intTypePromotion=1

Tổng quan về công nghệ W-CDMA

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
66
lượt xem
6
download

Tổng quan về công nghệ W-CDMA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..Tên đề tài:..Tổng quan về công nghệ W-CDMA.Sinh viên: Nguyễn Trung Tuấn.GVHD:..Th.S. Trần Thanh Hà..Lớp:..09LTĐT..GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà..1..SVTH: Nguyễn Trung Tuấn...Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..LỜI NÓI ĐẦU.Nhu cầu trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các hệ thống.thông tin di động với khản năng giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi đã.phát triển rất nhanh và đang trở thành không thể thiếu được trong xã hội thông tin ngày.nay. Bắt đầu từ các hệ thống thông tin di động thế hệ đầu tiên ra đời vào năm 1946, các hệ.thống thông tin di động số thế hệ 2 (2G) ra đời với mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ dịch vụ.thoại và truyền số lệu tốc độ thấp. Hệ thống thông tin di động 2G đánh dấu sự thành công.của công nghệ GSM với hơn 70% thị phần thông tin di động trên toàn cầu hiện nay..Trong tương lai, nhu cầu các dịch vụ số liệu sẽ ngày càng tăng và có khản năng vượt quá.thông tin thoại. Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 (3G) ra đời nhằm thỏa mãn nhu cầu.của con người về các dịch vụ số liệu tốc độ cao như: điện thoại thấy hình, video.streaming, hội nghị truyền hình, nhắn tin đa phương tiện (MMS)…Đến nay các hệ thống.thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G) đã được đưa vào khai thác thương mại ở nhiều nước.trên thế giới. Ở Việt Nam, các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba cũng sẽ được triển.khai trong cuối năm 2009 này. Đối với các nhà khai thác mạng di động GSM thì cái đích.3G là các hệ thống thông tin di động CDMA băng rộng (W-CDMA) theo chuẩn IMT2000. Xuất phát từ định hướng này mà em chọn đề tài nghiên cứu về 3G. Đề tài “Tổng.quan về công nghệ W-CDMA” gồm có 3 chương:.Chƣơng 1: Giới thiệu các hệ thống thông tin di động.Chƣơng 2: Mạng GSM và giải pháp nâng cấp lên 3G.Chƣơng 3: Công nghệ W-CDMA.Trong quá trình thực hiện đồ án em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo.Th.S. Trần Thanh Hà. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong việc hoàn thành đồ án nhưng.với thời gian và trình độ có hạn nên đồ án còn có nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được.các ý kiến đóng góp và chỉ dẫn thêm từ các thầy cô và các bạn..Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S. Trần Thanh Hà đã giúp em.hoàn thành đồ án này..Em xin chân thành cảm ơn..Sinh viên thực hiện..GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà..2..SVTH: Nguyễn Trung Tuấn...Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA.Nguyễn Trung Tuấn..GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà..3..SVTH: Nguyễn Trung Tuấn...Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..AUC.AMR.ATM.BTS.BSS.BSC.BSIC.BCCH.BPSK.BER.BS.CSPDN.CCH.CCCH.CGI.CI.CDMA.CN.CS.CTCH.CC.CRC.DTCH.DSSS..ETSI.EIR.EDGE.ECSD..BẢNG TRA CỨU CÁC TỪ VIẾT TẮT.A.Authentication Centre.Trung tâm nhận thực.Adaptive Multi Rate.Mã hóa nhiều tốc độ thích ứng.Asynchronous Tnsfer Mode.Chế độ truyền không đồng bộ.B.Base Transceiver Station.Trạm thu phát gốc.Base Station Subsystem.Hệ thống con trạm gốc.Base Station Controller.Bộ điều khiển trạm gốc.Base Transceiver Station.Mã nhận dạng trạm thu phát gốc.Identity Code.Broadcast Control Channel.Kênh điều khiển quảng bá.Binary Phase Shift Keying.Điều chế pha nhị phân.Bit Error Rate.Tỷ lệ lỗi bit.Base Station.Trạm gốc.C.Circuit Switch Public Data.Mạng số liệu công cộng chuyển.Network.mạch theo mạch.Control Channel.Kênh điều khiển.Common Control Channel.Kênh điều khiển chung.Cell Global Identity.Số nhận dạng ô.Cell Identity.Số nhận dạng tế bào.Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã.Core Network.Mạng lõi.Circuit Switching.Chuyển mạch kênh.Common Traffic Channel.Kênh lưu lượng chung.Convolutional Code.Mã xoắn.Cyclic Redundance Check.Kiểm tra độ dư vòng.D.Deticated Traffic Channel.Kênh lưu lượng dành riêng.Direct Sequence Spread.Trải phổ dãy trực tiếp.Spectrum.E.European Telecommunications.Viện tiêu chuẩn viễn thông Chân Âu.Standards Institute.Equipment Identification Register Bộ ghi nhận dạng thiết bị.Enhanced Data tes for GSM.Tốc độ số liệu tăng cường để phát.Evolution.triển GSM.Enhanced Circuit

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về công nghệ W-CDMA

Đồ Án Tổng Hợp<br /> Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA<br /> <br /> Tên đề tài:<br /> <br /> Tổng quan về công nghệ W-CDMA<br /> Sinh viên: Nguyễn Trung Tuấn<br /> GVHD:<br /> <br /> Th.S. Trần Thanh Hà<br /> <br /> Lớp:<br /> <br /> 09LTĐT<br /> <br /> GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà<br /> <br /> 1<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Trung Tuấn<br /> <br /> Đồ Án Tổng Hợp<br /> Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Nhu cầu trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các hệ thống<br /> thông tin di động với khản năng giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi đã<br /> phát triển rất nhanh và đang trở thành không thể thiếu được trong xã hội thông tin ngày<br /> nay. Bắt đầu từ các hệ thống thông tin di động thế hệ đầu tiên ra đời vào năm 1946, các hệ<br /> thống thông tin di động số thế hệ 2 (2G) ra đời với mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ dịch vụ<br /> thoại và truyền số lệu tốc độ thấp. Hệ thống thông tin di động 2G đánh dấu sự thành công<br /> của công nghệ GSM với hơn 70% thị phần thông tin di động trên toàn cầu hiện nay.<br /> Trong tương lai, nhu cầu các dịch vụ số liệu sẽ ngày càng tăng và có khản năng vượt quá<br /> thông tin thoại. Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 (3G) ra đời nhằm thỏa mãn nhu cầu<br /> của con người về các dịch vụ số liệu tốc độ cao như: điện thoại thấy hình, video<br /> streaming, hội nghị truyền hình, nhắn tin đa phương tiện (MMS)…Đến nay các hệ thống<br /> thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G) đã được đưa vào khai thác thương mại ở nhiều nước<br /> trên thế giới. Ở Việt Nam, các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba cũng sẽ được triển<br /> khai trong cuối năm 2009 này. Đối với các nhà khai thác mạng di động GSM thì cái đích<br /> 3G là các hệ thống thông tin di động CDMA băng rộng (W-CDMA) theo chuẩn IMT2000. Xuất phát từ định hướng này mà em chọn đề tài nghiên cứu về 3G. Đề tài “Tổng<br /> quan về công nghệ W-CDMA” gồm có 3 chương:<br /> Chƣơng 1: Giới thiệu các hệ thống thông tin di động<br /> Chƣơng 2: Mạng GSM và giải pháp nâng cấp lên 3G<br /> Chƣơng 3: Công nghệ W-CDMA<br /> Trong quá trình thực hiện đồ án em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo<br /> Th.S. Trần Thanh Hà. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong việc hoàn thành đồ án nhưng<br /> với thời gian và trình độ có hạn nên đồ án còn có nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được<br /> các ý kiến đóng góp và chỉ dẫn thêm từ các thầy cô và các bạn.<br /> Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S. Trần Thanh Hà đã giúp em<br /> hoàn thành đồ án này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn.<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà<br /> <br /> 2<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Trung Tuấn<br /> <br /> Đồ Án Tổng Hợp<br /> Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA<br /> Nguyễn Trung Tuấn<br /> <br /> GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà<br /> <br /> 3<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Trung Tuấn<br /> <br /> Đồ Án Tổng Hợp<br /> Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA<br /> <br /> AUC<br /> AMR<br /> ATM<br /> BTS<br /> BSS<br /> BSC<br /> BSIC<br /> BCCH<br /> BPSK<br /> BER<br /> BS<br /> CSPDN<br /> CCH<br /> CCCH<br /> CGI<br /> CI<br /> CDMA<br /> CN<br /> CS<br /> CTCH<br /> CC<br /> CRC<br /> DTCH<br /> DSSS<br /> <br /> ETSI<br /> EIR<br /> EDGE<br /> ECSD<br /> <br /> BẢNG TRA CỨU CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> A<br /> Authentication Centre<br /> Trung tâm nhận thực<br /> Adaptive Multi Rate<br /> Mã hóa nhiều tốc độ thích ứng<br /> Asynchronous Tnsfer Mode<br /> Chế độ truyền không đồng bộ<br /> B<br /> Base Transceiver Station<br /> Trạm thu phát gốc<br /> Base Station Subsystem<br /> Hệ thống con trạm gốc<br /> Base Station Controller<br /> Bộ điều khiển trạm gốc<br /> Base Transceiver Station<br /> Mã nhận dạng trạm thu phát gốc<br /> Identity Code<br /> Broadcast Control Channel<br /> Kênh điều khiển quảng bá<br /> Binary Phase Shift Keying<br /> Điều chế pha nhị phân<br /> Bit Error Rate<br /> Tỷ lệ lỗi bit<br /> Base Station<br /> Trạm gốc<br /> C<br /> Circuit Switch Public Data<br /> Mạng số liệu công cộng chuyển<br /> Network<br /> mạch theo mạch<br /> Control Channel<br /> Kênh điều khiển<br /> Common Control Channel<br /> Kênh điều khiển chung<br /> Cell Global Identity<br /> Số nhận dạng ô<br /> Cell Identity<br /> Số nhận dạng tế bào<br /> Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã<br /> Core Network<br /> Mạng lõi<br /> Circuit Switching<br /> Chuyển mạch kênh<br /> Common Traffic Channel<br /> Kênh lưu lượng chung<br /> Convolutional Code<br /> Mã xoắn<br /> Cyclic Redundance Check<br /> Kiểm tra độ dư vòng<br /> D<br /> Deticated Traffic Channel<br /> Kênh lưu lượng dành riêng<br /> Direct Sequence Spread<br /> Trải phổ dãy trực tiếp<br /> Spectrum<br /> E<br /> European Telecommunications<br /> Viện tiêu chuẩn viễn thông Chân Âu<br /> Standards Institute<br /> Equipment Identification Register Bộ ghi nhận dạng thiết bị<br /> Enhanced Data tes for GSM<br /> Tốc độ số liệu tăng cường để phát<br /> Evolution<br /> triển GSM<br /> Enhanced Circuit Switched Data Tăng cường dữ liệu chuyển mạch<br /> kênh<br /> F<br /> <br /> GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà<br /> <br /> 4<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Trung Tuấn<br /> <br /> Đồ Án Tổng Hợp<br /> Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA<br /> FDMA<br /> FSK<br /> FB<br /> FCCH<br /> FACCH<br /> FDD<br /> FHSS<br /> <br /> GSM<br /> GMSC<br /> GMSK<br /> GPRS<br /> GGSN<br /> GSN<br /> 3GPP<br /> <br /> Frequency Division Multiple<br /> Access<br /> Frequency Shift Keying<br /> Frequency Correction Burst<br /> Frequency Correction Channel<br /> Fast Associated Control<br /> Channel<br /> Frequency Division Duplex<br /> Frequency Hopping Spreading<br /> Spectrum<br /> G<br /> Global System for Mobile<br /> Communication<br /> Gateway MSC<br /> Gaussian Minimum Shift<br /> Keying<br /> General Packet Radio Service<br /> GPRS Support Node<br /> GPRS Support Node<br /> Third Generation Partnership<br /> Pecject<br /> <br /> Đa truy nhập phân chia theo thời<br /> gian<br /> Điều chế số theo tần số tín hiệu<br /> Cụm hiệu chỉnh tần số<br /> Kênh hiệu chỉnh tần số<br /> Kênh điều khiển liên kết nhanh<br /> Song công phân chia theo tần số<br /> Trải phổ nhảy tần<br /> Hệ thống viễn thông toàn cầu<br /> Trung tâm chuyển mạch các<br /> nghiệp vụ di động cổng<br /> Điều chế khóa dịch pha cực tiểu<br /> Gauss<br /> Dịch vụ vô tuyến gói chung<br /> Nút hỗ trợ cổng GPRS<br /> Nút hỗ trợ GPRS<br /> Tổ chức chuẩn hóa các công nghệ<br /> mạng thông tin di động tế bào<br /> <br /> H<br /> HLR<br /> HSCSD<br /> HPSK<br /> ISDN<br /> IWF<br /> IMEI<br /> IMSI<br /> IP<br /> IF<br /> LA<br /> LAI<br /> LAC<br /> <br /> Bô ghi định vị trường trú<br /> Số liệu chuyển mạch kênh tốc độ<br /> cao<br /> Điều chế pha hỗn hợp<br /> <br /> Home Location Register<br /> High Speed Circuit Switched<br /> Data<br /> Hybrid Phase Shift Keying<br /> <br /> I<br /> Integrated Service Digital<br /> Mạng số liên kết đa dịch vụ<br /> Network<br /> Interworking Function<br /> Các chức năng tương tác<br /> International Mobile Equipment<br /> Số nhận dạng di động quốc tế<br /> Identity<br /> International Mobile Subciber<br /> Số nhận dạng thuê bao di động quốc<br /> Identity<br /> tế<br /> Internet Protocol<br /> Giao thức Internet<br /> Intermediate Frequency<br /> Trung tần<br /> L<br /> Location Area<br /> Vùng định vị<br /> Location Area Identity<br /> Số nhận dạng vùng định vị<br /> Location Area Code<br /> Mã vùng định vị<br /> <br /> GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà<br /> <br /> 5<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Trung Tuấn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2