intTypePromotion=1

Tổng quan về rủi ro thanh khoản

Chia sẻ: Tran Thang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
412
lượt xem
165
download

Tổng quan về rủi ro thanh khoản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

RRTK xảy ra khi cung về tiềnít hơn cầu về tiền, rủi ro thanh khoản liên quan đếnkhả năng chuyển các tài sản chính thành tiền một cáchnhanh chóng mà không chịu thất thoát về giá cả. Hay nói một cách khác rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàngkhông đủ tiền đáp ứng các khoản phải trả khi đến hạnthanh toán, hoặc vì một biến cố nào đó mà khách hàng rút tiền ào ạt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về rủi ro thanh khoản

 1. Tổng quan về rủi ro thanh khoản
 2. Ổ ỀỦ Ả ả ềề ơầ ềề ủ ả ế ả ể ả ề ộ ị ấ ề ả ộ ủ ả ủ ủề ứ ả ảả ế ạ ặ ộ ế ố ề ạ
 3. ủ ả ế ớ Nga Argentina Anh
 4. Ủ ẢỞ
 5. Ả Ạ ư ự ợ ậ ướ ếẽ ả ớự ế ầ ư ề ậ ế ề ặ ậ ả ế ấ ả ỷả ượ
 6. Ả Ạ ượ ỗ ợ ế ề ặ ố ườ ề ẫ ư ả ả ứ ằ ơ ộ ượ ề ặ ỏ ủ ểẽ ạ ể ồẽ ươ ủ ợ ở ạ ườ
 7. ủ ả ụ ếấ ớ ố ượ ậ ấ ủ ế ế ệ ệ ử ủ ả ự ổ ồ ủ ớ
 8. ủ ảở ề ả
 9. ủ ảở ế ạ ắ ả ế ự ỡừ ườ ỷ ừ ả ủ ạ ứ ề ả ề ử ằ ế ủ ờ ạ ảổ ề ấ
 10. ủ ảở ườ ệ ỏ ỗ ủ ả ạ ứ ề ớ ả ượ ể ổ ồ ỗ ả ỷ ắ ầ ế ề ặ ượ ầ ử ờ ạ
 11. ổ ấ ủ ế ộ ủ ở ấ ỷ ố ạ ề ố ư ế ố ạ ả ầ ựị ủ ọạ ị ổủ
 12. ưở ủ ưở ệ ố ồ ấ ự ệủ ự ể ạệủ ủ
 13. ủ ảở
 14. ủ ảở ứ ướ ơ ấớ ạ ạ ả ề ử ử ừ ạ ộ ơ ườ ổ ềở ợịơ ả ươ ự ừ ố ấ ụ ấ ề ử ẫ ồạ ề
 15. ủ ảở ạ ứ ế ị ụ ạ ế ề ướ ạ ố ố ế ị ả ỷệ ự ữề ặ ừ ố ể ứ ả ụ ề ệ ứ ề ụ ổ ủ ế ạ ể ạ ủ ạ ớ ớ ẻấ ờ ườ ởữ ủ ướ ớ
 16. ả ả ữ ả ữ ả ả ả
 17. ọ ả ữ ữ ả ả
 18. ĐỐI VỚI TCTD BÀI HỌC QUẢN LÝ RRTK VỚI VN ĐỐI VỚI NHNN
 19. Ố Ớ ƯỚ Ả Ữ Ấ Ạ Ả Ả Ệ Ự Ệ Ự ỦỦ Ổ Ứ Ụ ườ ọ ộ ủ ả ả ớ ả ố ấ ề ả ủ ệ ế ủ ị
 20. ỈẠ Ỗ Ợ Ả Ị Ủ Ổ Ứ Ụ ổ ế ệ ề ủ ướ ỗ ợ ệ ạ ậ ấ ộ ệụ ườ ợ ủ ả ả ầ ả ấ ề
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2