intTypePromotion=1
ADSENSE

Trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

94
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác, Lâm nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

  1. Trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ dự án cơ sở Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý dự án 661 của tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Khi các hộ gia đình bắt đầu thực hiện việc trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất thay thế nương rẫy thì chủ đầu tư mới tiến hành trợ cấp gạo. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Số lượng gạo trợ cấp cho từng hộ
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ quan xây dựng Dự án cơ sở chủ trì, phối hợp Trưởng thôn và Kiểm lâm địa bàn tiến hành rà soát, thống kê diện tích nương rẫy chuyển sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng 1. Chuẩn bị sản xuất và số hộ, số khẩu trong hộ gia đình thuộc đối tượng quy định tại mục I Thông tư này ở từng thôn, bản bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Đại diện hộ gia đình thuộc đối tượng quy định Hộ gia đình lập “Giấy đề tại mục I Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT- 2. nghị trồng rừng thay thế BNN-BTC có “Giấy đề nghị trồng rừng thay nương rẫy" thế nương rẫy” (mẫu số 03 kèm theo). Chủ đầu tư tổng hợp nhu Căn cứ diện tích nương rẫy chuyển sang trồng cầu, số lượng gạo trợ cấp rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất và số hộ, từng năm; dự kiến diện tích số khẩu trong hộ gia đình và mức trợ cấp được 3. nương rẫy chuyển sang xác định tại khoản 2 mục III Thông tư liên tịch trồng rừng của từng hộ gia số 52/2008/TTLT-BNN-BTC, chủ đầu tư tổng đình theo từng năm ở từng hợp nhu cầu, số lượng gạo trợ cấp từng năm; thôn trong xã dự kiến diện tích nương rẫy chuyển sang trồng rừng của từng hộ gia đình theo từng năm ở
  3. Tên bước Mô tả bước từng thôn trong xã. Bản tổng hợp này phải có xác nhận của Trưởng thôn; Uỷ ban nhân dân cấp xã sở tại ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh. Chủ đầu tư xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân 4. Phê duyệt Dự án tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt dự án. Chủ đầu tư thực hiện việc mua gạo theo quy Chủ đầu tư thực hiện việc 5. định của Bộ Tài chính về việc đấu thầu mua mua gạo sắm tài sản bằng vốn Nhà nước. Chủ đầu tư tổ chức cấp gạo cho từng hộ gia đình trong vùng dự án theo định kỳ 01 (một) tháng một lần, tại mỗi thôn, bản nơi hộ gia đình cư trú. tuỳ tình hình thực tế tại mỗi địa phương, Chủ đầu tư tổ chức cấp gạo 6. Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể quyết định định kỳ cho từng hộ gia đình cấp gạo cụ thể, nhưng tối đa không quá 3 tháng một lần. Căn cứ vào dự án được duyệt và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN- BTC, chủ đầu tư thống nhất với Trưởng thôn
  4. Tên bước Mô tả bước lập danh sách các hộ gia đình, số lượng gạo trợ cấp cho từng hộ gia đình trong thôn (mẫu biểu số 01 kèm theo). Khi các hộ bắt đầu thực hiện việc trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất thay thế nương rẫy thì chủ đầu tư mới tiến hành trợ cấp gạo. Việc trợ cấp gạo phải có chữ ký của đại diện hộ gia đình nhận trợ cấp gạo; ký xác nhận của Trưởng thôn, bản; Uỷ ban nhân dân cấp xã sở tại ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh (mẫu biểu số 02 Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC kèm theo). Kết xuất ra file pdf Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị trồng rừng thay thế nương rẫy của đại diện hộ gia đình Bản tổng hợp số khẩu, số lượng gạo, số nương rẫy dự kiến chuyển sang trồng 2. rừng của từng hộ có xác nhận của Trưởng thôn, UBND cấp xã
  5. Thành phần hồ sơ Danh sách hộ gia đình nhận trợ cấp gạo có xác nhận của Trưởng thôn, 3. UBND cấp xã. Số bộ hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư liên tịch số 1. Giấy đề nghị trồng rừng thay thế nương rẫy 52/2008... Danh sách hộ gia đình trồng rừng phòng hộ, trồng Thông tư liên tịch số 2. rừng sản xuất trên đất nương rẫy chuyển đổi 52/2008... Thông tư liên tịch số 3. Danh sách hộ gia đình nhận trợ cấp gạo 52/2008... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2