Trình tự genome plastid Emiliania huxleyi (p-3)

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
60
lượt xem
4
download

Trình tự genome plastid Emiliania huxleyi (p-3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích các cụm gene So sánh trật tự gene trong số các plastid đã được đọc trình tự đầy đủ cho phép tạo nên một công cụ rất có giá trị để tìm hiểu các sự kiện diễn ra trong suốt quá trình tiến hóa của plastid cũng như quan hệ tiến hóa giữa các nhóm tảo. Nằm trong mục đích này, nhóm tác giả đã nghiên cứu sự tổ chức các gene trong nhiều plastid thông qua sự phân tích các cụm gene.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình tự genome plastid Emiliania huxleyi (p-3)

  1. Trình tự genome plastid Emiliania huxleyi (p-3) Phân tích các cụm gene So sánh trật tự gene trong số các plastid đã được đọc trình tự đầy đủ cho phép tạo nên một công cụ rất có giá trị để tìm hiểu các sự kiện diễn ra trong suốt quá trình tiến hóa của plastid cũng như quan hệ tiến
  2. hóa giữa các nhóm tảo. Nằm trong mục đích này, nhóm tác giả đã nghiên cứu sự tổ chức các gene trong nhiều plastid thông qua sự phân tích các cụm gene. Bộ gene plastid của các tảo chứa chl-c thật sự đã trãi qua nhiều lần tái sắp xếp kể từ khi chúng thu được thể cộng sinh thứ cấp từ dòng tảo đỏ. Xuyên suốt các bộ gene plastid, người ta nhận thấy có 2 cụm gene bảo tồn; nhưng ở E. huxleyi thì người ta chỉ tìm thấy 1. Cụm gene chứa các gene trong operon ribosome cũng như trật tự gene đã
  3. quan sát được ở cyanobacteria Synechocystis sp PCC 6803 được cho là hai đặc tính bảo tồn nhất trong tất cả các plastid đã được đọc trình tự từ trước đến nay. Sự sắp xếp này phù hợp với lý thuyết cho rằng tất cả plastid đều có nguồn gốc xuất xứ từ một cyanobacteria bị bắt làm thể cộng sinh và tất cả các plastid đều là cùng một tổ tiên (đơn nguồn gốc). Tất cả các gene trong cụm này đều nằm trên cùng một sợi DNA. Ở G. theta, người ta nhận thấy tất cả bọn chúng đều được phiên mã cùng một lúc. Tuy nhiên 4
  4. gene rps12, rps7, tufA và rps10 chỉ tham gia vào cụm gene này trong trường hợp plastid dòng đỏ. Ở cyanobacteria Synechocystis, 4 gene này nằm cạnh một gene thứ 15 (gene fus) nhưng lại không liên kết với cụm ribosome. Tương tự, ở plastid tảo xanh và glaucophytes, cụm này cũng không liên đới với operon ribosome và có vẻ như chúng đã trãi qua quá trình mất gene. Người ta giả định rằng sự định vị của cụm 5 gene diễn ra thời kỳ đầu ngay sau khi có sự phân ly của dòng tảo đỏ khỏi dòng tảo xanh và glaucophytes. Chính sự tái sắp xếp này ủng hộ quan hệ giữa các plastid chứa chl-c với các plastid
  5. nằm trong dòng tảo đỏ. Cụm gene thứ hai cũng rất đáng được quan tâm liên quan đến các chức năng đa dạng trong tế bào như sinh tổng hợp ATP (AtpA-1), kéo dài RNA (rpoB-C2) và vận chuyển điện tử (petA). Các gene này, ngược lại với cụm gene ở trên, lại mã hóa trong các sợi DNA khác nhau. Ở tảo xanh và glaucophyta, nhiều gene trong cụm này lại phát tán xuyên khắp bộ gene. Nhưng ở plastid dòng đỏ như cryptophytes G. theta và khuê tảo O. sinensis trật tự gene (ngay cả khi tính luôn các gene đã bị mất) lại cho thấy có tính bảo tồn nghiêm
  6. ngặc. Điều này một lần nữa ủng hộ quan điểm các plastid dòng đỏ co quan hệ gần với nhau. Thế nhưng quan sát trên plastid E. huxleyi thì người ta lại thấy tất cả các gene trong cụm gene thứ 2 này lại phân bố trong 6 vùng độc lập. Tổng quát lại, mặc dù bộ gene plastid E. huxlyei nhỏ hơn và có sự tái sắp xếp không như mong đợi nhưng kết quả phân tích thành phần gene, trật tự gene và chức năng gene cho thấy rằng thực sự tồn tại quan hệ gần của plastid hatophytes với plastid chứa chl-c từ heterokont và cryptophytes. Các dữ liệu này tương thích với lý thuyết cho rằng
  7. nguồn gốc của plastid chromophytebắt nguồn từ dòng tảo đỏ. Nhưng dữ liệu phân tích lại không cho thấy quan hệ giữa các dòng tế bào chủ, điều này cần nghiên cứu nhiều hơn.
Đồng bộ tài khoản