intTypePromotion=3

Trần Thuận Tông (1388-1398)

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
4
download

Trần Thuận Tông (1388-1398)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trần Thuận Tông (1388-1398) Niên hiệu: Quang Thái Nghệ Tông Thượng hoàng nghe Quý Ly, giết Phế Đế rồi lập con út của mình là Chiêu Định vương sinh năm Đinh Tỵ (1377) lên làm vua, tức là vua Thuận Tông. Năm Kỷ Tỵ (1389) Chế Bồng Nga lại đem quân tiến đánh Đại Việt. Vua sai Hồ Quý Ly đem quân cự chiế. Nhưng Quý Ly thua trận phải rút chạy. Cuối năm ấy Chế Bồng Nga lại tiến vào sông Hoàng Giang để đánh chiếm Thăng Long. Thượng hoàng sai đô tướng là Trần Khát Chân đem binh đi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trần Thuận Tông (1388-1398)

  1. Trần Thuận Tông (1388-1398) Niên hiệu: Quang Thái Nghệ Tông Thượng hoàng nghe Quý Ly, giết Phế Đế rồi lập con út của mình là Chiêu Định vương sinh năm Đinh Tỵ (1377) lên làm vua, tức là vua Thuận Tông. Năm Kỷ Tỵ (1389) Chế Bồng Nga lại đem quân tiến đánh Đại Việt. Vua sai Hồ Quý Ly đem quân cự chiế. Nhưng Quý Ly thua trận phải rút chạy. Cuối năm ấy Chế Bồng Nga lại tiến vào sông Hoàng Giang để đánh chiếm Thăng Long. Thượng hoàng sai đô tướng là Trần Khát Chân đem binh đi chặn giặc. Trần Khát Chân khóc và lạy rồi ra đi. Thượng hoàng cũng khóc. Xem thế đủ thấy vua tôi nhà Trần đã khiếp nhược đến cùng cực. Trần Khát Chân đem binh đóng ở Hải Triều (vùng Hưng Nhân, Thái Bình và Tiên Lữ, Hải Dương). Tháng Giêng năm Canh Ngọ (1390), Chế Bồng Nga đi thị sát trận địa của Trần Khát Chân. Trần Khát Chân hạ lệnh tập trung mọi loại vũ khí bắt vào chiếc thuyền có chở Chế Bồng Nga. Chế Bồng Nga trúng tên chết. Trừ xong giặc Chiêm Thành, Hồ Quý Ly càng thao túng triều đình, những ai không ăn cánh với mình, trừ con cái Trần Nguyên Đán, Quý Ly đều xui Thượng hoàng giết hết. Tháng Chạp năm Giáp Tuất (1394) Thượng hoàng Nghệ Tông mất, trị vì được 3 năm, làm Thái thượng hoàng 27 năm, thọ 74 tuổi. Người đương thời cho Nghệ Tông là ông vua "chí khí đã không có, trí tuệ cũng hèn kém, để cho gian thần lửa đảo, giết hại cả con cháu họ hàng, xa bỏ những trung thần nghĩa sĩ, cứ tin dùng
  2. một Quý Ly cho được quyền thế đến nỗi làm xiêu đổ cơ nghiệp nhà Trần". Năm 1397, Quý Ly bắt vua Thuận Tông phải dời kinh về Tây Đô. Tháng ba năm sau, Quý Ly ép vua nhường ngôi để đi tu. Thuận Tông buộc phải nhường ngôi cho con rồi đi tu. Thuận Tông buộc phải nhường ngôi cho con rồi đi tu ở cung Bảo Thanh tại núi Đại Lại (Thanh Hoá). Nghệ Tông Thượng hoàng nghe Quý Ly, giết Phế Đế rồi lập con út của mình là Chiêu Định vương sinh năm Đinh Tỵ (1377) lên làm vua, tức là vua Thuận Tông. Năm Kỷ Tỵ (1389) Chế Bồng Nga lại đem quân tiến đánh Đại Việt. Vua sai Hồ Quý Ly đem quân cự chiế. Nhưng Quý Ly thua trận phải rút chạy. Cuối năm ấy Chế Bồng Nga lại tiến vào sông Hoàng Giang để đánh chiếm Thăng Long. Thượng hoàng sai đô tướng là Trần Khát Chân đem binh đi chặn giặc. Trần Khát Chân khóc và lạy rồi ra đi. Thượng hoàng cũng khóc. Xem thế đủ thấy vua tôi nhà Trần đã khiếp nhược đến cùng cực. Trần Khát Chân đem binh đóng ở Hải Triều (vùng Hưng Nhân, Thái Bình và Tiên Lữ, Hải Dương). Tháng Giêng năm Canh Ngọ (1390), Chế Bồng Nga đi thị sát trận địa của Trần Khát Chân. Trần Khát Chân hạ lệnh tập trung mọi loại vũ khí bắt vào chiếc thuyền có chở Chế Bồng Nga. Chế Bồng Nga trúng tên chết. Trừ xong giặc Chiêm Thành, Hồ Quý Ly càng thao túng triều đình, những ai không ăn cánh với mình, trừ con cái Trần Nguyên Đán, Quý Ly đều xui Thượng hoàng giết hết. Tháng Chạp năm Giáp Tuất (1394) Thượng hoàng Nghệ Tông mất, trị vì được 3 năm, làm Thái thượng hoàng 27 năm, thọ 74 tuổi. Người đương thời cho Nghệ
  3. Tông là ông vua "chí khí đã không có, trí tuệ cũng hèn kém, để cho gian thần lửa đảo, giết hại cả con cháu họ hàng, xa bỏ những trung thần nghĩa sĩ, cứ tin dùng một Quý Ly cho được quyền thế đến nỗi làm xiêu đổ cơ nghiệp nhà Trần". Năm 1397, Quý Ly bắt vua Thuận Tông phải dời kinh về Tây Đô. Tháng ba năm sau, Quý Ly ép vua nhường ngôi để đi tu. Thuận Tông buộc phải nhường ngôi cho con rồi đi tu. Thuận Tông buộc phải nhường ngôi cho con rồi đi tu ở cung Bảo Thanh tại núi Đại Lại (Thanh Hoá). (1) Phạm Sư Ôn khởi loạn. Đây là cách gọi của giai cấp phong kiến mà tác giả là người bị ảnh hưởng về mặt quan điểm. Còn theo quan điểm chính sự hiện nay đó là cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại triều đình phong kiến thối nát đương thời. (BT) (2) Hoàng Giang là khúc sông Hồng Hà ở về huyện Nam Xang - Hà Nam (3) Trần Khát Chân là dòng dõi Trần Bình Trọng. Trần Thuận Tông là ông vua thứ 11 của triều Trần. Tên thật là Trần Ngung, con út của Nghệ Tông. Quê hương Tức Mạc, Phủ Thiên Trường nay là xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định . Là một ông vua chỉ ngồi giữ ngai vàng, thực tế quyền lực ở cả trong tay bố vợ Hồ Quý Ly . Năm 1388 Chế Bồng Nga lại mang quân sang xâm lược nước ta. Hồ Quý Ly cầm quân chống trả nhưng bị thua phải rút chạy. Năm 1390 Trần Khát Chân giết chết Chế Bồng Nga chặt đầu mang về dâng vua và Thượng Hoàng.
  4. Ngày 15 tháng 12 năm 1394 Thượng Hoàng Nghệ Tông mất, Hồ Quý Ly lên làm Phụ Chính Thái Sư, thâu tóm toàn bộ quyền bính trong triều. Hồ Quý Ly là cháu ruột 16 đời của Trạng Nguyên Hồ Hưng Dật, vốn gốc thuộc dân tộc Việt ở Triết Giang miền nam Trung Quốc, đời hậu Hán sang làm Thái Thú Diễn Châu, sau định cư ở Nghệ An. Hồ Quý Ly thông minh, tài trí, có nhiều cải cách táo bạo nhưng tàn ác, mắc tội giết vua Thiếu Đế cùng hơn 370 người tôn tộc nhà Trần để cướp ngôi. Hồ Quý Ly quyết định dời đô từ Thăng Long vào Thanh Hoá, xây thành Tây Đô ở động An Tôn huyện Vĩnh Lộc. Tháng 11 năm 1397 Hồ Quý Ly bắt vua Trần Thuận Tông phải dời Thăng Long vào Thanh Hoá, sau đó bắt ép Thuận Tông nhường ngôi cho cháu mình là Trần Án. Bắt Thuận Tông đi tu ở cung Bảo Thanh, núi Đại Lại Thanh Hoá. Là một ông vua chỉ ngồi giữ ngai vàng, thực tế quyền lực ở cả trong tay bố vợ Hồ Quý Ly . Năm 1388 Chế Bồng Nga lại mang quân sang xâm lược nước ta. Hồ Quý Ly cầm quân chống trả nhưng bị thua phải rút chạy. Năm 1390 Trần Khát Chân giết chết Chế Bồng Nga chặt đầu mang về dâng vua và Thượng Hoàng. Ngày 15 tháng 12 năm 1394 Thượng Hoàng Nghệ Tông mất, Hồ Quý Ly lên làm Phụ Chính Thái Sư, thâu tóm toàn bộ quyền bính trong triều. Hồ Quý Ly là cháu ruột 16 đời của Trạng Nguyên Hồ Hưng Dật, vốn gốc thuộc dân tộc Việt ở Triết Giang miền nam Trung Quốc, đời hậu Hán sang làm Thái Thú Diễn Châu, sau định cư ở Nghệ An. Hồ Quý Ly thông minh, tài trí, có nhiều cải
  5. cách táo bạo nhưng tàn ác, mắc tội giết vua Thiếu Đế cùng hơn 370 người tôn tộc nhà Trần để cướp ngôi. Hồ Quý Ly quyết định dời đô từ Thăng Long vào Thanh Hoá, xây thành Tây Đô ở động An Tôn huyện Vĩnh Lộc. Tháng 11 năm 1397 Hồ Quý Ly bắt vua Trần Thuận Tông phải dời Thăng Long vào Thanh Hoá, sau đó bắt ép Thuận Tông nhường ngôi cho cháu mình là Trần Án. Bắt Thuận Tông đi tu ở cung Bảo Thanh, núi Đại Lại Thanh Hoá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản