intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan về giao thức TCP/IP

Chia sẻ: Huy Nhat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

266
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCP/IP trên mạng Internet Là giao thức truyền thống, bắt buộc đối với mạng Internet.IP là giao thức không có kết nối (connectionless protocol), do đó không có thủ tục thiết lập và giải tỏa kết nối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về giao thức TCP/IP

 1. Tổng quan về giao thức TCP/IP Mail: lephuc@ptithcm.edu.vn http://is.ptithcm.edu.vn/~lephuc
 2. Nội dung Các thành phần của TCP/IP   Giao thức IP  Giao thức TCP  Giao thức UDP  Các giao thức phụ trợ (ARP, ICMP)  Sơ đồ chuyển đổi trạng thái TCP Network management 2 PTIT, 2011
 3. TCP/IP trên mạng Internet Host Host Internet TCP/IP •Là giao thức truyền thống, bắt buộc đối với mạng Internet. Network management 3 PTIT, 2011
 4. Lớp ứng dụng của TCP/IP Dịịch vụ truyền file: D ch vụ truyền file: FTP FTP Dịịch vụ tên miền: D ch vụ tên miền: DNS DNS Application Dịịch vụ Web: D ch vụ Web: HTTP HTTP Dịịch vụ mail: D ch vụ mail: SMTP và POP SMTP và POP Transport Dịịch vụ quan lý mạng: D ch vụ quan lý mạng: SNMP SNMP Internet …… Network interface Network management 4 PTIT, 2011
 5. Lớp Vận chuyển trong TCP/IP Giao thức có Transmission Control kết nối Protocol (TCP) Application Transport Giao thức User Datagram không kết nối Protocol (UDP) Internet Network Interface Network management 5 PTIT, 2011
 6. Lớp Liên kết mạng trong TCP/IP Internet Protocol (IP) Application Internet Control Message Protocol (ICMP) Transport Address Resolution Internet Protocol (ARP) Network interface Reverse Address Resolution Protocol (RARP) Network management 6 PTIT, 2011
 7. Giao thức IP IP là giao thức không có kết nối  (connectionless protocol), do đó không có thủ tục thiết lập và giải tỏa kết nối.  IP không kiểm tra lỗi trên phần dữ liệu, do đó giao thức lớp trên (TCP) phải thực hiện chức năng này.  Chức năng cơ bản của IP là tìm đường chuyển gói dữ liệu đến đúng nơi nhận Network management 7 PTIT, 2011
 8. Cấu trúc gói dữ liệu IP Network management 8 PTIT, 2011
 9. Giao thức ICMP Kiểm tra kết nối (echo request)  from …: Kết nối họat động tốt  Reply  Request timeout: Kết nối không tồn tại  Destination … unreachable: Định tuyến sai Dò đường đi (Route tracing)  dữ liệu đi qua những router nào để đến  Gói đích? Network management 9 PTIT, 2011
 10. Kiểm tra Giao thức ICMP kết nối Dò đường đi Network management 10 PTIT, 2011
 11. Giao thức ARP Tìm địa chỉ vật lý (MAC address) của máy  đích trong mạng nội bộ (local network) khi biết địa chỉ IP.  Họat động theo cơ chế broadcast.  Lưu lại kết quả truy vấn cho các lần gởi kế tiếp. Network management 11 PTIT, 2011
 12. Giao thức ARP: ARP request MAC MAC IP IP What is your MAC Addr? A.B.C.1.3.3 ff.ff.ff.ff.ff.ff 197.15.22.33 197.15.22.35 Gởi bản tin ARP request theo cơ chế broadcast 197.15.22.33 197.15.22.34 197.15.22.35 A.B.C.1.3.3 A.B.C.4.3.4 A.B.C.7.3.5 A B C Network management 12 PTIT, 2011
 13. Giao thức ARP: ARP reply MAC MAC IP IP My MAC Addr: A.B.C.7.3.5 A.B.C.7.3.5 A.B.C.1.3.3 197.15.22.35 197.15.22.33 Trả lời bằng bản tin ARP reply trực tiếp cho máy hỏi 10.0.2.1 10.0.2.5 10.0.2.9 A.B.C.1.3.3 A.B.C.4.3.4 A.B.C.7.3.5 A B C Network management 13 PTIT, 2011
 14. Giao thức ARP: Caching Ghi lại kết quả truy vấn trong bộ nhớ cache Network management 14 PTIT, 2011
 15. Lớp Vận chuyển trong TCP/IP Giao thức có Transmission Control kết nối Protocol (TCP) Application Transport Giao thức User Datagram không kết nối Protocol (UDP) Internet Data Link Chức năng: Vận chuyển gói dữ liệu từ nguồn đến đích theo 1 trong 2 phương thức: Physical •Tin cậy (TCP): Có sửa lỗi và điều khiển •Không tin cậy (UDP): Không sửa lỗi, không điều khiển Network management 15 PTIT, 2011
 16. Giao thức TCP Tiến trình 1 Tiến trình 2 Port x Port y Port z Port a Port b Port c Tin cậy TCP TCP Không tin cậy IP IP Host A Host B Network management 16 PTIT, 2011
 17. Cấu trúc gói dữ liệu TCP Network management 17 PTIT, 2011
 18. Thủ tục thiết lập kết nối TCP Thủ tục bắt tay 3 chiều (three way handshake) A B Network management 18 PTIT, 2011
 19. Cơ chế truyền dữ liệu trong TCP Gởi dữ liệu và chờ xác nhận của đối phương Network management 19 PTIT, 2011
 20. TCP: cơ chế truyền đơn giản Sender Receiver Send 1 Receive 1 Send ACK 2 Receive ACK 2 Send 2 Receive 2 Send ACK 3 Receive ACK 3 Send 3 Receive 3 Send ACK 4 Receive ACK 4 Window size = 1  Network management 20 PTIT, 2011
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2