TƯƠNG PHẢN TRONG NHIẾP ẢNH (TT)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
162
lượt xem
53
download

TƯƠNG PHẢN TRONG NHIẾP ẢNH (TT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

9. Sử dụng màu và độ tương phản mạnh nhất cho điểm nhấn. Ở ngoài điểm nhấn thì giảm độ tương phản để giảm sự chú ý vào các điểm không quan trọng. 10. Bức tranh của bạn trông sẽ không quá rối mắt nếu bạn tạo cho người xem một chỗ nghỉ, tốt nhất là ở trước điểm nhấn. Cho người ta một ít không gian để thở. 11. Nếu được thì đưa vào tranh một ít chuyển động dọc, ngang hoặc chéo. Chỉ nên có 1 yếu tố có độ dài nhất. Đường chéo là hay nhất vì không song...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TƯƠNG PHẢN TRONG NHIẾP ẢNH (TT)

  1. TƯƠNG PH N TRONG NHI P NH (TT) 9. S d ng màu và tương ph n m nh nh t cho i m nh n. ngoài i m nh n thì gi m tương ph n gi m s chú ý vào các i m không quan tr ng. 10. B c tranh c a b n trông s không quá r i m t n u b n t o cho ngư i xem m t ch ngh , t t nh t là trư c i m nh n. Cho ngư i ta m t ít không gian th . 11. N u ư c thì ưa vào tranh m t ít chuy n ng d c, ngang ho c chéo. Ch nên có 1 y u t có dài nh t. ư ng chéo là hay nh t vì không song song v i khung hình. i u này s t o cho ngư i xem có c m giác v hư ng. 12. Khi ưa vào tranh nh ng ch th mà b n ch t là chuy n ng, n u ư c thì t o c m giác ch th ang chuy n ng mà không t ch th vào tr ng thái như là ang t o dáng. 13. N u b n không quy t nh ư c b t u ư ng d n vào i m nh n c a tranh (ví d như m t dòng sông, con ư ng) t âu, nên ý n quy t c này. H u h t chúng ta u c t trái sang ph i, vì th as m t u có thói quen b t u nhìn t phía bên trái b c tranh. 14. "L i vào" c a tranh cũng có th b t u t góc trên bên trái gi ng như m t trang sách v y. 15. ng b t u l i vào t góc b c tranh.
  2. 16. Tránh l p l i hình dáng, ư ng th ng, chuy n ng và kích thư c. Làm như th s gây ra xung t gi a các ch th g n gi ng nhau. 17. Tránh v nhóm ngư i hay ng v t có s ch n. Trư ng h p mu n v thành ôi thì nên thay i kích thư c và v trí. 18. Không nên v các v t th nghiêng ra phía ngoài b c tranh. Cũng không nên v v t th song song v i mép tranh. V v t th nghiêng vào phía trong. 19. Tránh v ư ng th ng tr khi r t ng n. C g ng t o nh ng v t che khu t b t ư ng th ng làm cho nó có v không th ng l m. 20. ng trình bày nh ng hình hình h c như hình vuông, hình ch nh t (c a s , c a ra vào), hình tam giác (cây thông), hình ô van hay hình tròn (cây c i, mây) dù nh ng hình này có trong th c t . Ví d n u trong b c tranh có c a s , tìm cách phá v hình kh i ó b ng m t cành cây hay m t ch u hoa. 21. Không bao gi chia b c tranh thành nh ng ph n b ng nhau vì b c tranh trông s quá nhân t o và t nh t. N u có ư ng chân tr i không bao gi nó gi a b c tranh. 22. ng ch m vào vi n, i m cu i. 23. Hình ch "X" trông không p m t.
  3. 24. ng c a óng. Hãy m i ngư i xem vào. 25. Không c n thi t ph i v t ng chi ti t nh như hòn g ch, t ng á, vv. tr khi b n thu c trư ng phái siêu t th c. Ch c n v m t ph n truy n t ý tư ng, s d ng k thu t n tư ng. 26. V các góc màu s m hơn và không th hi n rõ ch t li u (texture). 27. Khi v bóng trong tranh thì thêm vào nh ng l th ng ánh sáng xuyên qua. N u không bóng trông s như ư c dán vào.
  4. 28. Không nên v ng v t theo hư ng n m ngang vì như th trông s b t như là c t dán. Ch n hư ng t o c m giác không gian 3 chi u. 29. Các tòa nhà và c u trúc nhân t o như bê tông, g trông s thú v hơn n u b n làm cho nó trông cũ k b ng cách th hi n b m t c a nó như v t n t, tróc l . Trông b c tranh s như có nhi u truy n k hơn. Chú ý. Ch c n v b m t nh ng v t th g n ngư i xem. xa thì chi ti t ph i gi m i. 30. Thêm k ch tính cho b c tranh b ng cách thêm vào c m xúc. M t b c tranh phong c nh chi u tà v i b u tr i màu da cam trông s thú v hơn b u tr i xanh trung bình. Ví d có th t o c m xúc b ng cách v mưa, m t ph ư t, gió th i, cây c i ng nghiêng trong gió, vv. T t c nh ng chi ti t này s tăng thêm giá tr c a b c tranh. 31. Tr khi b n nh c t theo trư ng phái siêu t th c, v phong c nh v i cái nhìn hơi m nh t 32. Vi n m trong h u c nh s tăng thêm c m giác xa g n. Ch nên v vi n nét ti n c nh và trong khu v c mu n nh n. 33. ng t nhiên k t thúc m t ph n b c tranh và chuy n t ng t sang m t ph n khác. 34. Thay i hình kh i. N u ã có m t b i cây hình tròn thì ng nên có mây cũng hình tròn. nh núi hay ng n cây thông trông s hay hơn n u có nh ng ám mây tròn vây quanh. 35. Cân b ng là m t y u t quan tr ng. Không nên v màu l ch gi a 4 góc tranh, s t o c m giác m t cân b ng.
Đồng bộ tài khoản