Trả lời những câu hỏi khó của bé

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
161
lượt xem
45
download

Trả lời những câu hỏi khó của bé

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngay cả những câu hỏi của bé thuộc chủ đề nhạy cảm (khiến bạn lúng túng), bạn cũng cần giải đáp cho con, vì tò mò là điều bình thường trong sự phát triển của bé. Bé 2 tuổi: Bé đã biết bộc lộ bản thân nhưng bé vẫn còn ngập ngừng với những câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu mình. Đây được coi là giai đoạn “tại sao?” và “như thế nào?” ở bé. Bé có thể luôn miệng thắc mắc: “Sao mẹ làm cái này?”, “Sao mẹ lại đổ cái đó đi?’ – những câu hỏi thiên về...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trả lời những câu hỏi khó của bé

  1. Tr l i nh ng câu h i khó c a bé Ngay c nh ng câu h i c a bé thu c ch nh y c m (khi n b n lúng túng), b n cũng c n gi i áp cho con, vì tò mò là i u bình thư ng trong s phát tri n c a bé.
  2. V i bé 2 tu i Bé ã bi t b c l b n thân nhưng bé v n còn ng p ng ng v i nh ng câu h i ch t xu t hi n trong u mình. ây ư c coi là giai o n “t i sao?” và “như th nào?” bé. Bé có th luôn mi ng th c m c: “Sao m làm cái này?”, “Sao m l i cái ó i?’ – nh ng câu h i thiên v hành ng nhưng r t d dàng tr l i. V i bé 3 tu i Giai o n này, bé bi t t nh ng câu h i hóc búa th c s . Nh ng tò mò v gi i tính, cơ th c a bé làm cha m khó khăn và b i r i. Lý do c n gi i áp cho bé Khi bé tò mò, nghi ng hay s hãi, bé r t c n ư c cha m gi i thích. Không có câu h i nào c a con là không áng tr l i. Trong con m t c a bé, cha m bi t r t nhi u i u và không bao gi sai. N u b n né tránh câu h i c a bé, bé có th tin r ng có nh ng chuy n không th nói ư c ho c b c m v i bé.
  3. B ng nh ng câu h i, bé t tìm hi u v th gi i xung quanh. Ngay c khi s th t có th làm bé th t v ng thì v lâu dài, nó cũng giúp bé tr n tĩnh vì bé ã hi u v nó. Các bé thư ng t câu h i theo cách ngây thơ, ch không ph i phán xét, chê trách. Vì th , câu tr l i c a b n không c n ph i xuyên t c tránh làm bé bu n; ch ng h n, n u bé tò mò: “M có ch t không?”, b n không c n e ng i ph i nói d i: “M s không ch t” mà có th tr l i: “Có nhưng còn lâu l m con ”. N u b n ưa áp án sai, bé có th b r i nhi u và v n v o: “Sao m không ch t còn bà n i c a b n Bi l i ch t?’… N u câu h i u tiên c a b n không làm th a mãn bé, có th bé không dám chia s v i b n nh ng tò mò ti p theo. Cách tr l i bé Câu h i c a bé có th làm b n b t ng , ng c nhiên, x u h … nhưng ng lo. B n có th tr l i con theo cách ơn gi n và t nhiên. Dư i ây là m t s cách gi i áp nh ng câu h i khó c a con: H i: Con sinh ra t âu? Tr l i r ng: “Con chui ra t cây c i b p” ho c “Con cò c p con t i ây” th c s không phù h p. Cách gi i thích ơn gi n là: “M t h t gi ng c a b g i vào b ng m . H t gi ng g p ư c tr ng trong ngư i m . Sau ó,
  4. m t em bé hình thành trong b ng m . Kho ng 9 tháng sau, có m t em bé ã chui ra t b ng m ”. Tr l i như th này còn giúp bé hi u ư c r ng, b m ph i yêu nhau m i s ng cùng nhau, có m t gia ình và nh ng em bé. H i: Khi nào thì m s ch t? Tr l i: N u bé h i câu này có th bé ang lo s v s chia xa vào m t ngày nào ó. B n ng ng i nói n t “ch t” s làm bé ho ng h t, bé c n hi u quy lu t c a cu c s ng. B n có th tr l i: “ n lúc nào y, ai cũng ph i ra i, ó là i u t nhiên. Nhưng con ng lo, còn lâu m i n ngày y”. H i: Khi nào n ngày mai h m ? Tr l i: Ph i t 6 tu i tr lên bé m i hi u h t ư c khái ni m v th i gian. bé hi u khái ni m th i gian, b n có th tìm nh ng s ki n (ho t ng) g n v i bé: “Khi con i ng và th c gi c, th y tr i sáng là ngày mai r i”. B ng cách này, b n có th gi i áp khi bé h i v bu i sáng, bu i chi u hay bu i t i.
Đồng bộ tài khoản