intTypePromotion=3

Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 17

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
174
lượt xem
90
download

Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan chức năng Alcatel 1000 MM E10 MGC cho phép đưa nhịp nhàng truyền tải VoP vào vòng nội hạt, với tính liên tục của các dịch vụ tổng đài cấp 4 và cấp 5. Thêm vào các giao diện trung kế TDM, các giao diện trung kế VoATM tích hợp và các đơn vị kết nối thuê bao (CSN, V5.2 AN, PRA), Alcatel 1000 MME10 MGC có thể điều khiển các giao diện trung kế TDM và các đơn vị truy nhập thuê bao được kết nối tới mạng đường trục gói qua các cổng phương tiện....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 17

  1. Chương 17: Tổng quan về Alcatel 1000 MM E10 MGC 5.4.1 Tổng quan chức năng Alcatel 1000 MM E10 MGC cho phép đưa nhịp nhàng truyền tải VoP vào vòng nội hạt, với tính liên tục của các dịch vụ tổng đài cấp 4 và cấp 5. Thêm vào các giao diện trung kế TDM, các giao diện trung kế VoATM tích hợp và các đơn vị kết nối thuê bao (CSN, V5.2 AN, PRA), Alcatel 1000 MME10 MGC có thể điều khiển các giao diện trung kế TDM và các đơn vị truy nhập thuê bao được kết nối tới mạng đường trục gói qua các cổng phương tiện. Tổng đài được tăng cường tính năng MGC cấp 5 như hình 5.12, với môi trường TDM ở phía trên và kết nối tới mạng đường trục VoP ở phía dưới của hình vẽ. PSTN PSTN SS7 SS7
  2. Hình 5.13: A1000 MM E10 MGC Một số CSN được kết nối tới đường trục VoP qua cổng phương tiện, mà không ảnh hưởng gì đến CSN này. Báo hiệu của CSN sẽ được gửi (qua SIGTRAN) qua mạng đường trục VoP tới Alcatel 1000 MM E10 MGC, điều này đảm bảo khả năng điều khiển của CSN. Tương tự như vậy đối với V5.2 AN và PRA. Dù CSN có được kết nối đến cổng hay không, Alcatel 1000 MME10 MGC thu nhận báo hiệu từ thuê bao (hoặc tách biệt từ mạng), và xử lý việc thiết lập cuộc gọi và các dịch vụ cũng như vậy. Alcatel 1000 MM E10 MGC gửi các lệnh kết nối H.248 tới cổng khi cổng này có liên quan đến cuộc gọi. Trong trường hợp, cuộc gọi được định tuyến qua mạng đường trục VoP với cổng được điều khiển bởi MGC khác, báo hiệu BICC được sử dụng giữa hai MGC này. Các cổng được sử dụng trong giải pháp này là các cổng chuẩn H.248. Cuộc gọi thuần trong NGN (giữa hai đầu cuối NGN), thoại chỉ được truyền tải qua mạng đường trục gói, cho phép tối ưu các tài nguyên mạng toàn cầu. Đối với các cuộc gọi cố định (giữa đầu cuối NGN và TDM), cổng được kết nối tới Alcatel 1000 MM E10 MGC được sử dụng để gói hoá thoại. Chỉ có tính năng MGC được đưa vào là phần mềm mới trong phần mềm hoạt động của tổng đài đã lắp đặt. Do vậy, Alcatel 1000 MME10 MGC có thể coi như là tổng đài cấp 5 hoặc cấp 4. Cấu hình tổng đài cấp 4 bổ sung cấu hình tổng đài cấp 5, như hình 5.13.
  3. PSTN PSTN SS7 SS7 Hình 5.14: A1000 MM E10 - ứng dụng cấp 4 5.4.2 Kiến trúc chung Chức năng MGC được đóng gói trong phần mềm mới gọi là phần mềm MGC (MLMGI), và được cài đặt trong trạm SMB. Phần mềm mới này sẽ gửi các lệnh H.248 tới các MG có liên quan đến quá trình thiết lập, đàm thoại, giải phóng của một cuộc gọi nào đó (Hình 5.14). Nguyên lý chính như sau :  Đưa vào ứng dụng MLMGI. MLMGI bao gồm tất cả các chức năng cần thiết giao tiếp các MG: giao tiếp điều khiển cuộc gọi, xử lý MG/các thiết bị đầu cuối, API của giao thức H.248. Tất cả các lớp giao tiếp được thực hiện trên SMB, bao gồm chồng giao thức H.248.  Sử dụng chức năng điều khiển cuộc gọi hiện có, tối thiểu sự thay đổi.
  4.  Nâng cấp các cơ chế thông tin IP : bổ sung chức năng đánh địa chỉ hệ thống của IP đối với các địa chỉ IP riêng hiện có. Access Network LAN Remote S TS SDH subscribers CSN STM1 TU TU ATM SDH CS SDH PSTN PDH PCM Switching PCM SMT Matrix SMT or SDH • • SMA PRA V5. • RCP Fixed-radio AN TU Trans • • • • TU VoATM ATM subscribers “A” coder Network GSM GSM/BSS subscribers H.248 SMB SMB SMB UMTS AT UTRAN subscribers IP Unix Network SMM Server Term & H.248 / s Connect MEGACO Control Stack To external New E10 MM OS-IS New E10 MGC TMN MLMGI Software Hình 5.15: Kiến trúc chung của Alcatel 1000 MM E10 MGC * Chức năng của MLMGI Thực hiện xử lý toàn bộ lưu lượng có liên quan tới các cuộc gọi NGN. Cụ thể :  Xử lý báo hiệu H.248  Liên kết giữa nguồn tài nguyên bên trong UR/EQT
  5.  Ở một phía với MG/thiết bị đầu cuối tiêu chuẩn bên ngoài ở phía bên kia. Phần mềm MLMGI được phân tách trên một thành phần chính và một số thành phần phụ của SMB. Mỗi thành phần phụ chạy trên một bảng xử lý.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản