Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
4
download

Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

  1. Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Chấp hành các quy định của pháp luật về giải thể quỹ. 1. Nộp hồ sơ xin tự giải thể quỹ Hội đồng quản lý quỹ ra nghị quyết về việc quỹ tự giải thể; quỹ gửi hồ sơ xin giải thể đến Sở Nội vụ - Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin tự giải thể của quỹ 2. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) Xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên 3. quan về lĩnh vực Quỹ dự kiến hoạt động về việc quỹ xin tự giải thể Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh 4. Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý)
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị giải thể 2. Nghị quyết của Hội đồng quản lý về lý do quỹ tự giải thể 3. Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các 4. khoản nợ Quỹ thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 3 (ba) số báo liên tiếp ở Trung 5. ương đối với quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, báo ở địa phương đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Số bộ hồ sơ: Không qui định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản