intTypePromotion=1

TRÌNH BÀY TRANG BÌA VÀ TRANG 2 CỦA QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
5
download

TRÌNH BÀY TRANG BÌA VÀ TRANG 2 CỦA QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TRÌNH BÀY TRANG BÌA VÀ TRANG 2 CỦA QUY CHUẨN KỸ THUẬT 1. Mẫu trang bìa Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Ví dụ quy chuẩn kỹ thuật địa phương về Giống lúa cấp xác nhận do Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành năm 2012 theo quy định tại mẫu 1 của Phụ lục này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRÌNH BÀY TRANG BÌA VÀ TRANG 2 CỦA QUY CHUẨN KỸ THUẬT

  1. TRÌNH BÀY TRANG BÌA VÀ TRANG 2 CỦA QUY CHUẨN KỸ THUẬT 1. Mẫu trang bìa Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Ví dụ quy chuẩn kỹ thuật địa phương về Giống lúa cấp xác nhận do Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành năm 2012 theo quy định tại mẫu 1 của Phụ lục này Mẫu 1
  2. (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2) QCĐP 1 : 2012/TV (3) QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG (4) VỀ GIỐNG LÚA CẤP XÁC NHẬN (5) Local technical regulations on certification of rice varieties (6) TRÀ VINH - 2012 (7) Chú thích Mẫu 1:
  3. (1) Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam Hình khối vuông, mỗi cạnh 3 cm. (2) Dòng chữ “Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Kiểu chữ in hoa theo phông chữ Arial, cỡ chữ 14 của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode), không in dậm (3) Ký hiệu đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật địa phương Kiểu chữ in hoa theo phông chữ Arial, cỡ chữ 16 của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode), in đậm (4) Dòng chữ “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương” Kiểu chữ in hoa theo phông chữ Arial, cỡ chữ 16 của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode), in đậm (5) Tên của quy chuẩn kỹ thuật địa phương bằng tiếng Việt Kiểu chữ in hoa theo phông chữ Arial, cỡ chữ 16 của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode), in đậm (6) Tên đầy đủ của quy chuẩn kỹ thuật địa phương bằng tiếng Anh tương ứng với phần tiếng Việt tại mục (4) và Mục (5) Kiểu chữ in thường theo phông chữ Arial, cỡ chữ 14 của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode), in nghiêng, đậm (7) Địa điểm và năm ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương Kiểu chữ in hoa theo phông chữ Arial, cỡ chữ 12 của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode), in đậm 3. Ví dụ về thể hiện lời nói đầu của quy chuẩn kỹ thuật a) Đối với quy chuẩn kỹ thuật địa phương Lời nói đầu - QCĐP 1: 2012/(Tên viết tắt của UBND tỉnh, thành phố ban hành QCĐP) do (Tên đơn vị hoặc ban soạn thảo được thành lập) biên soạn, (Tên cơ quan trình duyệt) trình duyệt, (Tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW) ban hành theo Quyết định số ../2012/QĐ- (Tên viết tắt của UBND tỉnh, thành phố ban hành QCĐP ) ngày ...tháng...năm 2012. - Các nội dung khác liên quan đến việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương nếu thấy cần thiết
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2