Tường lửa (Firewall) - Mã hóa - Virus

Chia sẻ: A Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
146
lượt xem
94
download

Tường lửa (Firewall) - Mã hóa - Virus

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tường lửa là gì? Là một hàng rào giữa hai mạng máy tính - nó bảo vệ mạng này tránh khỏi sự xâm nhập từ mạng khác Các thế hệ tường lửa n Tường lửa lọc gói tin : công nghệ tường lửa thế hệ đầu tiên phân tích lưu lượng mạng ở tầng vận chuyển (transport protocol layer) . cho phép xác định một gói tin có thể là một yêu cầu kết nối, một gói dữ liệu thuộc một kết nối hoặc là một mạch ảo (virtual circuit) ở tầng giao vận giữa 2 máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tường lửa (Firewall) - Mã hóa - Virus

 1. Tường lửa (Firewall) n Tường lửa là gì? Là một hàng rào giữa hai mạng máy tính - nó bảo vệ mạng này tránh khỏi sự xâm nhập từ mạng khác
 2. n Các thế hệ tường lửa n Tường lửa lọc gói tin : công nghệ tường lửa thế hệ đầu tiên phân tích lưu lượng mạng ở tầng vận chuyển (transport protocol layer) . n Tường lửa mức giao vận (circuit level firewall) : công nghệ tường lửa thế hệ thứ 2 cho phép xác định một gói tin có thể là một yêu cầu kết nối, một gói dữ liệu thuộc một kết nối hoặc là một mạch ảo (virtual circuit) ở tầng giao vận giữa 2 máy
 3. n Tường lửa mức ứng dụng : công nghệ tường lửa thế hệ thứ 3, nó kiểm tra tính đúng đắn dữ liệu thuộc tầng ứng dụng trong các gói tin trước khi cho phép kết nối. Ngoài ra, nó còn kiểm tra tính hợp lệ của các thông số bảo mật khác chỉ có ở tầng ứng dụng như là mật khẩu người dùng và các yêu cầu dịch vụ.
 4. n Tường lửa lọc gói tin động : công nghệ tường lửa thế hệ thứ tư. Nó rất hữu ích đối với giao thức UDP .
 5. n So sánh giữa tốc độ và hiệu quả bảo mật : n Các tường lửa lọc gói tin nói chung có tốc độ nhanh nhất sau đó là tường lửa mức giao vận, tường lửa lọc gói tin động và tường lửa mức ứng dụng n Mức độ kiểm tra bảo mật nói chung lại theo hướng ngược lại, gói tin càng qua nhiều tầng thì nó càng phải được kiểm tra chi tiết hơn
 6. n So sánh tường lửa của các hãng nổi tiếng Check Point, NetScreen và Cisco
 7. Khả năng ngăn chặn tấn công (Attack Prevention Capabilities)
 8. Khả năng hỗ trợ các ứng dụng/giao thức
 9. MÃ HÓA n Mã hóa : làm cho dữ liệu không thể đọc được khi bị lấy trộm. n Các phương pháp mã hóa: n Mã hóa đối xứng: dùng cùng một key cho mã hóa và giải mã
 10. n Mã hóa pulic key :
 11. n Message Authentication Code :
 12. n Chữ ký điện tử (Digital signature) :
 13. VIRUS n Virus trên máy tính là một chương trình nhỏ làm thay đổi hoạt động của máy tính ngoài sự kiểm soát của người sử dụng . n Các loại Virus : n Virus trên files : Các Virus loại file thường lây vào các tệp chương trình như các tệp .com và .exe
 14. n Virus trên Boot sector : Virus có thể lây nhiễm vào các Boot sector của ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa mềm nơi chưa các chương trình khởi động. n Virus trên Master Boot Record : Về cơ bản dạng virus này cũng như Virus trên Boostector nhưng nơi lây nhiễm là master boot record
 15. n Macro virus : Đây là loại virus lây trên các tệp dữ liệu. Các đoạn mã code của Virus trên các mã Visual Basic trong các tệp Exel, MS word, MS Access, MS Poiwer point… có thể gây lây nhiễm Virus tới các tệp dữ liệu hoặc tệp chương trình khác. Do việc xây dựng một đoạn chương trình macro
 16. n Virus hoax : Là các thư điện tử (E-mail) có chứa các đoạn chương trình khi mở các thư này các virus sẽ lây vào máy tính của người sử dụng và sẽ thực hiện các chức năng không kiểm soát được như lấy trọm địa chỉ, gửi các thư có các files thông tin trên máy tính của người sử dụng thậm chí xoá các các thông tin trên ổ đĩa của máy tính…,
 17. n Virus “Con ngựa thành Tơ-roa” : Đây là loại virus khá nguy hiểm làm thay đổi số liệu, lấy cắp các thông tin trên máy tính… nó thường có dạng một file đựơc gửi kèm theo e-mail. n Virus hỗn hợp : loại virus có tất cả các tính năng lây nhiễm và phá hoại trên cả các tệp, hay boot record. Đây là loại virus trên các khó diệt do hoạt động đồng thời trên nhiều loại môi trường.
 18. n Các kỹ thuật sử dụng trong virus : n Thường trú n Ẩn thân (Stealth) n Biến hình (Polymorphic)
 19. n Các đường thâm nhập virus vào hệ thống máy tính : n Qua người sử dụng máy tính n Qua hệ thống thư điện tử (E-mail) n Qua các dịch vụ Internet
 20. ANTI-VIRUS n Hệ thống phòng chống Virus sẽ tiến hành theo mô hình hai lớp: Chống Virus và phòng Virus n Phòng virus : ngăn chặn sự thâm nhập của Virus qua các đường lây nhiễm đã nêu ở trên như qua liên kết Internet, mail….. n Chống virus : Cập nhật và cài đặt các phần mềm chống Virus mới nhất
Đồng bộ tài khoản