TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
832
lượt xem
17
download

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 HỆ CHÍNH QUY NĂM 2009 Số báo danh Họ và tên Phái Ngày sinh Khối Đối tượng Khu vực ĐM1 ĐM2 ĐM3 Tổng điểm Ngành: 101 - Kiến trúc Công trình 2,25 3,5 7,5 22 DHT.V 32447 Lê Quang Thân ái 02/02/91 V 2NT 2,5 7,5 5,5 22 Phan Huyền Nữ DDK.V 1421 Ân 07/04/91 V 2NT 1,75 7 5,5 21 Phạm Xuân KTS.V 6008 Anh 10/05/88 V 2NT 4 6,5 5 21 DHT.V 32472 Nguyễn Xuân ánh 03/01/89 V 2 2,75 6,5 5,5 21,5 Nguyễn Sao Băng KTS.V 6073 04/01/91 V 2NT 2,5 5,5 6,5 21,5 KTS.V 6088 Mai Duy Bình 12/10/90 V 2 4 4,5 6,25 22 XDA.V 22190 Bùi Đình Bình 15/07/90 V 2NT 3 5 6,75 22,5 XDA.V 21424 Nguyễn Văn Bôn 07/12/91 V 2NT 1,5 5,25 6,5 21,5 Nguyễn Đức Bửu DDK.V 24 09/02/90 V 1 0,25 2,5 8,5 20,5 DHT.V 32299 Trần Quốc Chính 13/03/90 V 2 1 5,75 7 21,5 DHT.V 32424 Phạm Vũ Nguyên Chương 01/05/91 V 2 1 3,5 8,5 22,5 DHT.V 32497 Hồ Lê Công Cường 09/09/90 V 2NT 1,5 5,25 6,75 21,5 XDA.V 21931 Hoàng Văn Cường 30/09/91 V 2NT 3 4 6,5 21 Nguyễn Tấn Đăng KTS.V 6505 20/10/91 V 2NT 3,75 5,75 5,5 22 Đảng KTS.V 6444 Lê Quang 13/01/91 V 1 3 7 5 20,5 Diệu Nữ DDK.V 84 Mai Xuân 30/01/91 V 2 3 4,75 6,75 21,5 Đông DDK.V 165 Lê Trung 12/02/91 V 3 4,25 5,5 5,5 22 Đinh Đông Đức DDK.V 172 04/11/91 V 06 3 1 5,5 7,5 22 DHT.V 32301 Nguyễn Hữu Đức 20/09/90 V 2 1,75 3,5 7,5 21 Dũng KTS.V 6369 Phan Thanh 09/09/91 V 2 2,25 5,75 6,5 22 Võ Đại Dương DDK.V 134 19/05/90 V 2NT 0,5 5 7,5 21,5 DHT.V 32250 Lê Đức Duy 25/12/91 V 2NT 1,75 5 7,5 23,5 Nguyễn Hồng KTS.V 6319 Duy 03/04/90 V 1 4,5 7 5 21,5 Nguyễn Thanh Nữ DDK.V 197 Giang 09/01/91 V 3 1,5 5,75 6,5 21,5 Nguyễn Thị Nữ DDK.V 198 Giang 12/04/90 V 2NT 3,25 5,5 5 20,5 Nguyễn Thị Châu Nữ KTS.V 6590 Giang 09/07/91 V 1 2,5 7 5 20,5 Huỳnh Văn KTS.V 6600 Giang 10/02/91 V 2NT 3,25 6,5 7,5 26,5 Trần Văn KTS.V 6608 Hà 28/04/91 V 1 3,25 5 6,5 22,5 XDA.V 21416 Vũ Thị Thu Nữ Hà 27/10/91 V 2NT 2 5,75 6,25 21,5 Phạm Hoàng Hải DDK.V 229 01/09/90 V 2NT 3,25 4,5 7,25 23,5 XDA.V 21994 Nguyễn Triệu Hải 15/04/91 V 2NT 2,75 7,5 5 22 Trần Thị Thuý Hằng Nữ KTS.V 6715 26/07/91 V 1 4,5 7 5 22 Dương Ngọc Hậu DDK.V 4671 04/02/91 V 2 3,25 6,75 5 21 Lê Trần Quang Hiếu DDK.V 269 16/01/90 V 2NT 2,75 6,25 5 20,5 Nguyễn Trọng Hiếu KTS.V 6724 28/09/91 V 1 2,5 3,25 7,25 22 XDA.V 21715 Đỗ Thành Hiếu 25/03/91 V 06 2 1 4,25 7 21 Hồ Anh Hiệu KTS.V 6780 12/07/90 V 1 2,5 4,5 7,5 23,5 Nguyễn Thị Nữ KTS.V 6813 Hoà 10/05/90 V 1
 2. 2,75 5,25 6,5 22 XDA.V 21992 Nguyễn Huy Hoà 09/11/91 V 2NT 3 6,25 6 22 DHT.V 32453 Lại Tấn Hoàng 25/06/91 V 2 3,75 5,5 5 20,5 Nguyễn Cảnh KTA.V 835 Hoàng 23/07/91 V 2NT 2,5 4,25 8,75 25 XDA.V 22060 Nguyễn ánh Hồng Nữ 10/06/91 V 2 3,75 5 5,5 21 Trần Nguyễn Quốc DDK.V 381 Hùng 26/10/90 V 2NT 3 5,5 6 21 DHT.V 32405 Nguyễn Huy Hùng 29/07/91 V 2 2,75 5 5,75 20,5 XDA.V 20348 Phí Văn Hưng 02/10/89 V 2NT 3 6 6 22 KTS.V 6944 Lê Hoàng Huy 26/09/91 V 2NT 1,5 2,5 8 20,5 MHN.V 17463 Nguyễn Quốc Huy 23/05/91 V 2 4,25 5,75 5 21,5 Hoàng Thị Thu Huyền Nữ KTS.V 7001 16/11/90 V 1 4 4,75 6 21,5 DHT.V 32281 Lê Diệp Khoa 26/10/91 V 2 2,5 4,75 7,25 22 Đặng Bảo DDK.V 461 Lâm 18/08/90 V 3 3 6 6,5 22 Phạm Khang Lịch DDK.V 503 08/06/91 V 3 3 3,5 5,5 20,5 Nguyễn Văn DDK.V 475 Liêm 16/03/91 V 04 2NT 2,25 6 6 20,5 Nguyễn Thị Mỹ Nữ DDK.V 492 Linh 01/10/91 V 3 3,25 7,25 5 21 DDK.V 495 Phan Thanh Linh 01/09/91 V 2 2,25 6,25 7 23,5 XDA.V 22268 Nguyễn Đức Linh 05/01/91 V 2NT 1,75 4,5 7 21,5 Dương Phước Lộc DDK.V 542 15/04/91 V 2NT 2 4,75 7,5 23 DHT.V 32456 Dương Quang Lộc 12/11/89 V 2NT 2 3,75 7,5 21,5 XDA.V 21213 Hoàng Long 07/05/91 V 2 3,25 6 6 22,5 XDA.V 21637 Tạ Thanh Long 30/01/91 V 2NT 4,5 4,5 6,25 22,5 XDA.V 21584 Nguyễn Duy Luân 12/05/91 V 2NT 5 6 5 22,5 Lê Ngọc Lực KTS.V 7559 06/07/88 V 1 1,25 4,75 6,75 20,5 Lê Thị Khánh Nữ DDK.V 565 Ly 01/03/91 V 2NT 2,75 5,75 5,5 20,5 Lưu Thị Minh Nữ KTS.V 7565 Ly 05/03/91 V 2NT 2,25 4,25 7,25 22 XDA.V 21421 Phạm Thị Nữ Ly 20/12/91 V 2NT 3,75 7 6 23,5 Nguyễn Thị Nữ KTS.V 7572 Lý 18/09/91 V 2 0,75 6,75 6,5 21 Nguyễn Văn Mẫn KTS.V 7598 06/04/91 V 2 1,25 6,25 6 20,5 Đồng Phước Mạnh KTS.V 7590 12/01/89 V 2NT 1,5 7,5 5 20,5 Tăng Thị My Nữ DDK.V 579 Miên 15/03/91 V 1 1 5 8 22,5 DHT.V 32309 Hoàng Anh Minh 13/10/90 V 2 0,25 3,5 8 20,5 DHT.V 32383 Nguyễn Văn Minh 11/01/90 V 2 5,25 8,75 7,5 29 Dương Thị Mừng Nữ KTS.V 7676 10/04/91 V 3 2 5 7 22 Đỗ Hải KTS.V 7706 Nam 12/08/90 V 2NT 4,5 7,5 5 23,5 Nguyễn Phương KTS.V 7753 Nam 26/09/91 V 1 3,5 7 5 20,5 Phan Thị Thanh Nữ DDK.V 623 Ngân 05/12/91 V 3 3,25 6 5,5 21 Nguyễn Lê Quỳnh Nữ KTS.V 7786 Ngân 05/01/90 V 2 3 6,75 5 21,5 Huỳnh Duy Nghĩa DDK.V 628 20/12/90 V 1 3 7,25 5 22 Nguyễn Đại Nghĩa KTS.V 7834 10/08/91 V 1 3,5 5 6,75 22 Đinh Trần DDK.V 624 Nghiêm 25/07/91 V 3 2,5 6,25 6,25 21,5 Ngô Thị Thanh Nữ DDK.V 636 Ngoan 23/01/90 V 3 4,75 7 4,5 22,5 Lê Đức Ngọc KTS.V 7870 15/06/90 V 1 3,5 5,5 6,5 22 Nguyễn Huỳnh Thảo Nữ KTS.V 7879 Nguyên 04/07/91 V 3 3 8 5 21,5 Nguyễn Văn Nhạn DDK.V 672 27/04/91 V 2 3 5,5 5,5 20,5 Nhật DDK.V 684 Hoàng Phi 16/03/90 V 2NT
 3. 3,75 4,25 6 21 XDA.V 21999 Nguyễn Đức Nhật 15/05/90 V 2NT 4 7,5 4,5 21,5 Lê Thị Nữ DDK.V 698 Nhung 03/01/91 V 2NT 3,25 3,75 7 21,5 XDA.V 22059 Nguyễn Hồng Nữ Nhung 10/06/91 V 2 2,75 6,5 6 23 Nguyễn Hữu KTS.V 8073 Pháp 06/10/91 V 1 3,25 6,75 7,5 25,5 Phạm Ngọc KTS.V 8147 Phú 30/09/91 V 2 1,5 4,5 6,75 20,5 Đinh Sỹ DDK.V 755 Phúc 20/01/90 V 2NT 4,25 5,5 6,5 23,5 Thái Hồng Nữ KTS.V 8162 Phúc 14/07/91 V 2 4 4,5 5,5 20,5 DHT.V 32410 Nguyễn Thanh Phụng 26/11/91 V 2NT 1 3,25 7,5 22 DHT.V 32288 Trần Hữu Phước 07/05/88 V 06 1 3,5 4,5 5 20,5 Nguyễn Hữu Phước KTS.V 8255 15/10/91 V 06 1 1 5,5 7 21 DHT.V 32507 Trần Thị Mai Phương Nữ 16/05/91 V 2 2,25 4,75 7,5 23,5 Võ Thị Phượng Nữ KTS.V 8260 28/12/91 V 1 4,25 5,5 5,5 22 Đỗ Xuân DDK.V 835 Quân 02/02/91 V 2NT 1,25 5,5 6,75 21 Lê Hồng DDK.V 838 Quân 02/02/91 V 2 2,75 5,25 6,25 21,5 Trần Tấn DDK.V 841 Quân 03/02/90 V 2NT 2,25 5,5 5,75 20,5 XDA.V 21957 Lê Văn Quân 02/07/91 V 2NT 3 5,5 6,5 22,5 XDA.V 22011 Dương Văn Quang 08/10/91 V 2NT 3 3,25 6,5 20,5 Trần Đình Quế DDK.V 843 01/01/83 V 06 3 2,25 4,5 6,25 21 Nguyễn Đình Quốc DDK.V 846 15/09/90 V 1 1,5 5 6,5 21 KTS.V 8363 Lê Kim Quy 02/03/89 V 1 2,25 6,75 5 20,5 Dương Văn Sĩ KTA.V 1766 19/07/91 V 1 2,5 7,5 5 21 Trần Minh Sơn DDK.V 908 15/04/91 V 2NT 0,75 2,5 7,5 21,5 Sơn DHT.V 32339 Lê Quang 30/07/85 V 03 2NT 1 2,5 7 21 MHN.V 17651 Vũ Hà Sơn 07/03/91 V 01 1 2 4,25 7 21 Hồ Gia KTS.V 8593 Tân 08/04/91 V 2 4,25 7 4,5 21,5 Lê Trọng Tấn DDK.V 945 20/10/91 V 2NT 1 4,75 8 22,5 DHT.V 32364 Phan Phước Tấn 09/08/90 V 2 3,5 5,5 5,5 20,5 Nguyễn Tất Thắng KTA.V 1950 15/04/91 V 2 2,25 5,75 6 21 Nguyễn Tấn Thắng KTS.V 8845 15/07/91 V 2NT 2,25 5 8,5 25 XDA.V 20580 Phạm Trung Thắng 26/03/91 V 2 1,75 5,75 6,5 21 Nguyễn Hứa Thị Diệu Nữ DDK.V 952 Thanh 21/03/91 V 2 2 7,75 5 21,5 Nguyễn Tân DDK.V 968 Thành 03/10/91 V 1 2 4,25 8 23 DHT.V 32412 Bùi Dương Thành 03/01/91 V 2 2 6 6,5 22 DHT.V 32436 Hồ Duy Thành 23/07/90 V 2NT 1 4,5 8,5 23 DHT.V 32365 Hoàng Bảo Thạnh 11/11/91 V 2 4 6,75 5 22 Dương Ngọc Trương Thảo DDK.V 977 12/11/91 V 2NT 3,25 4,75 7 23 Thái Thị Thanh Thảo Nữ KTS.V 8758 11/10/91 V 2NT 3,75 7,5 5,5 23 Nguyễn Vương Thiện KTS.V 8884 10/03/90 V 2 3 5 6 21 XDA.V 21678 Lê Văn Thiện 24/01/91 V 2NT 3,25 7,5 5 21 Nguyễn Văn Thịnh DDK.V 1041 23/02/90 V 3 2,75 6,5 6,5 23 DHT.V 32366 Nguyễn Thịnh 10/06/91 V 2 2 4 7 20,5 Thịnh KTS.V 8908 Lê Hùng 09/02/90 V 2 1,25 3,5 8 21,5 DHT.V 32510 Lê Văn Thuận 03/03/89 V 2 2,5 7 7,5 25,5 Nguyễn Phạm Sơn Thủy KTS.V 9009 29/09/91 V 06 3 3,5 6,25 5 21 Mai Văn DDK.V 1096 Tiên 06/06/90 V 2NT
 4. 5 5,5 5,5 21,5 Tiến DDK.V 1100 Hà 07/03/90 V 3 3,75 3,75 6 20,5 Đinh Duy Tiến KTS.V 9097 27/09/89 V 2NT 2 5 6,5 20,5 Nguyễn Phạm Hữu Tiến KTS.V 9108 22/07/91 V 2 2,5 5 5,5 21 Tiến KTS.V 9111 Võ Xuân 11/04/87 V 03 2 3,25 6,75 7,5 25,5 Trần Đình KTS.V 9127 Tín 06/11/91 V 2 4,5 6,75 5 23 Đoàn Gia KTS.V 9133 Tín 25/12/91 V 1 2 5,25 6,5 21,5 Huỳnh Châu DDK.V 1117 Toàn 30/10/91 V 2NT 2,25 4,75 7,5 22 Trần Bảo Nữ DDK.V 1151 Trân 11/06/90 V 3 3 6,5 5,5 20,5 Nguyễn Thị Uyên Nữ DDK.V 1137 Trang 12/09/90 V 3 3,5 6,5 6 23 Phạm Thu Nữ KTS.V 9229 Trang 04/12/91 V 2NT 3,25 7,25 5 22 Lê Hồng DDK.V 1165 Trí 24/02/91 V 1 1,75 5,75 6,5 21,5 DDK.V 1166 Lê Phan Minh Trí 22/06/90 V 2NT 1 4,5 6,5 20,5 Đinh Thanh KTS.V 9329 Trí 15/04/91 V 06 2NT 3 5,5 6,25 22 Đặng Công DDK.V 1162 Trình 08/08/90 V 2NT 3,75 5,75 5 20,5 Nguyễn Công Trọng DDK.V 1176 26/02/91 V 2NT 1 5,5 7 21,5 DHT.V 32441 Lê Thế Trọng 09/05/89 V 2NT 2,5 4,5 6,5 21 Nguyễn Văn Trọng KTA.V 2228 14/05/90 V 2NT 4,5 5,25 5 20,5 Vũ Thành KTA.V 2260 Trung 09/06/91 V 2 1,25 5,5 6,5 21,5 DHT.V 32443 Nguyễn Văn Trường 12/11/91 V 1 2,25 6,5 5 20,5 Nguyễn Đăng Trường KTA.V 2196 18/06/91 V 1 4,5 6,5 4,5 21 XDA.V 21852 Trương Đình Trường 16/06/91 V 2NT 4,75 5,5 5 22 Trần Quốc Tuấn KTS.V 9486 15/10/91 V 1 3,25 6,25 5 20,5 Trần Anh Tuấn KTS.V 9489 15/08/91 V 2NT 3,25 5,5 7 23,5 XDA.V 20827 Trần Quốc Tuấn 01/09/91 V 2 2,5 5,5 7,25 23 XDA.V 22062 Nguyễn Anh Tuấn 28/07/91 V 2 2,25 6,5 7,5 25,5 Phạm Ngọc KTS.V 9628 Tùng 03/10/89 V 1 2,75 4,5 7,5 23 XDA.V 21895 Nguyễn Ngọc Tùng 08/03/91 V 2 3,5 6,25 5 20,5 Nguyễn Thị Tuyến Nữ KTA.V 2290 02/10/91 V 2 3,75 7,5 5,5 25 Tuyền Nữ KTS.V 9569 Võ Lê Lâm 04/04/91 V 06 1 3,5 5,25 6 21 Nguyễn Văn DDK.V 1424 úc 12/08/91 V 3 1,75 7,25 5,5 21 Phạm Hoàng Nữ DDK.V 1290 Vân 01/04/91 V 2NT 4,75 4,25 6 21 Lê Hồng Nữ KTA.V 2470 Vân 17/09/91 V 3 2,75 5,25 7 22 XDA.V 20597 Trần Thị Thuý Nữ Vân 28/12/90 V 3 1,75 6 6 21 Lê Hải Việt KTA.V 2484 14/05/90 V 2NT 3,25 3 7,75 22 Vũ DDK.V 1338 Lê Anh 11/01/91 V 3 3,5 5,75 7 25 Trần Tuấn Vũ KTS.V 9781 11/02/90 V 1 0,75 4 7,5 21 DHT.V 32444 Trương Anh Vương 25/08/90 V 2NT 3,25 7 4,5 20,5 Vương KTS.V 9836 Võ Minh 24/08/91 V 2NT 4,25 4,75 6,25 21,5 Ngô Triệu Vỹ DDK.V 1363 04/11/89 V 3 3 6,25 5 20,5 Đỗ Như DDK.V 1425 ý 15/02/89 V 2NT 3,25 6,5 5,5 21,5 Trần Thị Yến Nữ KTS.V 9905 05/02/90 V 2 4 3,5 5,5 22 Yến Nữ XDA.V 20617 Chu Hoàng 20/06/91 V 01 1 Ngành: 102 - Quy hoạch Đô thị và Nông thôn 3,25 3,5 5 18 Nguyễn Tấn DDK.V 1396 Anh 19/08/91 V 2NT 3,5 4,75 5 18,5 Phạm Quốc DDK.V 1403 Anh 24/06/91 V 3
 5. 1,5 6,25 5 19,5 DHT.V 32422 Võ Đức Anh 02/10/91 V 1 2,25 4,5 5,5 19,5 Đoàn Đắc KTS.V 5978 Anh 01/07/90 V 1 3 6,5 5 20 Nguyễn Tĩnh DDK.V 3 Bách 27/11/91 V 2 3,25 6,25 4,5 19 DHT.V 32223 Lê Quốc Bảo 01/10/91 V 2 2,5 4,5 6,25 19,5 XDA.V 20599 Đoàn Duy Bảo 07/11/91 V 3 1 3,75 5 18,5 XDA.V 20922 Trần Văn Bảo 06/11/91 V 01 1 1,25 5,25 6,25 19,5 Lê Văn DDK.V 19 Bình 09/07/91 V 2 0,75 3 7,5 19,5 KTS.V 6084 Tô Nam Bình 24/03/89 V 2 3 5,5 5 19,5 Nguyễn Ngọc KTS.V 6096 Bình 26/10/91 V 2NT 0,75 3,25 7 19 DHT.V 32202 Phạm Kim Can 19/07/90 V 2NT 2,25 6,5 4,5 19 Nguyễn Đức Cảnh KTA.V 230 01/06/91 V 2NT 0,75 3,5 6,5 19 Nguyễn Thành KTA.V 271 Chung 01/02/90 V 1 3,25 4,5 5 19 Nguyễn Văn Cường KTA.V 215 10/09/91 V 2NT 2,75 5,5 5 19,5 MHN.V 17329 Nguyễn Văn Đại 30/08/91 V 2NT 0,5 4,25 6,5 19 Dương Thành Đảm KTS.V 6443 16/08/90 V 2NT 2 5,75 5 18,5 Phạm Trung Đức DDK.V 185 28/04/91 V 2 2,25 5,75 4,5 18 Đức KTS.V 6567 Lê Quang 07/06/91 V 2NT 1,5 5,75 5,5 20 Văn Công Đức KTS.V 6570 25/09/90 V 1 2,75 4,75 5 18,5 Nguyễn Sơn Tùng Dương DDK.V 128 25/06/91 V 2NT 2,25 6,5 5 19 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Nữ DDK.V 129 24/05/91 V 3 0,75 3,25 7 19,5 DHT.V 32275 Nguyễn Hữu Duy 12/10/90 V 1 2 5,5 5,5 19 Trần Thị Ngọc Nữ KTA.V 659 Hà 02/01/91 V 2 1,5 7 5 20 Hải KTA.V 698 Võ Quang 10/01/91 V 1 2,25 4,75 6,5 20 XDA.V 20491 Nguyễn Minh Hải 25/02/91 V 3 3,5 4,75 5,5 19,5 DDK.V 253 Phan Minh Hân 09/07/91 V 3 4 5,25 4,5 20 Nguyễn Khắc Hiến KTS.V 6717 28/08/91 V 1 2,25 5,5 5,5 19 Đàm Thị Hiền Nữ DDK.V 258 24/03/91 V 3 2,75 5,75 5 20 Hoàng Quốc Hiển DDK.V 280 03/09/91 V 1 1,5 6 6,25 20 Nguyễn Trung Hiếu DDK.V 274 18/08/91 V 3 2,5 6,5 5 19,5 Trần Trung Hiếu DDK.V 278 01/03/91 V 2 1,75 3,5 6,25 19 XDA.V 20407 Lê Văn Hiếu 19/11/91 V 2NT 2,75 6,5 5 19,5 Nguyễn Thị Khánh Nữ DDK.V 294 Hoà 15/09/90 V 3 2,5 6 5 20 Đinh Thị Thuý Nữ KTS.V 6811 Hoà 16/04/91 V 1 1,5 4,75 6 19,5 Nhan Ngọc KTS.V 6818 Hoà 05/09/90 V 2NT 1,25 5,5 5,5 18,5 Lê Văn DDK.V 302 Hoàn 10/04/90 V 2 1,5 2,75 7 19,5 XDA.V 20917 Hoàng Văn Hoàn 15/12/90 V 2NT 2 5,5 5,5 19 Vũ Hữu KTS.V 6907 Huân 18/01/90 V 2 1,75 6,25 5,5 20 Nguyễn Xuân KTA.V 966 Hùng 26/11/91 V 2NT 1,25 5,5 6,25 19,5 Lê Văn Hưng DDK.V 387 04/07/88 V 3 1,25 6,5 6 20 Nguyễn Ngọc Hưng DDK.V 393 30/12/91 V 3 3 6 4,5 19,5 Hồ Kiều Hưng KTA.V 595 17/10/88 V 1 2 5,5 6 20 Nguyễn Thành KTS.V 6932 Huy 05/12/91 V 2 1,25 4,25 6 18 DHT.V 32306 Trần Đăng Khoa 08/10/91 V 2 1,75 5,25 6,5 21 Lê Văn DDK.V 444 Khuê 25/11/90 V 2NT 0,75 3 7 19 DHT.V 32232 Lê Dương Lân 24/03/89 V 2NT
 6. 1 5,25 6,5 19,5 Lê Hồng DDK.V 513 Long 27/09/90 V 3 1,75 4,25 6,5 19 Đặng Thị Hoàng Nữ DDK.V 564 Ly 19/09/91 V 3 3,25 4,5 5 18,5 DHT.V 32209 Phan Thị Nữ Mai 25/06/90 V 2 2,5 6,75 5 20 Trần Thị Bích Nữ KTS.V 7585 Mai 21/06/91 V 2 1,75 3,5 6,5 18,5 Đặng Hồ Thị Quế Nữ KTS.V 7608 Mi 08/11/91 V 3 0,5 4,75 6,5 20 Phạm Thị Như Nữ DDK.V 589 Minh 09/03/90 V 1 3,5 4,5 4,5 18,5 Nguyễn Hoàng KTA.V 1307 Minh 10/02/90 V 1 1 5 6 19 Từ Thị Ly Nữ DDK.V 601 Na 18/09/91 V 06 3 3 6,5 4,5 18,5 Nguyễn Hải DDK.V 610 Nam 10/06/91 V 3 2,75 1,75 7 19,5 Phạm Thành KTA.V 1374 Nam 11/06/91 V 2NT 2,75 6,25 4,5 19,5 Nguyễn Thị Nữ KTA.V 1393 Nga 26/12/91 V 1 2,25 5,25 5,5 19,5 Nguyễn Thị Kim Nữ DDK.V 622 Ngân 22/04/91 V 2NT 1,25 4,5 6,5 20 Võ Văn Nghĩa DDK.V 633 12/04/91 V 2NT 3,25 6,75 5 20 Tống Viết Ngọc DDK.V 649 01/09/91 V 3 3 5,5 5 20 Ngọc KTS.V 7878 Cao Minh 07/09/91 V 1 2,5 6 5 18,5 Hà Lê Tiến DDK.V 673 Nhân 08/03/91 V 3 2,5 6,75 4,75 20 XDA.V 21944 Đặng Văn Nhật 08/06/91 V 2NT 2,75 6 5 19 Nguyễn Nguyễn Thanh Nữ DDK.V 692 Nhi 20/10/91 V 3 3,25 5,5 5,5 20 Đàm Yến Nữ KTS.V 7994 Nhi 19/10/91 V 3 2,5 5,5 5,5 20 KTS.V 8043 Lê Hòai Ninh 02/09/91 V 2NT 2 5,25 6 20 Phạm Thị Kiều Nữ DDK.V 719 Oanh 15/09/91 V 2 1 4,5 6,5 19 Nguyễn Đặng Tuấn DDK.V 760 Phúc 24/05/90 V 2 0,75 6,25 6,25 20 Nguyễn Đình DDK.V 761 Phúc 17/12/90 V 2 3,5 6,25 5 20 Trần Duy DDK.V 769 Phúc 05/01/90 V 3 1,5 7 5 19,5 Hồ Thị Minh Phương Nữ DDK.V 776 26/03/91 V 2NT 3 6 4,5 19,5 An Thị Phương Nữ KTS.V 8215 20/10/91 V 1 4,5 5,5 5 20 XDA.V 20465 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 12/11/90 V 3 0,75 5,5 5,5 19 Phượng KTA.V 1556 Phan Xuân 16/01/90 V 1 3 3,5 5,75 19 XDA.V 21774 Lê Ngọc Phượng 08/07/91 V 2NT 1,75 6,5 5 19,5 Bùi Hồng KTS.V 8324 Quân 25/01/90 V 2NT 2,75 4,25 5,75 20 XDA.V 21965 Nguyễn Hồng Quân 01/06/91 V 1 3,5 5,5 5,5 20 Nguyễn Hoài Thế DDK.V 823 Quang 14/07/91 V 3 2,5 4,5 6,25 19,5 Dương Văn Quốc DDK.V 844 08/03/91 V 3 0,75 4,25 7,5 20 Lê Tự Quốc KTS.V 8360 30/07/90 V 3 2,75 6 5 19,5 Phan Nhật Quyền KTS.V 8382 23/10/91 V 2 2 5,5 6 20,5 Đào Văn Quyết KTA.V 1672 03/07/90 V 2NT 0,75 3,75 7,5 20 MHN.V 17641 Vũ Thị Ngọc Quỳnh Nữ 27/11/91 V 2 1,5 4,5 6,5 20 Trần Thái Sơn KTS.V 8467 01/01/91 V 2NT 3,5 5,5 5 19 Nguyễn Thị Sương Nữ DDK.V 913 14/09/90 V 3 4 5,75 4,5 20 Tô Văn Sỹ KTA.V 1771 08/04/90 V 2NT 2,5 5 6 20 DHT.V 32241 Lê Trung Tài 05/09/90 V 2 1,75 5,25 6 19,5 MHN.V 17660 Bùi Thanh Tam 01/09/88 V 2 2 6,5 5 19,5 Lê Vũ Hoài DDK.V 926 Tâm 14/05/91 V 06 3 2,25 5,25 5 20 Ngô Thị Nữ DDK.V 927 Tâm 18/09/91 V 04 2 3 6 5 20 Nguyễn Thị Thanh Nữ KTS.V 8533 Tâm 12/12/91 V 2NT
 7. 2,75 6,25 5 20 Trần Văn Thắng DDK.V 1013 28/05/91 V 2NT 2,75 2,5 6,5 20 XDA.V 21720 Lê Văn Thắng 20/03/90 V 1 3,25 4,75 5 19 Nguyễn Phú DDK.V 953 Thanh 10/02/91 V 2NT 2,5 6,5 5 19 Trần Công DDK.V 956 Thanh 20/08/91 V 3 1 5 6,5 20 Võ Thị Phương Nữ KTS.V 8668 Thanh 20/03/91 V 2NT 1,75 5,5 5,5 19,5 DDK.V 964 Lê Quang Thành 09/05/91 V 06 3 2 2,75 6,5 18,5 Nguyễn Thạch Thảo Nữ KTS.V 8742 03/08/91 V 2 2,75 6 5 19,5 KTS.V 8863 Lê Thanh Thiên 01/06/90 V 2 1 3,5 7 19,5 Trang Hữu Thịnh KTS.V 8915 20/02/91 V 2NT 2,25 6 5 18,5 DDK.V 1053 Võ Minh Thông 29/11/91 V 3 1,5 5 5,5 18 Hoàng Vũ Anh Thư Nữ KTS.V 9029 25/02/91 V 2 2,25 5,25 5 19 Lê Đinh Diệp Thủy Nữ KTS.V 9074 Tiên 03/05/91 V 1 1 5 6,5 20 Nguyễn Văn Tiến KTS.V 9093 26/04/90 V 2NT 3 5,5 5 19,5 XDA.V 21407 Vũ Văn Tĩnh 23/08/89 V 2NT 3,25 5,5 4,5 19,5 Hồ Hoàng Tịnh KTS.V 9144 22/04/91 V 1 3 4,75 4,5 18 Nguyễn Hữu KTS.V 9175 Toàn 24/02/91 V 2NT 1,25 4 5,75 19 XDA.V 22129 Phạm Ngọc Toàn 12/09/85 V 06 2NT 1,25 5,25 5 18 Dương Đỗ Thuỷ Nữ KTS.V 9261 Trâm 12/07/91 V 1 3,5 3,25 5,25 18,5 XDA.V 21824 Nguyễn Thị Nữ Trang 04/11/91 V 2NT 0,75 3,75 7 20 Phạm Ngọc Triều KTS.V 9304 01/10/91 V 1 1,25 5,5 6 20 Vũ Minh Trọng DDK.V 1177 01/09/90 V 2NT 3,25 4,25 6,5 21 XDA.V 22170 Nguyễn Mạnh Tú 24/09/91 V 2 1 6,75 5 19,5 Trần Đắc Tự KTS.V 9646 13/10/90 V 1 2,75 4,5 5,5 19,5 Bùi Mạnh Tuấn KTA.V 2299 21/01/91 V 2NT 2,25 4,5 5,5 19,5 Tuấn KTA.V 2312 Lê Thanh 04/10/91 V 06 2 3,25 5,25 5 19 Nguyễn Xuân Tuấn KTA.V 2348 22/05/91 V 2 4,25 4,5 5 20 Tuấn XDA.V 21685 Hoàng Anh 07/08/91 V 2NT 1,25 5,5 5,5 19 Nguyễn Đắc Thanh DDK.V 1259 Tùng 25/12/91 V 2NT 1,75 5,75 5,5 19,5 Nguyễn Đào Thanh KTS.V 9627 Tùng 22/05/91 V 2NT 4 5,25 5,25 21 XDA.V 22044 Nguyễn Khắc Tuyên 17/08/91 V 2NT 1 4,5 6 18,5 MHN.V 17769 Mai Văn Tuyền 04/10/88 V 2NT 0,5 3,75 6,25 18 Lương Thị Hồng Nữ DDK.V 1287 Vân 19/11/91 V 2NT 1,75 3,5 6,75 20 Huỳnh Minh Vỉ DDK.V 1328 05/08/90 V 2NT 3 5,25 5 19,5 Nguyễn Đức Viễn KTS.V 9713 30/05/91 V 2NT 3,75 5,5 5 20 Việt DDK.V 1303 Ngô Hoàng 29/04/91 V 2 1 5,5 6,25 19 Việt DDK.V 1304 Phan Lê Hoàng 31/07/90 V 3 1,5 5,5 5,5 19,5 Trần Anh Việt KTS.V 9727 20/12/91 V 1 2,25 5,75 5,5 20 Hồ Bá KTA.V 2501 Vinh 05/07/90 V 2NT 3,25 2,75 5 19,5 KTA.V 2504 Lê Quang Vinh 09/06/91 V 01 1 1,5 5,75 5 19 Nguyễn Thanh Hoàng Vũ KTS.V 9800 18/06/91 V 1 0,25 3,5 7,5 19,5 MHN.V 17843 Nguyễn Anh Vũ 02/06/91 V 2 1,75 4,5 5,25 18 XDA.V 22047 Hồ Sỹ Vũ 26/10/91 V 2NT 3 4,5 5 18,5 Nguyễn Đức KTS.V 9913 ý 15/05/89 V 2NT 3 5,25 5 20 Phạm Thị Hồng Yến Nữ KTS.V 9904 15/10/91 V 1 Ngành: 103 - Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
 8. 3 6,5 3,5 14,5 DDK.A 17577 Nguyễn Trần An 07/12/91 A 1 3,5 6,25 5 16 DDK.A 17917 Đặng Hữu Ân 06/11/91 A 2NT 1,75 6,75 3,25 13 GHA.A 900704 Lê Văn ấn 20/06/90 A 2NT 4 7,5 5 17,5 Nguyễn Thế CSH.A 112 Anh 15/12/91 A 2NT 3,5 6,5 4 15 DDK.A 17638 Đoàn Quốc Anh 24/12/91 A 2NT 4,25 6,25 3,25 15 DDK.A 17782 Phan Tuấn Anh 15/08/91 A 2NT 1,5 7 3,5 13 DDQ.A 30357 Trần Hoàng Anh 01/06/91 A 2NT 2 5,5 4,5 13 DQN.A 139 Võ Thanh Anh 05/09/91 A 2NT 4 5,75 3,5 14 Nguyễn Đình KHA.A 360 Anh 11/07/91 A 2 3,25 7 4 16 Nguyễn Huỳnh KTS.A 1925 Anh 28/06/89 A 1 2,5 6,5 4,5 15 Đoàn Tuấn LBS.A 37 Anh 12/10/91 A 1 2,5 5,5 4,25 14 Vũ Thị Tâm Nữ QSB.A 272 Anh 26/03/91 A 1 3,5 6 2,25 14,5 SGD.A 36530 Đỗ Xuân Anh 30/09/91 A 06 1 4,75 6,5 4,75 16,5 Giang Tuấn XDA.A 8694 Anh 15/12/91 A 2 2,25 7,25 4,5 15,5 Trần Hữu Bằng KTS.A 80 20/04/90 A 1 2 7,5 3,5 14,5 Nguyễn Quốc Bảo GTS.A 7374 23/10/91 A 1 3 5,5 4,5 14 Thân Đức Sao Biển DDK.A 1696 13/03/91 A 2NT 3,75 7,5 3,5 15 Huỳnh Thái Hữu DDK.A 1734 Bình 25/09/91 A 3 3,5 6 4,5 14,5 DDK.A 1761 Mai Xuân Bình 17/07/91 A 2 3,5 5,5 3,5 13,5 DHK.A 12514 Trần Bá Bình 30/12/91 A 2NT 2,75 5,5 3,5 13 Nguyễn Bá GTS.A 3686 Bình 10/08/91 A 2NT 3 7 5,5 15,5 Lê Văn Chiến DDK.A 2079 08/06/91 A 3 3,25 7,25 3 14 Võ Đức Chiến DDK.A 2107 01/10/90 A 2 3,25 5 3,75 13,5 Võ Văn Chiến DDK.A 2108 20/11/90 A 1 2,75 6 3,25 13,5 Chiến MBS.A 22175 Lê Minh 27/04/90 A 1 2,75 5,25 3,5 13 Cao Ngọc SPK.A 865 Chinh 20/03/91 A 1 2,75 6,5 3 13,5 TDV.A 12993 Nguyễn Chí Công 16/05/90 A 2NT 2,25 6,75 2,75 13 Trần Văn Cư SPK.A 13686 20/12/90 A 2NT 4,25 6,75 4 15,5 Trần Quốc Cường CSS.A 444 01/12/91 A 2 2,5 6 3,5 13,5 Trần Quốc Cường TDV.A 3321 01/06/90 A 1 2,75 6,5 2,5 13,5 Đặng Mạnh Cường TDV.A 3795 18/01/91 A 1 4,25 5,75 4 14,5 Phan Hải Đăng DDK.A 3611 08/07/90 A 2 2,75 5,5 3,5 13,5 DDQ.A 32178 Phạm Thành Đạt 02/08/91 A 06 2 3 5,75 2 13,5 Bùi Văn Đạt DQN.A 1857 02/02/91 A 06 1 3 7,5 3,5 14 GHA.A 903035 Nguyễn Tiến Đạt 31/03/91 A 3 1,25 6 5,5 14,5 Nguyễn Văn Đạt KSA.A 9578 27/02/91 A 1 3,5 6,5 2,75 13,5 Nguyễn Hữu Diện MDA.A 1789 22/11/90 A 2 4 5,25 3,75 14,5 Hồ Viết Điền TDV.A 3402 18/09/90 A 1 2,25 6,25 5 14,5 DTT.A 15384 Hồ Ngọc Định 25/04/91 A 2NT 2,5 4,75 4,75 13 Trần Kim Định GSA.A 4174 01/01/91 A 2NT 4 7,25 2,25 14 Dương Phương Đông ANS.A 370 04/11/91 A 2 3,5 7,25 3,25 15 Nguyễn Công Đông TDV.A 3601 15/11/91 A 2NT 3,25 5,5 3 13,5 Phan Quốc Đống DDK.A 3811 21/08/91 A 1 3 5,25 4 13,5 DDQ.A 31526 Lê Ngọc Duẩn 05/01/91 A 2NT 3,75 6,5 3,75 15 Vũ Văn Đức CSH.A 783 12/03/91 A 2NT
 9. 2,25 5,5 3,75 13 Lê Huỳnh Đức DDK.A 3880 20/01/91 A 1 2,25 6,25 3,75 13,5 Nguyễn Đức DDK.A 3924 10/11/90 A 2NT 2,5 6,5 4,75 15 Nguyễn Văn Đức DDK.A 3961 11/08/91 A 2NT 4 4,75 5 14,5 Vũ Quang Đức DDK.A 4057 25/02/90 A 2 4,75 6,5 2,5 14,5 Lê Nguyễn Minh Đức DDL.A 1608 13/07/91 A 2 3,5 6,5 3,25 14,5 DDQ.A 31930 Nguyễn Văn Dũng 01/01/90 A 2NT 1,75 6,5 4,5 13,5 DDQ.A 31967 Trương Thanh Dũng 13/05/90 A 2 4,5 5,5 3,5 14,5 Nguyễn Bá Dũng KTA.A 7111 21/12/91 A 2NT 4 6,5 3 15 Nguyễn Văn Dũng XDA.A 8272 06/02/87 A 1 3,75 6,5 2,5 14 Nguyễn Khắc Dương HQT.A 165 11/09/91 A 2NT 3 7,5 3,5 15 Trần Đức Dương KQH.A 320 08/07/91 A 2NT 5,25 6,75 3 16 Vũ Văn Dương KTA.A 7100 01/01/91 A 2NT 3,25 5,5 4,25 13,5 QHE.A 14178 Phạm Khánh Dương 13/09/91 A 10 2 4 7,25 3,25 15 Nguyễn Anh DDK.A 2952 Duy 01/01/91 A 2 3 6 6,5 15,5 Trần Ngọc Khương DDK.A 2969 Duy 01/03/91 A 3 3,25 6,5 5 15,5 Nguyễn Tiến KTA.A 3212 Duy 18/12/91 A 2 3,25 6,5 3,5 15 Cao Văn QSC.A 253 Duy 01/09/90 A 1 1,75 6 4,5 13 Trần Lĩnh TDV.A 3210 Hà 25/01/92 A 2 2 6,5 3,5 13 Nguyễn Đăng Hải DDK.A 4393 03/03/91 A 2NT 2 6,75 3,5 13,5 Lê Đình Hải XDA.A 9183 12/02/91 A 2NT 4,25 5,25 4,5 15 Phạm Bá Hiệp TDV.A 3944 21/10/91 A 2NT 3,5 7,25 2,5 15 Hứa Duy Hiếu DDK.A 4884 25/01/91 A 1 2,25 6,75 4,5 15 Đặng Trung Hiếu HUI.A 27293 04/04/91 A 1 4,25 7,25 4,25 16,5 Trương Quốc Hiệu KTS.A 433 15/04/86 A 2 2,5 5,5 4,25 13,5 Võ Văn Hồ SPK.A 14188 15/01/90 A 2NT 4 7,25 3,25 15,5 GTS.A 13515 Nguyễn Hắc Hổ 30/12/91 A 2NT 4,25 6,75 2,5 14,5 Đặng Bá DDK.A 5225 Hoà 20/05/91 A 2NT 3,5 5,5 3,25 13 Bùi Thị Nữ KTA.A 3966 Hoà 13/08/91 A 2 4,25 5,25 4 13,5 Trần Ngọc CSS.A 1296 Hoàng 12/03/91 A 3 2,5 6,25 3,75 14 Hồ Duy DDK.A 5397 Hoàng 10/02/90 A 1 1,75 5,25 5,75 14 Lê Ngọc DDK.A 5424 Hoàng 01/04/91 A 2NT 2,5 6,25 3 13,5 DDK.A 5619 Võ Huy Hoàng 01/01/91 A 06 2 3,5 6 3,75 14,5 Trần Nguyên HHK.A 655 Hoàng 30/08/91 A 2NT 2 5,5 4,25 13 Vũ Văn Hoạt DDK.A 5642 05/11/91 A 2NT 2,25 6,5 3,5 14 DDK.A 6168 Ngô Thanh Hùng 23/07/91 A 1 2,75 7,5 3,75 14,5 KSA.A 15089 Phan Dương Hùng 08/08/91 A 2 3,5 6,75 3 14,5 Lưu Văn KTA.A 4232 Hùng 10/09/90 A 2NT 4 4,5 3,75 14 Hồ Mạnh KTS.A 560 Hùng 09/05/88 A 1 3,5 5,25 3,5 13,5 LAH.A 1009 Mai Huy Hùng 16/06/91 A 2NT 3 5,5 3,5 13,5 Nguyễn Văn QSK.A 2069 Hùng 05/01/91 A 1 2,5 6,25 3,5 13,5 Trịnh Việt Hưng GSA.A 4269 28/07/91 A 2NT 2,5 6 3,5 13,5 Nguyễn Lan Hương Nữ KTA.A 3600 06/09/90 A 1 2,25 6 4,5 14 Bùi Khắc KTA.A 4114 Huy 22/09/91 A 2NT 3 6,25 3 14 Nguyễn Hồng TDV.A 3813 Huy 20/12/90 A 1 3,5 7,25 2,5 14,5 Trương Văn Lưu DDK.A 6067 Huynh 03/11/91 A 2NT
 10. 3,5 6,5 3,5 14,5 Trần Văn Huỳnh DDK.A 6085 10/04/91 A 2NT 3 6,25 2,5 15 Ngưu Văn Huỳnh KTS.A 535 15/11/90 A 01 2NT 5,5 6,25 3,75 16,5 Nguyễn Tiến Khải KTS.A 2036 15/10/91 A 2NT 3,25 6,5 3,5 14,5 Nguyễn Trung GTS.A 4330 Khánh 18/04/91 A 2NT 4,5 6,5 3,25 15,5 Nguyễn Minh TDV.A 3550 Khánh 08/06/90 A 2NT 6 5,25 3 14,5 TMA.A 16693 Phạm Huy Khánh 11/07/91 A 3 2,5 5,75 4,5 14,5 Nguyễn Nhật DDK.A 6838 Khoa 01/10/91 A 1 4,75 7,5 4,25 17 GHA.A 920887 Nguyễn Trọng Khoa 09/06/91 A 2 3,75 5,5 3,5 14 Võ Đỗ SPK.A 4624 Khoa 01/01/90 A 2NT 1,75 6 4,5 13,5 Nguyễn Văn DDK.A 6953 Kiên 13/11/91 A 2NT 2,5 5,75 3,5 13,5 Phan Trần KTS.A 674 Kiên 22/02/91 A 1 2,75 6,5 3,25 13,5 Nguyễn Văn Kiến ANS.A 758 20/07/90 A 2NT 3,25 7,25 5,5 17 DDQ.A 35708 Nguyễn Ngọc Kim 24/03/91 A 2NT 4,75 7,5 5,75 19 Đoàn Hồng CSS.A 1777 Kông 11/11/91 A 2NT 2,75 8,5 4 15,5 DDK.A 7221 Ngô Quang Lâm 19/06/91 A 3 3,75 4,75 3,5 13 QSB.A 11422 Phạm Minh Lâm 10/01/91 A 2NT 5 3,5 3 13 Nguyễn Đức LAH.A 1261 Lãm 07/07/89 A 05 2 2,75 6,75 3 14 Nguyễn Tiến KTS.A 696 Lang 12/03/90 A 1 3,75 8,25 3,5 16 Lê Văn DDK.A 7425 Linh 02/09/91 A 2 2,25 6,5 3 13 Nguyễn Xuân Lộc XDA.A 8419 19/03/91 A 2NT 3 6,5 3 14 DDK.A 7701 Ngô Lê Long 01/12/91 A 1 3,25 6,5 3 14,5 Dương Thanh KTS.A 771 Long 02/12/90 A 1 1,5 7,5 4,5 15 KTS.A 772 Ngô Gia Long 11/11/91 A 1 3 6,5 3,25 14 TMA.A 17278 Võ Văn Lương 02/10/90 A 2NT 1 5,5 3,25 13 Tài Đại Lưu Luyến KTS.A 801 02/01/90 A 01 2NT 5,25 6,25 2,5 15 DCN.A 27392 Bùi Văn Mạc 31/08/91 A 2NT 4,5 6 2,5 13,5 DDK.A 8329 Lê Doãn Mân 08/10/91 A 2 4 5,75 4 15,5 Phan Đức Mạnh KTS.A 827 05/12/91 A 1 3,5 5,5 3,25 13,5 Nguyễn Gia Mạnh NHH.A 6908 21/08/90 A 2NT 3,5 7,75 3,25 15,5 Lê Hữu DCN.A 1464 Minh 01/11/90 A 2NT 3,75 5,5 4,25 14 Lê Đỗ ANS.A 959 Nam 12/05/91 A 2 7,25 7,75 5,25 21,5 Nguyễn Văn CSH.A 2030 Nam 22/06/91 A 2NT 3,75 8,5 2,5 16 Triệu Quí DDK.A 8860 Nam 20/12/91 A 2NT 2 6,5 3,25 13 Đậu Giang GTS.A 7948 Nam 28/03/91 A 2NT 3 6,5 4,25 15 DCN.A 30153 Phạm Văn Nghĩa 06/10/91 A 2NT 4,5 5,5 4 15 Phạm Văn Nghĩa KTA.A 5087 12/04/91 A 2NT 1,75 6,25 4,5 14 DDK.A 17988 Hà Quỳnh Ngọc Nữ 27/02/91 A 1 3,5 4,5 4 13,5 Hoàng Bảo Ngọc DDK.A 9110 09/06/91 A 1 3,5 8,25 4,5 17,5 Hoàng Văn KTA.A 5141 Nguyên 29/01/90 A 2NT 2,25 6,5 3,5 14 XDA.A 10883 Nguyễn Thành Nhật 25/07/91 A 1 3 6,25 4,75 15,5 KSA.A 15557 Trần Thị Nữ Nhung 10/02/91 A 1 3,25 7,5 4,5 16 Nguyễn Ngọc DDK.A 9902 Pháp 26/03/91 A 2 2,75 6,5 4,25 14,5 Hồ Hoàng DDK.A 9956 Phi 08/12/90 A 2NT 4 6 4 15 GHA.A 921238 Nguyễn Hữu Phong 24/11/91 A 2NT 3 5,5 5,5 14 DDK.A 10180 Phạm Văn Phú 10/07/90 A 3
 11. 4,5 7,5 5 18 Lê Vĩnh CSS.A 2689 Phúc 02/06/91 A 2NT 3,5 5,5 3,5 13,5 GHA.A 910449 Nguyễn Văn Phúc 06/08/91 A 2NT 2,25 4,75 4,25 13 Trịnh Hữu Phục QSK.A 3903 20/02/91 A 1 4,25 6,5 4,5 17 Trịnh Thanh Phước KTS.A 1095 10/07/91 A 1 3,5 6,25 3,75 14,5 DCN.A 32851 Nguyễn Hữu Phương 01/05/90 A 2NT 2,5 7 3,75 14,5 DDK.A 10357 Bùi Tấn Phương 19/06/91 A 2NT 3,5 6,5 4,75 16 DDK.A 10417 Nguyễn Duy Phương 22/12/91 A 2NT 1,75 7 3 13,5 Phạm Trí Phương TTN.A 6862 18/08/89 A 1 2,75 7,5 3,75 14,5 DDK.A 10854 Đinh Trung Quân 16/12/91 A 2 3,75 6,5 4 14,5 DDK.A 10918 Nguyễn Tiến Quân 24/05/90 A 3 2,75 6,5 4 13,5 DDK.A 10714 Mai Tấn Quang 30/09/91 A 3 3,25 6,5 3,5 14,5 DDK.A 10716 Nguyễn Công Quang 06/01/91 A 2NT 3 6,75 3 14 Trần Đức KQH.A 1152 Quang 19/02/89 A 2NT 5,75 5,75 3,5 16 Nguyễn Thanh KTA.A 5362 Quang 14/05/90 A 2NT 3 6,5 3,75 14,5 Lê Chiến Quốc KTA.A 7325 20/08/91 A 2NT 3 5,25 4 13,5 Trương Ngọc KTS.A 2134 Quý 16/07/91 A 2NT 3 4 4,25 13 MBS.A 24317 Nguyễn Đức Quý 27/03/91 A 1 3 7,25 4 15,5 Phạm Ngọc TDV.A 3847 Quý 10/06/90 A 2NT 3,5 6,25 2,5 13 MDA.A 10721 Phùng Quốc Quyền 31/12/90 A 2 4,5 6,5 2,5 15 Cao Viết Quỳnh KTS.A 1171 29/08/88 A 1 3,25 7,5 3,25 15 DDK.A 11480 Lưu Thanh Sâm 20/09/91 A 2NT 3,25 6 2,5 13 Nguyễn Cảnh DQN.A 8656 Sang 05/08/90 A 2NT 2,5 6,75 4,75 14 DDK.A 11447 Nguyễn Văn Sáng 08/04/91 A 3 2 6,25 3,5 13,5 QSB.A 11680 Phạm Quang Sáng 24/03/89 A 1 4,25 7 3,5 15 DDQ.A 40682 Đỗ Tấn Sĩ 15/10/91 A 3 2,75 5,5 5,5 15 DDK.A 11532 Phùng Văn Sinh 04/12/90 A 2NT 4 5,5 2,25 13,5 Sơn DCN.A 1985 Võ Bá 16/05/90 A 1 3 6,5 2,75 13,5 DDK.A 11733 Tăng Văn Sơn 06/03/90 A 2NT 3,75 5 3,75 13,5 Nguyễn Hồng Sơn KTA.A 7340 15/12/90 A 2NT 3,25 5,5 3,5 13,5 DHK.A 18555 Lê Văn Song 14/03/88 A 2NT 2,75 6,75 2,75 13,5 DDK.A 11843 Trần Đức Sỹ 20/04/91 A 2NT 1,75 7,5 4,25 15,5 Lê Đức KTA.A 5623 Tâm 04/08/91 A 06 2NT 3,25 7,5 4,5 16 Nguyễn Thanh CSS.A 1393 Tân 27/05/91 A 2 3,5 5,75 3,75 13,5 Trần Trung CSS.A 3187 Tân 11/02/91 A 2 2 6,75 4,5 14,5 DHY.A 31872 Phan Đức Tân 07/06/91 A 2NT 2,25 7,25 3,5 14 Phạm Thành DQN.A 9262 Tây 20/05/90 A 2NT 2,75 6,75 2,75 13,5 DDK.A 12771 Trần Văn Thái 10/11/89 A 2NT 2,75 5 4,5 13,5 Trần Văn GSA.A 2895 Thái 04/07/91 A 2NT 3,75 7 3,75 14,5 DDK.A 13047 Lê Đức Thắng 20/10/91 A 3 3,5 6,75 1,5 13 Thắng HHA.A 13394 Lê Bá 07/08/90 A 10 2NT 3,5 6 3,25 14 Nguyễn Quang Thắng LBS.A 2356 22/07/91 A 2NT 4,75 4,75 3,75 15 TCT.A 34169 Trần Minh Thắng 24/10/90 A 1 2,5 6,25 3,25 13 Vũ Duy KTA.A 5731 Thanh 24/01/91 A 2NT 2,75 5,25 4,25 13 DDK.A 12475 Hoàng Văn Thành 05/11/91 A 2 3,25 7,5 2,25 14 DTT.A 10106 Võ Đoàn Nhật Thành 02/02/91 A 2NT
 12. 4,25 5,5 3,75 14,5 KSA.A 10485 Nguyễn Tấn Thành 26/10/91 A 2NT 4 7,75 4 17,5 KTS.A 1331 Phan Lê Thành 13/03/91 A 1 4 5,25 3 13,5 Nguyễn Ngọc LAH.A 2070 Thành 17/02/91 A 2NT 4,25 6,75 3,5 15,5 GTS.A 12823 Trần Văn Thiên 02/07/91 A 2NT 2,5 7 3,75 15 GTS.A 8337 Phan Thanh Thiên 31/07/91 A 1 1,75 5,5 4,5 13 DDK.A 13300 Dương Tấn Thiện 07/10/91 A 2NT 4 7,25 2,25 14,5 DTT.A 16249 Nguyễn Chí Thiện 28/09/91 A 2NT 4 6,5 3 14,5 HHA.A 13527 Hồ Văn Thiện 09/01/91 A 10 2NT 4 5,75 3 14 Nguyễn Đức Thiện HQS.A 865 27/01/91 A 2NT 3,5 6 4 14,5 Nguyễn Văn Thiện HUI.A 18014 07/01/91 A 2NT 3,25 6,75 3,75 15 DDQ.A 42175 Phạm Đức Thịnh 10/02/91 A 2NT 5 6,25 3,5 16,5 Phạm Công Thịnh KTA.A 7393 24/06/90 A 1 1,75 6,5 3,5 13,5 Liên Văn Thịnh TTN.A 8383 11/08/89 A 1 3,75 5,5 4 14,5 Nguyễn Đức Thọ CSH.A 2869 23/03/90 A 2NT 2,25 7,5 2,5 14 Lê Đức Thọ KTA.A 6059 10/08/91 A 1 2,75 7,25 3,75 14,5 Nguyễn Văn Tường Thọ KTS.A 1435 11/04/91 A 2 3,5 7,5 2,5 15 Thuận DDK.A 13813 Võ Bình 30/08/91 A 1 4 7 2,5 14,5 MDA.A 12939 Phạm Xuân Thuận 08/09/91 A 2NT 2,5 5,25 4 13,5 GTS.A 13779 Hoàng Trọng Thuỷ 29/07/91 A 1 4,5 7 3,5 16 DDK.A 14441 Trương Tín 11/05/91 A 2NT 2 6,5 3,5 13 Trương Văn CSS.A 3847 Tình 11/05/91 A 2NT 3 5,5 2,75 13 Trần Đức SPK.A 10750 Toán 03/05/90 A 1 4,5 5,5 2,75 14,5 DDK.A 14603 Nguyễn Thanh Toàn 11/03/91 A 1 3 6,5 3,5 14 GHA.A 921743 Trần Bá Toàn 03/03/91 A 2NT 2,25 7,5 3 14 GHA.A 914803 Đặng Văn Tọng 14/09/90 A 2NT 0,75 6,5 4,5 13 DDK.A 15002 Lê Trọng Trí 18/03/90 A 2NT 2,5 7,25 2,75 13,5 DDK.A 15012 Nguyễn Đức Trí 15/07/91 A 2NT 3,5 6 3,75 15 DDQ.A 44438 Nguyễn Hữu Trí 10/10/91 A 1 1 6,5 4,5 13 XDA.A 10435 Nguyễn Quang Trị 03/10/90 A 2NT 2,25 6,5 4,5 15 DDK.A 14897 Trần Minh Triều 28/06/91 A 1 2,25 6,5 2,75 13 DDK.A 15279 Nguyễn Văn Trung 30/07/90 A 1 3,25 5,5 3,75 13 DDQ.A 44499 Bùi Quang Trung 20/04/90 A 2 2,5 6,5 3,75 14,5 DDK.A 15461 Nguyễn Xuân Trường 15/04/91 A 1 3,5 6 3 13,5 DDK.A 15468 Phạm Nam Trường 31/01/91 A 2NT 2,75 6 4,75 14 Nguyễn Văn Trường KTA.A 6375 28/03/90 A 2 4 6 3 14 Vũ Xuân Trường KTA.A 6390 14/08/91 A 2NT 3 6 4 14,5 Trịnh Xuân Trường SPK.A 11518 28/09/91 A 1 5,5 6,75 1,5 15 DDK.A 16239 Ngô Anh Tú 09/09/91 A 2NT 4,5 6,5 2,75 14,5 DDK.A 16258 Nguyễn Văn Tú 28/09/91 A 2 5,25 5,75 3 15 GTS.A 11182 Phan Văn Tư 01/10/91 A 2NT 3,25 4,5 4 13 Nguyễn Ngọc Tuấn CSH.A 3399 06/09/91 A 2NT 2,25 6,75 4 14 DDK.A 15643 Lê Đăng Tuấn 09/06/90 A 2NT 6,5 4 2,75 14,5 GHA.A 15671 Vũ Mạnh Tuấn 22/10/90 A 2NT 2,5 6,75 3,75 14 GTS.A 13848 Trà Vũ Tuấn 02/02/91 A 2NT 2,5 4,75 5,25 13,5 MDA.A 17473 Nguyễn Anh Tuấn 06/10/91 A 2NT
 13. 3,75 5 3,25 13 THP.A 11597 Hồ Xuân Tuấn 06/07/91 A 2NT 3 5,75 4,5 15 TMA.A 43954 Nguyễn Viết Tuấn 29/04/91 A 1 3,5 7 4 15,5 DDK.A 16060 Đỗ Thanh Tùng 02/11/91 A 2NT 3,5 7,75 3,5 16 DDK.A 16155 Nguyễn Văn Tùng 15/12/91 A 2NT 3,5 5 4 13,5 Nguyễn Hữu SPK.A 12374 Vân 01/06/88 A 2NT 4,5 4,5 2,5 13 DDK.A 16527 Đặng Quang Viên 14/03/91 A 1 3,25 7,5 2,5 14,5 DDK.A 16716 Trần Hữu Việt 10/02/91 A 2NT 3,25 6 3 13 Việt DDQ.A 45684 Võ Thái 30/11/91 A 2 3 6,25 2,5 13,5 DDK.A 16826 Nguyễn Văn Vinh 13/09/90 A 1 3,25 5,5 3,75 14 TMA.A 44066 Đặng Thành Vinh 22/05/91 A 06 2 4,5 5,5 4,5 15,5 DDK.A 17101 Nguyễn Đức Vũ 26/08/88 A 2NT 2,5 6,5 2,75 13 Vũ GSA.A 3978 Thái Quang 21/09/91 A 2NT 2 5,5 4,25 13 Đặng Quốc Vũ QSK.A 6472 17/03/87 A 2NT 3 5,25 4,5 14,5 Trần Quốc Vương ANS.A 1832 18/12/91 A 1 1,5 7,75 3,25 13,5 Vương GTS.A 13913 Võ Minh 10/04/91 A 2NT 3,5 8,25 3,75 17,5 Nguyễn Văn Vương KTA.A 7454 01/06/91 A 06 2NT 2,75 7,25 2,5 14 MBS.A 20557 Nguyễn Minh Vương 01/10/91 A 1 1,75 7 2,75 13 DDK.A 17468 Trần Như Xuân 29/01/91 A 1 0,5 7 4,5 14,5 Xứng DDK.A 17475 Võ Quang 20/01/91 A 06 1 2 6,25 4,25 14 DDQ.A 46296 Trần Thị Yến Nữ 03/08/91 A 1 Ngành: 104 - Xây dựng Cầu đường 4,25 5 4,5 15 Hoàng Tuấn CSH.A 143 Anh 02/04/91 A 2NT 4,5 6 3,75 15,5 Phạm Hồng CSH.A 144 Anh 15/03/89 A 2NT 2,75 5,25 3,75 13 Võ Văn Cảm GSA.A 221 25/03/90 A 2NT 3,75 6,5 3,5 15,5 Lương Quang Cường DDK.A 2500 12/04/91 A 1 2,25 6,5 5 15 GHA.A 901707 Lê Mạnh Cường 02/12/91 A 2NT 2,75 6 3,5 13,5 Nguyễn Khắc Đạo SGD.A 2488 20/12/91 A 2NT 3,75 4 4 13 Lương Văn Đạt LAH.A 526 06/05/91 A 2NT 3,25 6,5 4,5 15,5 GHA.A 903287 Trần Minh Đoán 09/11/91 A 2NT 2 6,5 4,5 14 Trần Anh Đức BVH.A 7189 15/08/91 A 2NT 2,25 4,75 4,25 13 Đức DDK.A 3879 Lê Hoàng 02/08/91 A 1 3,25 6,5 3 14 MDA.A 16567 Thái Văn Dũng 22/12/91 A 2NT 2,75 6,5 4,75 15 GHA.A 920320 Hồ Anh Dương 08/02/91 A 2NT 3,5 5,75 2,75 13 GHA.A 902201 Lê Bá Duy 04/08/91 A 2NT 3,25 6,5 3,25 15,5 Nguyễn Trường CSH.A 835 Giang 06/05/91 A 06 1 2,75 6,5 4,25 14,5 Hải ANH.A 517 Phan Thanh 03/07/90 A 2NT 1,75 5,5 4,5 13,5 Hoàng Văn DDK.A 4258 Hào 17/02/91 A 1 3,75 5,75 4,25 16 Hiền TDV.A 11667 Ngô Thanh 28/01/91 A 06 2NT 0,75 7,75 4,5 14 Đậu Trung Hiếu DDK.A 4855 09/03/90 A 2NT 5,25 7,25 3 16,5 DDQ.A 34254 Trương Minh Hoàn 10/08/91 A 2NT 1,75 4,75 5,25 13 GTS.A 12578 Nguyễn Tiến Hoàng 01/02/91 A 2NT 3,25 6 3 13,5 Nguyễn Quốc Hồng DDK.A 5698 01/06/91 A 2NT 2 6 3,75 13 DCN.A 19495 Nguyễn Văn Huy 17/04/91 A 2NT 3,25 5,25 3,5 13 Cao Đức Huỳnh MDA.A 5861 15/05/91 A 2NT 4,75 6,75 2 14 Lê Văn KTA.A 4346 Khanh 05/05/90 A 2
 14. 4,25 4 4,5 14,5 Đặng Minh ANS.A 743 Khoát 07/10/91 A 1 5,25 3,75 2,75 13,5 Doãn Ngọc TDV.A 4788 Lâm 05/06/90 A 1 3 7,25 4 16 Phùng Thế DDK.A 7518 Linh 02/01/91 A 1 1,5 6,5 3,75 13,5 DHS.A 25299 Hoàng Văn Long 20/11/91 A 1 4 7 4,5 16 GHA.A 921005 Nguyễn Vĩnh Long 25/08/90 A 2 2,75 6,5 4,5 15 Nguyễn Đình Lự DDK.A 8119 20/05/91 A 2NT 2,5 6 2,25 13 Luận MDA.A 7951 Phan Huy 06/06/91 A 06 2NT 2,75 6,5 3,75 13,5 Huỳnh Công Lực DDK.A 8123 24/08/91 A 2 4,25 7 3,75 16 Trương Tuấn DDK.A 8863 Nam 13/05/90 A 2NT 4,25 5,25 4,5 15 GHA.A 21118 Nguyễn Giang Nam 13/05/91 A 2NT 2,75 5,25 6,75 16 XDA.A 10325 Hoàng Văn Nghiêm 29/09/89 A 2NT 3,5 5,75 3,5 16 Phạm Đăng Ngọ DDK.A 9090 23/01/91 A 01 2NT 5,25 6,5 2,25 15 Lê Văn Ngọc DDK.A 9137 10/04/89 A 2NT 4,5 6 3,5 16 Trần Bảo Ngọc DDK.A 9202 22/07/91 A 06 2NT 2,25 5 6 14 Trương Văn XDA.A 9620 Nho 20/10/91 A 2 4,25 7,25 2,25 15 Ngô Văn Như DDK.A 9747 15/06/91 A 2NT 3 6,25 4 15 DDK.A 10431 Nguyễn Nhật Phương 16/12/91 A 1 3,75 6,25 3,25 14 Trần Hoàng KTS.A 1158 Quý 04/04/91 A 2 3 7,5 3,5 15 DDK.A 11155 Nguyễn Thế Quyền 09/07/91 A 2NT 4,5 7,5 3 16 Đoàn Ngọc Sơn ANH.A 1327 08/10/91 A 2NT 4,25 5,5 2,5 13,5 DDQ.A 40713 Lê Tự Hoàng Sơn 20/11/90 A 2NT 2,25 6,5 3 13,5 Nguyễn Khắc HUI.A 17341 Tân 02/01/91 A 1 3,75 4,75 2,75 13 DDK.A 13106 Nguyễn Quyết Thắng 20/06/91 A 1 5 7 3,5 16,5 GHA.A 912229 Trịnh Xuân Thanh 01/03/90 A 2NT 3,25 7,5 4,5 16 Nguyễn Đình HUI.A 18170 Thành 01/06/91 A 2 3,25 6,25 3,75 14,5 DDK.A 13211 Đinh Như Thế 14/03/91 A 2NT 2,75 6,5 2,75 13 Vũ Duy GTS.A 5164 Thông 28/01/86 A 2NT 2,75 5 6,5 15 QSB.A 11834 Trương Vũ Thuật 01/01/90 A 2 2,75 5,5 3,75 13 Trần Văn Tiếp GSA.A 3343 06/06/91 A 2NT 4,75 5,5 3,5 15 DDK.A 14613 Nguyễn Xuân Toàn 20/05/91 A 2NT 4,75 6,25 3 15 DDK.A 14709 Lê Tự Trai 29/01/91 A 2NT 3 5,5 3,75 14 GHA.A 921777 Thái Trình 04/12/91 A 1 3,75 4 2 13 GHA.A 15197 Vũ Xuân Trường 08/09/91 A 04 2NT 4 7,75 4 16,5 GHA.A 921932 Lê Đức Tùng 26/05/90 A 2 3,25 5,5 3,5 14 KSA.A 17819 Trần Thanh Tùng 11/04/87 A 1 3,75 4,75 3,25 13,5 DDK.A 16569 Bùi Quốc Việt 27/05/91 A 1 2,25 7,5 3,75 15,5 DDK.A 16741 Tưởng Đức Việt 07/09/91 A 06 2NT 4,25 3,75 3,5 13 Nguyễn Đình Việt TDV.A 3906 13/01/89 A 1 3,75 5,75 3,75 15 DQN.A 13319 Nguyễn Văn Vương 01/01/91 A 1 Ngành: 105 - Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị 3 7,25 2 13 TMA.A 41205 Nguyễn Quốc Bảo 26/11/91 A 2 3 6,75 4,25 15 Nguyễn Duy KTA.A 7069 Công 20/09/90 A 2NT 3,5 5,25 4,75 14 Lường Văn Cường XDA.A 8233 02/03/91 A 2 3 5 3,75 13 Vũ Thanh Hảo HHA.A 4554 07/02/91 A 10 2NT 2,75 6,5 4 15 DDK.A 11043 Nguyễn Thế Quốc 18/08/91 A 1
 15. 5 5,75 4,5 16 DDK.A 12257 Trịnh Tân 22/05/91 A 2 3,75 4,25 4,5 14 Hoàng Tất LBS.A 2234 Thành 11/12/91 A 1 5,25 7,25 3,5 17 Trần Quang CSH.A 3416 Trung 25/02/90 A 2NT 4 5 3,5 13,5 Lê Đức Tuấn KTA.A 6593 01/01/88 A 2NT 1 7 3,75 13,5 Phan Văn KTA.A 6967 Vinh 21/01/90 A 1 2,25 5,5 3,5 13 Lê Thị Yến Nữ HCS.A 740 04/05/91 A 1 Ngành: 106 - Quản lý Xây dựng 2,75 5,75 3,25 13,5 DDQ.A 30015 Hoàng Xuân An 27/11/90 A 1 3 6,5 4,75 15 GTS.A 14347 Phạm Quang Châu 02/06/91 A 2 2,75 5,75 3,25 13,5 Nguyễn Văn Cường HUI.A 26646 23/04/91 A 1 3,75 6,75 3 15 Dương DDQ.A 31976 Cao Xuân 15/10/91 A 1 3 4,25 4,25 13 KSA.A 34984 Huỳnh Tuấn Dương 29/09/91 A 1 3,25 6 3 14 Đỗ Đăng DDK.A 2881 Duy 15/09/91 A 1 3,25 6,25 5 15,5 Nguyễn Thị Thu Nữ DDK.A 4213 Hà 12/12/91 A 2NT 3,5 6,25 2,75 13,5 DHK.A 13165 Ngô Thế Hiển 08/04/87 A 2NT 1,5 5 3 13 KSA.A 14963 Nông Thị Nữ Khánh 17/11/91 A 01 1 3,75 6,75 3,5 15 XDA.A 10401 Trần Minh Khoa 13/08/91 A 2NT 1,75 7,25 2,5 13,5 Đặng Thị Nữ DDK.A 8155 Ly 05/10/90 A 06 2NT 3 5,75 3,5 14 Hà Tuấn DDK.A 8401 Minh 30/03/89 A 1 4 6,25 3,75 15 Phan Trường Vũ Nhật CSS.A 2487 08/09/90 A 2NT 1,75 5,75 4,25 13 QSB.A 11601 Nguyễn Phông 10/10/90 A 2NT 2 6 4 13,5 DHK.A 12389 Hoàng Đức Quyền 14/06/91 A 1 3 6 4 14,5 Lê Hồng CSS.A 3229 Tân 06/10/91 A 1 3,25 6,25 2,75 13,5 Thắng DDK.A 13019 Hoàng Minh 20/07/91 A 2NT 5 7,25 2,75 15 DDK.A 12557 Nguyễn Minh Thành 09/06/91 A 3 4,75 5,5 2,75 13,5 NLS.A 10938 Trần Ngọc Thành 14/07/91 A 2 3 6,5 5 15 DDK.A 12870 Phan Thị Thành Thảo Nữ 21/02/91 A 2 4,75 6,5 3,25 16 DDK.A 13235 Nguyễn Văn Thể 01/11/91 A 1 2,5 6,25 3,25 13,5 DTK.A 29135 Nguyễn Văn Thuyên 06/06/90 A 1 5,25 6,5 2,5 15 KSA.A 33864 Nguyễn Đức Tùng 01/11/91 A 2 2,25 4,75 4,75 13 LAH.A 2682 Lê Duy Tùng 20/05/91 A 2NT 2,25 5,5 4,25 13,5 DDK.A 16520 Nguyễn Thị Tường Nữ Vi 12/02/91 A 1 4,25 3,5 4,5 13,5 Bùi Đình Quốc Vương DTH.A 5795 02/05/91 A 2NT Ngành: 107 - Mỹ thuật Ứng dụng 4,5 4,5 7 28 DHN.H 84745 Trần Vũ Đông Nữ Anh 01/07/91 H 2 2,75 6,5 5 26,5 DHN.H 85235 Lê Thị Phương Nữ Anh 24/08/87 H 2 4 5,75 7,25 31 Chu Văn MTC.H 76 Anh 30/10/87 H 2NT 7 5,5 5 29,5 Nguyễn Ngọc Nữ MTC.H 110 ánh 07/09/91 H 1 4 6 5 27 MHN.H 37131 Nguyễn Xuân Bách 23/07/90 H 2NT 3,5 5 6 27,5 MHN.H 37130 Vũ Thế Bão 07/09/89 H 06 2NT 2,75 7 7 32,5 Đặng Quốc Bảo KTS.H 2394 07/12/91 H 1 4,25 5 6,5 29 Nguyễn Viết Bảo KTS.H 2395 20/06/89 H 1 3 6,5 5 27 DHN.H 85282 Bùi Thanh Bình 10/03/88 H 2NT 1,5 6,5 8,5 32 DHN.H 85328 Phan Thanh Bình 23/04/90 H 2 3 7 5 28,5 DHN.H 84887 Nguyễn Thị Kim Nữ Chi 08/10/90 H 1
 16. 3,25 3,5 6,5 21 XDA.V 21625 Nguyễn Văn Chinh 10/07/91 V 2NT 4,5 6,5 6,5 31 Trần Thị ái Diễm Nữ KTS.H 2567 15/08/91 H 2 2,5 7 7 33,5 MHN.H 37210 Trần Duy Đô 23/02/89 H 03 2NT 2,5 7 5 27,5 MHN.H 37211 Vũ Đình Đô 21/03/88 H 2NT 6,25 5,25 6,5 31 Phan Đức Đồng MTC.H 352 02/08/90 H 2NT 2,5 7 7 31,5 DHN.H 85195 Văn Công Đức 20/05/85 H 2NT 4,75 6 5 28,5 Trần Mạnh Dũng KTS.H 2679 22/10/91 H 1 2,75 6 7,5 31,5 Phạm Ngọc Dương KTS.H 2698 26/04/88 H 1 2,25 4,5 6,5 21 Nữ SPK.V 105 Võ Hà Ngân Giang 24/10/91 V 2NT 5 5 6 27,5 Nguyễn Ngọc Nữ KTS.H 2845 Hà 02/07/91 H 2 2 6 5,5 26,5 Nguyễn Thị Nữ KTS.H 2853 Hà 15/09/90 H 1 6,5 6 6 31,5 Phan Thị Nữ ZNH.H 15 Hà 01/01/91 H 2NT 1,25 7,5 7 32 DHN.H 85373 Văn Đình Hải 24/07/87 H 1 6 5,75 6,5 32 Mạc Văn Hải MTC.H 468 03/08/90 H 1 6,5 7 5 32 MHN.H 37351 Lại Thị Ngọc Nữ Hân 08/02/91 H 06 2 6,25 4,5 5 26,5 Võ Thị Kim Hằng Nữ KTS.H 2974 02/01/91 H 2NT 7 6 6 32 MHN.H 37655 Lê Thị Hằng Nữ 27/01/91 H 2NT 6,25 4,5 5 26,5 Nguyễn Đại KTS.H 2871 Hành 04/04/91 H 2NT 5 7 5 29,5 DHN.H 85244 Trần Thị Thanh Hiền Nữ 13/11/90 H 2 3,25 7,5 6 31 DHN.H 85544 Đặng Ngọc Hiếu 08/11/91 H 2 0,5 3,25 7 20,5 Nguyễn Thị Hiếu Nữ SPK.V 147 21/02/90 V 06 1 5 6 6 30,5 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ ZNH.H 26 Hoa 13/10/90 H 1 2 7,5 6 29,5 DHN.H 85377 Phan Văn Hóa 23/06/90 H 2 3,75 6,5 7 31,5 DHN.H 85291 Tôn Nữ Khánh Nữ Hòa 11/03/91 H 2 4 7 6 31 Nguyễn Thành KTS.H 3093 Hoan 22/04/90 H 2NT 3,5 6,5 7 31 DHN.H 85545 Nguyễn Việt Hoàng 25/10/90 H 2 3,5 4,5 7 28 Nguyễn Tuần KTS.H 3114 Hoàng 03/01/90 H 1 2 7 7 31 DHN.H 84760 Đặng Thị Hồng Nữ 20/11/89 H 2NT 4 6,25 5,75 30 Nguyễn Bá MTC.H 635 Huân 21/04/88 H 05 2NT 2,75 6,5 7 31 DHN.H 84828 Diệp Quốc Hùng 16/07/90 H 2NT 5 6 5 28 Tô Văn MTC.H 714 Hùng 25/07/89 H 2NT 5,25 5,5 6,5 30,5 Lê Hữu Hương KTS.H 3301 27/05/89 H 2NT 4,75 6,5 5 29,5 Phạm Thị Thu Hương Nữ KTS.H 3309 09/10/90 H 1 6 6 6,5 32 Nguyễn Thị Hương Nữ ZNH.H 29 03/02/88 H 2NT 5,5 6,25 6,5 32 Phạm Văn Hướng MTC.H 761 07/03/90 H 2NT 3,5 6,5 7,5 32,5 MHN.H 37583 Lê Văn Huy 18/11/90 H 2NT 2,75 7 6 30 DHN.H 84705 Phan Thị Huyền Nữ 10/03/90 H 2NT 3 7 7 32 DHN.H 84764 Trần Thị Thu Huyền Nữ 30/08/90 H 2NT 3,5 8 6 32 Lê Thị Minh Nữ KTS.H 3357 Khai 17/11/91 H 2 6 7 8 36 Lê Thị Đông Nữ KTS.H 3368 Khanh 24/12/91 H 3 2,75 7 7,5 33,5 Nguyễn Đức KTA.H 7681 Khánh 16/03/85 H 1 3,25 7 6 31 Vũ Duy KTS.H 3402 Khánh 17/03/90 H 1 2,5 7,5 6 30,5 MHN.H 37694 Vũ Quang Khoa 08/11/89 H 2NT 1,75 6,5 7 30 DHN.H 85252 Huỳnh Phúc Bảo Lâm 23/06/89 H 2NT 3,5 6 6 28,5 DHN.H 85207 Lê Thị Thanh Nữ Lan 22/02/91 H 2NT
 17. 3 5,5 6 28 Nguyễn Kim Lập KTA.H 7731 05/12/89 H 06 2NT 4,5 6 5 28 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ KTS.H 3538 09/04/90 H 1 5,5 5,75 5,75 29 Đoàn Thị Nữ MTC.H 848 Liên 09/03/90 H 2 1 7 7 29,5 DHN.H 85513 Nguyễn Thị Khánh Nữ Linh 26/08/89 H 2 6,25 6 6 31,5 Nguyễn Hoài Nữ KTS.H 3565 Linh 16/09/91 H 2NT 2,75 7 6 30,5 Trần Kim KTS.H 3579 Linh 13/10/90 H 1 2,75 5,5 6 27 Nguyễn Thị Nữ KTS.H 3587 Linh 20/01/90 H 2NT 4,5 5 6,5 29 MHN.H 37811 Đinh Thị Nữ Linh 27/03/90 H 1 4 7 5 31,5 MHN.H 37821 Đinh Thị Nữ Loan 23/01/90 H 01 1 1 7,5 7 31,5 DHN.H 85514 Cao Phi Long 11/06/88 H 1 3,25 6 5,5 22 Lê Ngọc KTS.V 7466 Long 15/03/91 V 1 5,25 7 5 30,5 Lưu Thị Minh Nữ KTS.H 3718 Ly 05/03/91 H 2NT 2,5 5,5 8 31 DHN.H 84900 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Mai 20/01/90 H 1 3 5,5 6 26,5 MHN.H 37883 Trần Tuyết Nữ Mai 20/03/90 H 2 4,5 5 5,5 26,5 Mẫn KTS.H 3760 Mai Minh 10/07/87 H 2NT 1 8 7 31,5 DHN.H 85128 Trần Quang Minh 30/12/88 H 2 2 6,5 5 26,5 DHN.H 85594 Ngô Ngọc Minh 04/08/87 H 1 2,5 7 7 32 DHN.H 84713 Phan Văn Mông 22/04/90 H 1 4,5 6,5 6,5 31,5 Bùi Thị Tú Mỹ Nữ KTS.H 3864 12/02/90 H 2NT 3,75 7,5 6 31,5 DHN.H 85169 Lê Thị Hồng Nữ Na 22/01/91 H 2 0,75 7 7 32,5 DHN.H 84776 Dương Văn Nam 04/01/90 H 01 1 3,5 6,25 6 29 Phạm Văn MTC.H 1073 Nam 12/03/90 H 2NT 4 6,25 6,5 30,5 Nguyễn Quang MTC.H 1079 Nam 01/02/89 H 2NT 1 7 7 31,5 DHN.H 84969 Nguyễn Thị Nữ Nga 19/10/89 H 06 1 5 8 5 32 MHN.H 37951 Nguyễn Thị Hằng Nữ Nga 19/12/89 H 2NT 0,75 1,75 8,5 21,5 Tạ Thị Nữ SPK.V 301 Ngà 08/05/91 V 06 2NT 4 6,5 6,5 33,5 Trần Thị Nữ KTS.H 3924 Ngân 06/09/90 H 01 1 2 7,5 7 31,5 DHN.H 84904 Ngô Thị Như Ngọc Nữ 06/05/90 H 2 5,5 5,75 6,25 30,5 Phan Tiến Ngọc MTC.H 1153 15/09/89 H 2NT 4,5 7 6 31,5 MHN.H 38003 Nguyễn Hữu Nguyên 07/08/88 H 2NT 3,5 7,5 5 32 DHN.H 85171 Đàm Thị Nữ Nhâm 19/06/87 H 01 1 3,75 6 5,5 27 Hồ Ngọc KTS.H 4133 Nhân 02/01/90 H 3 4 6,5 5 28 DHN.H 85305 Trần Thị Thuý Nữ Nhung 27/06/90 H 2NT 5 7 4,5 28 Nguyễn Hồng Nữ KTA.H 7790 Nhung 05/02/89 H 3 5,5 6 5 28,5 Đặng Thị Nữ KTS.H 4205 Nhung 01/08/91 H 2NT 5 5,5 7,5 32 MHN.H 38030 Nguyễn Ngọc Yến Nữ Nhung 24/07/91 H 2NT 4,25 6,5 5 28,5 DHN.H 85262 Phan Kiều Nữ Oanh 25/11/91 H 2NT 4,25 7,5 5 30 DTT.H 32865 Nguyễn Thị Kim Nữ Oanh 10/11/91 H 2 3,25 6 7 30,5 DHN.H 85218 Nguyễn Văn Phong 26/01/85 H 2NT 5,25 7,5 5,5 32 Thái Hồng Nữ KTS.H 4337 Phúc 14/07/91 H 2 4,5 6,5 6,25 31 Nguyễn Thanh MTC.H 1233 Phúc 12/10/89 H 2NT 4 7 6 31 DHN.H 85264 Võ Thị Phương Nữ 10/10/90 H 2NT 6,5 6,75 5 31 Trần Thị Phượng Nữ MTC.H 1276 26/12/89 H 2NT 2,25 8 6 31,5 DHN.H 85486 Hoàng Đình Minh Quốc 01/03/90 H 2NT 5 6 6,5 31,5 Phạm Thị Nữ KTS.H 4530 Quyên 15/06/90 H 1
 18. 3,5 8 6 32,5 MHN.H 38160 Đào Văn Quyết 03/07/90 H 2NT 3,5 5 8,5 32 Quyết MTH.H 311 Lê Xuân 15/03/88 H 1 4,75 6 6,5 31 Hồ Như Quỳnh Nữ KTS.H 4547 04/11/91 H 2NT 5,25 6,5 5,5 30,5 Trần Thị Hồng Nữ KTS.H 4656 Tâm 20/02/91 H 2NT 1,75 4,5 8 28 DHN.H 84643 Huỳnh Nho Bảo Thắng 01/01/89 H 2NT 5 6 6,75 31,5 Nguyễn Văn Thắng MTC.H 1460 07/06/90 H 2NT 4 7 5 28,5 DHN.H 85224 Hoàng Thị Băng Nữ Thanh 13/10/91 H 2 1,5 7 8 32 DHN.H 85269 Huyền Tôn Nữ Thiện Nữ Thanh 24/02/89 H 2 3,5 8 5,5 31,5 Trần Thị Nữ KTS.H 4724 Thanh 03/05/90 H 2NT 3,25 7 6 31 Lê Văn KTS.H 4725 Thanh 11/10/89 H 1 3,75 6 7 31 DHN.H 85457 La Thị Thảo Nữ 01/06/90 H 2NT 3,75 6,5 7 31 DHN.H 85601 Trần Nguyên Thảo Nữ 10/01/91 H 3 5,25 6 6,5 32,5 Nguyễn Phương Thảo Nữ KTS.H 4803 15/08/90 H 06 2NT 5,25 5 6 29 Nguyễn Ngọc Hà Nữ KTS.H 4895 Thi 19/05/91 H 1 4,75 8 5 31,5 Trần Thị Lệ Nữ KTS.H 4897 Thi 15/05/90 H 2 5,25 7 4,5 28,5 Ngô Thị Nữ KTS.H 4904 Thiên 11/11/90 H 3 2 8 6 31,5 DHN.H 85602 Phạm Hoàng Thiện 01/02/89 H 1 2,5 6,5 8 32 DHN.H 85491 Nguyễn Trang Thơ Nữ 21/08/86 H 2 3 6,5 7 31 Trịnh Văn MTC.H 1494 Thông 26/01/88 H 2NT 6,5 5 5 27,5 Trương Thị Nữ GNT.H 398 Thu 29/06/91 H 2NT 5 6 5 27,5 Võ Thị Hồng Nữ KTS.H 4977 Thu 13/03/91 H 2 5,5 8 5 32,5 MHN.H 38251 Nguyễn Thị Hồng Thư Nữ 02/04/90 H 2NT 7,5 5,75 5 30 Trần Thị Thuận Nữ MTC.H 1523 19/06/91 H 2NT 2,5 8 6 31,5 DHN.H 85101 Nguyễn Thị Thương Nữ 18/04/90 H 2NT 2,5 7 6 31 DHN.H 85022 Đỗ Thị Nữ Thuý 16/05/90 H 06 1 4,5 7 6 31 DHN.H 84860 Nguyễn Thị Tiến Nữ 25/02/90 H 2 2,5 12 6 38,5 MTS.H 482 Võ Thanh Toàn 30/10/87 H 3 6,5 6 6 31,5 Võ Thị Nữ KTS.H 5306 Trà 21/05/91 H 2NT 5 8 6 34 MHN.H 38524 Bùi Văn Trắc 11/12/90 H 2NT 2,5 6 6,5 29 Trương Thị Bảo Nữ KTS.H 5321 Trâm 20/02/89 H 1 5 6 7,5 32,5 Mai Bảo Nữ KTS.H 5360 Trân 23/05/91 H 2 2,5 5,5 8 30,5 DHN.H 85103 Nguyễn Thị Nữ Trang 28/12/89 H 2NT 2,5 7 7 31 DHN.H 85406 Phạm My Nữ Trang 05/08/90 H 2 3,5 6,5 5,5 29 Huỳnh Nữ Kiều Nữ KTS.H 5247 Trang 15/06/91 H 1 5 6,5 6,5 32,5 Nguyễn Thị Nữ KTS.H 5277 Trang 27/09/91 H 1 6 6,5 7 34 Nguyễn Thị Kiều Nữ ZNH.H 68 Trang 25/02/91 H 2NT 3,75 7,5 5 30 DHN.H 85409 Nguyễn Văn Trổi 06/04/91 H 2NT 4,5 7,5 4,5 29,5 Trọng MTC.H 1715 Mai Xuân 15/02/89 H 2NT 4,25 6 7 31,5 Hoàng Văn Truyền KTS.H 5446 10/10/89 H 2NT 0,5 8,5 6 30,5 DHN.H 85618 Trần Đăng Tú 10/10/89 H 2NT 3 7 7,5 33,5 Đậu Trọng KTA.H 7987 Tú 13/09/91 H 1 3,75 6 5,5 28,5 Trần Hữu KTS.H 5597 Tú 10/01/91 H 1 2,5 8 5 28,5 MHN.H 38602 Trần Duy Tú 26/12/89 H 3 4,75 6 7 31 Nguyễn Thị Minh Tuyến Nữ KTS.H 5540 01/04/88 H 3 3,5 6,5 6 30 DHN.H 84869 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 06/11/90 H 1
 19. 3,25 5,5 7 32 DHN.H 84737 Hà Thị Thuý Nữ Vân 02/12/89 H 01 1 1,75 6,5 8 31,5 DHN.H 85277 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Vân 20/05/89 H 2 4,25 6,5 6 30,5 Nguyễn Thị Hồng Nữ KTS.H 5679 Vân 20/10/91 H 2NT 2,25 7 6,5 31,5 Nguyễn Hữu Quốc Việt KTS.H 5727 17/01/90 H 06 2NT 5 7 7 34,5 Lâm Thị Thục Nữ KTS.H 5798 Vy 28/10/88 H 1 3 8 6 32 DHN.H 85145 Trần Lương Xinh 30/04/90 H 2NT 4 6 6,5 30,5 Đặng Thị Phi Yến Nữ KTS.H 5851 06/02/89 H 1 Ngành: 401 - Kế toán 4 2,5 5,5 15,5 Lê Thị Lan Nữ NNH.B 1126 Anh 26/12/91 B 01 1 2,25 6,75 4,5 14 Cao Thị Ngọc Nữ DMS.A 8569 Bích 08/06/91 A 2 2,75 6,5 4,5 15 Trần Thị Kim Cương Nữ DDK.A 2412 01/12/91 A 2NT 3,5 5,5 4,75 14,5 NNH.B 35166 Nguyễn Thị Huyền Diệu Nữ 07/10/91 B 2 5,5 2,5 4,75 15 Tô Thị Nữ NLS.B 49382 Dung 01/01/91 B 06 2NT 3 6,25 3,75 13,5 Nữ DDQ.A 31862 Võ Lê Duyên 06/07/91 A 2 3 6,5 3,5 14 Nguyễn Thị Nữ QST.A 5782 Gin 10/05/91 A 2NT 5,5 4 3,5 14 NNH.B 35696 Phan Thị Thu Nữ Hà 10/11/91 B 2NT 5 3,75 4,75 14 Nguyễn Quốc Hải NLS.B 20280 19/02/91 B 2 3,5 5,75 3,5 14 Phạm Thị Hải Nữ SGD.A 3278 14/09/91 A 2NT 2 5 2,75 13,5 TDV.A 10394 Đào Minh Hải 11/10/91 A 04 1 5,25 8,25 5 19,5 Đoàn Thị Phương Hải Nữ YTB.A 432 01/07/91 A 2NT 2,75 7,5 4 15 LDA.A 11051 Đậu Thị Hằng Nữ 21/12/91 A 2 3,5 5,75 4,5 14,5 DCN.A 14791 Lê Hồng Hạnh Nữ 12/12/91 A 2 5 2,75 4 13 SGD.D1 25628 Nguyễn Thị Hiền Nữ 09/10/91 D1 2NT 5,75 4,25 5,5 16,5 TDV.B 13228 Nguyễn Thị Hiền Nữ 30/06/91 B 2NT 2,5 7 3,25 14 TMA.A 42107 Văn Thị Quỳnh Nữ Hoa 25/08/91 A 2NT 6,75 1,25 5 15,5 DDY.B 65929 Phạm Thị Thuý Nữ Hoài 02/09/91 B 06 1 4,5 5,5 3,5 15 KSA.A 33481 Phạm Thị Thu Nữ Hoài 21/10/91 A 1 3,75 7,75 5,75 18,5 DHY.B 62383 Nguyễn Ngọc Hoàng 13/06/90 B 2NT 3,5 5,75 5,25 15 Nguyễn Thị Minh Nữ HUI.B 50890 Hoàng 15/05/91 B 2 5 2,75 5,25 14,5 TTN.B 14763 Bùi Thị Ngọc Nữ Hoàng 26/02/91 B 1 5,5 5 4 16 TTN.B 14792 Nguyễn Trần Hoàng 30/10/91 B 1 6,5 3,25 3,75 14,5 Nguyễn Thị Huế Nữ YDD.B 2785 11/05/91 B 2NT 5,5 1,25 6,5 14,5 DHY.B 63810 Đoàn Văn Hùng 02/05/90 B 2NT 5,75 4,5 5,5 17 Hồ Thị Hương Nữ HUI.B 36764 02/12/91 B 2NT 3,75 5,75 3,5 14,5 DDF.D1 60531 Phan Thị Huyền Nữ 25/11/91 D1 1 1,75 6,5 4,25 13,5 DDQ.A 34831 Hoàng Thị Thanh Huyền Nữ 16/10/91 A 2NT 3,75 4,25 5,5 15 Dương Trung HUI.B 37341 Kiên 27/01/91 B 1 5,25 8,25 5,25 20 Hồ Thị Kiều Nữ YTB.B 3988 26/06/91 B 2NT 5,5 4,5 3,5 15,5 Trần Yến Nữ DDK.A 7553 Linh 12/12/91 A 04 3 0,75 8,75 4,5 15 DDQ.A 36417 Phạm Thị Thuỳ Nữ Linh 15/05/90 A 2NT 3,75 6,5 3,75 15,5 Đoàn Mạnh TTN.A 4513 Linh 16/07/91 A 1 3,5 6 5,25 15,5 Nguyễn Văn Lĩnh HUI.B 51865 18/09/91 B 2 3,5 8,5 3,5 16 Trần Xuân Lộc DDK.A 7900 18/12/91 A 2 4,75 6,5 4,5 17 DDQ.A 36761 Võ Quốc Lộc 03/07/90 A 2NT 6 2,75 4,25 14,5 Lộc NLS.B 51156 Mai Xuân Miên 20/09/91 B 1
 20. 6,5 4 3,75 15,5 DHS.B 52066 Phạm Thị Nữ Mai 20/06/89 B 2NT 4,75 4,25 4,5 14 DHT.B 54368 Hồ Văn Mãi 18/03/91 B 2 5,25 3,5 4,75 14,5 NNH.B 18191 Hoàng Thị Mến Nữ 22/12/91 B 2NT 2,25 7,25 3 13,5 DHK.A 17920 Đồng Thị Nữ Minh 05/07/91 A 2NT 5,25 6,75 5,5 18 Phạm Thùy Nữ HUI.B 51981 My 14/05/91 B 2 5,5 5,25 2,75 15 Lê Thị Ly Nữ HUI.B 39367 Na 24/05/91 B 1 3,25 5,25 4,5 13,5 Nguyễn Thị Thanh Nữ QSK.A 7557 Nam 03/05/91 A 2 2 4,5 5,25 13 Hoàng Thị Hiền Nữ BVS.A 663 Nga 10/07/91 A 2NT 3,5 4,5 3,25 13 DDF.D1 61693 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 14/07/91 D1 1 5,75 3,5 4 15 DHY.B 65803 Hoàng Bảo Ngọc 09/06/91 B 1 4 4,5 3,5 13 DHK.A 17210 Trần Thị Cẩm Nữ Nhung 02/12/91 A 2NT 4,5 5,5 4,25 16 DHY.B 65083 Lê Thị Nữ Nhung 17/03/90 B 1 6,5 5,5 4,75 18 Nguyễn Thị Nữ HUI.B 40751 Nhung 10/06/91 B 2NT 3,25 6,5 4 15,5 Nguyễn Văn TTN.A 6717 Phúc 23/08/88 A 1 6,25 6 4 18 Phụng DHT.B 55380 Lâm 18/08/89 B 1 3 5,5 5 13,5 DDQ.A 39819 Nguyễn Thị Tuyết Phương Nữ 02/01/91 A 3 3,5 5,5 3 13 DDQ.A 39892 Trần Thị Mai Phương Nữ 24/11/91 A 2NT 7,5 2,75 4,5 16,5 Trần Quang Phượng YDS.B 2531 11/08/91 B 1 5,25 3,5 4 15 NNH.B 38045 Đậu Thị Quỳnh Nữ 02/06/90 B 06 2NT 3,5 4,5 6,25 15,5 NNH.B 38087 Chu Thị Hoa Nữ Sen 10/11/91 B 2NT 2,75 6,5 3 13,5 DDQ.A 40675 Trần Thị Như Nữ Sinh 15/06/91 A 2NT 2,5 4,5 3,75 13,5 Nguyễn Công Sỹ LPH.A 4624 22/11/91 A 01 2 4 3,75 4,5 13,5 SGD.A 37762 Lưu Thị Minh Nữ Tâm 18/09/91 A 2NT 7 7,5 3,5 19 TMA.A 29824 Đoàn Thị Nữ Tâm 05/01/91 A 2NT 5,5 2,25 4,5 14 Hoàng Việt NLS.B 52713 Tân 05/07/91 B 1 1,75 6,25 4 13,5 DHK.A 17295 Lê Thị Nữ Thà 11/03/91 A 1 5,5 3,5 4,75 15,5 Nguyễn Thị Nữ HUI.B 53169 Thanh 05/08/91 B 1 5,5 4 5,5 16 Nguyễn Thị Nữ NLS.B 32383 Thanh 25/02/91 B 2NT 4,5 7 3,25 17,5 Nguyễn Tiến HYD.B 5081 Thành 06/08/91 B 06 1 4,5 4,25 4,75 14 NNH.B 38373 Nguyễn Ngọc Thành 07/06/91 B 2 7 3,75 4,25 16 DHY.B 61293 Lê Thị Thảo Nữ 21/09/91 B 2NT 5,25 6 4,5 17,5 YDS.B 40264 Bùi Thị Thảo Nữ 16/05/91 B 1 4,5 5 2,75 13,5 LPS.D1 12429 Trần Thị Nữ Thêu 20/06/91 D1 2NT 5,75 2,5 4,25 14 TTN.B 19493 Phan Thanh Thiên 31/07/91 B 1 5 3,75 3,5 14 TTN.B 19569 Trần Thị Thịnh Nữ 20/01/91 B 1 3,5 6,5 3,5 14,5 Nguyễn Thị Thỏa Nữ KSA.A 4649 05/02/91 A 2NT 3,25 4,75 3,75 13,5 DDK.A 13698 Huỳnh Xuân Thu 05/10/91 A 1 4,25 6,25 4 16 DDQ.A 42366 Nguyễn Thị Nữ Thu 29/07/91 A 1 5,25 3,5 4,5 14,5 DHY.B 62596 Nguyễn Thị Lệ Nữ Thu 15/02/91 B 2NT 3 7,25 3,25 14,5 DDQ.A 43149 Võ Thị Cẩm Thương Nữ 25/04/91 A 2NT 5 5,5 2,5 14 SGD.D1 31754 Nguyễn Thị Thương Nữ 28/04/91 D1 2NT 4 6 5,25 16 DDY.B 67790 Trần Thị Nữ Thuý 26/12/90 B 2 3 6 4,5 14,5 DDQ.A 42655 Phan Thị Thu Thuỹ Nữ 22/02/91 A 2NT 5,5 4 4,5 15,5 Nguyễn Thị Nữ HUI.B 53803 Tiên 16/09/91 B 1 5,75 5,5 3 15,5 DHK.A 17752 Mai Thị Nữ Trâm 22/05/91 A 2NT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản