Tỷ lệ chọi các trường đại học năm 2009

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
157
lượt xem
30
download

Tỷ lệ chọi các trường đại học năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thống kê sơ bộ 20 trường phía Bắc, ĐH Công đoàn có tỷ lệ “chọi” cao nhất 1/16,25; tiếp đến là ĐH Y Hà Nội 1/11. ĐH Bách khoa chỉ có tỷ lệ thuộc nhóm thấp nhất 1 “chọi” 2,2; Ngoại thương 1 “chọi” 3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tỷ lệ chọi các trường đại học năm 2009

  1. Tỷ lê chọi các trường đại học theo (Dân trí) - Thống kê sơ bộ 20 trường phía Bắc, ĐH Công đoàn có tỷ lệ “chọi” cao nhất 1/16,25; tiếp đến là ĐH Y Hà Nội 1/11. ĐH Bách khoa chỉ có tỷ lệ thuộc nhóm thấp nhất 1 “chọi” 2,2; Ngoại thương 1 “chọi” 3. >> Hơn 2,1 triệu hồ sơ thi ĐH, CĐ 2009 Cụ thể: 1. 1. Đại học Ngoại thương Hà Nội: Có 9.500 hồ sơ ĐKDT trên 3.100 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” 1/3. 2. Điểm chuẩn của trường năm 2008: khối A: 25,0 điểm; khối D1:22,5 điểm (không nhân hệ số môn ngoại ngữ); các khối D2,3,4,6: tuyển 23,0 điểm. 3. Hệ ĐH ngoài ngân sách thấp hơn hệ đào tạo theo ngân sách 1,5 điểm (23,5 (khối A) và 21,5 điểm (khối D). 4. 2. ĐH Bách khoa Hà Nội: 14.200 hồ sơ/6.370 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” 1/2,2. 5. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: 21 6. 3. ĐH Sư phạm Hà Nội: 21.000 hồ sơ/2.500 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” 1/8,4. 7. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: Từ 15-25,5 8. 4. Học viện Tài chính: 16.000 hồ sơ/2.800 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” 1/5,7. 9. Điểm chuẩn của năm 2008: khối A: 22,5 điểm (sàn); khối D: 28,0 điểm (sàn, tiếng Anh đã nhân hệ số 2). 10. 5. ĐH Giao thông Vận tải: 24.000 hồ sơ/4.000 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” 1/6. 11. Điểm chuẩn của trường năm 2008 là 17,0 điểm (phía Bắc) và 13,5 điểm (phía Nam). 12. 6. ĐH Luật Hà Nội: 3.639 hồ sơ/1.800 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” 1/2,2. 13. Điểm chuẩn năm 2008 là: khối A: 17,5 điểm; khối D1: 18 điểm (không nhân hệ số môn ngoại ngữ); khối C: 20,5 điểm. 14. 7. ĐH Xây dựng Hà Nội: 14.980 hồ sơ/3.500 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” 1/5,5. 15. Điểm chuẩn năm 2008: 20-25,5 điểm. 16. 8. ĐH Thuỷ Lợi: 13.000 hồ sơ/2.350 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” 1/5,5. 17. Điểm chuẩn vào trường năm 2008 là 16.0 điểm (phía Bắc) và bằng điểm sàn ở cơ sở 2 tại khu vực phía Nam. 18. 9. Học viện Ngân hàng: 15.000 hồ sơ/3.360 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” 1/4,4. 19. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: Từ 15-24 20. 10. Học viện Báo chí & Tuyên truyền: 10.868 hồ sơ/1.340 chỉ tiêu. . Tỷ lệ “chọi” 1/8,1. 21. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: Từ 15-21 22. 11. Học viện Hành chính quốc gia (cả Bắc và Nam): 10.600 hồ sơ/1.500 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” 1/7,0. 23. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: Từ 15-18 24. 12. Học viện kỹ thuật Mật mã: 700 bộ/250 chỉ tiêu: 1/2,8. 25. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: 16 26. 13. Học viện Quản lý giáo dục: 3.900 bộ/ 750 chỉ tiêu: 1/5,2 27. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: Từ 13-17,5 28. 14. ĐH Công đoàn: 26.000 bộ/1.600 chỉ tiêu: 1/16,25 29. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: Từ 15 - 18 30. 15. ĐH Dược Hà Nội: 3.500 bộ/550 chỉ tiêu: 1/6,3 31. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: 24 32. 16. ĐH Điện Lực: 8.000 bộ/1.000 chỉ tiêu: 1/8 33. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: 17
  2. 34. 17. ĐH Y Hà Nội: 10.552 bộ/ 900 chỉ tiêu: 1/11 35. Điểm chuẩn năm 2008 của trường: Từ 23-28,5 36. 18. Học viện Bưu chính Viễn thông: 7.000 bộ/1.150: 1/6 37. Điểm chuẩn năm 2008 vào trường: Hệ ĐH từ 19-23 và hệ Cao đẳng 13. 38. 19. ĐH Kinh tế quốc dân: 22.000 bộ/ 4.000 chỉ tiêu: 1/5,5 39. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: từ 22-26,5 40. 20. ĐH Hà Nội: 11.778 bộ/ 1.600 chỉ tiêu: 1/7,3. 41. Điểm chuẩn của trường năm 2008: khối A: 18-22,5 điểm; khối D: 20-30 (nhân đôi điểm thi môn ngoại ngữ). 42. Dân trí tiếp tục cập nhật các trường khác... 43. Hồng Hạnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản