàngLoi ich.ppt, Đại lý, Đối thủ) MBA. Nguyen Duc Quan
 4. TỔNG QUAN III/ Chi nhánh Mobifone 2007 - 2011: 90,000 80,000 74.000 70,000 Tết 60,000 50,000 Tết 40,000 30,000 20,000 10,000 5.380 - 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 0 0 0 0 1 11 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 20 T1 / T4 / T7 / 0/ T1 / T4 / T7 / 0/ T1 / T4 / T7 / 0/ T1 / T4 / T7 / 0/ T1 / T4 / T1 T1 T1 T1 MBA. Nguyen Duc Quan
 5. TỔNG QUAN IV/ Mobifone Huế - Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2011 I/ Thị phần: Thị phần TTDĐ tại Huế đến tháng 9 năm 2011 Thị phần TTDĐ toàn quốc đến tháng 9 năm 2011 Vina Vina 23,87% Mobifone 28,19% 33,32% Mobifone 43,69% Viettel Viettel 32,47% 38,5% II/ Lưu lượng: 63.000 erl/ngày. III/ Doanh thu: 380,6 tỷ đồng MBA. Nguyen Duc Quan
 6. Chi nhánh Mobifone Huế PHẦN II XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MBA. Nguyen Duc Quan
 7. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN I/ Cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển: Kế hoạch phát triển ! Kinh tế Mobifone Tổng cầu Nghiên cứu thị trườngcau.ppt Thị trường Văn hóa Van Cầu Thị trường Lợi thế mục tiêu! hoa.ppt Nghiên cứu thị trường Đối thủ Mạng khác Xã hội hoi.ppt Xa MBA. Nguyen Duc Quan
 8. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN II/ Kế hoạch phát triển: Nguồn lực - Nhân lực Kế hoạch ! Chính sách - Giải pháp Mạng lưới CL Marketing Kênh PP TTCP-CSKH  (Promotion+Price)  (Place+Price+Promo)  (Place+Product) (Product) Đề xuất phát triển mạng đáp ứng nhu cầu, theo dõi chất lượng mạng, phối hợp xử lý Phân khúc TTr - Nội dung PR - Thời điểm PR - Phương thức PR (Marketing kéo) Hoàn thiện KPP Mobifone; Chiết khấu cạnh để mở rộng Kênh PP thị trường với phương châm: Anh-Tôi cùng phát triển! (Marketing đẩy) Thuận lợi; Chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ MBA. Nguyen Duc Quan
 9. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN III/ Tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch: 1/ Tổ chức thực hiện kế hoạch để đạt các mục tiêu: - Tăng trưởng thuê bao - Tăng lưu lượng và Data: 2G, 3GData - Hệ số thuê bao rời mạng -…………… - Danh thu; Lợi nhuận. 2/ Điều chỉnh Kế hoach: - Điều chỉnh giữa kỳ để kế hoạch thực hiện đạt mục tiêu: + Kế hoạch do doanh nghiệp tự thực hiện; + Kế hoạch phối hợp với đối tác thực hiện nhưng có thể đàm phán điều chỉnh. - Dừng thực hiện nếu kế hoạch dự báo không đạt mục tiêu, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD, … MBA. Nguyen Duc Quan
 10. Chi nhánh Mobifone Huế PHẦN III CHIẾN LƯỢC MARKETING MBA. Nguyen Duc Quan
 11. CHIẾN LƯỢC MARKETING I/ Xác định thị trường mục tiêu: I/ Khách hàng 1) 000...chưa có 2) 09.................. 3) 01.................. II/ Dịch vụ GTGT Đâu là thị trường mà chúng ta nhằm đến? MBA. Nguyen Duc Quan
 12. CHIẾN LƯỢC MARKETING I/ Xác định thị trường mục tiêu (tiếp theo): Khách hàng tiềm năng Khách hàng tiềm năng 70,000 58,780 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 14,811 10,935 10,000 7,148 6,753 6,686 3,646 3,111 3,876 1,814 - Thành Phong Quảng Phú Hương Hương A Lưới Phú Lộc Nam Cộng phố Huế Điền Điền Vang Thủy Trà Đông MBA. Nguyen Duc Quan
 13. CHIẾN LƯỢC MARKETING I/ Xác định thị trường mục tiêu (tiếp theo): Khách hàng mạng khác Viettel Vina 250,000 230,000 Mobifone 200,670 200,000 Ngư dân 150,000 Sinh viên Công chức 111,440 100,000 Công nhân Công nhân lâm nghiệp 60,735 50,000 37,620 27,216 24,343 25,654 18,227 15,307 16,376 14,621 9,462 8,530 8,059 10,264 11,392 13,050 5,104 3,985 2,165 - Thành Phong Quảng Phú Hương Hương A Lưới Phú Lộc Nam Cộng phố Huế Điền Điền Vang Thủy Trà Đông MBA. Nguyen Duc Quan
 14. CHIẾN LƯỢC MARKETING II/ Phân khúc thị trường: 1/ Phân khúc thị trường người tiêu: - Theo địa lý: Huyện, Xã – Làng, … - Theo hành vi, thái độ: Kiến thức, thái độ, quan niệm - Theo nhân chủng học: Dân tộc, giới tính, tôn giáo, nghề nghiệp, thu nhập - Theo tâm lý: Tầng lớp xã hội, lối sống, cá tính 2/ Phân khúc thị trường doanh nghiệp: - Khách hàng Mobifone - Khách hàng mạng khác - Khách hàng tiềm năng 3/ Phân khúc thị trường quốc tế MBA. Nguyen Duc Quan
 15. CHIẾN LƯỢC MARKETING III/ Truyền thông: Phân khúc thị trường người tiêu dùng Người tiêu dùng Nội dung truyền thông - Công chức; GV.ppt - Doanh nhân; Hình thức truyền thông - HS-SV; http://www.hueuni.edu.vn/hueuni/news_detail.php?NewsID=2545 - Tôn giáo, …Noel.ppt Phương tiện Người tiêu dùng truyền thông - Nông dân; Thời điểm - Buôn bán nhỏ; truyền thông - LĐ phổ thông; - ……………… MBA. Nguyen Duc Quan
 16. CHIẾN LƯỢC MARKETING III/ Truyền thông (tiếp theo): Phân khúc thị trường doanh nghiệp Nội dung Khuyến mãiVMS.ppt; Giá cước, DV Khách hàng truyền thông mới, Chất lượng mạng,... Mobifone Hình thức truyền thông Khách hàng mạng khác Phương tiện truyền thông Thời điểm truyền thông Khách hàng tiềm năng MBA. Nguyen Duc Quan
 17. Chi nhánh Mobifone Huế PHẦN IV TỐI ƯU HÓA KÊNH PHÂN PHỐI Anh và tôi cùng lớn! MBA. Nguyen Duc Quan
 18. TỐI ƯU HÓA KÊNH PHÂN PHỐI I/ Quan điểm về kênh phân phối: Phòng Kế hoạch Bán hàng và Marketing Showroom Các Trung tâm - Tổng đại lý - Mobifone Huế 1 Giao dịch - Đại lý - Mobifone Huế 2 Mobifone huyện - Điểm bán hàng 1/ Phòng Kế hoạch Bán hàng và Marketing: Giúp GĐ Chi nhánh Điều hành hoạt động Kênh phân phối sản phẩm Mobifone 2/ Showroom và TTGD huyện: Điều tiết thị trường theo điều hành của Bộ phận Kế hoạch Bán hàng & Marketing. 3/ Tổng Đại lý, Đại lý, ĐBH: Cung cấp sản phẩm của Mobifone đến người tiêu dùng. MBA. Nguyen Duc Quan
 19. TỐI ƯU HÓA KÊNH PHÂN PHỐI II/ Quan điểm về lợi ích: Lợi ích Lợi ích Lợi ích Lợi ích Kênh PP Mobifone Khách hàng Vật chất Phi vật chất Cảm xúc CX.ppt Chức năng - Lợi ích chức năng: Giá trị sử dụng của SP-DV so với giá cả - Lợi ích cản xúc: Cảm giác thỏa mái, cảm giác được tôn vinh khi mua SP-DV, … - Lợi ích vật chất: Chiết khấu, hoa hồng, … - Lợi ích phi vật chất: Môi trường để cộng hưởng kinh doanh, là không bị khách hàng phản ánh, …. * Nhiệm vụ tổng hòa các lợi ích là của mỗi một nhân viên Mobifone MBA. Nguyen Duc Quan
 20. TỐI ƯU HÓA KÊNH PHÂN PHỐI III/ Tối ưu hóa kênh phân phối: Cung cấp hàng với Cung cấp Kế hoạch Bán hàng Tổng Đại lý thông tin giá cạnh tranh NV PTTT Nhu cầu Cung cấp hàng nếu giá của TĐL Đại lý PP trung gian không tốt và khi TĐL không nhận Cung cấp hàng của Chi nhánh thông tin NV PTTT Cung cấp hàng nếu giá của Nhu cầu Điểm bán lẻ Đại lý PP trung gian không tốt Showroom & TTGD Mobifone Cung cấp hàng nếu lợi ích của Người tiêu dùng người tiêu dùng bị xâm hại Điểm bán lẻ cuối cùng Phải làm gì để thực hiện được kênh phân phối này! MBA. Nguyen Duc Quan

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản